Дослідники повинні переконатися, що їхні інструменти дослідження є надійними та валідними, перш ніж використовувати їх для збору даних. Надійність і валідність даних - це два важливих поняття в дослідженнях, які використовуються для оцінки якості зібраних даних. І надійність, і валідність даних мають вирішальне значення в дослідженні, оскільки вони гарантують, що отримані результати будуть точними, послідовними та достовірними.

Надійність vs валідність у дослідженнях

Надійність стосується узгодженості або стабільності вимірювання в часі або між різними оцінювачами. Інструмент вимірювання вважається надійним, якщо він послідовно дає однакові результати, коли його повторно використовують для вимірювання одного й того самого явища. Іншими словами, це надійний інструмент, який дає послідовні результати, незалежно від того, хто його застосовує, коли його застосовує і за яких умов.

Термін дії означає ступінь, до якого інструмент вимірювання вимірює те, що він має вимірювати. Інструмент вимірювання вважається валідним, якщо він точно вимірює поняття або конструкти, які має вимірювати. Іншими словами, це валідний інструмент, який вимірює те, що він має вимірювати, і дає результати, які є значущими і релевантними для дослідницького питання.

Підсумовуючи, можна сказати, що надійність означає узгодженість вимірювання, тоді як валідність - це точність або правдивість вимірювання. Якщо надійність важлива для забезпечення узгодженості та стабільності результатів, то валідність має вирішальне значення для забезпечення того, щоб результати, отримані за допомогою вимірювального інструменту, були значущими та релевантними дослідницькому питанню.

Ця таблиця містить короткий довідник щодо надійності та валідності в дослідженнях:

КритеріїНадійністьТермін дії
ВизначенняСтупінь, до якого показник послідовно дає однакові результати в часі та на різних вибірках.Ступінь, до якого міра точно вимірює те, що вона повинна вимірювати.
ТипиНадійність від тесту до тесту, міжрейтингова надійність, надійність внутрішньої узгодженості.Валідність змісту, валідність критерію та валідність конструкту.
ПрикладПеревірити вплив лікарського засобу на артеріальний тиск можна, перевіривши, чи узгоджуються між собою показники артеріального тиску, виміряні в різний час.Опитування, яке точно вимірює задоволеність роботою.
ВажливістьВажливо для отримання послідовних результатів і зменшення похибок вимірювання.Важливо забезпечити валідність вимірювання.
МетаПереконатися, що інструмент вимірювання дає послідовні результати.Щоб переконатися, що вимірювальний інструмент дає точні результати.

Що таке надійність?

Надійність даних - це ступінь, до якого результати дослідження можуть бути відтворені. Це стосується узгодженості та стабільності результатів, отриманих за допомогою дослідницького інструменту, наприклад, опитування або анкети. Якщо інструмент дослідження є надійним, він повинен давати узгоджені результати при багаторазовому застосуванні до однієї і тієї ж групи учасників.

Що таке валідність?

Валідність даних - це точність результатів, отриманих за допомогою дослідницького інструменту. Це ступінь, до якого інструмент дослідження вимірює те, для чого він призначений. Іншими словами, якщо інструмент дослідження є валідним, він повинен точно вимірювати поняття або явище, для вимірювання якого він призначений. Існують різні типи валідності, наприклад, валідність по суті, валідність за змістом, валідність за конструктом і валідність за критерієм. 

Оцінка надійності та достовірності

Оцінка надійності та валідності є важливим процесом у розробці та оцінці будь-якого дослідницького інструменту, такого як опитування, анкети або тести. Надійність означає узгодженість або стабільність вимірювання в часі або між різними респондентами, тоді як валідність означає ступінь, до якого інструмент вимірює те, що він повинен вимірювати. Загалом, оцінка надійності та валідності має вирішальне значення для забезпечення того, щоб дослідницькі інструменти були точними і давали узгоджені результати, що підвищує якість і достовірність дослідження.

Надійність

Існує кілька методів оцінки надійності, зокрема, надійність від тесту до тесту, міжрейтингова надійність та надійність внутрішньої узгодженості. Ось приклад таблиці, яка показує, як надійність може працювати в дослідженні:

Тип надійностіОписПриклад
Тест-тест-тест НадійністьСтупінь, до якого показник дає послідовні результати в часі, коли його застосовують до тієї самої групи людей двічі або більше разів.Проведення опитування серед групи учасників, а потім проведення того ж опитування серед тієї ж групи учасників через тиждень і порівняння результатів.
Надійність між експертамиСтупінь, до якого різні експерти або спостерігачі отримують узгоджені результати, оцінюючи або спостерігаючи одне й те саме.Двоє або більше експертів незалежно оцінюють один і той самий набір есе та порівнюють їхні оцінки, щоб визначити, чи узгоджуються вони між собою.
Надійність внутрішньої узгодженостіСтупінь, до якого різні пункти або питання в межах вимірювання дають узгоджені результати.Обчислення кореляції між відповідями на різні пункти опитувальника, призначеного для вимірювання одного й того ж конструкту, наприклад, самооцінки.

Зауважте, що це лише приклад таблиці, і що існує багато інших типів надійності, які можуть бути включені в залежності від контексту дослідження. Важливо вибрати відповідний тип(и) надійності для вашого дослідження і спланувати його таким чином, щоб ви могли ефективно оцінити надійність.

Термін дії

Для оцінки валідності можна розглядати різні типи валідності, такі як валідність змісту, валідність критерію та валідність конструкції. Ось приклад таблиці, яка показує, як валідність може працювати в дослідженні:

Тип терміну діїОписПриклад
Валідність контентуСтупінь, до якого показник охоплює всі аспекти певного конструкту.Перегляд набору запитань або пунктів, призначених для вимірювання депресії, та оцінка того, чи охоплюють вони всі відповідні аспекти депресії.
Валідність критеріюСтупінь, до якого показник пов'язаний з певним критерієм або результатом.Співвіднесення результатів нового вимірювання математичних здібностей з результатами існуючого тесту з математики, який вважається "золотим стандартом", щоб оцінити, наскільки добре нове вимірювання прогнозує результати існуючого тесту.
Валідність конструкціїВідноситься до ступеня, до якого міра точно вимірює передбачувану конструкцію.Співвіднесення балів за показником екстраверсії з іншими показниками пов'язаних конструктів, таких як соціальна активність і поведінка, щоб оцінити, якою мірою цей показник відображає передбачуваний конструкт.

Інтегруйте інформацію та ілюстрації в красиві та вражаючі слайди

Mind the Graph це платформа, яка надає вченим інструменти для створення візуально привабливих і вражаючих слайдів. Платформа пропонує ряд візуально привабливих цифр для ваших досліджень, які допомагають вченим організувати інформацію та ілюстрації в естетично привабливий та ефективний спосіб. Кінцевим результатом є професійна презентація, яка ефективно доносить наукову інформацію до широкої аудиторії. За допомогою Mind the Graph вчені можуть легко інтегрувати інформацію та ілюстрації в красиві та ефективні презентації.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони