Στον εικοστό πρώτο αιώνα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα επικοινωνούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Έχουν εξελιχθεί σε ένα ισχυρό μέσο διασύνδεσης από όλο τον κόσμο, καθώς και σε ένα μέσο που επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο επιστημονικό έρευνα γίνεται, ανταλλάσσεται και κοινοποιείται στο κοινό. 

Αυτό το άρθρο θα διερευνήσει το σημασία του επιστήμη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζει η χρήση τους στην επιστημονική έρευνα και την επικοινωνία

Πώς συνδέονται η επιστήμη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο χώρο της επιστήμης, με πολλά πλεονεκτήματα για τους ερευνητές και την επιστημονική κοινότητα.

Ένα από τα κύρια οφέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι επιτρέπουν στους ακαδημαϊκούς να επικοινωνούν μεταξύ τους, να αναπτύσσουν επαγγελματικά δίκτυα και να μοιράζονται τα πορίσματά τους. Οι επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, βοηθώντας στην αύξηση της προβολής και της επίδρασης της επιστημονικής έρευνας με την προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού εκτός της κοινότητας.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν επίσης να διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων και πόρων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική και συνεργατική έρευνα, επιταχύνοντας έτσι την επιστημονική ανακάλυψη και μειώνοντας την επανάληψη των προσπαθειών. 

Επιπλέον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή ακαδημαϊκών από άλλους κλάδους που δεν θα είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν διαφορετικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέες ερευνητικές ιδέες και θέματα, καθώς και σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις επιστημονικών προκλήσεων. 

Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συμβάλουν στην εμπλοκή του κοινού με την επιστήμη και στην ανάπτυξη της επιστημονικής κατανόησης, αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη του κοινού και την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας.

Επιστήμη και μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Η σημασία της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την κοινοποίηση επιστημονικών ανακαλύψεων

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το αποτέλεσμα της έρευνας και να προωθήσουν την επιστημονική κατανόηση μέσω της αλληλεπίδρασης με ένα ευρύτερο κοινό, της λήψης ανατροφοδότησης σε πραγματικό χρόνο και της βελτίωσης της ευαισθητοποίησης του κοινού για την επιστήμη. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προώθησαν σημαντικά την επιστήμη, αποδεικνύοντας τη σημασία τους:

  • Η επιδημία του Έμπολα στη Δυτική Αφρική: Κατά τη διάρκεια της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική το 2014, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση της μετάδοσης της νόσου και τη διάδοση πληροφοριών για την πρόληψη και τη θεραπεία. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιήθηκαν από επιστήμονες και επαγγελματίες της δημόσιας υγείας για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με το κοινό, καθώς και για να συντονίσουν την αντίδρασή τους στην επιδημία.
  • Παρακολούθηση σεισμών: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του σεισμού του 2011 σεισμός και το τσουνάμι στην Ιαπωνία, το Twitter χρησιμοποιήθηκε για την επικοινωνία πληροφοριών σχετικά με την καταστροφή και την εύρεση αγνοουμένων.
  • CORD-19 (Ανοικτό σύνολο ερευνητικών δεδομένων COVID-19): Το σύνολο δεδομένων CORD-19 είναι μια συλλογική προσπάθεια επιστημόνων, ερευνητών και τεχνολογικών εταιρειών για την παροχή μιας πλήρους πηγής για την επιστημονική έρευνα του COVID-19. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2020, όταν οι ερευνητές απηύθυναν έκκληση για δράση στο Twitter, ζητώντας βοήθεια για τη συγκέντρωση μιας συλλογής επιστημονικών ερευνών σχετικά με το COVID-19.

Πρωτοβουλίες για την επιστήμη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών για επιστημονική επικοινωνία έχει επίσης οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για την καλύτερη κατανόηση της επιρροής της επιστήμης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Altmetric

Altmetric, μια μέθοδος ποσοτικοποίησης της επιρροής των ερευνητικών αποτελεσμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα ειδησεογραφικά μέσα, στα ιστολόγια και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, ήταν μία από αυτές. Παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη αναπαράσταση της προσοχής που λαμβάνει η έρευνα. Διαβάστε "Altmetric: Ο απόλυτος οδηγός για την ενίσχυση της ορατότητας της έρευνάς σας" για να καταλάβετε περισσότερα. 

Impactstory και το πλαίσιο ανοικτής επιστήμης (OSF)

Impactstory και το Πλαίσιο Ανοικτής Επιστήμης (OSF) επίσης, αυτές οι δύο διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμεύουν για την οργάνωση και τη διανομή των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το Impactstory επικεντρώνεται σε εναλλακτικά μέτρα για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της έρευνας, όπως οι αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι λήψεις και οι αναφορές, ενώ το OSF επικεντρώνεται σε εργαλεία για την οργάνωση και τη διανομή ερευνητικών έργων, όπως τα preprints, τα δεδομένα και το λογισμικό.

Παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν σοβαρές και αναπτυσσόμενες προκλήσεις. Παραπληροφόρηση είναι η σκόπιμη μετάδοση εσφαλμένων ή παραπλανητικών πληροφοριών, ενώ ψευδείς ειδήσεις είναι η σκόπιμη διάδοση ψευδών ή κατασκευασμένων ιστοριών.

Τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τιμωρηθεί για τη συμμετοχή τους στη διάδοση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων και έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν διάφορα αντίμετρα. 

Για παράδειγμα, ορισμένες πλατφόρμες έχουν εισαγάγει διαδικασίες ελέγχου των γεγονότων και έχουν μειώσει την έκθεση των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ψευδείς ή παραπλανητικές. Άλλες έχουν θεσπίσει πρότυπα που περιορίζουν συγκεκριμένες τύποι παραπληροφόρησης ή να απαιτούν την τοποθέτηση ετικετών στις αναρτήσεις που περιέχουν αμφισβητούμενο υλικό.

Ωστόσο, η αντιμετώπιση της πρόκλησης της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί μια σύνθετο και χρονοβόρα στρατηγική. Η βελτίωση της παιδείας στα μέσα ενημέρωσης, η προώθηση της υπεύθυνης ανταλλαγής πληροφοριών, η υποστήριξη ανεξάρτητων οργανισμών ελέγχου των γεγονότων και η ανάληψη ευθύνης από τις πλατφόρμες για το ρόλο τους στην διάδοση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων είναι όλες εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών και ανησυχητικών προκλήσεων. 

Πάνω από 70.000 ακριβή επιστημονικά στοιχεία για να ενισχύσετε τον αντίκτυπό σας

Χρήση του στοιχεία μπορεί να σας βοηθήσει να ενισχύσετε τον αντίκτυπο της έρευνάς σας, και αν το κάνετε με το κατάλληλο εργαλείο μπορεί να κάνει τη δουλειά σας πολύ πιο απλή. Ελέγξτε Mind The Graph και να γνωρίσετε αυτό το σπουδαίο εργαλείο που σας δίνει πάνω από 70.000 στοιχεία για να σας βοηθήσει να κάνετε την έρευνά σας εξαιρετική. 

Επιστήμη και μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα