Mind The Graph-logo

Vilkår for bruk


Sist oppdatert 12. august 2022.

Generaler

 • Dette nettstedet ("Nettsted") eies og drives av Cactus Communications Private Limited gjennom datterselskapet Cactus Communications Services Pte. Ltd. inkludert dets tilknyttede selskaper. Alle referanser til "vi", "oss", "vår", "jeg" refererer til Cactus Communications Group. Tjenestene tilbys og leveres i sin helhet av Cactus Communications.
 • Når du går inn på, surfer på eller bruker dette nettstedet, godtar du, uten begrensning eller forbehold, de nedenfor nevnte vilkårene og betingelsene og merknadene som er angitt her, slik de oppdateres fra tid til annen ("vilkår og betingelser" eller "vilkår og betingelser"). Så lenge du overholder vilkårene og betingelsene, gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å gå inn på, se og bruke dette nettstedet. Hvis du ikke ønsker å være bundet av vilkårene og betingelsene, samtykker du i å umiddelbart avslutte bruken av dette nettstedet.
 • Disse vilkårene og betingelsene beskriver hvordan besøkende og brukere av Mind the Graph (www.mindthegraph.com) har lov til å bruke innholdet på nettstedet, og på hvilke vilkår de kan bruke nettredaktøren til å lage eget innhold.
 • I tillegg til disse bruksvilkårene er din bruk av nettstedet vårt også underlagt følgende retningslinjer:

(i) Våre retningslinjer for personvern, som er tilgjengelige her. Personvernerklæringen regulerer vår bruk av personopplysningene dine. Den beskriver hvilke typer personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn, hvordan vi bruker dem, hvor vi kan gi dem videre til tredjeparter, under hvilke omstendigheter og av hvilke grunner, samt annen relevant informasjon om vår bruk og/eller behandling av personopplysningene dine og dine rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine.

(ii) Våre retningslinjer for informasjonskapsler, som er tilgjengelige her. Våre retningslinjer for informasjonskapsler regulerer vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier på nettstedet vårt. Den beskriver hvilke typer informasjonskapsler vi bruker, hvilke formål vi bruker dem til, under hvilke omstendigheter vi kan plassere informasjonskapsler på datamaskinen, enheten eller nettleseren din, og annen relevant informasjon om informasjonskapsler, for eksempel hvordan du kan endre innstillingene dine for å godta eller avvise informasjonskapsler.

 • Ved å gå inn på og bruke nettstedet vårt samtykker du til at vi behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernreglene våre, og du samtykker til at vi bruker informasjonskapsler i samsvar med våre retningslinjer for informasjonskapsler.
 • Hvis du ikke samtykker til praksisen som er beskrevet i disse bruksvilkårene, våre retningslinjer for personvern og/eller våre retningslinjer for informasjonskapsler, må du ikke bruke nettstedet vårt.

Formålet med dette nettstedet og innholdet på det

 • Mind the Graph er en SAAS-plattform (Software as a Service) ("plattform") for akademisk infografikk. Kundene kan bruke et stort bibliotek med vitenskapelige illustrasjoner eller be om spesialtilpassede illustrasjoner, som er tilgjengelig som en tjeneste inkludert i abonnementet.
 • All informasjon som presenteres på dette nettstedet ("innhold") er kun ment som informasjon og skaper ikke et forretnings- eller tjenesteforhold mellom oss. Et tjenesteforhold kan etableres når du sender inn en forespørsel om tjenester og vi aksepterer denne.
 • Vi forbeholder oss retten til å iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at sikkerheten, tryggheten og integriteten til våre systemer og brukernes interesser er og forblir godt beskyttet. I den forbindelse kan vi iverksette ulike tiltak for å verifisere og bekrefte ektheten, gjennomførbarheten og gyldigheten av tjenestebestillinger du har lagt inn.

Registrering og opprettelse av konto

 • Vi kan til tider kreve at du registrerer deg for visse produkter eller tjenester, og/eller foretar kjøp, eller registrerer og/eller oppretter en konto/profil for å få tilgang til, besøke og/eller bruke visse deler av tjenesten, eller tjenesten som helhet, og i så fall kan du få oppgitt, eller bli bedt om å velge, et passord og/eller bruker-ID, og du kan oppgi et kreditt-, debet- eller betalingskontonummer eller annen betalingsinformasjon, samt navn, telefonnummer, e-postadresse og/eller gateadresse. Du kan også bli bedt om å oppgi andre personopplysninger som alder, kjønn og preferanser. Alle disse opplysningene omtales samlet som "registreringsinformasjon". I tillegg kan du bli bedt om å gi oss lignende informasjon via telefon, post, sosiale medier eller meldinger (f.eks. e-post, SMS, MMS eller lignende teknologier). Vi kan bruke og dele registreringsopplysningene dine som beskrevet i personvernerklæringen vår.
 • Du samtykker i og garanterer at all registreringsinformasjon du oppgir, er sann, nøyaktig, fullstendig, oppdatert og utelukkende din egen. Du kan ikke utgi deg for å være en annen når du registrerer deg og/eller oppretter en konto/profil på tjenesten. Hvis noen av registreringsopplysningene dine endres, er du ansvarlig for å oppdatere dem umiddelbart ved å bruke mekanismen eller kontaktinformasjonen på tjenesten som lar deg endre eller oppdatere registreringsopplysningene dine, hvis tilgjengelig. Hvis det ikke finnes noen slik mekanisme eller kontaktinformasjon på tjenesten, må du varsle vår personvernkoordinator som beskrevet i våre retningslinjer for personvern. Vi har ikke noe ansvar i forbindelse med eller som følge av at du ikke opprettholder nøyaktig, fullstendig eller oppdatert registreringsinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til, at du ikke mottar kritisk informasjon. Vi er ikke ansvarlige for å verifisere registreringsinformasjonen din.
 • Du er selv ansvarlig for å holde registreringsopplysningene dine konfidensielle. Du kan ikke autorisere eller tillate noen andre å få tilgang til og/eller bruke din registreringsinformasjon, eller få tilgang til, besøke og/eller bruke tjenesten ved hjelp av din konto/profil og/eller registreringsinformasjon. Du kan ikke få tilgang til og/eller bruke andres registreringsinformasjon, eller få tilgang til, besøke og/eller bruke tjenesten ved hjelp av andres konto/profil og/eller registreringsinformasjon. Du kan ikke viderelisensiere, overføre, selge, leie ut eller tildele registreringsinformasjonen din til noen tredjepart uten vår skriftlige godkjenning. Ethvert forsøk på dette vil være ugyldig og anses som et vesentlig brudd på bruksvilkårene.
 • Du er eneansvarlig for all tilgang eller besøk til, bruk av eller aktivitet på kontoen/profilen din, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av kontoen/profilen av enhver person som bruker registreringsinformasjonen din, med eller uten autorisasjon, eller som har tilgang til enhver enhet der kontoen/profilen din ligger eller er tilgjengelig. Du erkjenner og godtar at vi kan, og at du spesifikt autoriserer oss til, å behandle alle transaksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, kjøp og/eller registrering for produkter som initieres ved bruk av registreringsinformasjonen din.
 • Hvis du har grunn til å tro at kontoen/profilen din ikke lenger er sikker (for eksempel i tilfelle tap, tyveri eller uautorisert utlevering eller bruk av registreringsinformasjonen din), er du ansvarlig for umiddelbart å endre den berørte registreringsinformasjonen ved å bruke mekanismen eller kontaktinformasjonen på tjenesten, hvis tilgjengelig, og/eller lukke kontoen/profilen. Hvis en slik mekanisme eller kontaktinformasjon ikke er tilgjengelig på tjenesten, må du umiddelbart varsle vår personvernkoordinator som beskrevet i våre retningslinjer for personvern.

Abonnement

 • Abonnementet på Mind the Graph-nettstedet gir tilgang til en fullversjon av produktet, inkludert tilleggsfunksjoner og en on-demand illustrasjonstjeneste. Dette avhenger av hvilken type abonnement du har valgt, med ulike kostnader. Du finner mer informasjon om hva som er inkludert i de ulike abonnementstypene på http://mindthegraph.com/pricing.
 • Kort fortalt tilbyr vi versjonene "Starter", "Student", "Researcher" og "Teams & Labs" av Mind the Graph-plattformen. "Starter"-versjonen er perfekt for en første erfaring med plattformen og inkluderer de grunnleggende funksjonene. "Student"-abonnementet gir deg mulighet til å redigere to figurer, laste opp et ubegrenset antall eksterne filer, bruke opptil 10 vitenskapelige illustrasjoner i arbeidene dine og be om én illustrasjon per måned til vår on-demand-tjeneste. "Forsker"-abonnementet gir deg ubegrenset redigering av figurer, ubegrenset opplasting av eksterne filer, ubegrenset bruk av vitenskapelige illustrasjoner, mulighet til å be om opptil 5 on-demand-illustrasjoner per måned og høy prioritet for support. "Teams & Labs"-abonnementet tillater ubegrenset redigering av figurer, ubegrenset opplasting av eksterne filer, ubegrenset bruk av vitenskapelige illustrasjoner, forespørsel om opptil 50 on-demand-illustrasjoner per måned og har høy prioritet for support. Det tillater også deling av innhold i team. Vi tilbyr en rabattert pris for infografikk i "Teams & Labs"-abonnementet.
 • Leveringstiden for tilpassede illustrasjoner i individuelle abonnementer (Student og Forsker) er opptil 7 dager fra behandlingsdatoen. For Teams & Labs avtales leveringstiden mellom Mind the Graph og abonnentene.
 • De månedlige illustrasjonsforespørslene er ikke kumulative.
 • Alle betalte abonnementer inkluderer vannmerkefrie nedlastinger, gjenoppretting av slettede filer, eksport i høy oppløsning og bruk av maler i plattformen.

Abonnementets varighet og fornyelse

 • Alle abonnementer kan betales månedlig eller årlig, med de samme fordelene. Den eneste forskjellen mellom måneds- og årsabonnement er den progressive rabatten i årsabonnementet. Månedsabonnementet belastes hver måned, mens årsabonnementet belastes hvert år, alltid fra og med tegningstidspunktet. Det regnes derfor som en forhåndsbetalingsmekanisme som gir tilgang til plattformen for den påfølgende abonnementsperioden. Fornyelsen skjer automatisk for hvert abonnement. Kunden vil bli belastet med jevne mellomrom for å sikre kontinuerlig tilgang til plattformen.

Gebyrer og betalinger

 • Vi og tredjeparts tjenesteleverandører kan kreve gebyrer for produkter og/eller for tilgang til deler av tjenesten eller tjenesten som helhet. Du samtykker i å betale alle slike gebyrer til de satser pluss gjeldende skatter og avgifter som gjelder for faktureringsperioden der slike gebyrer og avgifter påløper. Med mindre annet er spesifisert på tjenesten, vil alle gebyrer bli oppgitt og belastet i amerikanske dollar. Vi og tredjeparts tjenesteleverandører forbeholder oss retten til å endre beløpet eller grunnlaget for fastsettelse av gebyrer, og til å innføre nye gebyrer.
 • Hvis du oppgir et kreditt-, debet- eller betalingskontonummer eller annen betalingsinformasjon ved registrering, ved kjøp eller på annen måte, gir du oss og våre tredjeparts tjenesteleverandører tillatelse til og instruerer oss og våre tredjeparts tjenesteleverandører om å beholde slik informasjon og å belaste alle gebyrer til en slik betalingsmetode.
 • Vi kan kreve gebyrer på forhånd og på månedlig, årlig, engangsbeløp eller annen basis. Alle gebyrer skal betales umiddelbart og kan ikke refunderes, med mindre annet er angitt. Du må varsle oss om eventuelle faktureringsproblemer eller uoverensstemmelser innen sju (7) dager etter at de først vises på kontoutskriften; ellers fraskriver du deg enhver rett til å bestride eller bestride slike problemer eller uoverensstemmelser.
 • Du er selv ansvarlig for å anskaffe og vedlikeholde alt utstyr, maskinvare, programvare og telefon-, kabel-, mobil-, trådløs-, internett- og andre tjenester som er nødvendige for å få tilgang til, besøke og/eller bruke tjenesten. Hvis du bruker tjenesten via en mobilenhet, kan mobiloperatøren din kreve gebyrer for data, tekstmeldinger og andre mobile tilgangs- eller kommunikasjonstjenester.

Retningslinjer for refusjon/avbestilling

 • Hvis kunden ikke ønsker å fortsette å bruke plattformen, kan han eller hun velge å si opp abonnementet for å unngå å bli belastet i den kommende perioden. En oppsigelse av abonnementet innebærer ikke en umiddelbar sperring av plattformen, men man vil fortsatt kunne bruke plattformen som normalt frem til slutten av inneværende periode. Hvis abonnementet IKKE sies opp, vil det fornyes automatisk hver periode. Vi har som policy å ikke refundere brukere som glemmer å si opp abonnementet. Betalingssystemet vårt er utformet for å forhindre systematiske feil, og vi vil alltid gjøre vårt beste for å løse eventuelle problemer. Refusjon vil bli gitt i tilfelle dobbeltbetaling eller dobbeltabonnement, i tilfelle vi belaster et abonnement når kunden allerede har kansellert det før fornyelsesperioden, eller i enhver annen rimelig situasjon. Vi refunderer ikke et abonnement som skyldes en ufullstendig avbestillingsprosess og/eller at kunden av en eller annen grunn har glemt å avbestille i tide. Eventuelle spesialtilfeller vil bli vurdert av kundesuksessteamet og kommunisert deretter.
 • Ved PayPal-avbestilling avsluttes kundens abonnement umiddelbart, og eventuell gjenværende abonnementsperiode utløper uten refusjon.

Oppsigelse eller suspensjon

 • Vi forbeholder oss retten til, i tillegg til våre andre rettsmidler, å avslutte, avbryte, suspendere og/eller begrense tjenesten, kontoen/profilen din, din mulighet til å få tilgang til, besøke og/eller bruke tjenesten eller deler av den (inkludert produkter eller innhold), inkludert, men ikke begrenset til, våre påståtte forpliktelser i henhold til dette, uansett grunn, med eller uten varsel. I tilfelle oppsigelse eller opphør av din konto/profil, din mulighet til å få tilgang til, besøke og/eller bruke tjenesten eller deler av den (inkludert ethvert produkt eller innhold), forbeholder vi oss retten til, i tillegg til våre andre rettsmidler, å omfordele og/eller tillate en annen bruker å bruke din konto/profillegitimasjon, inkludert, men ikke begrenset til, passord og/eller bruker-ID.
 • Selv om tjenesten, din mulighet til å få tilgang til, besøke og/eller bruke tjenesten eller deler av den (inkludert ethvert produkt eller innhold), avsluttes, avbrytes, suspenderes eller begrenses av deg eller av oss, har vi ingen forpliktelse til (men vi kan etter eget skjønn) å fjerne innhold, og derfor kan kopier av all informasjon om din konto/profil og/eller innhold du har lagt ut, lastet opp, overført, sendt eller på annen måte gjort tilgjengelig på eller gjennom tjenesten, beholdes og/eller forbli synlig for oss, tredjeparts tjenesteleverandører og/eller andre tredjeparter, inkludert andre brukere. Vi er likevel ikke forpliktet til å beholde, lagre eller gi deg informasjon om kontoen/profilen din og/eller innhold du har lagt ut, lastet opp, overført, sendt eller på annen måte gjort tilgjengelig på eller gjennom tjenesten.

Intellektuell eiendom

 • Innholdet på dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, tekst, design, programvare, grafikk, lyd, video, HTML-kode, programvare, kildekode og data) er beskyttet av opphavsrettslovgivning, patentlovgivning, varemerkelovgivning og andre gjeldende lover om immaterielle rettigheter, og er vår eksklusive eiendom. Du samtykker i å følge alle instruksjoner på dette nettstedet som begrenser måten du kan bruke innholdet på.
 • Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette nettstedet og dets innhold. Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres på noen som helst måte uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Du kan bruke innholdet til begrensede personlige og ikke-kommersielle formål i samsvar med gjeldende lovgivning om immaterielle rettigheter. Du kan laste ned og skrive ut én kopi av innhold som uttrykkelig er angitt som tilgjengelig for nedlasting, utelukkende til personlig, ikke-kommersiell bruk. Forutsatt at du herved samtykker i at du ikke skal endre innholdet som lastes ned på noen som helst måte, og at du ikke skal endre opphavsrett, varemerker og andre merknader eller symboler knyttet til slikt innhold. All annen bruk eller endring av innholdet uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning er uttrykkelig forbudt.
 • Varemerker, logoer og tjenestemerker som vises på dette nettstedet, er vår eksklusive eiendom. Ingenting på dette nettstedet skal tolkes slik at det gir noen lisens eller rett til opphavsrett, varemerker, logoer, servicemerker eller andre eiendomsrettigheter som tilhører oss eller en tredjepart.

Creative Commons-lisens

 • Innholdet som er lagret i og laget med mindthegraph.com er tilgjengelig under en Creative Commons-lisens. Gratisbrukere har lov til å offentliggjøre infografikk laget med Mind the Graph-editoren og bruke illustrasjonene som er tilgjengelige på nettstedet, forutsatt at Mind the Graph-vannmerkelogoen beholdes i bildet som eksporteres via nettstedet. Det er også tillatt å gjøre endringer i tidligere arbeid, forutsatt at du samtykker i å dele det endrede arbeidet. Ved å bruke nettstedet gir du også andre Mind the Graph-brukere tillatelse til å bruke illustrasjonene dine og bygge videre på dem, på samme vilkår. Dette er kjent i CC-fellesskapet som "attribution share-alike 4.0-lisens". Du finner mer informasjon om denne lisensen på http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
 • Subscribers are entitled to full rights to their creations and are recognized as authors, keeping their rights and ability to transfer authorial rights to third-party publishers without previous consult with Mind the Graph. They can also perform public presentations of the pictures at their own discretion.
 • The terms above also apply to ex-users, due to cancellation or expiration without renewal. After the expiration or cancellation of the subscription, the users are still entitled to full rights to their previously downloaded creations and are recognized as authors of the same.

Egenskaper ved Creative Commons-lisensen som brukes for gratisbrukere

 • Navngivelse - Du må oppgi riktig kilde, oppgi en lenke til lisensen og angi om det er gjort endringer. Du kan gjøre dette på en hvilken som helst rimelig måte, men ikke på en måte som antyder at lisensgiveren støtter deg eller din bruk. Vi foreslår at du nevner følgende setning i det publiserte materialet: "Figure created in the Mind the Graph Platform, available at www.mindthegraph.com" i den aktuelle delen av artikkelen, kurset eller konferanseforedraget ditt, når det er mulig.
 • ShareAlike - Hvis du remikser, transformerer eller bygger videre på materialet, må du distribuere bidragene dine under samme lisens som originalen.
 • Ingen ytterligere begrensninger - Du kan ikke bruke juridiske vilkår eller teknologiske tiltak som juridisk begrenser andre fra å gjøre noe som lisensen tillater.
 • Brukerne kan fritt gå inn på nettstedet vårt og eksportere infografikken til:
  • Dele - kopiere og videredistribuere materialet i et hvilket som helst medium eller format
  • Tilpasse - remixe, transformere og bygge videre på materialet for ethvert formål, også kommersielt.
 • Lisensgiveren kan ikke tilbakekalle disse rettighetene så lenge du følger lisensvilkårene.
 • Innholdet som skapes i Mind The Graph, anses som privat og begrenset bruk av skaperen.
 • For å gjøre innholdet offentlig må brukeren dele opprettelsen med andre utvalgte brukere med funksjonen Del opprettelse, eller dele URL-adressen til opprettelsen (kun tilgjengelig for brukeren som har opprettet innholdet), eller hvis innholdet er publisert i tidsskrifter eller et annet offentlig medium.

Kundegarantier

 • Du eier opphavsrettighetene til kildematerialet du gir oss for å benytte deg av tjenestene, og har gitt oss tillatelse til å bruke kildematerialet til å levere de tjenestene du ønsker fra oss.
 • I tilfeller der opphavsrettighetene ikke eies av deg eller du ikke har de nødvendige rettighetene til å gi oss tillatelse til å bruke kildematerialet, forplikter du deg til å innhente nødvendige tillatelser på vegne av oss og til å gi oss tillatelse til å bruke slikt kildemateriale.
 • Du samtykker i å holde oss skadesløse dersom en tredjepart hevder at opphavsretten er krenket i sluttproduktet som er laget av oss, eller dersom en tredjepart fremsetter andre krav som følge av at du har brutt disse vilkårene.
 • Du samtykker herved i at tilgang til visse områder på dette nettstedet kun er tilgjengelig for registrerte brukere. For å bli en registrert bruker kan du bli bedt om å oppgi visse opplysninger. Du erklærer og garanterer herved at all informasjon du oppgir til nettstedet, er sann, fullstendig og nøyaktig.

Brukergenerert innhold

 • Mind the Graph-brukeren kan sette sammen og/eller lage visuell informasjon på plattformen ved hjelp av de digitale verktøyene og ressursene som tilbys ("brukergenerert innhold"). Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, filer som brukeren frivillig laster opp på plattformen og/eller får tilgang til i en hvilken som helst form via tjenesteintegrasjon med bildebanker, videobanker eller annen form for innhold som brukeren får tilgang til via plattformen og som brukes til å sette sammen bilder, lysbilder, infografikk og presentasjoner. Innhold som lastes opp og/eller opprettes av brukeren, lagres i vår database og er tilgjengelig for Mind the Graph ved behov. Ingen sensitive, konfidensielle data skal lastes opp eller brukes i lysbildene uten at det er en klar intensjon om å gjøre det, med mulighet for at noen av selskapets ansatte kan se dem. Selv om Mind the Graph er teknisk i stand til å visualisere brukergenerert innhold, har selskapet ingen intensjon om og/eller praksis for å screene innholdet, og støtter heller ikke på noen måte det genererte innholdet. 
 • Ved å bruke plattformen bekrefter du at du er enig i disse bruksvilkårene og at du har rett til å bruke innholdet som eventuelt lastes opp på plattformen. Brukeren samtykker også i at han/hun er den eneste som er ansvarlig for eventuelle konsekvenser av å bruke plattformen til å generere innhold som bryter med etiske retningslinjer. Du er alene ansvarlig for innholdet som genereres ved bruk av plattformen. Offentlig presentasjon av innholdet i digitale, trykte medier eller på nettet innebærer ikke at Mind the Graph assosieres med innholdet. Innhold som lastes ned av "starters"-brukere, inkluderer som standard en Mind the Graph-logo i vannmerket. Dette innebærer ikke noen form for avtale eller støtte fra selskapet.
 • Hvis du gir tilbakemelding eller forslag til Mind the Graph eller relaterte tjenester, erkjenner du at innholdet ikke er konfidensielt, og du gir selskapet tillatelse til å bruke det etter eget skjønn, uten varsel eller kompensasjon av noe slag. I dette dokumentet anses tilbakemeldinger og all kommunikasjon via plattformen som brukergenerert innhold. Uavhengig av det som er nevnt ovenfor, beholder du eiendomsretten og rettighetene til alle eiendeler, bilder eller innhold som brukes på plattformen, og som du allerede eier fra før. 
 • Vi ber deg respektere plattformen, selskapet, dets ansatte og de andre brukerne, og avstå fra å bruke upassende formuleringer eller oppførsel. Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke oppretter, bruker eller gjengir innhold som anses som respektløst overfor noen av de nevnte personene. I det hele tatt ber vi deg avstå fra å bruke innhold på plattformen som kan anses som støtende, fornærmende, ærekrenkende, pornografisk, ulovlig, voldelig, truende eller uanstendig. Ikke opprett, bruk eller reproduser innhold som kan krenke opphavsretten til selskaper eller enkeltpersoner. Ikke publiser eller del konfidensielle opplysninger, inkludert passordet ditt, via plattformen. Du må ikke opprette, bruke eller reprodusere innhold på plattformen som bryter med disse lisensvilkårene.

Tilgang til Youtube API og tredjepartsinnhold

 • Mind the Graph bruker en forbindelse til Youtube-innhold via API, noe som betyr at deler av innholdet (f.eks. lyder, videoer og videoomslag) som presenteres på plattformen, kan komme fra tredjeparter. Ved å bruke Mind the Graph godtar du også å være bundet av Youtubes brukervilkår. Du kan lese YouTubes brukervilkår (https://www.youtube.com/t/terms).

Bruk av nettstedet

 • Du forplikter deg herved til ikke å bruke kontaktinformasjon gitt på nettstedet til uautoriserte formål, inkludert, men ikke begrenset til, markedsføring. Du skal ikke bruke maskinvare eller programvare som har til hensikt å skade eller forstyrre nettstedets funksjon eller i hemmelighet avskjære systemer, data, personopplysninger eller innhold på nettstedet. Du samtykker i å ikke avbryte eller forsøke å avbryte driften av nettstedet på noen som helst måte. Vi forbeholder oss herved retten til, etter eget skjønn, å begrense eller avslutte din tilgang til eller bruk av nettstedet når som helst uten å varsle deg.
 • You agree and undertake to use the Site appropriately. By way of example, and not as a limitation, you agree and undertake that when using the Site, you will not:
  • Laste opp kildefiler som krenker patenter, varemerker, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører en annen person, eller legge ut informasjon som tilhører en annen person og som du ikke har rettigheter til;
  • Laste opp kildefiler som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tastetrykkloggere, spionprogrammer, adware eller ødelagte filer, eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet for å avbryte, ødelegge, skade eller begrense funksjonaliteten til nettstedet eller en annen brukers datamaskin, datasystem/nettverk/database eller brukerens data eller programvare;
  • Legge ut informasjon som skader mindreårige eller på annen måte krenker andre brukeres juridiske rettigheter;
  • Legge ut informasjon som krenker patenter, varemerker, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter/opphavsrettigheter til en annen person, eller legge ut informasjon som tilhører en annen person og som du ikke har rettigheter til Legge ut filer som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tastetrykkloggere, spyware, adware eller ødelagte filer, eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet for å avbryte, ødelegge, skade eller begrense funksjonaliteten til nettstedet eller en annen brukers datamaskin, datasystem/nettverk/database eller brukerens data eller programvare;
  • Gjennomføre eller videresende spørreundersøkelser, konkurranser, pyramidespill eller kjedebrev på nettstedet;
  • Laste ned en fil som er lagt ut av en annen bruker, og som du vet, eller med rimelighet burde vite, ikke kan distribueres lovlig på denne måten;
  • Publisere informasjon som lurer eller villeder mottakeren med hensyn til meldingens opprinnelse, utgir seg for å være en annen person eller kommuniserer informasjon som er grovt krenkende eller truende;
  • Brudd på gjeldende lover eller forskrifter som til enhver tid er i kraft;
  • Gjør nettstedet tilgjengelig via et nettverk der det kan brukes av flere enheter eller flere brukere samtidig.
 • You shall be solely responsible for complying with the laws of the country from which you are accessing this Site and you agree that you will not access or use the information on this Site in violation of such laws. In addition, you may not use this Site:
  • På en måte som er i strid med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller forskrifter;
  • På en måte som er ulovlig eller uredelig, eller som har et ulovlig eller uredelig formål eller effekt;
  • Avvise en bruker fra å registrere seg på nettstedet uten å oppgi noen grunn;
  • Å sende, eller sørge for at det sendes, uoppfordret eller uautorisert reklame- eller kampanjemateriale eller andre lignende former for oppfordringer (spam) eller materiale som du ikke er autorisert til å bruke, avsløre, distribuere eller dele.
 • Du garanterer og bekrefter at du er eier av innholdet du legger ut på nettstedet ("brukerinnhold") eller på annen måte er autorisert til å bruke brukerinnholdet, og at brukerinnholdet ikke krenker eiendomsrettigheter, immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til noen annen person. Du garanterer videre at det, så vidt du vet, ikke er iverksatt eller truet med søksmål, rettssak, prosedyre eller etterforskning i forbindelse med noe brukerinnhold, inkludert varemerker, handelsnavn, tjenestemerker og opphavsrett som tidligere eller for tiden brukes av deg i forbindelse med brukerinnholdet.
 • Du samtykker herved i at tilgang til visse områder på dette nettstedet kun er tilgjengelig for registrerte brukere. For å bli en registrert bruker kan du bli bedt om å svare på visse spørsmål og oppgi visse personopplysninger. Svarene på slike spørsmål kan være obligatoriske og/eller valgfrie. Du erklærer og garanterer herved at all informasjon du oppgir på nettstedet, er sann, fullstendig og nøyaktig.

Reguleringsbeføyelser

 • Du erkjenner og godtar herved at vi forbeholder oss retten til:
  • Begrense, nekte eller begrense bruken av eller tilgangen til nettstedet i sin helhet eller visse deler av nettstedet for bestemte brukere, inkludert deg selv, etter eget skjønn;
  • Avvise en bruker fra å registrere seg på nettstedet uten å oppgi noen grunn;
  • suspendere/kansellere/deaktivere en brukers konto/registrering av en hvilken som helst grunn som vi finner passende, eller
  • slette, redigere eller flytte innhold som er lagt ut på nettstedet, uansett årsak.
  • Bruke ditt navn, logo eller andre varemerker til markedsføring og salgsfremmende aktiviteter hvis du har benyttet deg av tjenester fra nettstedet vårt. Slik bruk skal skje på en måte som ikke svekker våre rettigheter til dine varemerker, navn og logoer.
  • Bruke kildefilene dine som lastes opp på denne plattformen til å analysere, forbedre eller utvikle og bygge tjenester, verktøy og systemer for kundefordeler.

Konfidensialitet

 • Vi skal opprettholde fullstendig konfidensialitet for kildefiler. Alle våre leverandører er kontraktsmessig forpliktet til å behandle brukerdata strengt konfidensielt og har forpliktet seg til ikke å utlevere slik konfidensiell informasjon til uvedkommende. Tilgang til brukerdataene er begrenset til den personen som har ansvaret for eller er pålagt å arbeide med dokumentet. Vi forsikrer også at vi overholder gjeldende lover om beskyttelse av personopplysninger og lover å behandle kundens personopplysninger med stor forsiktighet.
 • Personopplysningene som vi samler inn fra brukerne, skal oppbevares og vedlikeholdes i samsvar med våre "Retningslinjer for personvern".

Brudd på vilkår og betingelser

 • When a breach of these T&Cs has occurred, we may take all or any of the following actions or any such action as it deems appropriate, including but not limited to the following:
  • Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke nettstedet;
  • Utstedelse av en advarsel til deg;
  • innledning av rettslige skritt mot deg for å få refundert alle kostnader og utgifter vi har hatt som følge av dette på erstatningsbasis (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader); og
  • Videregivelse av slik informasjon til politimyndigheter i den grad det med rimelighet er nødvendig.
  • Vi fraskriver oss herved uttrykkelig alt ansvar for alle tiltak vi iverksetter som følge av brudd på vilkårene begått av deg.

Erstatning

 • Du samtykker herved i å holde oss og våre tilknyttede selskaper og deres direktører, ansatte, entreprenører, agenter, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører og leverandører skadesløse fra og mot alle tap, forpliktelser, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatsalærer og saksomkostninger, som oppstår eller skyldes din bruk av nettstedet og brudd på disse bruksvilkårene. Hvis du forårsaker en teknisk forstyrrelse av nettstedet eller systemene som overfører nettstedet til deg eller andre, samtykker du i å være ansvarlig for alle tap, forpliktelser, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer og saksomkostninger, som oppstår eller følger av denne forstyrrelsen.
 • Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig, verken garanterer vi for eller gir noen garantier med hensyn til kvaliteten, nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet på nettstedet. Under ingen omstendigheter skal vi eller noen av våre ansatte, styremedlemmer, aksjonærer eller representanter være ansvarlige for direkte, indirekte, pønale, tilfeldige, spesielle eller følgeskader, eller for tapt fortjeneste eller inntekter, driftsavbrudd, tap av data eller andre skader som skyldes: (a) bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet eller tillit til innhold på dette nettstedet; (b) uautorisert tilgang til eller endring av brukerens overføringer eller data; (c) skader for tap av bruk, data eller fortjeneste, som oppstår som følge av eller på noen måte knyttet til bruk eller ytelse av nettstedet; (d) enhver forsinkelse eller manglende evne til å bruke nettstedet eller relaterte tjenester som tilbys på nettstedet; (e) utilgjengelighet av nettstedet under periodiske vedlikeholdsoperasjoner eller enhver ikke-planlagt stans i tilgangen til nettstedet som kan oppstå på grunn av tekniske årsaker eller av andre årsaker utenfor vår kontroll; (f) avbrudd eller forsinkelse i levering av tjenester eller tilgang til nettstedet på grunn av force majeure-hendelser utenfor vår rimelige kontroll, herunder, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, flom, brann, blokader, opptøyer, embargoer, myndighetshandlinger, regulatoriske sanksjoner, strømbrudd, utilgjengelighet eller manglende funksjon av betalingstjenester, avbrudd i kommunikasjonstjenester i et land eller område osv. (g) ethvert annet forhold knyttet til nettstedet eller tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet, eller som på annen måte oppstår som følge av bruken av nettstedet, enten det er basert på kontrakt, erstatningsansvar, uaktsomhet, objektivt ansvar eller annet.

Endringer av nettstedet og disse vilkårene

 • Vi kan endre eller modifisere funksjonene på nettstedet med hensyn til forskjellige brukere, eller endre noen av funksjonene eller introdusere nye funksjoner på nettstedet uten forhåndsvarsel til noen bruker.
 • Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse vilkårene, helt eller delvis, når som helst, midlertidig eller permanent, uten varsel og uten ansvar, ved å legge ut reviderte vilkår på nettstedet. Du samtykker herved i at det er ditt ansvar å sjekke med jevne mellomrom om det gjøres endringer i disse vilkårene. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter endringer i disse vilkårene, betyr det at du godtar de oppdaterte vilkårene.

Aldersbegrensninger

 • Nettstedet vårt er ikke ment for bruk av personer under 18 år.
 • Vi behandler ikke bevisst eller forsettlig personopplysninger om personer under 18 år.
 • Du må ikke bruke nettstedet vårt, kjøpe eller forsøke å kjøpe noen av våre produkter eller tjenester, eller sende inn personopplysninger til oss, hvis du er under 18 år.

Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger

 • Mind the Graph garanterer ikke påliteligheten ved bruk av materiale og informasjon som finnes på nettstedet, og støtter heller ikke på noen måte innholdet som skapes av brukerne. Vi kan ikke garantere ektheten av data som brukerne publiserer på Mind the Graph-nettstedet. Mind the Graph er ikke ansvarlig for tap eller skader som oppstår i forbindelse med bruk av eller eksponering for innhold som er tilgjengelig på www.mindthegraph.com eller brukerskapt infografikk som publiseres, sendes via e-post, åpnes, overføres eller på annen måte gjøres tilgjengelig via nettstedet. Som bruker av nettstedet er du alene ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av dine aktiviteter på nettstedet.
 • Selv om vi gjør vårt ytterste for å levere pålitelig innhold via dette nettstedet, garanterer vi ikke at dette nettstedet er fritt for unøyaktigheter, feil og/eller utelatelser. Dette nettstedet kan inneholde historisk informasjon som kun er ment som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, uten å varsle deg.
 • Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder ("innebygde nettsteder"). De innebygde nettstedene er ikke under vår kontroll, og vi er ikke ansvarlige for innholdet på de innebygde nettstedene, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle lenker på et innebygd nettsted, eller eventuelle endringer eller oppdateringer av et innebygd nettsted. Vi er ikke ansvarlige for noen som helst form for overføring som du mottar fra et innebygd nettsted. Vi tilbyr disse lenkene eller tillater brukere å tilby deg disse lenkene kun for enkelhets skyld, og inkluderingen av en lenke innebærer ikke at vi godkjenner de innebygde nettstedene eller informasjonen på det innebygde nettstedet, eller at vi har noen tilknytning til operatørene eller eierne av det innebygde nettstedet.
 • Du erkjenner herved uttrykkelig at internettoverføringer aldri er helt private eller sikre. Du er innforstått med at enhver melding eller informasjon som du sender til oss eller legger ut på nettstedet, kan leses eller fanges opp av andre, med mindre det er spesielt angitt at en bestemt melding (for eksempel kredittkortinformasjon) er kryptert (sendt i kode). Det presiseres uttrykkelig at vi ikke har noe ekstra ansvar overfor deg på grunn av at du sender en melding til oss.
 • Uten å begrense våre uttrykkelige garantier og forpliktelser i henhold til disse vilkårene, fraskriver vi oss herved alle andre garantier, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet, eiendomsrett, ikke-krenkelse og egnethet for et bestemt formål og garantier knyttet til tredjepartsutstyr, -materiell, -tjenester eller -programvare. Med unntak av de uttrykkelige garantiene som er angitt i dette avsnittet, leveres tjenestene våre "som de er" i den grad loven tillater det. I den grad denne ansvarsfraskrivelsen er i strid med gjeldende lov, vil omfanget og varigheten av enhver gjeldende garanti være det minimum som er tillatt i henhold til gjeldende lov.
 • Vårt samlede ansvar i henhold til disse bruksvilkårene skal ikke overstige det totale beløpet du har betalt eller skal betale for en bestemt tjeneste.
 • For å unngå tvil er det presisert at med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, gir vi ingen garantier, skriftlige eller muntlige, uttrykkelige eller underforståtte, til brukeren eller til noen annen person eller enhet angående tjenestene, innholdet på nettstedet, maskinvare eller programvare.

Klagebehandling

 • Hvis du har innsigelser eller klager i forbindelse med din bruk av nettstedet, kan du kontakte oss på contact@mindthegraph.com, som skal svare på klagen din innen 14 dager.

Gjeldende rett og gjennomskjærbarhet

 • Disse bruksvilkårene reguleres av og skal tolkes i samsvar med lovgivningen i Singapore og er utelukkende underlagt jurisdiksjonen til de relevante domstolene i Singapore.
 • Hvis en domstol finner at en bestemmelse i disse bruksvilkårene er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse, kun i den aktuelle jurisdiksjonen, anses som utskillbar og uten virkning i den utstrekning den er ugyldig eller ikke kan håndheves, og de øvrige bestemmelsene skal fortsatt gjelde fullt ut.
nb_NONorwegian