Riadenie času je pre výskumných pracovníkov základnou zručnosťou pre ich produktivitu, ktorá im pomáha nielen rýchlo dokončiť prácu, ale tiež im umožňuje čo najlepšie využiť ich čas a zdroje. Existuje mnoho dostupných techník, ale niektoré stratégie sa ukázali byť úspešnejšie ako iné, pokiaľ ide o efektívne riadenie výskumných projektov. Poďme si o nich podrobne pohovoriť.

3 kroky pre dobrý časový manažment pre výskumníkov

Pomôžeme vám zvládnuť stres tým, že vám pomôžeme stanoviť časový manažment pre výskumníkov. Po prvé! 

Krok 1: Zistenie, koľko času je k dispozícii

Všetko, čo sa dá kvantifikovať, sa dá riadiť. Pochopenie "Koľko času je k dispozícii?" sa stáva najdôležitejšou otázkou. Začnite tým, že si urobíte jasnú predstavu o tom, čo je potrebné urobiť každý deň alebo týždeň. Môže ísť o úlohy súvisiace s prácou, školou, rodinnými povinnosťami alebo inými záväzkami, ktoré si vyžadujú pozornosť počas daného obdobia, napríklad jedného mesiaca alebo roka. 

Keď presne viete, ktoré činnosti potrebujú koľko času, vytvorte si realistické ciele s dosiahnuteľnými termínmi. Časové rámce je potrebné stanoviť primerane, aby sa neuskutočňovali v poslednej chvíli, ale aby boli dokončené efektívne počas dlhšieho obdobia, čo v prípade potreby umožní väčší priestor na chyby a zároveň splní všetky očakávania v primeraných lehotách. Riadenie času v živote výskumného pracovníka je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov bez toho, aby ste sa cítili preťažení z dôvodu nedostatočného plánovania.

Pomáha to vyhnúť sa odkladaniu dôležitých úloh, pretože na našich cestách sa vždy stretávame s "naliehavými úlohami". Tiež by vám pomohol v čase, keď sa pracovné zaťaženie stane nezvládnuteľným, čo vedie k pocitom úzkosti a stresu. 

Krok 2: Stanovenie realistických cieľov

Všetci výskumníci by mali mať na pamäti, že realistické ciele a termíny pre každú úlohu sú dôležité na dokončenie úloh a predchádzanie frustrácii. Stanovenie cieľov pomôže zabezpečiť, aby sa úlohy mohli dokončiť podľa harmonogramu bez toho, aby sa obetovala kvalita alebo aby sa príliš veľa času venovalo iným činnostiam, ako je účasť na konferenciách, písanie článkov atď.

Pre výskumníkov je kľúčom k úspechu manažment času. Schopnosť stanoviť si realistické ciele a efektívne hospodáriť s časom môže mať zásadný vplyv na dosiahnutie konečného cieľa: vytvorenie informatívneho článku poskytujúceho cenné poznatky, stratégie a techniky. Stanovenie realistických cieľov vám pomôže naplánovať, koľko práce je potrebné urobiť každý deň, a dodá vám motiváciu, ktorá súvisí s plnením týchto cieľov. 

Krok 3: Zoznamy úloh a stanovenie priorít

Začnite tým, že si odpoviete, kde musíte začať. Vytváranie denných zoznamov "úloh" je užitočné, aby ste presne vedeli, čo je potrebné urobiť počas dňa/týždňa/mesiaca - môže to zahŕňať čokoľvek od čítania článkov v časopisoch, účasti na seminároch, vykonávania experimentov alebo stretnutí s vaším mentorom a priateľmi. Skúste si zapísať všetky úlohy, ktoré si v danom čase vyžadujú pozornosť. Potom si zoberte zoznam úloh a zoraďte ich podľa dôležitosti alebo naliehavosti. Pomôže vám to zabezpečiť, aby ste pri rozhodovaní o tom, ako najlepšie využiť svoje dostupné hodiny každý deň, neprehliadli nič dôležité.

Základná stratégia a nástroje na riadenie času

Rozdelenie väčších projektov na menšie časti uľahčuje ich riešenie bez toho, aby ste sa cítili ohromení ich rozsahom alebo zložitosťou. To tiež poskytuje väčší priestor na flexibilitu, ak sa počas plnenia týchto úloh vyskytnú neočakávané udalosti, ktoré si môžu vyžadovať úpravy na ceste. Rozdelenie úloh a pridelenie času na ne vám dáva celkovú predstavu, možno si potom môžete vyhradiť aj hodinu na zábavu.

Technologické riešenia sa hodia v prípade riadenia času. Aplikácie, ako sú kalendárové aplikácie alebo softvér na plánovanie projektov, napr. Trello umožniť používateľom nastaviť termíny a vytvoriť pripomenutia/upozornenia, aby nikdy nezmeškali dôležité stretnutia a schôdzky. Pomáhajú vám ľahko sledovať pokrok pri viacerých projektoch súčasne. Online aplikácie šetria drahocenné minúty, ktoré by ste nemuseli strácať pri hľadaní konkrétnych informácií prostredníctvom e-mailov o stretnutiach, projektoch atď.

Využívanie prestávok a plánovanie vyrovnávacích časov

Osvieženie mysle je vždy dobrou výzvou, aby ste si otvorili viac priestoru na spracovanie všetkých úloh, ktoré potrebujete urobiť. Je dôležité robiť si počas dňa pravidelné prestávky, ako aj naplánovať si medzi jednotlivými úlohami nárazníkové časy pre prípad nečakaného zdržania alebo rozptýlenia. Krátke 5 - 10 minútové prestávky každú hodinu vám umožnia načerpať duševnú a fyzickú energiu, takže keď sa vrátite z prestávky, vaša myseľ bude opäť svieža a pripravená na prácu.

Ak si navyše na konci každej úlohy naplánujete 10 minút "nárazníkového času", získate priestor na oddych, ak niečo trvá dlhšie, ako ste očakávali, alebo ak sa vyskytne mimoriadna situácia, ktorá si vyžaduje okamžitú pozornosť, a až potom môžete pokračovať v plnení ďalších úloh. Pomáha to udržať plynulý chod vecí bez toho, aby sme sa cítili uponáhľaní alebo preťažení krátkymi termínmi, ktoré sa blížia v dôsledku nepredvídaných okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako je napríklad neočakávaná návšteva laboratória v škole. Okrem toho sú účinným spôsobom riadenia sústredenia aj mikroprestávky, ako napríklad kontrola e-mailov a prechádzanie kanálov sociálnych médií. Tieto prestávky by však mali trvať určený čas a nemali by za žiadnu cenu brániť plynulému písaniu výskumnej práce.

Vyhýbanie sa rozptýleniu a plytvaniu časom

Ak chcete efektívne hospodáriť s časom, je dôležité vyhýbať sa nástrahám, ako je rozptýlenie, tým, že budete pozorní a sústredení na to, čo treba urobiť. Jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť rozptýleniu, je stanoviť si hranice; to môže zahŕňať obmedzenie prístupu alebo vystavenia sa určitým činnostiam, ktoré vás môžu odviesť od produktívnych úloh, ako sú platformy sociálnych médií alebo streamovacie služby (napríklad Netflix).

Okrem toho vytvorenie prostredia, v ktorom sa vám bude dobre pracovať bez zbytočného hluku, vám umožní venovať viac času práci. Patrí sem aj vypnutie upozornení pre aplikácie, ktoré priamo nesúvisia s účelmi produktivity, aby sme sa nenechali ľahko rozptýliť v čase, keď by sme mali zostať sústredení.

Výhody efektívneho riadenia času

Môže byť ťažké implementovať všetky uvedené stratégie za deň, ale ak sa dostatočne praktizujú, sú to najlepšie nástroje na riadenie času pre výskumných pracovníkov. Začnite s malými cieľmi a snažte sa ich pravidelne dodržiavať.

Ako výskumník ste pravdepodobne zvyknutí písať si denníky a robiť si poznámky. Bude teda jednoduchšie pripraviť si zoznam úloh a na každú z nich si vyhradiť čas. Nasleduje niekoľko výhod, ktoré sa vám odmenia hneď, ako tieto poznatky uplatníte v praxi:

  • Získanie pocitu kontroly späť
  • Pocit menšieho preťaženia
  • Dodržiavanie termínov
  • Šetrenie času pre seba, rodinu a priateľov
  • Presnejšie poskytovanie výskumu 
  • Dosiahnutie vysokej koncentrácie na každú úlohu

To nakoniec povedie k opätovnému vybudovaniu dôvery a harmónie v každodennom živote. Tak sa do toho pustite! Nezabudnite sa prihlásiť k odberu našich noviniek a zostaňte s nami.

Graf je vám k dispozícii: Dovoľte nám, aby sme vám dali superschopnosti!

Mind the Graph je platforma pre výskumníkov, ako ste vy. Pomôžeme vám vyťažiť čo najviac z vašich výskumných informácií v grafickom abstrakte. Naša platforma sa tak jednoducho používa a je zábavná aj vtedy, keď si potrebujete oddýchnuť. Predplaťte si službu Mind the Graph a získajte prístup ku všetkým šablónam zadarmo. Požiadajte našich odborníkov, aby vám vytvorili ikony špecifické pre váš výskum, a my vám pomôžeme. Pomôžeme vám ušetriť trochu času a zapôsobiť na vaše publikum.

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny