Pentru a înțelege fenomene complicate, pentru a descoperi narațiuni bogate și pentru a pătrunde în profunzimea experiențelor umane, cercetarea calitativă este un instrument puternic. Cu toate acestea, volumul pur și simplu de date calitative poate fi adesea copleșitor, ceea ce face ca analiza să fie dificilă. 

În aceste cazuri, un manual de coduri acționează ca o busolă de ghidare, oferind cercetătorilor un cadru sistematic pentru a obține sens, a identifica modele și a extrage informații din datele calitative. Cercetătorii pot accesa cu succes bijuteriile secrete îngropate în datele lor prin înțelegerea scopului, construcției și aplicării manualelor de coduri.

Acest articol examinează rolul manualului de coduri în cercetarea calitativă și modul în care acesta contribuie la dezvoltarea abilităților analitice ale cercetătorilor. 

2Codebook din analiza calitativă a reflecției finale a asistenților universitari (TA).
Moy, Magdalene & Hammrich, Penny & Kabnick, Karen. (2019). Dezvoltarea unui model de mentorat pe niveluri pentru asistenții de predare care instruiesc experiențe de cercetare bazate pe cursuri. Jurnalul de predare a științei universitare. 48. 59. - Disponibil pe ResearchGate

Introducere la Codebook Cercetare calitativă

O abordare sistematică pentru organizarea, clasificarea și interpretarea datelor utilizate în analiza datelor calitative este cunoscută sub numele de "cercetare calitativă cu coduri". Un codebook este un ghid sau un set de orientări aprofundate care prezintă procesul de localizare, clasificare și organizare a temelor, modelelor și conceptelor în cadrul datelor calitative.

Cercetătorii pot să organizeze și să interpreteze datele calitative bogate pe care le-au adunat folosind acest proces meticulos. Cartea de coduri include o serie de coduri, care sunt etichete sau etichete date anumitor segmente de date care reprezintă idei, concepte sau subiecte importante. Aceste coduri pot proveni direct din date, folosind o abordare inductivă, din întrebările de cercetare sau din literatura de specialitate existentă.

Există mai multe etape implicate în crearea unui registru de coduri. Cercetătorii se cufundă complet în date, familiarizându-se cu contextul și conținutul acestora, iar această imersiune inițială ajută la crearea codurilor preliminare care rezumă datele. Ulterior, codurile sunt rafinate, combinate sau grupate în categorii sau teme mai generale pe măsură ce analiza continuă. Cartea de coduri este modificată și iterată pe măsură ce se găsesc noi modele în date și se obțin perspective mai profunde.

Prin utilizarea unui manual de coduri, se poate garanta fiabilitatea și coerența între mai mulți cercetători, se poate îmbunătăți transparența procesului de analiză și se poate contribui la facilitarea obținerii unor informații valoroase.

Scopul unui Codebook

Un codebook de cercetare calitativă servește ca un cadru sistematic și bine organizat pentru analiza și interpretarea datelor calitative. Un manual de coduri este utilizat în principal din următoarele motive:

 • Organizare și structură: Un manual de coduri oferă un cadru structurat pentru codificarea și clasificarea datelor, care ajută cercetătorii în organizarea datelor calitative. Acesta stabilește specificații și instrucțiuni exacte pentru codificarea segmentelor de date, asigurând coerența și uniformitatea pe parcursul întregului proces de analiză.
 • Standardizare și fiabilitate: Standardizarea asigură fiabilitatea, în special în cazul cercetărilor care implică mai mulți cercetători. Aceasta contribuie la asigurarea faptului că diverși codificatori înțeleg și atribuie coduri segmentelor de date în mod consecvent, minimizând potențialele prejudecăți și sporind acuratețea studiului.
 • Explorarea și interpretarea datelor: Cartea de coduri oferă o modalitate de recunoaștere și clasificare a temelor, conceptelor și modelelor importante, ceea ce facilitează explorarea și interpretarea datelor calitative. Analiza și compararea metodică a segmentelor de date codificate de către cercetători permite o înțelegere mai profundă a subiectului cercetării și dezvoltarea unor perspective semnificative.
 • Dezvoltare iterativă: Manualul de coduri încurajează utilizarea unei metode iterative la analiza datelor. Este posibil să fie necesară actualizarea, modificarea sau extinderea manualului de coduri pe măsură ce cercetătorii interacționează cu datele și își perfecționează înțelegerea. Cartea de coduri se va dezvolta și se va adapta pentru a include noi teme sau concepte datorită acestei metode iterative.
 • Facilitarea colaborării în echipă: Promovarea unei munci în echipă eficiente în mediile de cercetare colaborativă este posibilă datorită manualului de coduri, care acționează ca o resursă comună. Acesta permite discuții și încurajează uniformitatea deciziilor de codificare, permițând în același timp cercetătorilor să își alinieze înțelegerea și interpretarea datelor.

Componentele unui Codebook

Un manual de coduri în cercetarea calitativă este alcătuit din mai multe componente semnificative care servesc drept cadru general pentru analiza și interpretarea datelor calitative. 

 • Definițiile codurilor: O listă completă a codurilor este furnizată în manualul de coduri, împreună cu definiția fiecărui cod. Codurile reprezintă fiecare un anumit concept, subiect sau idee pe care cercetătorii l-au găsit în datele calitative. Pentru a asigura o interpretare și o aplicare consecventă, definițiile codurilor oferă descrieri succinte și directe a ceea ce reprezintă fiecare cod.
 • Ierarhia sau structura codului: Atunci când se lucrează cu sisteme de codificare complicate sau cu mai multe niveluri, manualul de coduri poate explica relațiile ierarhice dintre coduri. Această ierarhie oferă o structură organizată pentru organizarea și analiza datelor și îi ajută pe cercetători să înțeleagă conexiunile și interacțiunile dintre diferitele coduri, categorii sau teme.
 • Aplicarea codurilor la segmentele de date: Manualul de coduri conține instrucțiuni pentru aplicarea codurilor la segmentele de date. Acesta descrie cerințele sau circumstanțele în care un anumit cod trebuie aplicat unui anumit segment. 
 • Exemple de codificare: Cartea de coduri poate include exemple de codificare aplicate unor segmente de date reale. Aceste exemple arată codificatorilor cum să identifice și să aplice codurile la diferite tipuri de date calitative, servind drept ghid pentru codificatori. 
 • Instrucțiuni sau proceduri de codificare: Manualul de codare ar putea conține instrucțiuni detaliate sau orientări pentru codificare. Acesta descrie procedurile precise care trebuie respectate la clasificarea datelor calitative, inclusiv modul de examinare și segmentare a datelor, de atribuire a codurilor și de înregistrare a deciziilor de codificare. 
 • Note privind revizuirea manualului de coduri: Cartea de coduri poate fi revizuită, extinsă sau îmbunătățită pe măsură ce analiza avansează. O secțiune a manualului de coduri poate fi dedicată documentării acestor actualizări, eventual cu note sau observații privind modificările aduse codurilor, definițiilor sau ierarhiilor. 

Pași pentru crearea unui Codebook

Pentru a oferi o abordare structurată și fiabilă a codificării și analizei datelor calitative, trebuie elaborat un manual de codare în mai multe etape. Procesul de realizare a unui registru de coduri este prezentat în etapele de mai jos:

Definirea variabilelor și a categoriilor

 • Identificați obiectivele și întrebările pentru cercetare: Precizați obiectivele exacte ale studiului și întrebările la care va încerca să răspundă manualul de coduri. 
 • Determinați variabilele: Decideți ce variabile sau concepte cheie vor fi examinate în datele calitative.
 • Dezvoltarea de categorii: Creați un set de categorii care să reprezinte principalele teme sau concepte de interes pe baza variabilelor descoperite.

Dezvoltarea unui sistem de codificare

 • Elaborarea codurilor inițiale: Analizați datele în detaliu pentru a vă familiariza cu conținutul acestora. Elaborați coduri inițiale care exprimă în mod eficient esența segmentelor de date legate de categoriile specificate.
 • Codul de organizare: Dacă este necesar, grupați codurile conexe și elaborați o ierarhie de codare pentru a stabili relațiile dintre diferitele coduri și categorii.
 • Definirea descriptorilor de cod: Oferiți fiecărui cod din manualul de coduri definiții sau descrieri precise. Dacă este necesar, folosiți exemple pentru a demonstra cum se utilizează fiecare cod.

Testarea fiabilității codului

 • Efectuarea unei codificări pilot: Selectați un subset de date calitative și solicitați mai multor codificatori să codifice în mod independent aceleași date folosind manualul de codare.
 • Evaluarea fiabilității între codificatori: Pentru a evalua consecvența și acordul în deciziile codificatorilor, comparați rezultatele codificării lor. Fiabilitatea intercodificatorilor poate fi măsurată statistic prin utilizarea coeficientului kappa al lui Cohen sau a acordului procentual.
 • Discrepanțe în adrese: Discutați orice discrepanțe sau diferențe în deciziile de codificare ale codificatorilor. Dacă este necesar, revizuiți instrucțiunile sau descrierile codurilor pentru a crește acuratețea.
 • Iterați și perfecționați: Manualul de codare trebuie revizuit și rafinat, după caz, pentru a-i îmbunătăți claritatea, coerența și fiabilitatea, pe baza feedback-ului și a informațiilor obținute în urma codificării pilot.

Instrumente pentru crearea unui Codebook de cercetare calitativă

Pentru a ajuta cercetătorii să creeze un registru de coduri pentru cercetarea calitativă, sunt disponibile numeroase instrumente. Mai jos sunt enumerate câteva instrumente tipice:

Software de foaie de calcul 

Pentru a construi și gestiona un registru de coduri, puteți utiliza programe precum Microsoft Excel și Google Sheets. Acestea permit organizarea segmentelor de date în rânduri și coloane pentru coduri, categorii și descrieri.

Software pentru analiza calitativă a datelor

Printre instrumentele specializate pentru producerea și gestionarea registrelor de coduri se numără NVivo, ATLAS.ti și MAXQDA. Cu capacități precum ierarhii de codificare, căutare de text, instrumente de vizualizare și opțiuni de interogare a codurilor, aceste instrumente oferă o interfață specifică pentru analiza calitativă.

Instrumente de procesare a textului 

Caietele de coduri pot fi organizate în format document, utilizând procesoare de text precum Microsoft Word și Google Docs. Cercetătorii pot comunica cu membrii echipei și pot formata definiții de coduri, categorii și instrucțiuni. Cu toate acestea, atunci când au de-a face cu seturi de date mai mari sau cu procese de codificare complexe, procesoarele de text pot fi limitate. 

Dedoose

Dedoose este un instrument bazat pe web pentru cercetarea calitativă care include capacități de gestionare și creare de manuale de coduri. Acesta permite dezvoltarea de coduri, organizarea ierarhică a acestora și atribuirea codurilor la segmentele de date. În plus, Dedoose oferă instrumente pentru vizualizarea datelor și colaborare.

Dedoose

Impact ridicat și vizibilitate mai mare pentru activitatea dumneavoastră

Conținutul vizual tinde să atragă atenția mai eficient decât un text singur. Încorporând elemente atractive din punct de vedere vizual în munca lor folosind Mind the Graph, oamenii de știință pot capta interesul cititorilor, al participanților la conferințe și al colegilor cercetători cu ajutorul unor imagini uimitoare care să le îmbunătățească analiza calitativă a datelor.

logo-abonare

Abonează-te la newsletter-ul nostru

Conținut exclusiv de înaltă calitate despre vizuale eficiente
comunicarea în domeniul științei.

- Ghid exclusiv
- Sfaturi de design
- Știri și tendințe științifice
- Tutoriale și șabloane