Onderzoekslaboratoria, of "laboratoria" voor de intimi, zijn ruimten aangewezen om experimentele taken uit te voeren die gericht kunnen zijn op nieuwe ontdekkingen en vooruitgang in de wetenschap. Zij worden ook gebruikt voor kwaliteitscontrole en optimalisering van processen voorafgaand aan industriële toepassing.

Er zijn vele soorten laboratoria en ruimtes. Afhankelijk van zowel het doel als de behoeften van het onderzoek, wordt elk laboratorium ingericht volgens het soort onderzoek dat moet worden uitgevoerd, inclusief apparatuur en omgevingscontrole, zoals licht, temperatuur en druk.

Dit artikel neemt u mee door de soorten en belangrijkste kenmerken van onderzoekslaboratoria en geeft u enig inzicht in hoe u uw carrière in een onderzoekslaboratorium kunt beginnen.

Wat doen onderzoekslaboratoria?

Zoals de naam al zegt: onderzoek. En dat betekent heel veel experimenten met ziekten, kankers en andere factoren die van invloed zijn op de gezondheid van mens en dier.

Zelfs voordat de term "wetenschap" door de mensheid werd gebruikt, bestond de behoefte aan experimenten al. Rond de 5e eeuw zou de beroemde Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras van Samos het oudste bekende laboratorium in de geschiedenis hebben beheerd. Daarin leidde Pythagoras studies over de sonoriteit van verschillende instrumenten en voorwerpen en trok hij conclusies die tegenwoordig bekend zijn als frequenties.

Doe als Pythagoras en begin je wetenschap te tekenen

Mind the Graph is een tool die gemakkelijk kan worden gebruikt om verbazingwekkende presentaties, infographics, grafische samenvattingen en meer te maken. Start uw eerste creatie in de werkruimte en ervaar het zelf!

Soorten onderzoekslaboratoria

We kunnen ze verdelen volgens hun doelstellingen en kenmerken. Het is belangrijk te benadrukken dat zelfs laboratoria die hetzelfde kennisgebied of dezelfde specialisatie hebben, subtiele maar noodzakelijke onderlinge verschillen kunnen vertonen. Kijk eens naar deze soorten onderzoekslaboratoria:

1. Kwaliteitscontrole laboratoria

Laboratoria voor kwaliteitscontrole worden meestal gebruikt om tests uit te voeren waarbij zowel componenten als studieobjecten cruciaal zijn voor de analyse. Dit type laboratorium wordt vaak geassocieerd met chemische praktijken, natuurkunde of biologische wetenschappen, zoals microbiologie.

2. Bioveiligheidslaboratoria

Bij biologisch onderzoek hebben wetenschappers vaak te maken met ziekteverwekkers die buiten de laboratoriumomgeving een ernstig risico voor de volksgezondheid kunnen vormen, zoals virussen en bacteriën. Deze laboratoria worden ingedeeld in 4 niveaus van bioveiligheid, waarbij niveau 1 het laagste niveau vertegenwoordigt en bestemd is voor organismen die weinig gevaar opleveren, zoals Saccharomyces cerevisiae.

Op niveau 4 daarentegen bestuderen wetenschappers het effect van biologische agentia die zeer schadelijk zijn voor het individuele leven en een groot verspreidingsvermogen hebben, zoals het ebolavirus.

 3. Klinische laboratoria

Klinische laboratoria zijn laboratoria die zich bezighouden met de analyse van verschillende biologische monsters, zoals bloed en urine. Ook bekend als medische laboratoria, zijn zij essentieel om te helpen bij de diagnose, behandeling en preventie van bepaalde ziekten. Op deze plaatsen wordt wetenschap toegepast om de kwaliteit van de behandeling van patiënten te verbeteren, niet noodzakelijk om wetenschappelijke kennis te ontwikkelen.

4. Productielaboratoria

Productielaboratoria zijn van fundamenteel belang voor een perfecte overgang van onderzoek naar industriële productie, terwijl sommige processen niet goed werken bij de overgang van kleine naar grote schaal, en omgekeerd.

Gewoonlijk is het hoofddoel van dit soort labo's de studie en het ontwerp van een proces dat goed werkt in verschillende technologieën. Productielabs zijn zeer gebruikelijk in industrieën zoals biotechnologie, technologie en farmaceutica, bijvoorbeeld.

5. Onderzoek en universitaire laboratoria

Onderzoeks- en universitaire laboratoria richten zich op wetenschap of geesteswetenschappen. De professionals in dergelijke laboratoria werken samen met postdoctoralen en hoofdonderzoekers. Het is niet ongebruikelijk dat universitaire laboratoria onderzoeks- en onderwijslaboratoria worden waar studenten hun kennis kunnen oefenen en toetsen.

Oplossing voor visuele labcreaties

Over laboratoria gesproken, Mind the Graph's Teams & Labs abonnement is een geweldige oplossing voor wie graag co-creëert. Naast onbeperkte startsjablonen en wetenschappelijke illustraties kunnen abonnees ook creaties delen met maximaal 10 gelijktijdige gebruikers. 

Maar als je je carrière nog niet bent begonnen, een Onderzoeker abonnement kan beter beginnen met het maken van visueel aantrekkelijke infographics en de aandacht trekken voor je wetenschapspaper.

Hoe begin je een carrière in een onderzoekslaboratorium?

Als u geïnteresseerd bent om laboratoriumonderzoeker te worden, volg dan de onderstaande stappen:

1. Hoger onderwijs volgen

Uw eerste doel is het behalen van de kwalificaties die nodig zijn om uw carrièredoelen na te streven. Dat hangt af van het soort laboratoriumonderzoeker dat je wilt worden, maar de meeste carrières beginnen met een bachelordiploma in het gekozen vakgebied. 

2. Relevante ervaring opdoen

Overweeg na of tijdens het afronden van je opleiding mogelijkheden te vinden om relevante werkervaring op te doen. Vrijwilligerswerk is een goed begin.

Een andere optie is om tijdens je opleiding of na het afronden van je opleiding stage te lopen. Stages geven je de kans om onder toezicht van een ervaren professional te werken, wat je veel kennis en erkenning kan opleveren.

3. Indien vereist, verkrijg een vergunning

Sommige landen eisen dat medische laboratoriumonderzoekers een vergunning hebben voordat ze hun praktijk mogen uitoefenen. Het behalen ervan betekent dat je een hoge standaard van professionele kwalificaties hebt bereikt voor het uitvoeren van je werk.

Als u van plan bent een vergunning te krijgen, moet u een bepaalde hoeveelheid praktijkuren maken en in sommige gevallen een examen afleggen. Maar dat zou gemakkelijk moeten zijn na jaren en jaren gewijd aan wetenschappelijke ontdekkingen.

In of buiten een onderzoekslaboratorium is het visueel communiceren van wetenschap essentieel.

Aangezien mensen visuele wezens zijn, is rekenen op de steun van infographics een goede start om een breder publiek te bereiken. Maak uw wetenschap groter met Mind the Graph. Volgens studies van Cactus Communication hebben artikelen met grafische samenvattingen 3x meer downloads in vergelijking met die zonder.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen