У сучасну цифрову епоху велика кількість інформації створила значний виклик: як дослідники, науковці та фахівці можуть ефективно ідентифікувати, отримувати доступ та цитувати науковий контент серед величезного моря даних? Ідентифікатори цифрових об'єктів (DOI) стали ключовим інструментом у сфері наукової комунікації.

Ідентифікатори DOI спричинили трансформаційний зсув у способах навігації та посилання на наукові матеріали, забезпечивши стандартизований метод ідентифікації та пошуку цифрового контенту. 

Ця стаття переслідує подвійну мету: надати вичерпну відповідь на питання "Що таке DOI?" і запропонувати цінну інформацію про стилі цитування. 

Заглиблюючись у концепцію DOI, досліджуючи їхнє значення в науковій комунікації та надаючи практичні рекомендації щодо включення DOI в цитування, ця стаття має на меті забезпечити читачів глибоким розумінням DOI та їхньої ролі в процесі цитування.

Що таке DOI?

Ідентифікатор цифрового об'єкта (DOI) - це унікальний буквено-цифровий ідентифікатор, який присвоюється цифровому об'єкту або ресурсу для забезпечення його постійної доступності та цитованості в Інтернеті. Щоб зрозуміти історичний контекст виникнення DOI, нам потрібно повернутися до кінця 20-го століття, коли інтернет стрімко розвивався, а цифрова інформація ставала все більш поширеною.

На початку розвитку інтернету гіперпосилання стали основним інструментом для зв'язку між веб-сторінками та ресурсами. Однак, коли кількість цифрового контенту зростала в геометричній прогресії, підтримка надійних і стійких посилань стала серйозною проблемою. Для посилання на веб-сторінки зазвичай використовували URL-адреси (Uniform Resource Locators), але вони були схильні до гниття посилань - ситуації, коли URL-адреси ставали недійсними через зміну веб-адрес або зникнення ресурсів.

Усвідомлюючи потребу в надійній і стійкій системі посилань, у 1998 році було створено Міжнародний фонд DOI (IDF). IDF співпрацював з різними зацікавленими сторонами, включаючи видавців, бібліотеки та постачальників технологій, щоб розробити систему DOI.

Система DOI черпала натхнення в Handle System - децентралізованому мережевому протоколі, призначеному для присвоєння унікальних ідентифікаторів цифровим об'єктам. Спираючись на цю концепцію, система DOI запровадила централізовану реєстраційну агенцію, відповідальну за присвоєння та підтримку ідентифікаторів DOI. Це агентство відоме як Міжнародний реєстраційний орган Фонду DOI.

У 2000 році IDF офіційно запустив систему DOI, спочатку зосередившись на академічному та видавничому секторах. Основна мета полягала в тому, щоб забезпечити надійний і постійний ідентифікатор для наукових статей, журналів та інших цифрових ресурсів. Видавці почали присвоювати DOI своїм публікаціям, гарантуючи, що навіть у разі зміни веб-адреси або переміщення контенту DOI залишиться незмінним і забезпечить надійне посилання на ресурс.

З часом використання цифрових ідентифікаторів вийшло за межі наукової публікації. Інші сфери, включно з державними установами, науково-дослідними інститутами та галузями промисловості, визнали переваги DOI у забезпеченні постійного доступу до цифрових ресурсів. Ідентифікатори присвоювалися наборам даних, доповідям на конференціях, звітам і різним іншим видам цифрового контенту, що розширювало їхнє застосування та актуальність.

Для підтримки інфраструктури системи DOI було створено кілька організацій, які стали Реєстраційними агенціями DOI, відповідальними за присвоєння DOI у певних галузях чи сферах діяльності. Ці реєстраційні агенції працюють у співпраці з IDF, щоб забезпечити цілісність і функціональність системи DOI.

Сьогодні ідентифікатори DOI стали невід'ємною частиною наукової комунікації та поширення цифрових знань. Вони забезпечують надійний і стандартизований метод ідентифікації, доступу та цитування цифрових ресурсів, гарантуючи їхню довготривалу доступність і полегшуючи точне посилання в академічному та професійному контекстах.

Як за допомогою Doi знайти статтю, на яку він посилається?

Щоб використати DOI для пошуку статті, на яку він посилається, можна виконати простий процес. По-перше, скопіюйте DOI, який зазвичай представлений у вигляді унікального буквено-цифрового рядка, наприклад, "10.1234/abcd1234".

Далі відкрийте веб-браузер і перейдіть до сервісу для перетворення ідентифікаторів DOI. Ці сервіси спеціально розроблені для перетворення DOI в активні посилання, які ведуть безпосередньо на потрібну статтю. Найпоширеніші сервіси для перетворення ідентифікаторів DOI включають CrossRef's Розпізнавач DOI та Міжнародний DOI Foundation's Розв'язувач.

Опинившись на сервісі DOI resolver, вставте скопійований DOI у відповідне поле пошуку або введення. Натисніть кнопку "Вирішити" або "Почати", щоб розпочати процес пошуку.

Після цього вирішувач DOI обробляє DOI і перенаправляє користувача на веб-сторінку або цільову сторінку відповідної статті. Ця сторінка зазвичай містить детальну інформацію про статтю, включаючи назву, авторів, анотацію та відомості про публікацію. У багатьох випадках користувачі матимуть вільний або обмежений доступ до повного тексту статті, залежно від політики підписки або доступу до журналу.

Використовуючи ідентифікатор DOI та сервіс DOI resolver, дослідники, студенти та фахівці можуть ефективно знаходити та отримувати доступ до конкретної статті, пов'язаної з DOI, забезпечуючи точне цитування та полегшуючи пошук наукового контенту.

Приклади, де можна знайти DOI

Ідентифікатори DOI можна знайти в різних місцях, зокрема в наукових публікаціях та цифрових ресурсах. Ось кілька прикладів того, де можна знайти DOI:

  • Наукові статті: Багато наукових статей, опублікованих у журналах, матеріалах конференцій чи академічних базах даних, мають ідентифікатори DOI. Ідентифікатори DOI часто відображаються на першій сторінці або поруч із назвою статті, анотацією чи інформацією про автора.
  • Книги та розділи книг: DOI зазвичай присвоюються книгам і главам книг, особливо в академічних і науково-дослідницьких виданнях. Їх можна знайти на сторінці авторських прав, на початку або в кінці розділу або в розділі посилань.
  • Дослідницькі набори даних: Оскільки дослідницькі дані набувають все більшого значення, наборам даних присвоюють ідентифікатори DOI, щоб забезпечити їх цитованість і можливість виявлення. Ідентифікатори DOI для наборів даних зазвичай надаються разом з описом набору даних, метаданими або інформацією про цитування.
  • Звіти та технічні документи: Звіти, офіційні документи, технічні документи та інші подібні ресурси також можуть мати ідентифікатор DOI. DOI часто згадується на титульній сторінці, в заголовку або в метаданих документа.
  • Онлайн-журнали та платформи баз даних: Багато онлайн-журналів та платформ академічних баз даних відображають DOI як частину метаданих статті. При перегляді статей на цих платформах DOI зазвичай вказується поряд з назвою статті, авторами та анотацією.
  • Цифрові репозиторії та інституційні веб-сайти: Цифрові репозитарії, такі як інституційні репозитарії або репозитарії з певної тематики, часто присвоюють ідентифікатори DOI розміщеному в них контенту. При доступі до матеріалів з таких репозитаріїв DOI зазвичай можна знайти на веб-сторінці, що відображає ресурс, або в правилах цитування репозитарію.
  • Список літератури та цитування: Вивчаючи наукові статті, часто можна зустріти DOI у пристатейних списках літератури поряд з бібліографічною інформацією про цитовані роботи. Цитати в інших публікаціях, таких як книги або статті, також можуть містити DOI, якщо вони доступні.

Що таке DOI APA?

У Стиль APADOI слід подавати у вигляді звичайного тексту без виділення курсивом. Нижче наведено приклади, що демонструють форматування назв, номерів томів/випусків, номерів сторінок та DOI у різних контекстах:

1. Стаття з DOI

Прізвище автора, ім'я автора, ініціали автора. (Рік). Назва статті. Назва журналу, Обсяг(Випуск), діапазон сторінок. DOI

Приклад:

Smith, J. R. (2021). Вплив зміни клімату на біорізноманіття. Наука про навколишнє середовище, 15(2), 123-145. https://doi.org/10.1234/abcd1234

2. Замовляйте книгу з DOI

Прізвище автора, ім'я автора, ініціали автора. (Рік). Назва книги. Видавець. DOI

Приклад:

Джонсон, А. Б. (2019). Досліджуємо Всесвіт: Вичерпний путівник. Видавництво "Юніверс". https://doi.org/10.5678/xyz7890

Scribbr Citation CheckerNew

Scribbr Citation CheckerNew - це потужний інструмент, який економить ваш час, забезпечуючи точне цитування. Поєднуючи технології штучного інтелекту та експертні знання, він виявляє такі помилки, як неправильне авторське форматування та пропущену інформацію. 

Він перевіряє пунктуацію, написання великої літери, використання "та ін." та позначає невідповідності. Крім того, він виявляє пропущені посилання, надаючи інтерактивний звіт для швидкого вирішення проблеми. Підтримуючи різні стилі, він пропонує безпроблемну роботу без реєстрації. 

Ви можете вибрати між перевіркою за допомогою штучного інтелекту або допомогою експертів для отримання бездоганних результатів. З Scribbr ви можете впевнено справлятися зі складними завданнями, заощаджуючи час і підтримуючи високі стандарти точності.

300+ готових красивих шаблонів для професійної інфографіки

Mind the Graph це платформа, що пропонує науковцям широкий вибір з понад 300 готових, візуально привабливих шаблонів для створення професійної інфографіки. Ці шаблони спеціально розроблені, щоб допомогти вченим ефективно передавати складні наукові концепції та дані за допомогою візуальних засобів. Крім того, платформа надає різні інструменти та функції, такі як інтерактивні елементи та графіки, для підвищення якості та впливу інфографіки. Використовуючи Mind the Graph, вчені можуть спростити процес розробки, заощаджуючи цінний час і зусилля.

наукові ілюстрації
logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони