Badacze muszą upewnić się, że ich instrumenty badawcze są zarówno wiarygodne, jak i ważne przed użyciem ich do zbierania danych. Wiarygodność i ważność danych to dwie ważne koncepcje w badaniach, które są wykorzystywane do oceny jakości zebranych danych. Zarówno wiarygodność, jak i ważność danych mają kluczowe znaczenie w badaniach, ponieważ zapewniają, że uzyskane wyniki są dokładne, spójne i godne zaufania.

Wiarygodność a ważność w badaniach

Niezawodność odnosi się do spójności lub stabilności pomiaru w czasie lub pomiędzy różnymi oceniającymi. Instrument pomiarowy jest uważany za wiarygodny, jeśli konsekwentnie daje takie same wyniki, gdy jest używany wielokrotnie do pomiaru tej samej rzeczy. Innymi słowy, jest to wiarygodny instrument, który daje spójne wyniki, niezależnie od tego, kto nim administruje, kiedy jest administrowany i w jakich warunkach jest administrowany.

Ważność odnosi się do zakresu, w jakim instrument pomiarowy mierzy to, co powinien mierzyć. Instrument pomiarowy jest uważany za ważny, jeśli dokładnie mierzy koncepcję lub konstrukty, które ma mierzyć. Innymi słowy, jest to ważny instrument, który mierzy to, co twierdzi, że mierzy i daje wyniki, które są znaczące i istotne dla pytania badawczego.

Podsumowując, rzetelność odnosi się do spójności pomiaru, podczas gdy trafność odnosi się do dokładności lub prawdziwości pomiaru. Podczas gdy rzetelność jest ważna dla zapewnienia spójności i stabilności wyników, ważność ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że wyniki uzyskane z instrumentu pomiarowego są znaczące i istotne dla pytania badawczego.

Ta tabela zapewnia szybkie odniesienie do wiarygodności i ważności w badaniach:

KryteriaNiezawodnośćWażność
DefinicjaStopień, w jakim pomiar konsekwentnie daje takie same wyniki w czasie i w różnych próbach.Stopień, w jakim miara dokładnie mierzy to, co ma mierzyć.
RodzajeNiezawodność test-retest, niezawodność międzyosobowa, wewnętrzna spójność.Ważność treści, ważność kryterium i ważność konstruktu.
PrzykładSprawdzanie wpływu leku na ciśnienie krwi może być mierzone poprzez sprawdzenie, czy odczyty ciśnienia krwi wykonane w różnym czasie są ze sobą zgodne.Ankieta, która dokładnie mierzy satysfakcję z pracy.
ZnaczenieWażne dla uzyskania spójnych wyników i zmniejszenia błędów pomiarowych.Ważne, aby zapewnić ważność pomiaru.
CelAby zapewnić, że narzędzie pomiarowe daje spójne wyniki.Aby zapewnić, że narzędzie pomiarowe daje dokładne wyniki.

Czym jest niezawodność?

Wiarygodność danych odnosi się do zakresu, w jakim wyniki badania mogą zostać powtórzone. Odnosi się do spójności i stabilności wyników uzyskanych z instrumentu badawczego, takiego jak ankieta lub kwestionariusz. Jeśli instrument badawczy jest wiarygodny, powinien dawać spójne wyniki, gdy jest wielokrotnie podawany tej samej grupie uczestników.

Czym jest ważność?

Wiarygodność danych odnosi się do dokładności wyników uzyskanych z instrumentu badawczego. Odnosi się do zakresu, w jakim instrument badawczy mierzy to, co ma mierzyć. Innymi słowy, jeśli instrument badawczy jest prawidłowy, powinien dokładnie mierzyć koncepcję lub zjawisko, które ma mierzyć. Istnieją różne rodzaje ważności, takie jak ważność bezpośrednia, ważność treści, ważność konstruktu i ważność kryterium. 

Ocena wiarygodności i ważności

Ocena rzetelności i trafności jest ważnym procesem w rozwoju i ocenie każdego narzędzia badawczego, takiego jak ankiety, kwestionariusze lub testy. Rzetelność odnosi się do spójności lub stabilności pomiaru w czasie lub między różnymi oceniającymi, podczas gdy trafność odnosi się do zakresu, w jakim instrument mierzy to, co powinien mierzyć. Ogólnie rzecz biorąc, ocena rzetelności i trafności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że instrumenty badawcze są dokładne i dają spójne wyniki, co podnosi jakość i wiarygodność badań.

Niezawodność

Istnieje kilka metod oceny niezawodności, w tym niezawodność test-retest, niezawodność międzyosobowa i wewnętrzna spójność. Oto przykładowa tabela pokazująca, jak niezawodność może działać w badaniach:

Rodzaj niezawodnościOpisPrzykład
Niezawodność testu-powtórkiZakres, w jakim pomiar daje spójne wyniki w czasie, gdy jest podawany tej samej grupie osób przy dwóch lub więcej okazjach.Przeprowadzenie ankiety wśród grupy uczestników, a następnie przeprowadzenie tej samej ankiety wśród tej samej grupy uczestników tydzień później i porównanie wyników.
Niezawodność między recenzentamiZakres, w jakim różni oceniający lub obserwatorzy uzyskują spójne wyniki podczas oceniania lub obserwowania tej samej rzeczy.Dwóch lub więcej oceniających niezależnie ocenia ten sam zestaw esejów i porównuje ich wyniki w celu ustalenia, czy są one spójne.
Spójność wewnętrzna NiezawodnośćZakres, w jakim różne pozycje lub pytania w ramach pomiaru dają spójne wyniki.Obliczanie korelacji między odpowiedziami na różne pozycje w kwestionariuszu zaprojektowanym do pomiaru tego samego konstruktu, takiego jak poczucie własnej wartości.

Należy pamiętać, że jest to tylko przykładowa tabela i że istnieje wiele innych rodzajów wiarygodności, które można uwzględnić w zależności od kontekstu badania. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni typ (typy) wiarygodności dla swojego badania i zaprojektować badanie w sposób umożliwiający skuteczną ocenę wiarygodności.

Ważność

Aby ocenić ważność, można zbadać różne rodzaje ważności, takie jak ważność treści, ważność kryterium i ważność konstruktu. Oto przykładowa tabela pokazująca, jak ważność może działać w badaniach:

Rodzaj ważnościOpisPrzykład
Ważność treściStopień, w jakim pomiar obejmuje wszystkie aspekty danego konstruktu.Przegląd zestawu pytań lub elementów zaprojektowanych do pomiaru depresji i ocena, czy obejmują one wszystkie istotne aspekty depresji.
Ważność kryteriumZakres, w jakim środek jest powiązany z określonym kryterium lub wynikiem.Korelacja wyników nowej miary zdolności matematycznych z wynikami istniejącego testu matematycznego, który jest uważany za "złoty standard", aby ocenić, jak dobrze nowa miara przewiduje wyniki w istniejącym teście.
Ważność konstruktuOdnosi się do stopnia, w jakim miara dokładnie mierzy zamierzony konstrukt.Korelacja wyników pomiaru ekstrawersji z innymi miarami powiązanych konstruktów, takich jak aktywność społeczna i zachowania wychodzące, w celu oceny zakresu, w jakim pomiar rejestruje zamierzony konstrukt.

Łączenie informacji i ilustracji w piękne i efektowne slajdy

Mind the Graph to platforma, która zapewnia naukowcom narzędzia do tworzenia atrakcyjnych wizualnie i efektownych slajdów. Platforma oferuje szereg atrakcyjnych wizualnie rysunków do badań, które pomagają naukowcom organizować informacje i ilustracje w sposób, który jest zarówno estetyczny, jak i skuteczny. Efektem końcowym jest profesjonalnie wyglądająca prezentacja, która skutecznie przekazuje informacje naukowe szerszemu gronu odbiorców. Dzięki Mind the Graph naukowcy mogą łatwo zintegrować informacje i ilustracje w piękne i efektowne prezentacje.

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony