Med udviklingen af ny medicin, biomedicinske interventioner og plante- og dyregenetiske teknikmillioner af liv nyder godt af nye teknologier. Det er dog vigtigt at bemærke, at de samme fremskridt også kan skade andre eller give anledning til andre former for etisk usikkerhed. 

Et nyt sæt udfordringer opstår, når behandlinger eller lægemidler testes i kliniske forsøg på mennesker, såsom behovet for at sikre etisk overholdelse og sikre forsøgspersonernes sikkerhed. 

I praksis ender nogle af disse nye tilgange med at forlade pipelinen, hvilket kræver, at individer, deres familier og Medicinsk fagfolk til at vurdere risici og afveje fordele. Derfor findes der bioetik. Sundhed og videnskab politik, biovidenskab og sundhedspleje anses for at være grundlaget for bioetik, et altomfattende fagområde.

Hvad er bioetik?

Bioetik er studiet af spørgsmål, der opstår inden for biomedicin og biomedicinske forskning der er etiske, sociale og juridiske. Det er nødvendigt at forklare hver del af bioetikken. Etik refererer til at identificere, studere og løse eller afbøde konflikter mellem modstridende principper. 

Et tidløst etisk spørgsmål er "Hvordan skal vi handle, når vi tager alt i betragtning? Betegnelsen "bio" placerer dette etiske spørgsmål inden for kontekst af en biologisk institution. Bioetikken fokuserer på sundhedspleje, forskningsetik og miljøetik, som undersøger spørgsmål relateret til menneskelige aktiviteter og folkesundhedsetik. 

Bioetikere er undervisere, foredragsholdere, politiske skribenter og medlemmer af etiske komitéer, og de forsker og rådgiver om etiske, sociale og juridiske spørgsmål inden for medicinsk forskning og sundhedspleje. En akademiker En bioetiker kan arbejde for et universitet, et hospital eller et medicinsk center, en offentlig myndighed, en privat virksomhed eller en fond.

I forskning er etik af største vigtighed

Forskningsetik dækker over en bred vifte af etiske bekymringer eller spørgsmål, der opstår under studiet af forskning, uanset om forskningen involverer mennesker eller dyr, klinisk forskning eller anvendt videnskab. 

Lovgivningsmæssige rammer kan ikke løse de fleste etiske spørgsmål. Selvom forskning betragtes som upartisk og faktabaseret, står den også over for etiske problemer. Adskillige spørgsmål er relevante for forskningsetik, herunder styring af global og nationalt niveau, fortrolighed, videnskabelig integritet, validitet, pålidelighed, potentielle interessekonflikter, terapeutiske misforståelser, sekundære og uforudsete fund, placebo, forskernes ansvar over for lokalsamfundet og informeret samtykke, blandt andre.

De værdier, der er grundlæggende for samarbejde, såsom tillid, ansvar, gensidig respekt, og integritet, fremmes af etisk praksis, som ofte anvendes i forskning, der involverer mange forskellige mennesker fra en række forskellige discipliner og organisationer. 

Der er mange etiske normer inden for forskning, som beskytter intellektuelle ejendomsrettigheder og samtidig tilskynder til tværfagligt samarbejde, f.eks. retningslinjer for tilskrivning, copyright politikker og patentpolitikker. Forskerens ansvarlighed styrkes af mange etiske normer.

Etiske principper inden for forskellige områder

Der kan identificeres flere kategorier af bioetiske spørgsmål. Ud over læger og patienter involverer de forskere, politikere og den brede offentlighed. Bioetikken har en række specifikke områder, som diskuteres nedenfor.

Klinisk etik 

Disciplinen klinisk etik søger måder at håndtere etiske spørgsmål eller meningsforskelle på, som opstår under udøvelsen af lægegerningen. Etiske praktikere identificerer, evaluerer og løser moralske konflikter mellem fagfolk, enkeltpersoner, grupper, familier, værger eller andre interessenter, når der opstår uenighed eller usikkerhed.

Genetik

Genetik spiller en stor rolle inden for medicin i dag, hvad enten det drejer sig om at forebygge, undersøge, administrere eller træffe reproduktive beslutninger. Værdikonflikter opstår som følge af den genetiske teknologis fremskridt. I denne situation undersøger bioetikere, hvad der er etisk rimeligt, hvis en person har en mutation for en alvorlig genetisk sygdom, som stadig er uhelbredelig. 

Hvis helgenomsekventering viser, at der er alvorlige potentielle risici forbundet med at få børn i fremtiden, hvilke etiske forpligtelser har forældre så over for deres fremtidige børn? Genomikkens tidsalder har bragt bioetikken op på et nyt niveau.

Sundhedspolitik

Folkesundhedspolitikker er regeringers bestræbelser på at regulere sundhedsvæsenet. At give adgang til sundhedspleje skal være en prioritet i regeringens politik. Forskning i helbredelse skal stimuleres, sundhedskvaliteten skal beskyttes, og sundhedsudgifterne skal kontrolleres. I betragtning af de enorme offentlige investeringer, der foretages i sundhedsvæsenet, er lighed den moralske værdi, der er vigtigst for sundhedspolitikken.

Neuroetik

I neuroetik systematiseres, forsvares og anbefales forskning for at løse disse bekymringer. Der er en række emner, der kan behandles på denne platform, herunder neuroforbedrende lægemidler, hukommelsesdæmpende procedurer, neurale proteser, neuroimaging og politiske spørgsmål omkring neuroteknologier. Den undersøger, hvordan vi tænker om og behandler hinanden ud fra en teoretisk og reflekterende perspektiv.

Reproduktiv etik

Emnet reproduktiv etik rejser sociale og juridiske kontroverser og er tæt forbundet med spørgsmålet om reproduktiv retfærdighed. En række spørgsmål behandles inden for dette felt, herunder assisteret reproduktion, surrogatrollen, genetisk modificering af afkom og kontrol af fertilitet (prævention), afbrydelse af en graviditet (abort), adgang til mindreårige og generelle bekymringer om børn og mødres rettigheder og velfærd.

Fælles beslutningstagning

Læger bruger deres erfaring sammen med evidensbaseret viden til at træffe informerede beslutninger om behandling. I lyset af sine værdier og præferencer afklarer og fastlægger patienten derefter sine sundhedsalternativer baseret på de givne oplysninger. I medicinsk praksis afspejler fælles beslutningstagning etisk medicinsk praksis og anerkender forpligtelsen til patienternes autonomi. Patientcentreret pleje er bedst, når to eksperter træffer beslutninger sammen.

Uden besvær kan du skabe smuk videnskabelig infografik

Udnyt kraften i infografik til at gøre dit videnskabelige arbejde mere virkningsfuldt i det lange løb. Brug af Pas på grafen kan du få adgang til 60.000+ videnskabelige billeder i høj kvalitet inden for 80+ udbredte områder og opdage fantastisk skabeloner. Vores eksperter kan også lave skræddersyede infografikker til dig. Sammen kan vi altid lave en ekstraordinær Infografik!

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner