Logotip logotipa Mind The Graph

Pogoji uporabe


Zadnja posodobitev 12. avgust 2022.

Generali

 • To spletno mesto ("Spletna stran") je v lasti in upravljanju družbe Cactus Communications Private Limited prek njene hčerinske družbe Cactus Communications Services Pte. Ltd., vključno z njenimi podružnicami. Sklicevanje na "mi", "nas", "naše", "jaz" se nanaša na skupino Cactus Communications Group. Storitve v celoti ponuja in zagotavlja družba Cactus Communications.
 • Ko dostopate, brskate ali uporabljate to spletno mesto, brez omejitev ali pridržkov sprejemate spodaj navedene pogoje in obvestila, navedena v tem dokumentu, kot so občasno posodobljena ("pogoji in določila" ali "pogoji in določila"). Dokler izpolnjujete pogoje, vam podeljujemo neizključno, neprenosljivo, omejeno pravico do vstopa, ogleda in uporabe tega spletnega mesta. Če ne želite, da vas pogoji in določila zavezujejo, se strinjate, da nemudoma prenehate uporabljati to spletno mesto.
 • Ti pogoji poslovanja opisujejo, kako lahko obiskovalci in uporabniki spletnega mesta Mind the Graph (www.mindthegraph.com) uporabljajo vsebino spletnega mesta in pod katerimi pogoji lahko uporabljajo spletni urejevalnik za ustvarjanje lastne vsebine.
 • Poleg teh Pogojev uporabe vašo uporabo našega spletnega mesta urejajo tudi naslednji pravilniki:

(i) naš pravilnik o zasebnosti, ki je na voljo tukaj. Pravilnik o zasebnosti ureja našo uporabo vaših osebnih podatkov. Določa vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo, razloge, zaradi katerih jih zbiramo, kako jih uporabljamo, kje jih lahko posredujemo tretjim osebam, v kakšnih okoliščinah in iz kakšnih razlogov, ter vse druge pomembne informacije v zvezi z našo uporabo in/ali obdelavo vaših osebnih podatkov in vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

(ii) naš pravilnik o piškotkih, ki je na voljo tukaj. Naš pravilnik o piškotkih ureja uporabo piškotkov in podobnih tehnologij na našem spletnem mestu. Določa vrste piškotkov, ki jih uporabljamo, namene, za katere jih uporabljamo, okoliščine, v katerih lahko namestimo piškotke v vaš računalnik, napravo ali brskalnik, in druge pomembne informacije v zvezi s piškotki, na primer, kako spremeniti nastavitve za sprejemanje ali zavračanje piškotkov.

 • Z dostopom do našega spletnega mesta in njegovo uporabo se strinjate z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti in z uporabo piškotkov v skladu z našim pravilnikom o piškotkih.
 • Če se ne strinjate s praksami, določenimi v teh pogojih uporabe, našem pravilniku o zasebnosti in/ali pravilniku o piškotkih, ne smete uporabljati našega spletnega mesta.

Namen tega spletnega mesta in njegove vsebine

 • Mind the Graph je platforma SAAS (programska oprema kot storitev) ("platforma") za akademske infografike. Stranke lahko uporabljajo obsežno knjižnico znanstvenih ilustracij ali zahtevajo prilagojene ilustracije, ki so na voljo kot storitev, vključena v naročnino.
 • Vse informacije, predstavljene na tem spletnem mestu ("vsebina"), so zgolj informativne narave in med nami ne vzpostavljajo poslovnega razmerja ali razmerja poklicnih storitev. Storitveno razmerje se lahko vzpostavi, ko vložite zahtevo za storitve in jo sprejmemo.
 • Pridržujemo si pravico, da izvedemo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovimo, da so varnost, zaščita in celovitost naših sistemov ter interesi njihovih uporabnikov dobro zaščiteni. V ta namen lahko sprejmemo različne ukrepe za preverjanje in potrditev pristnosti, izvršljivosti in veljavnosti naročil storitev, ki ste jih oddali.

Registracija in ustvarjanje računa

 • Včasih lahko zahtevamo, da se registrirate za določene izdelke ali storitve in/ali da opravite nakupe ali se registrirate in/ali vzpostavite račun/profil za dostop, obisk in/ali uporabo določenih delov storitve ali storitve kot celote; v tem primeru vam lahko zagotovimo ali od vas zahtevamo, da izberete geslo in/ali uporabniško ime; prav tako lahko navedete številko kreditnega, debetnega ali plačilnega računa ali druge plačilne podatke ter svoje ime, telefonsko(e) številko(e), e-pošto in/ali naslov. Zahtevani so lahko tudi drugi osebni podatki, kot so vaša starost, spol in želje. Vse skupaj se imenuje "registracijski podatki". Poleg tega vas lahko prosimo, da nam podobne informacije posredujete po telefonu, po pošti, v interakciji z družbenimi mediji ali s sporočili (npr. e-pošta, SMS, MMS ali podobne tehnologije). Vaše Registracijske informacije lahko uporabljamo in delimo, kot je opisano v našem pravilniku o zasebnosti.
 • Strinjate se in zagotavljate, da so vsi vaši podatki za registracijo resnični, točni, popolni, posodobljeni in izključno vaši. Pri registraciji in/ali vzpostavitvi računa/profila v storitvi se ne smete izdajati za nekoga drugega, ga posnemati ali se pretvarjati, da ste nekdo drug. Če se kateri koli vaš registracijski podatek spremeni, ste odgovorni za njegovo takojšnjo posodobitev z uporabo mehanizma ali kontaktnih informacij v storitvi, ki vam omogoča spreminjanje ali posodabljanje vašega registracijskega podatka, če je na voljo. Če tak mehanizem ali kontaktni podatki v storitvi niso na voljo, obvestite našega koordinatorja za politiko zasebnosti, kot je opisano v naši politiki zasebnosti. Nimamo nobene odgovornosti, povezane z ali izhajajoče iz tega, da ne vzdržujete točnih, popolnih ali posodobljenih informacij o registraciji, vključno z, vendar ne omejeno na to, da ne prejmete kritičnih informacij. Ne odgovarjamo za preverjanje vaših registracijskih podatkov.
 • Sami ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojih registracijskih podatkov. Nikomur drugemu ne smete dovoliti dostopa do in/ali uporabe vaših Registracijskih podatkov ali dostopa, obiska in/ali uporabe storitve z uporabo vašega računa/profila in/ali Registracijskih podatkov. Ne smete dostopati do in/ali uporabljati Registracijskih podatkov kogar koli drugega ali dostopati, obiskovati in/ali uporabljati storitve z uporabo računa/profila in/ali Registracijskih podatkov kogar koli drugega. Brez naše pisne odobritve ne smete podeljevati podlicenc, prenašati, prodajati, dajati v najem ali dodeljevati svojih Registracijskih podatkov tretjim osebam. Vsak poskus takšnega ravnanja bo neveljaven in se bo štel za bistveno kršitev Pogojev uporabe.
 • Sami ste odgovorni za ves dostop do svojega računa/profila, obisk, uporabo ali dejavnost v njem, med drugim tudi za uporabo računa/profila s strani katere koli osebe, ki uporablja vaše registracijske podatke z dovoljenjem ali brez njega ali ki ima dostop do katere koli naprave, v kateri se nahaja vaš račun/profil ali je dostopen. Potrjujete in se strinjate, da lahko mi in vi nas izrecno pooblastite za obdelavo vseh transakcij, vključno z nakupi in/ali registracijo izdelkov, ki se začnejo z uporabo vaših Registracijskih podatkov, vendar ne omejeno nanje.
 • Če upravičeno menite, da vaš račun/profil ni več varen (na primer v primeru izgube, kraje ali nepooblaščenega razkritja ali uporabe vaših registracijskih podatkov), ste odgovorni za takojšnjo spremembo zadevnih registracijskih podatkov z uporabo mehanizma ali kontaktnih informacij v storitvi, če so na voljo, in/ali zaprtje računa/profila. Če tak mehanizem ali kontaktni podatki v storitvi niso na voljo, o tem nemudoma obvestite našega koordinatorja za politiko zasebnosti, kot je opisano v naši politiki zasebnosti.

Naročnina

 • Naročnina na spletno mesto Mind the Graph omogoča dostop do polne različice izdelka, vključno z dodatnimi funkcijami in storitvijo ilustriranja na zahtevo. To je odvisno od izbrane vrste naročnine, ki je različno draga. Podrobnosti o tem, kaj je vključeno v posamezno vrsto naročnine, so na voljo na http://mindthegraph.com/pricing.
 • Na kratko, ponujamo različice "Starter", "Student", "Researcher" in "Teams & Labs" platforme Mind the Graph. Različica "Starter" je idealna za začetno izkušnjo s platformo in vključuje osnovne funkcije. Naročnina "Študent" vam omogoča urejanje 2 slik, nalaganje neomejenega števila zunanjih datotek, uporabo do 10 znanstvenih ilustracij v stvaritvah in zahtevanje 1 ilustracije na mesec v našo storitev na zahtevo. Naročnina "Raziskovalec" omogoča neomejeno urejanje slik, neomejeno nalaganje zunanjih datotek, neomejeno uporabo znanstvenih ilustracij, zahtevo za do 5 ilustracij na mesec na zahtevo in visoko prednost pri podpori. Naročnina "Ekipe in laboratoriji" omogoča neomejeno izdajo slik, neomejeno nalaganje zunanjih datotek, neomejeno uporabo znanstvenih ilustracij, zahtevo za do 50 ilustracij na zahtevo na mesec in imajo visoko prednost pri podpori. Omogoča tudi deljenje vsebine v skupinah. V naročnini "Teams & Labs" ponujamo znižano ceno za izdelavo infografik.
 • Rok za dostavo ilustracij po meri v individualnih naročninah (Študent in Raziskovalec) je do 7 dni od datuma obdelave. Za ekipe in laboratorije se časovni razpored določi med Mind the Graph in naročniki.
 • Mesečni zahtevki za ponazoritev se ne seštevajo.
 • Vse plačljive naročnine vključujejo prenose brez vodnega znaka, obnovitev izbrisanih datotek, izvoz v visoki ločljivosti in uporabo predlog v platformi.

Trajanje in podaljšanje naročnine

 • Vsaka naročnina se lahko plačuje mesečno ali letno z enakimi ugodnostmi. Edina razlika med mesečnimi in letnimi naročninami je progresivni popust pri letnih naročninah. Mesečna naročnina se zaračuna vsak mesec, medtem ko se letna naročnina zaračuna vsako leto, vedno od trenutka naročnine. Zato velja za mehanizem predplačila, ki omogoča dostop do platforme za naslednje naročniško obdobje. Obnovitev je samodejna pri vsaki naročnini. Stranka bo redno zaračunavala naročnino, da se zagotovi neprekinjen dostop do platforme.

Pristojbine in plačila

 • Mi in tretji ponudniki storitev lahko zaračunavamo pristojbine za izdelke in/ali dostop do katerega koli dela storitve ali storitve kot celote. Strinjate se, da boste vse take pristojbine plačali po stopnjah in veljavnih davkih, ki veljajo za obračunsko obdobje, v katerem nastanejo take pristojbine in stroški. Če ni v storitvi drugače določeno, so vse pristojbine navedene in zaračunane v ameriških dolarjih. Mi in tretji ponudniki storitev si pridržujemo pravico, da spremenimo višino ali podlago za določitev vseh pristojbin in uvedemo nove pristojbine.
 • Če ob registraciji, ob nakupu ali kako drugače predložite številko kreditnega, debetnega ali plačilnega računa ali druge plačilne podatke, s tem pooblaščate, dovoljujete in usmerjate nas in naše ponudnike storitev tretjih oseb, da te podatke hranijo in zaračunajo vse pristojbine na tak način plačila.
 • Pristojbine lahko zaračunamo vnaprej in na mesečni, letni, pavšalni ali drugi osnovi. Vse pristojbine je treba plačati takoj in, če ni navedeno drugače, jih ni mogoče vrniti. O kakršnih koli težavah ali neskladnostih pri zaračunavanju nas morate obvestiti v sedmih (7) dneh po tem, ko se prvič pojavijo na vašem izpisku, sicer se odpovedujete pravici do izpodbijanja ali izpodbijanja takšne težave ali neskladnosti.
 • Na lastne stroške ste odgovorni za pridobitev in vzdrževanje vse opreme, strojne in programske opreme ter telefonskih, kabelskih, mobilnih, brezžičnih, internetnih in drugih storitev, potrebnih za dostop, obisk in/ali uporabo storitve. Če do storitve dostopate prek mobilne naprave, vam lahko vaš mobilni operater zaračuna pristojbine za podatke, besedilna sporočila in druge storitve mobilnega dostopa ali komunikacije.

Nadomestila / pravilnik o odpovedi

 • Če stranka ne želi še naprej uporabljati platforme, se lahko odloči, da prekliče naročnino in se tako izogne zaračunavanju v prihodnjem obdobju. Preklic naročnine ne pomeni takojšnje blokade platforme, temveč jo bo lahko do konca tekočega obdobja še vedno normalno uporabljal. Če naročnina NI preklicana, se bo vsako obdobje samodejno obnovila. Po naših pravilih uporabnikom, ki preprosto pozabijo preklicati naročnino, ne vračamo denarja. Naš plačilni sistem je zasnovan tako, da preprečuje nastanek sistematičnih napak, zato bomo vedno posvetili vse napore, da rešimo vsako vprašanje, ki se morebiti pojavi. Povračila bodo odobrena v primeru podvojenega plačila ali naročnine, v primeru zaračunavanja naročnine, ko jo je stranka že preklicala pred obdobjem podaljšanja, ali v katerem koli razumnem primeru. Naročnine ne bomo vrnili zaradi nepopolnega postopka odpovedi in/ali če je stranka iz kakršnega koli razloga pozabila pravočasno odpovedati naročnino. Vsak poseben primer bo ocenila ekipa za uspeh strank in ga ustrezno sporočila.
 • V primeru preklica storitve PayPal se naročnina stranke takoj prekine, preostalo obdobje naročnine, če obstaja, pa poteče brez kakršnega koli povračila.

Prenehanje ali začasna prekinitev

 • Pridržujemo si pravico, da poleg drugih pravnih sredstev ukinemo, prekinemo, začasno ustavimo in/ali omejimo storitev, vaš račun/profil, vašo zmožnost dostopa, obiska in/ali uporabe storitve ali katerega koli njenega dela (vključno s katerim koli izdelkom ali vsebino), vključno z vsemi našimi domnevnimi obveznostmi po tej pogodbi, iz katerega koli razloga ali brez njega, z obvestilom ali brez njega. V primeru ukinitve ali prekinitve vašega računa/profila, vaše zmožnosti dostopa, obiska in/ali uporabe storitve ali katerega koli njenega dela (vključno s katerim koli izdelkom ali vsebino) si poleg drugih pravnih sredstev pridržujemo pravico, da ponovno dodelimo in/ali drugemu uporabniku dovolimo uporabo poverilnic vašega računa/profila, med drugim tudi gesla in/ali uporabniškega imena.
 • Tudi če se storitev, vaša možnost dostopa, obiska in/ali uporabe storitve ali katerega koli njenega dela (vključno s katerim koli izdelkom ali vsebino) z vaše strani ali z naše strani ukine, prekine, začasno prekine ali omeji, nismo dolžni (lahko pa po lastni presoji) odstraniti nobene vsebine, zato lahko kopije vseh informacij v zvezi z vašim računom/profilom in/ali vsebino, ki ste jo morda objavili, naložili, prenesli, poslali ali drugače dali na voljo v storitvi ali prek nje, obdržimo in/ali ostanejo vidne nam, ponudnikom storitev tretjih oseb in/ali drugim tretjim osebam, vključno z drugimi uporabniki. Kljub temu nismo dolžni hraniti, shranjevati ali vam zagotavljati nobenih informacij v zvezi z vašim računom/profilom in/ali vsebino, ki ste jo morda objavili, naložili, prenesli, poslali ali kako drugače dali na voljo v storitvi ali prek nje.

Intelektualna lastnina

 • Vsebina, predstavljena na tem spletnem mestu (med drugim besedilo, oblikovanje, programska oprema, grafika, zvok, video, koda HTML, programska oprema, izvorna koda in podatki), je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah, patentnim zakonom, zakonom o blagovnih znamkah in drugimi veljavnimi zakoni o intelektualni lastnini ter je v naši izključni lasti. Strinjate se, da boste upoštevali vsa navodila na tem spletnem mestu, ki omejujejo način uporabe vsebine.
 • Pridržujemo si vse pravice do tega spletnega mesta in njegove vsebine. Te vsebine ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način brez našega predhodnega pisnega soglasja. Vsebino lahko uporabljate v omejene osebne in nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja pravice intelektualne lastnine. Prenesete in natisnete lahko eno kopijo katere koli vsebine, ki je izrecno navedena kot na voljo za prenos, izključno za osebno, nekomercialno uporabo. Vendar se strinjate, da tako prenesene vsebine ne boste spreminjali na noben način in da ne boste spreminjali obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugih lastninskih pravicah ali simbolov, ki so priloženi/pripisani taki vsebini. Vsaka druga uporaba ali spreminjanje vsebine brez našega predhodnega pisnega dovoljenja je izrecno prepovedana.
 • Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na tem spletnem mestu, so naša izključna last. Nič na tem spletnem mestu se ne sme razlagati kot podelitev licence ali pravice do katere koli avtorske pravice, blagovne znamke, logotipa, storitvene znamke ali drugega lastniškega interesa nas ali katere koli tretje osebe.

Licenca Creative Commons

 • Vsebina, ki je shranjena in ustvarjena z mindthegraph.com, je na voljo pod brezplačno licenco Creative Commons. Brezplačni uporabniki lahko javno predstavijo infografike, ustvarjene z urejevalnikom Mind the Graph, in uporabijo ilustracije, ki so na voljo na spletišču, če je na sliki, izvoženi prek spletišča, ohranjen logotip Mind the Graph z vodnim znakom. Dovoljene so tudi spremembe predhodnega dela, če se strinjate, da boste spremenjeno delo tudi delili. Z uporabo spletnega mesta tudi drugim uporabnikom Mind the Graph dovolite, da pod enakimi pogoji uporabljajo vaše ilustracije in ustvarjajo na njihovi podlagi. To je v skupnosti CC znano kot "priznavanje avtorstva, deljenje in podobno 4.0 licenciranje". Več podrobnosti o tej licenci je na voljo na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
 • Naročniki so upravičeni do polnih pravic do svojih stvaritev in so priznani kot avtorji, pri čemer ohranijo svoje pravice in možnost prenosa avtorskih pravic na založnike tretjih oseb brez predhodnega posvetovanja z družbo Mind the Graph. Prav tako lahko po lastni presoji izvajajo javne predstavitve slik.
 • Zgornji pogoji veljajo tudi za nekdanje uporabnike zaradi odpovedi ali izteka brez podaljšanja. Po izteku ali preklicu naročnine so uporabniki še vedno upravičeni do vseh pravic do svojih predhodno prenesenih stvaritev in so priznani kot njihovi avtorji.

Značilnosti licence Creative Commons, ki se uporablja za brezplačne uporabnike

 • Priznanje avtorstva - Navesti morate ustrezno priznanje, povezavo do licence in morebitne spremembe. To lahko storite na kakršen koli primeren način, vendar ne na način, ki bi nakazoval, da izdajatelj licence podpira vas ali vašo uporabo. Predlagamo, da se v objavljenem gradivu v ustreznem razdelku vašega članka, predavanja v razredu ali na konferenci, kadar je to mogoče, navede naslednji stavek: "Figure created in the Mind the Graph Platform, available at www.mindthegraph.com".
 • ShareAlike - Če gradivo remiksiramo, preoblikujemo ali gradimo na njem, moramo svoje prispevke razširjati pod isto licenco kot izvirnik.
 • Brez dodatnih omejitev - Ne smete uporabljati pravnih pogojev ali tehnoloških ukrepov, ki bi drugim zakonsko omejevali vse, kar dovoljuje licenca.
 • Uporabniki lahko brezplačno vstopijo na naše spletno mesto in izvozijo infografike v:
  • Delite - kopirati in razširjati gradivo v katerem koli mediju ali formatu.
  • Prilagodite - remiks, preoblikovanje in nadgrajevanje gradiva za kakršen koli namen, tudi komercialni.
 • Izdajatelj licence teh svoboščin ne more preklicati, če upoštevate licenčne pogoje.
 • Vsebina, ustvarjena v programu Mind The Graph, velja za zasebno in omejeno uporabo njenega ustvarjalca.
 • Če želite, da je vsebina javna, mora uporabnik ustvarjeno vsebino deliti z drugimi izbranimi uporabniki s funkcijo Share Creation (Deljenje ustvarjenega) ali deliti URL ustvarjenega besedila (na voljo samo uporabniku, ki je ustvaril vsebino) ali če je vsebina objavljena v revijah ali drugem javnem mediju.

Jamstva za stranke

 • Avtorske pravice izvornega gradiva, ki nam ga posredujete za koriščenje storitev, so vaše in ste nas pooblastili za uporabo izvornega gradiva za opravljanje storitev, ki ste jih od nas pričakovali.
 • Če avtorske pravice niso v vaši lasti ali nimate potrebnih pravic, da bi nam dovolili uporabo izvornega gradiva, se zavezujete, da boste v našem imenu pridobili potrebna dovoljenja in nam dovolili uporabo takšnega izvornega gradiva.
 • Strinjate se, da nam boste povrnili škodo v primeru, če bo katera koli tretja oseba trdila, da je prišlo do kršitve avtorskih pravic v končnem izdelku, ki smo ga ustvarili, ali do kakršnih koli drugih zahtevkov tretjih oseb, ki izhajajo iz vaše kršitve teh pogojev.
 • Strinjate se, da je dostop do določenih območij tega spletnega mesta na voljo samo registriranim uporabnikom. Če želite postati registrirani uporabnik, nam boste morda morali posredovati določene podatke. S tem izjavljate in jamčite, da so vsi podatki, ki jih posredujete na spletno mesto, resnični, popolni in točni.

Vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki

 • Uporabnik Mind the Graph lahko na platformi sestavlja in/ali ustvarja vizualne informacije z uporabo zagotovljenih digitalnih orodij in sredstev ("uporabniško ustvarjena vsebina"). To med drugim vključuje datoteke, ki jih uporabnik prostovoljno naloži na platformo in/ali do katerih v kakršni koli obliki dostopa prek integracije storitve z bankami slik, video bankami ali kakršno koli drugo obliko vsebine, do katere uporabnik dostopa prek platforme in jo uporabi pri sestavljanju slik, diapozitivov, infografik in predstavitev. Vsebina, ki jo naloži in/ali ustvari uporabnik, je shranjena v naši banki podatkov in je po potrebi dostopna družbi Mind the Graph. Brez jasnega namena se v diapozitivih ne sme nalagati ali uporabljati občutljivih zaupnih podatkov pod možnostjo, da jih sčasoma vidi kateri koli od zaposlenih v podjetju. Čeprav je podjetje tehnično sposobno vizualizirati vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki, nima namena in/ali prakse, da bi vsebino pregledovalo, niti v nobeni obliki ne podpira ustvarjene vsebine. 
 • Z uporabo platforme potrjujete, da se strinjate s temi pogoji uporabe in da imate pravico do uporabe vseh vsebin, ki so bile naložene na platformo. Uporabnik se tudi strinja, da je edini odgovoren za vse morebitne posledice uporabe platforme za ustvarjanje vsebine, ki krši kateri koli kodeks ravnanja. Za vsebino, ustvarjeno med uporabo platforme, je odgovoren le uporabnik. Javna predstavitev vsebine v digitalnih in tiskanih medijih ali na spletu ne pomeni, da je družba Mind the Graph z vsebino kakor koli povezana. Vsebina, ki jo prenesejo uporabniki "začetniki", privzeto vključuje logotip Mind the Graph v vodnem znaku. To v nobeni obliki ne pomeni dogovora ali potrditve s strani podjetja.
 • Če družbi Mind the Graph ali njenim povezanim storitvam posredujete kakršne koli povratne informacije ali predloge, potrjujete, da vsebina ni zaupna, in družbi dovoljujete, da jo uporabi po lastni presoji, brez kakršnega koli obvestila ali nadomestila. V tem dokumentu se povratne informacije in kakršna koli komunikacija prek platforme štejejo za vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki. Ne glede na vse zgoraj navedeno obdržite lastnino in pravice na vseh sredstvih, slikah ali vsebinah, uporabljenih v platformi, ki ste jih imeli v lasti že prej. 
 • Spoštujte platformo, podjetje, njegove zaposlene in druge uporabnike ter se vzdržite uporabe neprimernih besed ali obnašanja. Priporočamo in prosimo, da ne ustvarjate, uporabljate ali reproducirate vsebin, ki veljajo za nespoštljive do katere koli od zgoraj navedenih oseb. V celoti vas prosimo, da se vzdržite uporabe kakršne koli vsebine v kakršni koli obliki na platformi, ki bi lahko veljala za: žaljivo, žaljivo, obrekljivo, pornografsko, nezakonito, nasilno, grozečo ali nespodobno. Ne ustvarjajte, uporabljajte ali reproducirajte vsebin, ki bi lahko kršile avtorske pravice podjetij ali posameznikov. Prek platforme ne objavljajte ali delite zaupnih podatkov, vključno z vašim geslom. V platformi ne ustvarjajte, uporabljajte ali reproducirajte nobene vsebine, ki krši to licenco s pogoji uporabe.

Dostop do vmesnika API Youtube in vsebin tretjih oseb

 • Mind the Graph uporablja povezavo z vsebino youtube prek API, kar pomeni, da je del vsebine (npr. zvoki, videoposnetki in naslovnice videoposnetkov), predstavljene na platformi, lahko od tretjih oseb. Z uporabo storitve Mind the Graph se strinjate tudi s tem, da vas zavezujejo pogoji uporabe storitve Youtube. Pogoje uporabe storitve Youtube si lahko ogledate (https://www.youtube.com/t/terms).

Uporaba spletnega mesta

 • Strinjate se, da kontaktnih podatkov, posredovanih na spletnem mestu, ne boste uporabljali v nedovoljene namene, med drugim tudi za trženje. Ne smete uporabljati nobene strojne ali programske opreme, namenjene poškodovanju ali oviranju pravilnega delovanja spletnega mesta ali prikritemu prestrezanju katerega koli sistema, podatkov, osebnih podatkov ali vsebine na spletnem mestu. Strinjate se, da ne boste na noben način prekinili ali poskušali prekiniti delovanja spletnega mesta. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli omejimo ali prekinemo vaš dostop do spletnega mesta ali njegovo uporabo, ne da bi vas o tem obvestili.
 • Strinjate se in se zavezujete, da boste spletno mesto uporabljali ustrezno. Kot primer in ne kot omejitev se strinjate in zavezujete, da pri uporabi spletnega mesta ne boste:
  • nalaganje izvornih datotek, ki kršijo patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge pravice lastnine/intelektualne lastnine druge osebe ali objavljanje informacij, ki pripadajo drugi osebi in do katerih nimate nobenih pravic;
  • nalaganje izvornih datotek, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, programe za beleženje pritiskov na tipke, vohunsko programsko opremo, oglasno programsko opremo ali poškodovane datoteke ali katero koli drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, namenjene prekinitvi, uničenju, poškodovanju ali omejitvi delovanja spletnega mesta ali računalnika drugega uporabnika, računalniškega sistema/omrežja/datoteke ali uporabnikovih podatkov ali programske opreme;
  • objavljanje informacij, ki škodujejo mladoletnikom ali kako drugače kršijo zakonske pravice drugih uporabnikov;
  • objavljanje informacij, ki kršijo patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastniške pravice/pravice intelektualne lastnine druge osebe ali objavljanje informacij, ki pripadajo drugi osebi in do katerih nimate nobenih pravic objavljanje datotek, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, programe za beleženje pritiskov na tipke, vohunsko programsko opremo, reklamno programsko opremo ali poškodovane datoteke ali katero koli drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, namenjene prekinitvi, uničenju, poškodovanju ali omejitvi delovanja spletnega mesta ali računalnika drugega uporabnika, računalniškega sistema/omrežja/podatkovne zbirke ali uporabnikovih podatkov ali programske opreme;
  • izvajanje ali posredovanje anket, tekmovanj, piramidnih shem ali verižnih pisem na spletnem mestu;
  • prenesete katero koli datoteko, ki jo je objavil drug uporabnik in za katero veste ali bi razumno morali vedeti, da je ni mogoče zakonito distribuirati na tak način;
  • objavljati kakršne koli informacije, ki zavajajo ali zavajajo naslovnika glede izvora takih sporočil ali se izdajajo za drugo osebo ali sporočajo kakršne koli informacije, ki so hudo žaljive ali grozeče narave;
  • krši veljavne zakone ali predpise;
  • Spletna stran naj bo na voljo v omrežju, kjer jo lahko uporablja več naprav ali več uporabnikov hkrati.
 • Za spoštovanje zakonov države, iz katere dostopate do tega spletnega mesta, ste odgovorni izključno vi in se strinjate, da ne boste dostopali do informacij na tem spletnem mestu ali jih uporabljali v nasprotju s takšnimi zakoni. Poleg tega ne smete uporabljati tega spletnega mesta:
  • na način, ki krši veljavno lokalno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo ali predpise;
  • na način, ki je nezakonit ali goljufiv ali ima nezakonit ali goljufiv namen ali učinek;
  • zavrniti registracijo uporabnika na spletnem mestu brez navedbe razloga;
  • pošiljanje ali naročanje pošiljanja neželenega ali nepooblaščenega oglaševalskega ali promocijskega gradiva ali drugih podobnih oblik nagovarjanja (spam) ali kakršnega koli gradiva, za katerega niste pooblaščeni za uporabo, razkritje, distribucijo ali deljenje.
 • Zagotavljate, jamčite in potrjujete, da ste lastnik vsebine, ki jo objavite na spletnem mestu ("uporabniška vsebina"), ali ste kako drugače pooblaščeni za uporabo uporabniške vsebine in da uporabniška vsebina ne krši lastninskih pravic, pravic intelektualne lastnine ali katerih koli drugih pravic katere koli druge osebe. Nadalje zagotavljate, da po vaši vednosti ni bil uveden ali ni grozil noben postopek, tožba, postopek ali preiskava v zvezi s katero koli uporabniško vsebino, vključno z blagovno znamko, trgovskim imenom, storitveno znamko in avtorskimi pravicami, ki ste jih prej ali zdaj uporabljali v povezavi z uporabniško vsebino.
 • Strinjate se, da je dostop do določenih območij tega spletnega mesta na voljo samo registriranim uporabnikom. Če želite postati registrirani uporabnik, boste morda morali odgovoriti na nekatera vprašanja in posredovati nekatere osebne podatke. Odgovori na taka vprašanja so lahko obvezni in/ali neobvezni. S tem izjavljate in jamčite, da so vsi podatki, posredovani na spletno mesto, resnični, popolni in točni.

Regulativna pooblastila

 • S tem potrjujete in se strinjate, da si pridržujemo pravico do:
  • omejiti, zavrniti ali omejiti uporabo ali dostop do celotnega spletnega mesta ali določenih delov spletnega mesta določenim uporabnikom, vključno z vami, po lastni presoji;
  • zavrniti registracijo uporabnika na spletnem mestu brez navedbe razloga;
  • Začasno ukinitev/odpoved/deaktiviranje uporabniškega računa/registracije iz kakršnega koli razloga, ki se nam zdi primeren, ali
  • brisanje, urejanje ali premikanje katere koli vsebine, objavljene na spletnem mestu, iz kakršnega koli razloga.
  • uporaba vašega imena, logotipa ali katere koli druge blagovne znamke za trženjske in promocijske dejavnosti, če ste na našem spletnem mestu izkoristili katero koli storitev. Takšna uporaba mora potekati na način, ki ne posega v vaše pravice do blagovnih znamk, imen in logotipov, ki jih imamo mi.
  • uporaba vaših izvornih datotek, naloženih na to platformo, za analizo, izboljšanje ali razvoj in gradnjo storitev, orodij in sistemov za koristi strank.

Zaupnost

 • Ohranjamo popolno zaupnost izvornih datotek. Vsi naši prodajalci so pogodbeno zavezani k strogi zaupnosti podatkov o uporabnikih in so se zavezali, da teh zaupnih informacij ne bodo razkrili nepooblaščenim osebam. Dostop do uporabniških podatkov je omejen na osebo, ki je odgovorna za delo z dokumentom ali od katere se to zahteva. Zagotavljamo tudi skladnost z veljavnimi zakoni o varstvu osebnih podatkov in obljubljamo, da bomo z osebnimi podatki strank ravnali zelo skrbno.
 • Osebne podatke, ki jih zberemo od uporabnikov, hranimo in vzdržujemo v skladu z našim "Pravilnikom o zasebnosti".

Kršitev pogojev poslovanja

 • Če pride do kršitve teh pogojev poslovanja, lahko izvedemo vse ali katero koli od naslednjih dejanj ali katero koli drugo dejanje, ki se nam zdi primerno, med drugim naslednje:
  • takojšen, začasen ali trajen odvzem vaše pravice do uporabe spletnega mesta;
  • Izdaja opozorila;
  • začetek sodnega postopka proti vam za povračilo vseh nastalih stroškov in izdatkov, ki smo jih utrpeli na podlagi odškodnine (vključno z razumnimi upravnimi in sodnimi stroški, vendar ne omejeno nanje); in
  • Razkritje teh informacij organom pregona, če je to razumno potrebno.
  • S tem izrecno zavračamo vso odgovornost za vse ukrepe, ki jih sprejmemo kot odziv na vašo kršitev pogojev in pravil.

Odškodnina

 • S tem se strinjate, da nas in naše povezane družbe ter njihove direktorje, zaposlene, izvajalce, zastopnike, izdajatelje licenc, ponudnike storitev, podizvajalce in dobavitelje odškodninsko zavarujete, branite in razbremenite vseh izgub, obveznosti, izdatkov, škode in stroškov, vključno z razumnimi stroški odvetnika in sodnimi stroški, ki nastanejo ali so posledica vaše uporabe spletnega mesta in kršitev teh pogojev uporabe. Če povzročite tehnične motnje na spletnem mestu ali v sistemih, ki prenašajo spletno mesto vam ali drugim, se strinjate, da ste odgovorni za vse izgube, obveznosti, izdatke, škodo in stroške, vključno z razumnimi pravnimi honorarji in sodnimi stroški, ki nastanejo ali so posledica teh motenj.
 • Če ni izrecno pisno dogovorjeno drugače, ne jamčimo za kakovost, točnost ali popolnost katere koli vsebine na spletnem mestu, niti ne dajemo nobenih zagotovil v zvezi z njo. V nobenem primeru mi ali kateri koli od naših zaposlenih, direktorjev, delničarjev ali predstavnikov ne odgovarjamo za kakršno koli neposredno, posredno, kazensko, naključno, posebno ali posledično škodo ali za izgubo dobička ali prihodkov, prekinitev poslovanja, izgubo podatkov ali kakršno koli drugo škodo, ki je posledica: (a) uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali zanašanja na katero koli vsebino na tem spletnem mestu; (b) nepooblaščenega dostopa do uporabnikovih prenosov ali podatkov ali njihovega spreminjanja; (c) škode zaradi izgube uporabe, podatkov ali dobička, ki izhaja iz uporabe ali delovanja spletnega mesta ali je z njim kakor koli povezana; (d) kakršno koli zamudo ali nezmožnost uporabe spletnega mesta ali povezanih storitev, zagotovljenih na spletnem mestu; (e) nedostopnost spletnega mesta med rednimi vzdrževalnimi posegi ali kakršno koli nenačrtovano prekinitvijo dostopa do spletnega mesta, do katere lahko pride zaradi tehničnih razlogov ali iz kakršnega koli razloga, na katerega nimamo vpliva; (f) kakršne koli prekinitve ali zamude pri zagotavljanju storitev ali dostopa do tega spletnega mesta zaradi višje sile, na katero ne moremo vplivati, med drugim zaradi višje sile, poplave, požara, blokad, nemirov, embarga, vladnih ukrepov, regulativnih sankcij, izpadov električne energije, nerazpoložljivosti ali nedelovanja storitev plačilnih vrat, motenj komunikacijskih storitev v kateri koli državi ali območju itd. (g) vse druge zadeve, povezane s spletnim mestom ali storitvami, ki so na voljo na spletnem mestu, ali kako drugače izhajajoče iz uporabe spletnega mesta, ne glede na to, ali temeljijo na pogodbi, prekršku, malomarnosti, strogi odgovornosti ali kako drugače.

Spremembe spletnega mesta in teh pogojev

 • Funkcije spletnega mesta lahko spreminjamo ali prilagajamo različnim uporabnikom ali spreminjamo katere koli funkcije ali uvajamo nove funkcije na spletnem mestu brez predhodnega obvestila kateremu koli uporabniku.
 • Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli v celoti ali delno spremenimo, dopolnimo, dodamo ali odstranimo kateri koli del teh pogojev poslovanja, začasno ali trajno, brez predhodnega obvestila in brez odgovornosti, tako da spremenjene pogoje objavimo na spletnem mestu. S tem se strinjate, da je vaša odgovornost, da redno preverjate morebitne spremembe teh pogojev poslovanja. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta po spremembi teh pogojev pomeni, da se strinjate s posodobljenimi pogoji.

Starostne omejitve

 • Naše spletno mesto ni namenjeno uporabi osebam, mlajšim od 18 let.
 • Zavestno ali namerno ne obdelujemo osebnih podatkov posameznikov, mlajših od 18 let.
 • Če ste mlajši od 18 let, ne smete uporabljati našega spletnega mesta, kupovati ali poskušati kupiti katerega koli od naših izdelkov ali storitev ali nam posredovati kakršnih koli osebnih podatkov.

Odpovedi in omejitev odgovornosti

 • Mind the Graph ne jamči za zanesljivost uporabe gradiv in informacij, ki jih najdete na njegovem spletnem mestu, niti na noben način ne podpira vsebine, ki jo ustvarijo njegovi uporabniki. Ne moremo jamčiti za verodostojnost podatkov, ki jih lahko uporabniki objavijo na spletnem mestu Mind the Graph. Družba Mind the Graph ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, nastalo v zvezi z uporabo ali izpostavljenostjo kakršni koli vsebini, ki je na voljo na spletnem mestu www.mindthegraph.com, ali infografikam, ki jih ustvarijo uporabniki in so objavljene, poslane po e-pošti, dostopne, posredovane ali kako drugače dane na voljo prek spletnega mesta. Kot uporabnik spletnega mesta ste izključno odgovorni za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi nastala kateri koli stranki zaradi vaših dejavnosti na spletnem mestu.
 • Čeprav si bomo po najboljših močeh prizadevali za zagotavljanje zanesljive vsebine na tem spletnem mestu, ne jamčimo, da je to spletno mesto brez netočnosti, napak in/ali izpustov. To spletno mesto lahko vsebuje določene zgodovinske informacije, ki so vam na voljo le za referenco. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino, predstavljeno na tem spletnem mestu, ne da bi vas o tem obvestili.
 • Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest ("vdelana spletna mesta"). Vgrajenih spletnih mest ne nadzorujemo in nismo odgovorni za vsebino katerega koli vgrajenega spletnega mesta, vključno s katero koli povezavo, ki jo vsebuje vgrajeno spletno mesto, ali za kakršne koli spremembe ali posodobitve vgrajenega spletnega mesta, vendar ne omejeno nanje. Ne odgovarjamo za nobeno obliko prenosa, ki jo prejmete s katerega koli vgrajenega spletnega mesta. Te povezave zagotavljamo ali uporabnikom omogočamo, da vam jih posredujejo, le zaradi priročnosti, vključitev katere koli povezave pa ne pomeni naše potrditve vgrajenih spletnih mest ali katere koli informacije, ki jo vsebuje vgrajeno spletno mesto, ali kakršne koli povezave z upravljavci ali lastniki vgrajenega spletnega mesta.
 • Izrecno priznavate, da internetni prenosi nikoli niso popolnoma zasebni ali varni. Razumete, da lahko vsako sporočilo ali informacije, ki nam jih pošljete ali objavite na spletnem mestu, drugi preberejo ali prestrežejo, razen če je posebej navedeno, da je določeno sporočilo (na primer podatki o kreditni kartici) šifrirano (poslano v kodi). Izrecno pojasnjujemo, da ne nosimo nobene dodatne odgovornosti do vas zaradi tega, ker ste nam poslali sporočilo.
 • Brez omejitve naših izrecnih jamstev in obveznosti v skladu s temi pogoji zavračamo vsa druga izrecna ali implicitna jamstva, med drugim jamstva o primernosti za prodajo, naslovu, nedotakljivosti in primernosti za določen namen ter jamstva v zvezi z opremo, materialom, storitvami ali programsko opremo tretjih oseb. Razen izrecnih jamstev, navedenih v tem razdelku, so naše storitve zagotovljene "takšne, kot so", v največjem zakonsko dovoljenem obsegu. Če je ta izjava o omejitvi odgovornosti v nasprotju z veljavno zakonodajo, sta obseg in trajanje veljavnega jamstva najmanjša, kar dovoljuje ta zakonodaja.
 • Naša skupna odgovornost po teh pogojih uporabe ne sme presegati skupnega zneska, ki ste ga plačali ali ga morate plačati za določeno storitev.
 • V izogib dvomu je treba pojasniti, da razen če je v teh pogojih poslovanja izrecno določeno drugače, uporabniku ali kateri koli drugi osebi ali subjektu ne dajemo nobenih pisnih ali ustnih, izrecnih ali implicitnih izjav, jamstev ali garancij glede storitev, vsebine na spletnem mestu, strojne ali programske opreme.

Reševanje pritožb

 • Če imate kakršno koli pritožbo ali reklamacijo v zvezi z uporabo spletnega mesta, se obrnite na nas na naslovu contact@mindthegraph.com, ki bo na vašo pritožbo odgovoril v 14 dneh.

Pristojno pravo in ločljivost

 • Te pogoje uporabe ureja in se razlagajo v skladu z zakoni Singapurja, zanje pa so izključno pristojna ustrezna sodišča v Singapurju.
 • Če sodišče ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev uporabe nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, se takšna določba samo v tej sodni pristojnosti šteje za ločeno in neučinkovito v obsegu takšne neveljavnosti ali neizvršljivosti, preostale določbe pa ostanejo v polni veljavi in učinku.
sl_SISlovenian