През ХХІ век социалните медии промениха начина, по който хората общуват и обменят информация. Те се превърнаха в силен инструмент за свързване на хора от цял свят, както и оказват съществено влияние върху начина, по който се извършват, обменят и съобщават на обществеността научни изследвания. 

В тази статия ще бъде разгледано значението на науката и социалните медии, както и възможностите и предизвикателствата, които използването им предоставя в научните изследвания и комуникацията. 

Как са свързани науката и социалните медии?

Социалните медии придобиха все по-голямо значение в сферата на науката, което има редица предимства за изследователите и научната общност.

Едно от основните предимства на социалните медии е, че те позволяват на учените да общуват помежду си, да развиват професионални мрежи и да споделят своите резултати. Учените могат да използват социалните медии, за да съобщават резултатите от своите изследвания, като спомагат за увеличаване на популярността и ефекта от научните изследвания чрез достигане до по-широка аудитория извън общността.

Социалните медии могат също така да улеснят обмена на данни и ресурси, което може да доведе до по-ефективни и съвместни изследвания, а оттам и до ускоряване на научните открития и намаляване на дублирането на усилия. 

Освен това социалните медии могат да се използват за привличане на учени от други дисциплини, които не биха имали възможност да работят по друг начин. Това може да доведе до нови идеи и теми за научни изследвания, както и до мултидисциплинарни подходи към научните предизвикателства. 

И накрая, социалните медии могат да послужат за ангажиране на обществеността с науката и за развитие на научното разбиране, като по този начин повишат общественото доверие и подкрепата за научните изследвания.

Значението на използването на социалните медии за съобщаване на научни открития

Социалните медии могат да повишат ефекта от научните изследвания и да насърчат разбирането на науката чрез взаимодействие с по-голяма аудитория, получаване на обратна връзка в реално време и подобряване на обществената осведоменост за науката. Има няколко случая, в които социалните медии са допринесли значително за развитието на науката, което показва тяхното значение:

  • Епидемията от ебола в Западна Африка: По време на епидемията от ебола в Западна Африка през 2014 г. социалните медии бяха използвани за проследяване на предаването на болестта и за разпространение на информация за превенция и лечение. Социалните медии бяха използвани от учени и специалисти в областта на общественото здраве за комуникация помежду им и с обществеността, както и за координиране на реакцията им спрямо епидемията.
  • Мониторинг на земетресенията: Социалните медии се използват за наблюдение на земетресения и други природни бедствия. Например по време на земетресението и цунамито в Япония през 2011 г. Twitter беше използван за предаване на информация за бедствието и за намиране на изчезнали хора.
  • CORD-19 (COVID-19 Open Research Dataset): Наборът от данни CORD-19 е резултат от съвместните усилия на учени, изследователи и технологични компании за осигуряване на пълен ресурс за научни изследвания на COVID-19. Инициативата стартира в социалните медии през 2020 г., когато изследователите отправиха призив за действие в Twitter с молба за съдействие при събирането на колекция от научни изследвания на COVID-19.

Инициативи в областта на науката и социалните медии

Все по-широкото използване на социалните медии и други онлайн платформи за научна комуникация също доведе до широк спектър от инициативи за по-добро разбиране на влиянието на науката и социалните медии.

Altmetric

Altmetric, метод за количествено определяне на влиянието на резултатите от научните изследвания върху социалните медии, новинарските медии, блоговете и други онлайн платформи, беше една от тях. Той осигурява по-цялостно представяне на вниманието, което получават научните изследвания. Прочетете "Altmetric: Основното ръководство за подобряване на видимостта на вашите изследвания", за да разберете повече. 

Impactstory и рамката за отворена наука (OSF)

История на въздействието и Рамка за отворена наука (OSF) както и тези две уеб-базирани платформи, които служат за организиране и разпространение на резултатите от изследванията. Impactstory се фокусира върху алтернативни мерки за оценка на въздействието на научните изследвания, като например споменавания в социалните медии, изтегляния и цитати, докато OSF се фокусира върху инструменти за организиране и разпространение на научноизследователски проекти, като например препринти, данни и софтуер.

Дезинформация и фалшиви новини в социалните медии

Дезинформацията и фалшивите новини в социалните медии са сериозни и развиващи се предизвикателства. Дезинформацията е целенасочено разпространяване на невярна или подвеждаща информация, докато фалшивите новини са умишлено разпространение на неверни или измислени истории.

Социалните мрежи бяха упрекнати за участието им в разпространението на дезинформация и фалшиви новини и започнаха да разработват редица контрамерки. 

Например някои платформи въведоха процедури за проверка на фактите и намалиха разкриването на информация, която е била идентифицирана като фалшива или подвеждаща. Други са въвели стандарти, които ограничават определени видове дезинформация или изискват поставянето на етикети върху публикации, съдържащи спорен материал.

Справянето с предизвикателството на дезинформацията и фалшивите новини в социалните медии обаче изисква сложна и отнемаща време стратегия. Подобряването на медийната грамотност, насърчаването на отговорното споделяне на информация, подкрепата за независими организации за проверка на фактите и отговорността на платформите за ролята им в разпространението на дезинформация и фалшиви новини са все алтернативи за справяне с тези сериозни и тревожни предизвикателства. 

Над 70 000 точни научни данни за увеличаване на въздействието ви

Използването на цифри може да ви помогне да увеличите въздействието на вашето изследване, а използването на подходящ инструмент може да улесни работата ви. Вижте Помислете за графиката и се запознайте с този чудесен инструмент, който ви предоставя над 70 000 цифри, за да ви помогне да направите изследването си отлично. 

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони