Изследователите често се сблъскват с трудността да балансират между количеството информация, предлагана в основния текст, и желанието да включат полезен допълнителен материал, докато пишат научна статия. 

Тук се появява приложението. Макар и да не е задължителен раздел, приложението може да помогне за подобряване на яснотата и пълнотата на изследователската работа. 

В тази статия ще разгледаме целта и ползите от използването на приложение в изследователска работа, както и някои препоръки за успешното включване на този раздел в писането.

Какво представлява приложението към изследователската работа?

Приложението към изследователската работа е раздел, който може да бъде включен в края на изследователската работа. Използва се за предоставяне на допълнителен материал, който е важен за документа, но не е напълно необходим за основния аргумент или заключенията, представени в документа. 

Таблици, диаграми, графики, необработени данни, стенограми от интервюта, въпросници от проучвания, изображения и други подкрепящи доказателства могат да бъдат включени в приложението. Целта на приложението е да предостави допълнителни подробности и подкрепа за резултатите от изследването, представени в документа, без да отклонява вниманието на читателя от основния аргумент.

Необходимо ли е приложение в научноизследователската работа?

Приложението към изследователската работа обикновено се включва, когато обемът на допълнителния материал е твърде голям или сложен, за да бъде включен в основния текст, или когато материалът би прекъснал хода на аргументацията, ако бъде включен в основния текст. 

Обикновено изследователят решава дали да добави приложение или не. Приложението може да бъде добавено и ако издателят или академичната институция го изисква. 

Независимо от това разделът с приложенията в научния труд може да бъде полезно допълнение, което позволява на изследователите да предоставят повече материали и подкрепа за резултатите от своите проучвания, без да се отклоняват от основния аргумент.

Какво да включим в приложението към научната статия?

Източниците, които могат да бъдат включени в приложението към научната работа, варират в зависимост от естеството на изследването и конкретните изисквания към работата. Но ето някои стандартни примери за това какво да добавите в приложението на изследователска работа:

 • Фигури и таблици: Приложението може да съдържа допълнителни таблици, фигури, графики или диаграми, които дават по-подробна информация или различни начини за представяне на данните;
 • Големи масиви от данни или необработени данни: Приложението може да включва големи набори от данни или необработени данни, които са били използвани за постигане на заключенията и констатациите, посочени в публикацията. Това дава възможност на заинтересованите читатели да оценят данните или да ги приложат в бъдещи проучвания; 
 • Въпросници и проучвания: Ако изследването е включвало събиране на данни чрез анкети или въпросници, в приложението може да се представи образец на анкетата или въпросника, използвани в изследването;
 • Преписи на интервюта: Ако изследването е включвало провеждане на интервюта, в приложението може да се предоставят стенограми от тези интервюта;
 • Допълнителни подробности за методологията: Приложението може да съдържа допълнителни данни за методологията на проучването, които не могат да бъдат включени в основния текст на статията;
 • Допълнителни документи: Всички формуляри за разрешение, съгласие или документация за етично одобрение. 

Стъпки за написване на приложение към научна статия

 1. Решете кои елементи ще бъдат включени: Преди да започнете да пишете раздела с приложенията, е важно да определите кои елементи ще бъдат включени. Това може да варира в зависимост от естеството на изследването и уникалните нужди на документа; 
 1. Маркирайте раздела с приложението: Етикетирайте раздела на приложението и му дайте точно заглавие, което представя предоставената информация. Например "Приложение А: Въпроси за проучване" или "Приложение Б: Сурови данни". По този начин за читателите ще стане ясно какво се съдържа в приложението;
 1. Организирайте: Елементите в приложението трябва да бъдат организирани логично и ясно. Те могат да бъдат подредени по вид (например таблици, фигури или стенограми), източник (например данни от проучвания, стенограми от интервюта) или друг подходящ фактор;
 1. Дайте контекст: Елементите на приложението трябва да бъдат придружени от кратко описание, което предлага контекст и обяснява как те са свързани с изследването, представено в документа;
 1. Кръстосана препратка: Ако елементите в приложението се споменават в основния текст на статията, те трябва да бъдат правилно препратени, за да може читателят лесно да ги открие. 

Трябва да се подчертае, че приложението трябва да съдържа само материали, които са пряко свързани с изследването и подкрепят заключенията, направени в статията. Уверете се, че не включвате информация, която не е пряко свързана с изследването.

Оформяне на приложение към изследователска работа

Форматът на цитиране, заглавието, местоположението и номерата на страниците на приложението към научната статия трябва да бъдат прецизно оформени. Ето някои насоки, които трябва да следвате:

 • Цитиране: На първо място, предлагайте точни цитати. Най-често използваните стандарти са APA, MLA и Chicago. Затова трябва да изясните необходимите стандарти за форматиране.
 • Заглавие: Заглавието трябва да е описателно и да представя естеството на включените елементи. Заглавието трябва да се постави в горната част на първата страница на приложението.
 • Местоположение: Приложението трябва да се постави в края на статията, след библиографията. Освен ако не се изисква друго.
 • Номер на страницата: Започвайки от страница 1, всяка страница трябва да бъде номерирана последователно. Ако приложението е с повече от една страница, добавете етикета и заглавието на всяка следваща страница.

Присъединете се към нашата бързо развиваща се общност, за да направим революция в научната комуникация

Mind the Graph е онлайн платформа, която предоставя на изследователи, учени и преподаватели разнообразни инструменти и шаблони за научни илюстрации. Тя е предназначена да подпомага потребителите при създаването на професионално изглеждащи графики, диаграми и илюстрации, които да се използват в научни статии, презентации и образователни материали. 

Една от най-простите платформи, които можете да използвате, за да направите работата си забележима! Започнете да използвате Mind The Graph сега.

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони