Gebruiksvoorwaarden


Laatst bijgewerkt op 12 augustus 2022.

Generaals

 • Deze website ("Site") is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Cactus Communications Private Limited via haar dochteronderneming Cactus Communications Services Pte. Ltd. met inbegrip van haar filialen. Alle verwijzingen naar "wij", "ons", "onze", "ik" verwijzen naar Cactus Communications Group. De diensten worden volledig aangeboden en verstrekt door Cactus Communications.
 • Wanneer u deze Site opent, doorbladert of gebruikt, aanvaardt u, zonder beperking of kwalificatie, de hieronder vermelde voorwaarden en kennisgevingen die hierin worden vermeld, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt ("Voorwaarden" of "AV"). Zolang u de Voorwaarden naleeft, verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om deze Site te betreden, te bekijken en te gebruiken. Indien u niet gebonden wilt zijn aan de AV, gaat u ermee akkoord het gebruik van deze Site onmiddellijk te staken.
 • Deze AV beschrijven hoe bezoekers en gebruikers van Mind the Graph (www.mindthegraph.com) de inhoud van de site mogen gebruiken en onder welke voorwaarden zij de online editor mogen gebruiken om eigen inhoud te maken.
 • Naast deze Gebruiksvoorwaarden is uw gebruik van onze Site ook onderworpen aan het volgende beleid:

(i) Ons privacybeleid, dat beschikbaar is hier. Het Privacybeleid regelt ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Het beschrijft de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen, de redenen waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken, waar we ze kunnen doorgeven aan derden, in welke omstandigheden en om welke redenen, en alle andere relevante informatie met betrekking tot ons gebruik en/of de verwerking van uw persoonlijke informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

(ii) Ons cookiebeleid, dat beschikbaar is hier. Ons cookiebeleid regelt ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op onze website. Het beschrijft de soorten cookies die we gebruiken, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, de omstandigheden waarin we cookies op uw computer, apparaat of browser kunnen plaatsen en andere relevante informatie over cookies, zoals hoe u uw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van cookies kunt wijzigen.

 • Door onze Site te bezoeken en te gebruiken stemt u in met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid, en stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.
 • Als u niet instemt met de praktijken zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en/of ons cookiebeleid, dient u onze Site niet te gebruiken.

Doel van deze site en de inhoud ervan

 • Mind the Graph is een SAAS (Software as a Service) Platform ("Platform") voor academische infographics. De klanten kunnen gebruik maken van een uitgebreide bibliotheek van wetenschappelijke illustraties of op maat gemaakte illustraties aanvragen, die beschikbaar zijn als een dienst inbegrepen in het abonnement.
 • Alle informatie op deze Site ("Inhoud") is alleen voor informatieve doeleinden en creëert geen zakelijke of professionele dienstenrelatie tussen ons. Een dienstenrelatie kan tot stand komen wanneer u een aanvraag voor de diensten plaatst en deze door ons wordt aanvaard.
 • Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de veiligheid en integriteit van onze systemen en de belangen van onze gebruikers goed beschermd zijn en blijven. Daartoe kunnen wij verschillende stappen ondernemen om de authenticiteit, uitvoerbaarheid en geldigheid van door u geplaatste dienstorders te verifiëren en te bevestigen.

Registratie en account aanmaken

 • Wij kunnen u soms vragen om u te registreren voor bepaalde producten of diensten, en/of om aankopen te doen, of om u te registreren en/of een account/profiel aan te maken om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de dienst of de dienst als geheel, in welk geval u een wachtwoord en/of gebruikers-ID kunt krijgen, of moet kiezen, en u een krediet-, debet- of betaalrekeningnummer, of andere betalingsinformatie kunt verstrekken, evenals uw naam, telefoonnummer(s), e-mailadres en/of huisadres. Andere persoonlijke informatie zoals uw leeftijd, geslacht en voorkeuren kunnen ook worden gevraagd. Dit alles samen wordt "Registratie-informatie" genoemd. Daarnaast kan u worden gevraagd ons soortgelijke informatie te verstrekken per telefoon, post, sociale media-interactie of berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail, SMS, MMS of soortgelijke technologieën). Wij kunnen uw Registratie-informatie gebruiken en delen zoals beschreven in ons Privacybeleid.
 • U verklaart, garandeert, verbind en waarborgt dat alle door u verstrekte Registratie-informatie waarheidsgetrouw, accuraat, volledig, actueel en uitsluitend van u is. U mag zich niet voordoen als, imiteren of voordoen als iemand anders bij het registreren en/of opzetten van een account/profiel op de dienst. Als uw Registratiegegevens veranderen, bent u verantwoordelijk voor het onmiddellijk bijwerken ervan door gebruik te maken van het mechanisme of de contactinformatie op de dienst waarmee u uw Registratiegegevens kunt wijzigen of bijwerken, indien beschikbaar. Indien een dergelijk mechanisme of contactinformatie niet beschikbaar is op de dienst, dient u onze coördinator voor het privacybeleid op de hoogte te stellen zoals beschreven in ons privacybeleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor of voortvloeiend uit uw verzuim om nauwkeurige, volledige of actuele registratie-informatie bij te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verificatie van uw registratiegegevens.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Registratie-informatie. U mag niemand anders machtigen of toestaan om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van uw Registratie-informatie, of de dienst te bezoeken en/of te gebruiken met behulp van uw account/profiel en/of Registratie-informatie. Het is u niet toegestaan iemand anders toegang te verschaffen tot en/of gebruik te maken van uw registratiegegevens, of de dienst te betreden, te bezoeken en/of te gebruiken met behulp van uw account/profiel en/of registratiegegevens. U mag uw Registratie-informatie niet in sublicentie geven, overdragen, verkopen, verhuren of toewijzen aan derden zonder onze schriftelijke toestemming. Elke poging daartoe is nietig en wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot of bezoek aan, gebruik van of activiteit op uw account/profiel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruik van de account/het profiel door een persoon die uw Registratiegegevens gebruikt, met of zonder autorisatie, of die toegang heeft tot een apparaat waarop uw account/profiel zich bevindt of toegankelijk is. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij, en u machtigt ons specifiek, alle transacties kunnen verwerken, met inbegrip van maar niet beperkt tot aankopen en/of registratie voor Producten die worden geïnitieerd door het gebruik van uw Registratie-informatie.
 • Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw account/profiel niet langer veilig is (bijvoorbeeld in geval van verlies, diefstal of onbevoegde bekendmaking of gebruik van uw Registratiegegevens), bent u verantwoordelijk voor het onmiddellijk wijzigen van de betreffende Registratiegegevens door gebruik te maken van het mechanisme of de contactinformatie op de dienst, indien beschikbaar, en/of het sluiten van de account/het profiel. Indien een dergelijk mechanisme of contactinformatie niet beschikbaar is op de dienst, dient u onmiddellijk onze coördinator voor het privacybeleid op de hoogte te stellen zoals beschreven in ons privacybeleid.

Abonnement

 • Het abonnement op de Mind the Graph-website geeft toegang tot een volledige versie van het product, inclusief extra functies en een illustratiedienst op aanvraag. Dit is afhankelijk van het gekozen type abonnement, met verschillende kosten. De details over wat bij elk type abonnement inbegrepen is, zijn beschikbaar op http://mindthegraph.com/pricing.
 • In het kort bieden we de "Starter", "Student", "Onderzoeker" en "Teams & Labs" versies van het Mind the Graph Platform. De "Starter" versie is perfect voor een eerste ervaring met het Platform en bevat de basisfuncties. Met het "Student" abonnement kunt u 2 figuren bewerken, onbeperkt externe bestanden uploaden, maximaal 10 wetenschappelijke illustraties gebruiken in de creaties, en 1 illustratie per maand aanvragen bij onze on-demand service. Het "Onderzoeker"-abonnement staat onbeperkt bewerken van figuren toe, onbeperkt uploaden van externe bestanden, onbeperkt gebruik van wetenschappelijke illustraties, tot 5 on-demand illustraties per maand aanvragen en hoge prioriteit voor ondersteuning. Het abonnement "Teams & Labs" staat onbeperkte editie van figuren toe, onbeperkte uploading van externe bestanden, onbeperkt gebruik van wetenschappelijke illustraties, verzoek tot 50 on-demand illustraties per maand, en heeft hoge prioriteit voor ondersteuning. Het maakt ook het delen van inhoud als teams mogelijk. Wij bieden een gereduceerde prijs voor het maken van infografieën in het "Teams & Labs" abonnement.
 • De levertijd voor aangepaste illustraties in individuele abonnementen (Student en Onderzoeker) is maximaal 7 dagen vanaf de verwerkingsdatum. Voor Teams & Labs wordt de planning bepaald tussen Mind the Graph en de abonnees.
 • De maandelijkse verzoeken om illustratie zijn niet cumulatief.
 • Alle betaalde abonnementen omvatten downloads zonder watermerk, om verwijderde bestanden te herstellen, exports in hoge resolutie en het gebruik van sjablonen in het Platform.

Duur van het abonnement en verlenging

 • Elk abonnement kan worden afgesloten met maandelijkse of jaarlijkse betalingen, met dezelfde voordelen. Het enige verschil tussen maand- en jaarabonnementen is de progressieve korting in de jaarmodaliteit. Het maandabonnement wordt maandelijks in rekening gebracht, terwijl het jaarabonnement jaarlijks in rekening wordt gebracht, steeds vanaf het moment van inschrijving. Daarom wordt het beschouwd als een vooruitbetalingsmechanisme dat toegang geeft tot het Platform voor de volgende abonnementsperiode. De verlenging is automatisch bij elk abonnement. De klant wordt periodiek gefactureerd om een continue toegang tot het Platform te garanderen.

Vergoedingen en betalingen

 • Wij en externe dienstverleners kunnen kosten in rekening brengen voor producten en/of voor toegang tot een deel of delen van de dienst of de dienst als geheel. U gaat ermee akkoord al deze vergoedingen te betalen tegen de tarieven plus toepasselijke belastingen die gelden voor de factureringsperiode waarin deze vergoedingen en kosten worden gemaakt. Tenzij anders vermeld op de dienst, worden alle vergoedingen vermeld en in rekening gebracht in Amerikaanse dollars. Wij en externe dienstverleners behouden ons het recht voor het bedrag of de basis voor het bepalen van de vergoedingen te wijzigen en nieuwe vergoedingen in te voeren.
 • Als u een krediet-, debet- of betaalrekeningnummer, of andere betalingsinformatie verstrekt bij registratie, op het moment van aankoop, of anderszins, geeft u ons en onze externe dienstverleners toestemming, en geeft u ons en onze externe dienstverleners opdracht om dergelijke informatie te bewaren en alle kosten ten laste te brengen van deze betalingsmethode.
 • Wij kunnen vooraf en op maandelijkse, jaarlijkse, forfaitaire of andere basis kosten in rekening brengen. Alle vergoedingen zijn onmiddellijk verschuldigd en worden, tenzij anders aangegeven, niet terugbetaald. U dient ons binnen zeven (7) dagen na de eerste vermelding op uw afschrift op de hoogte te stellen van eventuele problemen of afwijkingen bij de facturering; anders doet u afstand van elk recht om dergelijke problemen of afwijkingen aan te vechten of te betwisten.
 • U bent verantwoordelijk voor het op eigen kosten verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur, hardware, software en telefoon-, kabel-, mobiele, draadloze, internet- en andere diensten die nodig zijn voor toegang tot, bezoek en/of gebruik van de dienst. Indien u de dienst benadert via een mobiel apparaat, kan uw mobiele provider u kosten in rekening brengen voor gegevens, tekstberichten en andere mobiele toegang of communicatiediensten.

Terugbetalingen/Annuleringsbeleid

 • Als de klant het Platform niet meer wil gebruiken, kan hij of zij besluiten het abonnement op te zeggen om te voorkomen dat de komende periode in rekening wordt gebracht. De opzegging van het abonnement betekent niet een onmiddellijke blokkering van het Platform; integendeel, men zal het Platform normaal kunnen blijven gebruiken tot het einde van de lopende periode. Als het abonnement NIET wordt opgezegd, zal het automatisch elke periode worden verlengd. Het is ons beleid om gebruikers die gewoon vergeten op te zeggen niet terug te betalen. Ons betalingssysteem is ontworpen om het optreden van systematische fouten te voorkomen en we zullen altijd ons best doen om eventuele problemen op te lossen. Restituties zullen worden verleend in geval van dubbele betaling of abonnement, in geval van het in rekening brengen van een abonnement wanneer de klant al voor de verlengingsperiode heeft opgezegd, of in elke redelijke situatie. Wij betalen een abonnement niet terug als gevolg van een onvolledige opzegging en/of als de klant om welke reden dan ook vergeten is tijdig op te zeggen. Elk speciaal geval zal worden beoordeeld door het customer success team en dienovereenkomstig worden gecommuniceerd.
 • In geval van opzegging door PayPal eindigt het abonnement van de klant onmiddellijk en vervalt de eventuele resterende abonnementsperiode zonder enige terugbetaling.

Beëindiging of schorsing

 • Wij behouden ons het recht voor, naast onze andere rechtsmiddelen, om de dienst, uw account/profiel, uw vermogen om de dienst of een deel daarvan te openen, te bezoeken en/of te gebruiken (inclusief een Product of Inhoud) te beëindigen, te staken, op te schorten en/of te beperken, inclusief en zonder beperking van onze vermeende verplichtingen hieronder, om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving. In het geval van beëindiging of stopzetting van uw account/profiel, uw mogelijkheid tot toegang, bezoek en/of gebruik van de dienst of enig deel daarvan (inclusief enig Product of Inhoud), behouden wij ons het recht voor om, naast onze andere rechtsmiddelen, uw account/profiel opnieuw toe te wijzen en/of een andere gebruiker toe te staan uw account/profielgegevens te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot enig wachtwoord en/of gebruikers-ID.
 • Zelfs indien de dienst, uw vermogen om de dienst of een deel ervan (inclusief een Product of Inhoud) te betreden, te bezoeken en/of te gebruiken, door u of door ons wordt beëindigd, stopgezet, opgeschort of beperkt, zijn wij niet verplicht (maar kunnen wij naar eigen goeddunken) om Inhoud te verwijderen, en daarom kunnen kopieën van alle informatie met betrekking tot uw account/profiel en/of Inhoud die u op of via de dienst hebt geplaatst, geüpload, verzonden of anderszins beschikbaar hebt gesteld, worden bewaard en/of zichtbaar blijven voor ons, externe dienstverleners en/of andere derden, inclusief andere gebruikers. Niettemin zijn wij niet verplicht om informatie met betrekking tot uw account/profiel en/of door u geplaatste, geüploade, verzonden of anderszins op of via de dienst beschikbaar gestelde Inhoud te bewaren, op te slaan of aan u te verstrekken.

Intellectueel eigendom

 • De op deze Site gepresenteerde Inhoud (inclusief maar niet beperkt tot tekst, ontwerp, software, graphics, audio, video, HTML-code, software, broncode en gegevens) wordt beschermd door het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en andere toepasselijke wetten inzake intellectuele eigendom en is het exclusieve eigendom van ons. U gaat ermee akkoord alle instructies op deze Site op te volgen die de manier beperken waarop u de Inhoud mag gebruiken.
 • Wij behouden ons alle rechten voor op deze site en de inhoud ervan. Deze Inhoud mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of verspreid op welke wijze dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag de Inhoud gebruiken voor uw beperkte persoonlijke en niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. U mag één kopie downloaden en afdrukken van alle Inhoud waarvan uitdrukkelijk is aangegeven dat deze beschikbaar is om te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Op voorwaarde echter dat u ermee instemt de aldus gedownloade Inhoud op geen enkele wijze te wijzigen en dat u geen wijzigingen aanbrengt in auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen of -symbolen die aan deze Inhoud zijn gehecht. Elk ander gebruik of wijziging van de Inhoud zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden.
 • Handelsmerken, logo's en dienstmerken die op deze Site worden weergegeven zijn ons exclusieve eigendom. Niets op deze Site mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht op enig auteursrecht, handelsmerk, logo, dienstmerk of ander eigendomsrecht van ons of een derde partij.

Creative Commons Licentie

 • De inhoud opgeslagen in en gemaakt met mindthegraph.com is beschikbaar onder een vrije cultuur Creative Commons licentie. Gratis gebruikers mogen publiekelijk presenteren de infographics gemaakt met de Mind the Graph editor en gebruik maken van de illustraties beschikbaar op de website, mits met Mind the Graph watermerk logo wordt gehouden in de afbeelding, zoals geëxporteerd via de website. Wijzigingen op eerder werk kan ook worden uitgevoerd, als u akkoord gaat met ook het gewijzigde werk te delen. Door gebruik te maken van de website, geeft u ook andere Mind the Graph gebruikers toestemming om uw afbeeldingen te gebruiken en erop te creëren, onder dezelfde voorwaarden. Dit staat in de CC gemeenschap bekend als "attributie share-alike 4.0 licentie". Meer details over deze licentie zijn te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
 • Abonnees hebben recht op volledige rechten op hun creaties en worden erkend als auteurs, met behoud van hun rechten en de mogelijkheid om auteursrechten over te dragen aan derden uitgevers zonder voorafgaand overleg met Mind the Graph. Zij kunnen ook naar eigen inzicht openbare presentaties van de foto's uitvoeren.

Kenmerken van de Creative Commons licentie voor gratis gebruikers

 • Naamsvermelding - U moet de juiste eer bewijzen, een link naar de licentie geven en aangeven of er wijzigingen zijn aangebracht. U mag dit doen op elke redelijke manier, maar niet op een manier die suggereert dat de licentiegever u of uw gebruik goedkeurt. Wij stellen voor dat het gepubliceerde materiaal de volgende zin vermeldt: "Figure created in the Mind the Graph Platform, available at www.mindthegraph.com" in de betreffende sectie van uw paper, les of conferentiegesprek, indien mogelijk.
 • ShareAlike - Als u het materiaal remixt, transformeert of erop voortbouwt, moet u uw bijdragen onder dezelfde licentie verspreiden als het origineel.
 • Geen extra beperkingen - U mag geen wettelijke voorwaarden of technologische maatregelen toepassen die anderen wettelijk beperken in wat de licentie toestaat.
 • Gebruikers zijn vrij om onze site te betreden en de infographics te exporteren naar:
  • Deel - het kopiëren en herdistribueren van het materiaal in elk medium of formaat
  • Aanpassen - het materiaal remixen, transformeren en uitbouwen voor welk doel dan ook, zelfs commercieel.
 • De licentiegever kan deze vrijheden niet herroepen zolang u zich aan de licentievoorwaarden houdt.
 • De inhoud gecreëerd in Mind The Graph wordt beschouwd als privé en beperkt gebruik door de maker.
 • Om de inhoud openbaar te maken, moet de gebruiker de creatie delen met andere geselecteerde gebruikers met de functie Creatie delen, of de URL van de creatie delen (alleen beschikbaar voor de gebruiker die de inhoud creëert), of als de inhoud wordt gepubliceerd via tijdschriften of een ander openbaar medium.

Klantengaranties

 • U bezit de auteursrechten van het bronmateriaal dat u ons voor de diensten verstrekt en hebt ons gemachtigd het bronmateriaal te gebruiken om de door u van ons beoogde diensten te verlenen.
 • Wanneer de auteursrechten u niet toebehoren of u niet over de nodige rechten beschikt om ons toe te staan het bronmateriaal te gebruiken, verbindt u zich ertoe namens ons de nodige toestemmingen te verkrijgen en ons toe te staan dergelijk bronmateriaal te gebruiken.
 • U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren in het geval een derde partij beweert inbreuk te maken op het auteursrecht op het door ons gecreëerde eindproduct of andere claims van derden die voortvloeien uit schending van deze Algemene Voorwaarden door u.
 • U gaat ermee akkoord dat toegang tot bepaalde delen van deze Site alleen beschikbaar is voor geregistreerde gebruikers. Om een geregistreerde gebruiker te worden, kan u gevraagd worden ons bepaalde informatie te verstrekken. U verklaart en garandeert dat alle aan de Site verstrekte informatie juist, volledig en nauwkeurig is.

Door de gebruiker gegenereerde inhoud

 • Mind the Graph gebruiker kan samenstellen en / of visuele informatie in het Platform met behulp van de digitale instrumenten en activa verstrekt ("User-generated content"). Dit omvat, maar is niet beperkt tot de bestanden vrijwillig geüpload door de gebruiker op het Platform en / of toegankelijk in enige vorm via service-integratie met beeldbanken, video banken, of enige andere vorm van inhoud die door de gebruiker toegankelijk via het Platform en gebruikt in de samenstelling van afbeeldingen, dia's, infographics en presentaties. Inhoud geupload en/of gemaakt door de gebruiker wordt opgeslagen in onze databank en is toegankelijk door Mind the Graph, indien nodig. Geen gevoelige vertrouwelijke gegevens mogen worden geupload of gebruikt in de dia's zonder duidelijke intentie om dit te doen, onder de mogelijkheid dat uiteindelijk wordt gezien door een van de medewerkers van het bedrijf. Hoewel het bedrijf technisch in staat is om door gebruikers gegenereerde inhoud te visualiseren, heeft het niet de intentie en/of de praktijk om de inhoud te screenen, noch onderschrijft het in welke vorm dan ook de gegenereerde inhoud. 
 • Door het Platform te gebruiken, bevestig je dat je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en dat je de rechten hebt om de inhoud te gebruiken die uiteindelijk naar het Platform wordt geüpload. De gebruiker gaat er ook mee akkoord dat hij/zij de enige is die verantwoordelijk is voor alle mogelijke gevolgen van het gebruik van het Platform om inhoud te genereren die een gedragscode schendt. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die gegenereerd wordt tijdens het gebruik van het Platform. De publieke presentatie van de inhoud in digitale, gedrukte media of via het web impliceert geen associatie van Mind the Graph met de inhoud. Inhoud gedownload door "starters" gebruikers bevat standaard een Mind the Graph logo in het watermerk. Dit impliceert geen overeenkomst of goedkeuring door het bedrijf in welke vorm dan ook.
 • Als u een feedback of suggestie aan Mind the Graph of haar gerelateerde diensten, erkent u dat de inhoud niet vertrouwelijk is en u machtigt het bedrijf om het te gebruiken naar eigen goeddunken, zonder enige kennisgeving of compensatie van welke aard dan ook. Voor het doel van dit document, wordt feedback en elke communicatie via het Platform beschouwd als door de gebruiker gegenereerde inhoud. Ongeacht het bovenstaande, behoudt u het eigendom en de rechten op alle activa, afbeeldingen of inhoud gebruikt in het Platform die u al eerder bezat. 
 • Respecteer het Platform, het bedrijf, zijn werknemers en de andere gebruikers en onthoud u van ongepaste bewoordingen of gedrag. Wij raden u sterk aan en verzoeken u geen inhoud te creëren, te gebruiken of te reproduceren die als respectloos voor een van de bovengenoemde personen wordt beschouwd. In het algemeen verzoeken wij u geen inhoud, in welke vorm dan ook, op het Platform te gebruiken die als beledigend, grof, lasterlijk, pornografisch, illegaal, gewelddadig, bedreigend of obsceen kan worden beschouwd. Maak, gebruik of reproduceer geen inhoud die inbreuk maakt op het auteursrecht van bedrijven of personen. Publiceer of deel via het Platform geen vertrouwelijke gegevens, met inbegrip van uw wachtwoord. Maak, gebruik of reproduceer geen inhoud op het Platform die inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden licentie.

Toegang tot Youtube API en inhoud van derden

 • Mind the Graph maakt gebruik van een verbinding met youtube inhoud via API, dit betekent dat een deel van de inhoud (bijvoorbeeld geluiden, video's en video-covers) gepresenteerd op het Platform kan afkomstig zijn van derden. Door het gebruik van Mind the Graph gaat u ook akkoord met de Youtube Terms of Service. U kunt de gebruiksvoorwaarden van YouTube raadplegen (https://www.youtube.com/t/terms).

Gebruik van de site

 • U gaat ermee akkoord de op de Site verstrekte contactgegevens niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot marketing. U zult geen hardware of software gebruiken die bedoeld is om de goede werking van de Site te beschadigen of te verstoren of om heimelijk een systeem, gegevens, persoonlijke informatie of Inhoud op de Site te onderscheppen. U gaat ermee akkoord de werking van de Site op geen enkele wijze te onderbreken of proberen te onderbreken. Wij behouden ons hierbij het recht voor, naar eigen goeddunken, uw toegang tot of gebruik van de Site op elk moment te beperken of te beëindigen zonder u daarvan in kennis te stellen.
 • U stemt ermee in en verbindt zich ertoe de Site op passende wijze te gebruiken. Bij wijze van voorbeeld, en niet als een beperking, gaat u ermee akkoord en verbindt u zich ertoe dat u bij het gebruik van de Site niet zult:
  • Bronbestanden uploaden die inbreuk maken op een patent, handelsmerk, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een andere persoon of informatie plaatsen die aan een andere persoon toebehoort en waarop u geen rechten hebt;
  • Bronbestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, spyware, adware of beschadigde bestanden bevatten, of enige andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de werking van de Site of de computer, het computersysteem/netwerk/database van een andere gebruiker of de gegevens of software van de gebruiker te onderbreken, te vernietigen, te schaden of te beperken;
  • Informatie te posten die minderjarigen steelt of anderszins de wettelijke rechten van andere gebruikers schendt;
  • Informatie plaatsen die inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een andere persoon of informatie plaatsen die aan een andere persoon toebehoort en waarop u geen rechten heeft Bestanden plaatsen die virussen, trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, spyware, adware of corrupte bestanden bevatten, of andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van de Site of de computer, het computersysteem/netwerk/database of de gegevens of software van een andere gebruiker te onderbreken, te vernietigen, te schaden of te beperken;
  • geen enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven op de Site uit te voeren of door te sturen;
  • Een bestand downloaden dat door een andere gebruiker is geplaatst en waarvan je weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het niet legaal op die manier kan worden verspreid;
  • Informatie plaatsen die de geadresseerde misleidt of bedriegt over de oorsprong van dergelijke berichten of zich voordoen als een andere persoon of informatie doorgeven die zeer beledigend of bedreigend van aard is;
  • de geldende wetten en voorschriften schenden;
  • Maak de site beschikbaar via een netwerk waar hij door meerdere apparaten of meerdere gebruikers tegelijk kan worden gebruikt.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van het land van waaruit u deze Site bezoekt en u stemt ermee in dat u de informatie op deze Site niet zult openen of gebruiken in strijd met dergelijke wetten. Bovendien mag u deze Site niet gebruiken:
  • Op een manier die in strijd is met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
  • Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;
  • Een gebruiker weigeren zich op de Site te registreren zonder daarvoor een reden op te geven;
  • Het verzenden of laten verzenden van ongevraagde of onbevoegde reclame of promotiemateriaal of enige andere soortgelijke vorm van verzoeken (spam) of enig materiaal dat u niet mag gebruiken, bekendmaken, verspreiden of delen.
 • U garandeert, waarborgt en verklaart dat u de eigenaar bent van de inhoud die u op de Site plaatst ("Gebruikersinhoud") of anderszins gemachtigd bent om de Gebruikersinhoud te gebruiken en dat de Gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige andere persoon. U garandeert verder dat er, voor zover u weet, geen actie, rechtszaak, procedure of onderzoek is ingesteld of dreigt met betrekking tot enige Gebruikersinhoud, met inbegrip van handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk en auteursrecht dat vroeger of nu door u wordt gebruikt in verband met de Gebruikersinhoud.
 • U gaat ermee akkoord dat toegang tot bepaalde delen van deze Site alleen beschikbaar is voor geregistreerde gebruikers. Om een geregistreerde gebruiker te worden, kan u worden gevraagd bepaalde vragen te beantwoorden en bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken. Antwoorden op dergelijke vragen kunnen verplicht en/of optioneel zijn. U verklaart en garandeert dat alle aan de Site verstrekte informatie juist, volledig en nauwkeurig is.

Regelgevende bevoegdheden

 • U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat wij ons het recht voorbehouden om:
  • Het gebruik van of de toegang tot de Site in zijn geheel of bepaalde delen ervan beperken, ontzeggen of beperken voor specifieke gebruikers, met inbegrip van uzelf, naar eigen goeddunken;
  • Een gebruiker weigeren zich op de Site te registreren zonder daarvoor een reden op te geven;
  • De account/registratie van een gebruiker opschorten/annuleren/inactiveren om welke reden dan ook die wij geschikt achten, of
  • op de Site geplaatste Inhoud verwijderen, bewerken of verplaatsen, om welke reden dan ook.
  • Uw naam, logo of enig ander handelsmerk te gebruiken voor marketing- en promotieactiviteiten als u gebruik hebt gemaakt van een of meer diensten van onze Site. Dergelijk gebruik dient op een wijze te geschieden die geen afbreuk doet aan uw rechten op uw handelsmerken, namen en logo's door ons.
  • Uw op dit Platform geüploade bronbestanden gebruiken voor het analyseren, verbeteren of ontwikkelen en bouwen van diensten, hulpmiddelen en systemen voor klantenvoordelen

Vertrouwelijkheid

 • Wij handhaven volledige vertrouwelijkheid van bronbestanden. Al onze leveranciers zijn contractueel verplicht tot strikte geheimhouding van de gebruikersgegevens en hebben ermee ingestemd deze vertrouwelijke informatie niet aan onbevoegden bekend te maken. De toegang tot de gebruikersgegevens is beperkt tot de persoon die met het document belast is of eraan moet werken. Wij verzekeren tevens de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en beloven de persoonsgegevens van de klant met grote zorgvuldigheid te behandelen.
 • De persoonlijke informatie die wij van de gebruikers verzamelen, wordt bewaard en onderhouden in overeenstemming met ons "Privacybeleid".

Schending van de AV

 • Wanneer een schending van deze AV heeft plaatsgevonden, kunnen wij alle of een van de volgende acties ondernemen of een andere actie die wij passend achten, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:
  • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om de Site te gebruiken;
  • Uitgifte van een waarschuwing aan u;
  • Het aanspannen van een juridische procedure tegen u voor vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten en uitgaven die wij op basis van schadeloosstelling hebben geleden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten); en
  • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan rechtshandhavingsinstanties als dat redelijkerwijs noodzakelijk is.
  • Wij wijzen hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor alle acties die door ons worden ondernomen als reactie op een door u gepleegde inbreuk op de AV.

Schadeloosstelling

 • Hierbij gaat u ermee akkoord ons en onze gelieerde ondernemingen en hun directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers en leveranciers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke juridische kosten en gerechtskosten, die voortvloeien uit of het gevolg zijn van uw gebruik van de Site en schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u een technische storing veroorzaakt op de Site of de systemen die de Site naar u of anderen verzenden, stemt u ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke juridische kosten en gerechtskosten, die voortvloeien uit of het gevolg zijn van die storing.
 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geven wij geen garanties of verklaringen met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid of volledigheid van enige Inhoud op de Site. In geen geval zullen wij of een van onze werknemers, directeuren, aandeelhouders of vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, speciale of gevolgschade, of voor winst- of inkomstenderving, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens of enige andere schade als gevolg van: (a) het gebruik of het onvermogen om de Site te gebruiken of het vertrouwen op enige Inhoud op deze Site; (b) onbevoegde toegang tot of wijziging van de transmissies of gegevens van de gebruiker; (c) schade voor verlies van gebruik, gegevens of winst, voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met het gebruik of de prestaties van de Site; (d) enige vertraging of onvermogen om de Site of gerelateerde diensten die op de Site worden aangeboden te gebruiken; (e) het niet beschikbaar zijn van de Site tijdens periodieke onderhoudswerkzaamheden of enige ongeplande opschorting van de toegang tot de Site die kan optreden als gevolg van technische redenen of om welke reden dan ook buiten onze controle; (f) elke onderbreking of vertraging in de levering van diensten of toegang tot deze Site, als gevolg van een geval van overmacht buiten onze redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, overstroming, brand, blokkades, rellen, embargo's, overheidsacties, regelgevende sancties, stroomuitval, niet-beschikbaarheid of niet-functioneren van betalingsgateway-diensten, onderbreking van communicatiediensten in een land of gebied, enz. (g) elke andere kwestie met betrekking tot de Site of de op de Site beschikbare diensten, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de Site, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins.

Wijzigingen van de site en deze voorwaarden

 • Wij kunnen de functies van de Site wijzigen of aanpassen met betrekking tot verschillende gebruiker(s), of functies wijzigen of nieuwe functies op de Site introduceren zonder voorafgaande kennisgeving aan een gebruiker.
 • Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze AV geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, op elk moment, tijdelijk of permanent, zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, door herziene voorwaarden op de Site te plaatsen. U stemt er hierbij mee in dat het uw verantwoordelijkheid is om periodiek te controleren of deze AV zijn gewijzigd. Uw voortgezet gebruik van de Site na wijzigingen in deze AV betekent dat u de bijgewerkte AV aanvaardt.

Leeftijdsbeperkingen

 • Onze Site is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar.
 • Wij verwerken niet bewust of opzettelijk de persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar.
 • U mag onze Site niet gebruiken, geen van onze producten of diensten kopen of proberen te kopen, of persoonlijke informatie aan ons verstrekken, als u jonger bent dan 18 jaar.

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

 • Mind the Graph garandeert niet de betrouwbaarheid van het gebruik van materialen en informatie gevonden op haar website, noch onderschrijft op enigerlei wijze de inhoud gemaakt door haar gebruikers. Wij kunnen de authenticiteit van gegevens die gebruikers op de website van Mind the Graph publiceren niet garanderen. Mind the Graph is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden in verband met het gebruik van of blootstelling aan enige inhoud beschikbaar op www.mindthegraph.com of enige door gebruikers gemaakte infographics gepubliceerd, gemaild, geopend, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de website. Als gebruiker van de website bent u als enige verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies aan enige partij als gevolg van uw activiteiten op de website.
 • Hoewel wij redelijke inspanningen zullen leveren om via deze Site betrouwbare Inhoud te verstrekken, garanderen wij niet dat deze Site vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of weglatingen. Deze Site kan bepaalde historische informatie bevatten, die alleen ter referentie wordt aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de Inhoud op deze Site te allen tijde te wijzigen, zonder u daarvan in kennis te stellen.
 • De Site kan links bevatten naar andere Sites ("Embedded Sites"). De Embedded Sites staan niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Embedded Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot links op een Embedded Site, of wijzigingen of updates van een Embedded Site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vorm van overdracht, in welke vorm dan ook, die u ontvangt van een Embedded Site. Wij verstrekken deze links of staan gebruikers toe om u deze links te verstrekken, uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert niet dat wij de Embedded Sites of de informatie op de Embedded Site goedkeuren of dat wij verbonden zijn met de exploitanten of eigenaren van de Embedded Site.
 • U erkent hierbij uitdrukkelijk dat internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn. U begrijpt dat elk bericht of informatie die u naar ons stuurt of op de Site plaatst, door anderen kan worden gelezen of onderschept, tenzij er een speciale mededeling is dat een bepaald bericht (bijvoorbeeld creditcardinformatie) gecodeerd (in code verzonden) is. Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat wij geen extra verantwoordelijkheid jegens u dragen vanwege het feit dat u een bericht naar ons stuurt.
 • Zonder onze uitdrukkelijke garanties en verplichtingen onder deze voorwaarden te beperken, wijzen wij hierbij alle andere garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel en garanties met betrekking tot apparatuur, materiaal, diensten of software van derden. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die in deze paragraaf worden uiteengezet, worden onze diensten geleverd "zoals ze zijn", voor zover de wet dat toestaat. Voor zover deze afwijzing van aansprakelijkheid in strijd is met de toepasselijke wetgeving, is de reikwijdte en duur van een toepasselijke garantie het minimum dat onder die wetgeving is toegestaan.
 • Onze totale aansprakelijkheid onder deze Gebruiksvoorwaarden is niet hoger dan het totale bedrag dat u voor een bepaalde dienst hebt betaald of moet betalen.
 • Om twijfel te voorkomen, wordt verduidelijkt dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze AV, wij geen verklaringen, garanties of waarborgen, schriftelijk of mondeling, uitdrukkelijk of impliciet, geven aan de gebruiker of aan enige andere persoon of entiteit met betrekking tot de diensten, de Inhoud op de Site, enige hardware of software.

Klachtenbehandeling

 • Mocht u grieven of klachten hebben met betrekking tot uw gebruik van de Site, neem dan contact met ons op via contact@mindthegraph.com, die binnen 14 dagen op uw grief zal reageren.

Toepasselijk recht en scheidbaarheid

 • Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Singapore en zijn uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in Singapore.
 • Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling, uitsluitend voor dat rechtsgebied, als scheidbaar en onwerkzaam worden beschouwd in de mate van die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
nl_NLDutch