Odată cu dezvoltarea noilor medicamente, a intervențiilor biomedicale și a ingineriei genetice a plantelor și animalelor, milioane de vieți beneficiază de noile tehnologii. Cu toate acestea, este important de menționat că aceste progrese pot aduce prejudicii altora sau pot ridica alte tipuri de incertitudini etice. 

Odată ce tratamentele sau medicamentele sunt testate în cadrul unor studii clinice pe subiecți umani, apar noi provocări, cum ar fi necesitatea de a asigura respectarea normelor etice și de a garanta siguranța subiecților. 

În practică, unele dintre aceste noi abordări ies în cele din urmă din circuitul de tratament, ceea ce presupune ca persoanele, familiile acestora și cadrele medicale să evalueze riscurile și să cântărească beneficiile. Prin urmare, există bioetica. Politica în domeniul sănătății și al științei, științele vieții și îngrijirea sănătății sunt considerate a fi la baza bioeticii, un domeniu de studiu atotcuprinzător.

Ce este bioetica?

Bioetica este studiul problemelor de ordin etic, social și juridic care apar în biomedicină și în cercetarea biomedicală. Este necesar să se explice fiecare parte a bioeticii. Etica se referă la identificarea, studierea și rezolvarea sau atenuarea conflictelor dintre principii opuse. 

O întrebare etică atemporală este "Cum ar trebui să acționăm, ținând cont de toate? Termenul "bio" plasează această întrebare etică în contextul unei instituții biologice. Bioetica se axează pe asistența medicală, etica cercetării și etica mediului, care examinează aspecte legate de activitățile umane și etica sănătății publice. 

Educatori, lectori, autori de politici și membri ai comitetelor de etică, bioeticienii efectuează cercetări și oferă consultanță cu privire la problemele etice, sociale și juridice din domeniul cercetării medicale și al asistenței medicale. Un bioetician universitar poate lucra pentru o universitate, un spital sau un centru medical, sau o agenție guvernamentală, o corporație privată sau o fundație.

În cercetare, etica este de o importanță capitală

Etica cercetării acoperă o gamă largă de preocupări sau întrebări etice care apar în timpul studiului cercetării, indiferent dacă cercetarea implică oameni sau animale, cercetare clinică sau știință aplicată. 

Cadrele de reglementare nu pot aborda majoritatea problemelor etice. Deși este văzută ca fiind imparțială și bazată pe fapte, cercetarea științifică se confruntă, de asemenea, cu preocupări etice. Mai multe aspecte sunt relevante pentru etica cercetării, inclusiv guvernanța la nivel global și național, confidențialitatea, integritatea științifică, validitatea, fiabilitatea, potențialele contradicții de interese, percepțiile terapeutice eronate, rezultatele secundare și neprevăzute, placebo, responsabilitățile cercetătorilor față de comunitățile locale și consimțământul în cunoștință de cauză, printre altele.

Valorile care sunt fundamentale pentru munca în colaborare, cum ar fi încredere, responsabilitate, respect reciproc, și integritate, sunt promovate de practicile etice, care sunt adesea utilizate în cercetări care implică multe persoane diferite, din diverse discipline și organizații. 

Există multe norme etice în cercetare care protejează interesele de proprietate intelectuală, încurajând în același timp cooperarea interdisciplinară, cum ar fi liniile directoare privind atribuirea, politicile privind drepturile de autor și politicile privind brevetele. Responsabilitatea cercetătorilor este sporită de multe norme etice.

Principii etice în diverse domenii

Pot fi identificate mai multe categorii de probleme bioetice. Pe lângă medici și pacienți, acestea implică oameni de știință, politicieni și publicul larg. Bioetica are o serie de domenii specifice care sunt discutate mai jos.

Etica clinică 

Disciplina eticii clinice caută modalități de abordare a problemelor etice sau a diferențelor de opinie care apar în timpul practicii medicale. Practicienii în domeniul eticii identifică, evaluează și rezolvă conflictele morale dintre profesioniști, indivizi, grupuri, familii, tutori sau alte părți interesate atunci când apar dezacorduri sau incertitudini.

Genetică

Genetica joacă un rol major în medicina de astăzi, fie că este vorba de prevenirea, investigarea, administrarea sau luarea deciziilor în materie de reproducere. Conflictele de valori apar ca urmare a progresului tehnologiilor genetice. În această situație, bioeticienii investighează ce este rezonabil din punct de vedere etic în cazul în care un individ are o mutație pentru o afecțiune genetică gravă care este încă incurabilă. 

În cazul în care secvențierea întregului genom indică riscuri potențiale grave asociate cu conceperea de copii în viitor, ce obligații etice au părinții față de viitorii lor copii? Era genomicii a adus bioetica la un nou nivel.

Politica de sănătate

Politicile de sănătate publică reprezintă eforturile guvernelor de a reglementa asistența medicală. Asigurarea accesului la asistență medicală trebuie să fie o prioritate a politicii guvernamentale. Cercetarea în domeniul sănătății trebuie să fie stimulată, calitatea sănătății trebuie protejată, iar cheltuielile cu asistența medicală trebuie să fie controlate. Având în vedere investițiile publice uriașe făcute în asistența medicală, echitatea este valoarea morală cea mai importantă pentru politica de sănătate.

Neuroetică

În neuroetică, cercetarea este sistematizată, apărată și recomandată pentru a rezolva aceste probleme. Există o serie de subiecte care pot fi abordate de această platformă, inclusiv medicamentele de neuroîmbunătățire, procedurile de atenuare a memoriei, protezele neuronale, neuroimagistica și problemele politice legate de neurotehnologii. Aceasta examinează modul în care ne gândim și ne tratăm unii pe alții dintr-o perspectivă teoretică și reflexivă.

Etica reproducerii

Subiectul eticii reproducerii suscită controverse sociale și juridice și este strâns legat de problema justiției reproductive. În acest domeniu sunt abordate o serie de aspecte, inclusiv reproducerea asistată, rolul de mamă surogat, modificarea genetică a urmașilor și controlul fertilității (contracepție), întreruperea sarcinii (avort), accesul minorilor și preocupările generale privind drepturile și bunăstarea copiilor și a mamelor.

Luarea în comun a deciziilor

Medicii își folosesc experiența și cunoștințele bazate pe dovezi pentru a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la tratament. Având în vedere valorile și preferințele sale, pacientul clarifică și determină apoi alternativele de asistență medicală pe baza informațiilor furnizate. În practica medicală, procesul decizional comun reflectă practica medicală etică și recunoaște angajamentul față de autonomia pacienților. Îngrijirea centrată pe pacient este cea mai bună atunci când doi experți iau decizii împreună.

Fără niciun efort, puteți crea infografice științifice frumoase.

Profitați de puterea infografiilor pentru a face ca activitatea dvs. științifică să aibă un impact mai mare pe termen lung. Cu ajutorul instrumentului Mind The Graph, puteți accesa peste 60.000 de imagini științifice de înaltă calitate din peste 80 de domenii utilizate pe scară largă și puteți descoperi șabloane uimitoare. Experții noștri pot crea, de asemenea, infografice personalizate pentru dvs. Împreună, putem realiza întotdeauna un infografic extraordinar!

logo-abonare

Abonează-te la newsletter-ul nostru

Conținut exclusiv de înaltă calitate despre vizuale eficiente
comunicarea în domeniul științei.

- Ghid exclusiv
- Sfaturi de design
- Știri și tendințe științifice
- Tutoriale și șabloane