Sociálne médiá v dvadsiatom prvom storočí zmenili spôsob komunikácie a výmeny informácií. Vyvinuli sa do silného nástroja na prepojenie z celého sveta, ako aj na zásadný vplyv na to, ako sa vykonáva vedecký výskum, ako sa vymieňa a komunikuje verejnosti. 

Tento článok sa zaoberá významom vedy a sociálnych médií, ako aj príležitosťami a výzvami, ktoré ich využívanie predstavuje vo vedeckom výskume a komunikácii. 

Ako súvisí veda a sociálne médiá?

Význam sociálnych médií v oblasti vedy vzrástol, čo má pre výskumníkov a vedeckú komunitu niekoľko výhod.

Jednou z hlavných výhod sociálnych médií je, že umožňujú akademickým pracovníkom vzájomne komunikovať, rozvíjať profesionálne siete a zdieľať svoje výsledky. Vedci môžu využívať sociálne médiá na komunikáciu o výsledkoch svojho výskumu, čím pomáhajú zvyšovať publicitu a účinok vedeckého výskumu tým, že oslovujú širšie publikum mimo komunity.

Sociálne médiá môžu tiež uľahčiť výmenu údajov a zdrojov, čo môže viesť k efektívnejšiemu výskumu založenom na spolupráci, a tým k urýchleniu vedeckých objavov a zníženiu duplicitného úsilia. 

Okrem toho sa sociálne médiá môžu využiť na zapojenie akademických pracovníkov z iných odborov, ktorí by inak nemali príležitosť spolupracovať. Výsledkom môžu byť nové výskumné nápady a témy, ako aj multidisciplinárne prístupy k vedeckým výzvam. 

Napokon, sociálne médiá môžu slúžiť na zapojenie verejnosti do vedy a rozvoj vedeckého porozumenia, čím sa zvýši dôvera verejnosti a podpora vedeckého výskumu.

Význam využívania sociálnych médií pri oznamovaní vedeckých objavov

Sociálne médiá majú schopnosť zvýšiť účinok výskumu a podporiť zrozumiteľnosť vedy prostredníctvom interakcie so širším publikom, získania spätnej väzby v reálnom čase a zlepšenia povedomia verejnosti o vede. Existuje niekoľko prípadov, keď sociálne médiá výrazne posunuli vedu dopredu, čo dokazuje ich význam:

  • Vypuknutie epidémie eboly v západnej Afrike: Počas epidémie eboly v západnej Afrike v roku 2014 sa sociálne médiá využívali na sledovanie prenosu choroby a šírenie informácií o prevencii a liečbe. Sociálne médiá využívali vedci a odborníci v oblasti verejného zdravia na vzájomnú komunikáciu a komunikáciu s verejnosťou, ako aj na koordináciu reakcie na epidémiu.
  • Monitorovanie zemetrasení: Sociálne médiá sa využívajú na monitorovanie zemetrasení a iných prírodných katastrof. Napríklad počas zemetrasenia a cunami v Japonsku v roku 2011 sa Twitter používal na oznamovanie informácií o katastrofe a hľadanie nezvestných ľudí.
  • CORD-19 (súbor otvorených výskumných údajov COVID-19): Súbor údajov CORD-19 je spoločným úsilím vedcov, výskumníkov a technologických spoločností s cieľom poskytnúť kompletný zdroj údajov pre vedecký výskum COVID-19. Iniciatíva sa začala na sociálnych sieťach v roku 2020, keď výskumníci zverejnili výzvu na Twitteri, v ktorej žiadali o pomoc pri zostavovaní zbierky vedeckého výskumu o COVID-19.

Iniciatívy v oblasti vedy a sociálnych médií

Rastúce využívanie sociálnych médií a iných online platforiem na vedeckú komunikáciu viedlo aj k širokej škále iniciatív zameraných na lepšie pochopenie vplyvu vedy a sociálnych médií.

Altmetric

Altmetric, metóda kvantifikácie vplyvu výstupov výskumu na sociálne médiá, spravodajské médiá, blogy a iné online platformy, bola jednou z nich. Poskytuje komplexnejšie zobrazenie pozornosti, ktorej sa výskumu dostáva. Prečítajte si "Altmetric: Najlepší sprievodca na zviditeľnenie vášho výskumu", aby ste pochopili viac. 

Impactstory a rámec otvorenej vedy (OSF)

Impactstory a Rámec otvorenej vedy (OSF) aj tieto dve webové platformy, ktoré slúžia na organizáciu a distribúciu výsledkov výskumu. Impactstory sa zameriava na alternatívne opatrenia na hodnotenie vplyvu výskumu, ako sú zmienky v sociálnych médiách, stiahnutia a citácie, zatiaľ čo OSF sa zameriava na nástroje na organizáciu a distribúciu výskumných projektov, ako sú preprinty, údaje a softvér.

Dezinformácie a falošné správy na sociálnych sieťach

Dezinformácie a falošné správy v sociálnych médiách sú vážnou a rozvíjajúcou sa výzvou. Dezinformácia je zámerné šírenie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií, zatiaľ čo falošné správy sú zámerné šírenie nepravdivých alebo vykonštruovaných správ.

Sociálne siete boli pokarhané za svoj podiel na šírení dezinformácií a falošných správ a začali vyvíjať viaceré protiopatrenia. 

Niektoré platformy napríklad zaviedli postupy kontroly faktov a znížili zverejňovanie informácií, ktoré boli označené za falošné alebo zavádzajúce. Iné majú zavedené normy, ktoré obmedzujú konkrétne typy dezinformácií alebo vyžadujú umiestnenie štítkov na príspevky obsahujúce sporný materiál.

Riešenie problému dezinformácií a falošných správ v sociálnych médiách si však vyžaduje komplexnú a časovo náročnú stratégiu. Zlepšovanie mediálnej gramotnosti, podpora zodpovedného zdieľania informácií, podpora nezávislých organizácií na overovanie faktov a zodpovednosť platforiem za ich úlohu pri šírení dezinformácií a falošných správ sú alternatívami riešenia týchto závažných a znepokojujúcich výziev. 

Viac ako 70 000 presných vedeckých údajov na zvýšenie vášho vplyvu

Používanie čísel vám môže pomôcť zvýšiť účinok vášho výskumu a pomocou vhodného nástroja vám môže výrazne uľahčiť prácu. Pozrite si Pozor na graf a zoznámte sa s týmto skvelým nástrojom, ktorý vám poskytne viac ako 70 000 údajov, ktoré vám pomôžu urobiť váš výskum vynikajúcim. 

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny