Kvalitativ forskning er et kraftfuldt værktøj til at forstå komplicerede fænomener, afdække rige fortællinger og dykke ned i dybden af menneskelige erfaringer. Men mængden af kvalitative data kan ofte være overvældende og gøre analysen udfordrende. 

I disse tilfælde fungerer en kodebog som et vejledende kompas, der tilbyder forskere en systematisk ramme til at få mening, identificere mønstre og udlede indsigt fra deres kvalitative data. Forskere kan få adgang til de hemmelige perler, der ligger begravet i deres data, ved at forstå kodebøgernes formål, konstruktion og anvendelse.

Denne artikel undersøger kodebogens rolle i kvalitativ forskning, og hvordan den hjælper med at udvikle analytiske færdigheder hos forskere. 

2Kodebog fra den kvalitative analyse af undervisningsassistenternes (TA'ernes) afsluttende refleksion.
Moy, Magdalene & Hammrich, Penny & Kabnick, Karen. (2019). Udvikling af en differentieret mentormodel for undervisningsassistenter, der underviser i kursusbaserede forskningserfaringer. Journal of college science teaching. 48. 59. Tilgængelig på ResearchGate

Introduktion til kodebog for kvalitativ forskning

En systematisk tilgang til at organisere, klassificere og fortolke data, der bruges i kvalitativ dataanalyse, er kendt som "kodebog for kvalitativ forskning". En kodebog er en dybdegående guide eller et sæt retningslinjer, der skitserer processen med at finde, klassificere og organisere temaer, mønstre og begreber i kvalitative data.

Forskere kan organisere og fortolke de rige, kvalitative data, de har indsamlet, ved hjælp af denne omhyggelige proces. Kodebogen indeholder en række koder, som er etiketter eller tags, der gives til bestemte datasegmenter, der står for vigtige ideer, koncepter eller emner. Disse koder kan stamme direkte fra dataene ved hjælp af en induktiv tilgang, fra forskningsspørgsmålene eller eksisterende litteratur.

Der er mange faser involveret i at skabe en kodebog. Forskerne fordyber sig fuldstændigt i dataene og bliver fortrolige med deres kontekst og indhold, og denne indledende fordybelse hjælper med at skabe foreløbige koder, der opsummerer dataene. Efterfølgende bliver koderne raffineret, kombineret eller grupperet i mere generelle kategorier eller temaer, efterhånden som analysen skrider frem. Kodebogen bliver ændret og gentaget, efterhånden som man finder nye mønstre i dataene og får dybere indsigt.

Ved at bruge en kodebog kan man garantere pålidelighed og konsistens blandt flere forskere, forbedre gennemsigtigheden i analyseprocessen og bidrage til at gøre det lettere at opnå værdifulde indsigter.

Formålet med en kodebog

En kodebog til kvalitativ forskning fungerer som en systematisk og velorganiseret ramme for analyse og fortolkning af kvalitative data. En kodebog bruges for det meste af følgende grunde:

 • Organisation og struktur: En kodebog tilbyder en struktureret ramme for kodning og kategorisering af data, som hjælper forskere med at organisere kvalitative data. Den fastlægger nøjagtige specifikationer og instruktioner for kodning af datasegmenter, hvilket sikrer konsistens og ensartethed i hele analyseprocessen.
 • Standardisering og pålidelighed: Standardisering sikrer pålidelighed, især i forskning, der involverer flere forskere. Det bidrager til at sikre, at forskellige kodere forstår og tildeler koder til datasegmenter konsekvent, hvilket minimerer potentiel bias og øger nøjagtigheden af undersøgelsen.
 • Udforskning og fortolkning af data: Kodebogen giver mulighed for at genkende og klassificere vigtige temaer, begreber og mønstre, hvilket gør det lettere at udforske og fortolke kvalitative data. Forskernes metodiske analyse og sammenligning af kodede datasegmenter muliggør en dybere forståelse af forskningsemnet og udvikling af vigtige indsigter.
 • Iterativ udvikling: Kodebogen opfordrer til at bruge en iterativ metode, når man analyserer data. Det kan være nødvendigt at opdatere, ændre eller udvide kodebogen, efterhånden som forskerne interagerer med data og skærper deres forståelse. Kodebogen vil udvikle sig og tilpasse sig til at inkludere nye temaer eller koncepter på grund af denne iterative metode.
 • Facilitering af teamsamarbejde: Kodebogen, der fungerer som en fælles ressource, gør det muligt at fremme effektivt teamwork i kollaborative forskningsmiljøer. Den muliggør diskussioner og tilskynder til ensartethed i kodningsbeslutninger, samtidig med at forskerne kan afstemme deres forståelse og fortolkning af data.

Komponenter i en kodebog

En kodebog i kvalitativ forskning består af flere vigtige komponenter, der fungerer som en generel ramme for analyse og fortolkning af kvalitative data. 

 • Definitioner af koder: En grundig liste over koder findes i kodebogen sammen med en definition af hver kode. Koderne står hver især for et bestemt koncept, emne eller idé, som forskerne har fundet i de kvalitative data. For at sikre konsekvent fortolkning og anvendelse giver kodedefinitionerne kortfattede, enkle beskrivelser af, hvad hver kode står for.
 • Kodehierarki eller struktur: Når man arbejder med komplicerede kodningssystemer på flere niveauer, kan kodebogen forklare de hierarkiske relationer mellem koder. Dette hierarki tilbyder en organiseret struktur til organisering og analyse af data og hjælper forskere med at forstå forbindelserne og interaktionerne mellem forskellige koder, kategorier eller temaer.
 • Anvendelse af koder på datasegmenter: Kodebogen indeholder instruktioner til anvendelse af koder på datasegmenter. Den beskriver de krav eller omstændigheder, hvorunder en specifik kode skal anvendes på et bestemt segment. 
 • Eksempler på kodning: Kodebogen kan indeholde eksempler på kodning anvendt på faktiske datasegmenter. Disse eksempler viser koderne, hvordan man identificerer og anvender koder på forskellige typer af kvalitative data, og fungerer som vejledning for koderne. 
 • Instruktioner eller procedurer for kodning: Kodebogen kan indeholde detaljerede instruktioner eller retningslinjer for kodning. Den beskriver de præcise procedurer, man skal følge, når man klassificerer kvalitative data, herunder hvordan man undersøger og segmenterer data, tildeler koder og registrerer kodningsbeslutninger. 
 • Noter til revision af kodebogen: Kodebogen kan revideres, udvides eller forbedres, efterhånden som analysen skrider frem. Et afsnit i kodebogen kan være dedikeret til at dokumentere disse opdateringer, eventuelt med noter eller bemærkninger om ændringer i koder, definitioner eller hierarkier. 

Trin til oprettelse af en kodebog

For at give en struktureret og pålidelig tilgang til kodning og analyse af kvalitative data, skal der udvikles en kodebog gennem flere trin. Processen med at lave en kodebog er skitseret i nedenstående trin:

Definition af variabler og kategorier

 • Identificer målene og spørgsmålene for forskningen: Angiv de nøjagtige mål for undersøgelsen og de spørgsmål, som kodebogen vil forsøge at besvare. 
 • Bestem variablerne: Beslut, hvilke nøglevariabler eller begreber der skal undersøges i de kvalitative data.
 • Udvikle kategorier: Skab et sæt kategorier, der repræsenterer de primære temaer eller koncepter af interesse baseret på de variabler, der er blevet opdaget.

Udvikling af et kodningssystem

 • Udvikling af indledende koder: Gennemgå dataene i detaljer for at blive fortrolig med deres indhold. Udvikl indledende koder, der effektivt udtrykker essensen af de datasegmenter, der er forbundet med de specificerede kategorier.
 • Organisering af koder: Gruppér om nødvendigt relaterede koder sammen, og udvikl et kodehierarki for at etablere relationer mellem forskellige koder og kategorier.
 • Definer kodens deskriptorer: Giv hver kode i kodebogen præcise definitioner eller beskrivelser. Brug om nødvendigt eksempler til at demonstrere, hvordan hver kode bruges.

Test af kodens pålidelighed

 • Gennemfør pilotkodning: Vælg en delmængde af de kvalitative data, og lad flere kodere uafhængigt af hinanden kode de samme data ved hjælp af kodebogen.
 • Evaluering af interkoder-reliabilitet: For at vurdere konsistensen og overensstemmelsen i kodernes beslutninger skal man sammenligne resultaterne af deres kodning. Interkoder-reliabilitet kan måles statistisk ved hjælp af Cohen's kappa eller procentvis enighed.
 • Tag fat på uoverensstemmelser: Diskuter eventuelle uoverensstemmelser eller forskelle i kodernes kodningsbeslutninger. Revider om nødvendigt instruktioner eller kodebeskrivelser for at øge nøjagtigheden.
 • Iteration og finpudsning: Kodebogen skal revideres og raffineres efter behov for at forbedre dens klarhed, konsistens og pålidelighed baseret på feedback og indsigter fra pilotkodningen.

Værktøjer til oprettelse af en kodebog til kvalitativ forskning

Der findes mange værktøjer, der kan hjælpe forskere med at lave en kodebog til kvalitativ forskning. Nedenfor er listet nogle typiske værktøjer:

Software til regneark 

For at konstruere og administrere en kodebog kan du bruge software som Microsoft Excel og Google Sheets. De gør det muligt at organisere datasegmenter i rækker og kolonner til koder, kategorier og beskrivelser.

Software til analyse af kvalitative data

Specialiserede værktøjer til at producere og administrere kodebøger omfatter NVivo, ATLAS.ti og MAXQDA. Med funktioner som kodningshierarkier, tekstsøgning, visualiseringsværktøjer og kodningsforespørgselsmuligheder tilbyder disse værktøjer en specifik grænseflade til kvalitativ analyse.

Værktøjer til tekstbehandling 

Kodebøger kan organiseres i et dokumentformat ved hjælp af tekstbehandlingsprogrammer som Microsoft Word og Google Docs. Forskere kan kommunikere med teammedlemmer og formatere kodedefinitioner, kategorier og instruktioner. Men når der er tale om større datasæt eller komplekse kodningsprocesser, kan tekstbehandlingsprogrammer være begrænsede. 

Dedoose

Dedoose er et webbaseret værktøj til kvalitativ forskning, der indeholder funktioner til styring og oprettelse af kodebøger. Det muliggør udvikling af koder, deres hierarkiske organisering og tildeling af koder til datasegmenter. Derudover tilbyder Dedoose værktøjer til datavisualisering og samarbejde.

Dedoose

Stor gennemslagskraft og større synlighed for dit arbejde

Visuelt indhold har en tendens til at fange opmærksomheden mere effektivt end tekst alene. Ved at indarbejde visuelt tiltalende elementer i deres arbejde ved hjælp af Mind the Graphkan forskere fange læsernes, konferencedeltagernes og forskerkollegernes interesse med fantastiske billeder, der forbedrer deres kvalitative dataanalyse.

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner