Znanstvene raziskave imajo ključno vlogo pri izboljšanju našega razumevanja sveta. Celovitost in zanesljivost znanstvenih raziskav sta ogroženi, če neodvisni raziskovalci ne morejo ponoviti rezultatov. Reproduktibilnost je zmožnost ponovitve poskusa, študije ali analize z enakimi rezultati ob uporabi istih metod, podatkov in virov. 

V zadnjih letih so se pojavili pomisleki glede ponovljivosti znanstvenih raziskav, saj študije kažejo, da številnih objavljenih ugotovitev ni mogoče ponoviti. To je povzročilo "krizo ponovljivosti" v znanosti, ki spodkopava zaupanje javnosti v znanstvene raziskave in ovira napredek znanosti.

Kaj je ponovljivost?

Preko GIPHY

Reproduktibilnost se nanaša na zmožnost ponovitve ali ponovne pridobitve rezultatov poskusa, analize ali študije z uporabo istih metod, podatkov in postopkov, kot so bili uporabljeni na začetku. Z drugimi besedami, če bi nekdo drug ponovil isti poskus ali analizo, bi moral biti sposoben dobiti podobne rezultate kot prvotni raziskovalec.

To je bistven vidik znanstvene metode, saj pomaga ugotoviti veljavnost in zanesljivost rezultatov raziskav. Drugim raziskovalcem omogoča, da potrdijo rezultate in sklepe, jih nadgradijo ter preverijo ali ovržejo prvotne ugotovitve. Zato morajo raziskovalci za zagotovitev ponovljivosti svoje podatke, kodo in metode dati na voljo javnosti in jih dobro dokumentirati ter zagotoviti, da lahko njihove poskuse in analize ponovijo tudi drugi.

Stvari, ki so prispevale k pomanjkanju ponovljivosti

Pomanjkanje ponovljivosti se nanaša na primere, ko poskusi ponovitve ugotovitev študije ne prinesejo doslednih rezultatov. K pomanjkanju ponovljivosti v znanstvenih raziskavah lahko prispevajo številni dejavniki, tukaj so navedeni najpogostejši:

Nepopolno ali netočno poročanje

Če niso navedene pomembne podrobnosti o eksperimentalni postavitvi, analizi podatkov ali statističnih metodah, lahko drugi raziskovalci težko ali sploh ne morejo ponoviti rezultatov.

Majhni vzorci

Pri študijah z majhnimi vzorci obstaja večje tveganje, da so rezultati posledica naključja ali drugih dejavnikov, ki niso povezani z eksperimentalno manipulacijo. To lahko drugim raziskovalcem oteži ponovitev ugotovitev.

Pristranskost objave

Raziskovalci in revije lahko pogosteje poročajo o pozitivnih rezultatih kot o ničnih ali negativnih rezultatih, zaradi česar je v literaturi preveč pomembnih ugotovitev. To lahko ustvari zavajajoč vtis o moči ali trdnosti rezultatov.

Metodološka spremenljivost

Tudi ko raziskovalci poskušajo ponoviti študijo, lahko pride do razlik v uporabljenih metodah ali materialih, ki lahko vplivajo na rezultate. Zaradi tega je lahko težko ugotoviti, ali je vzrok za neuspešno ponovitev resnično pomanjkanje ponovljivosti ali zgolj metodološke razlike.

Kako zagotoviti ponovljivost raziskav

Zagotavljanje ponovljivosti v raziskavah je bistvenega pomena za krepitev zaupanja v ugotovitve, omogočanje drugim, da ponovijo rezultate, in za nadaljnji napredek znanstvenega razumevanja. Tukaj je nekaj korakov, ki jih lahko sprejmete za zagotovitev ponovljivosti v svojih raziskavah:

Dokumentirajte svoje metode in podatke.

Vodite podrobno evidenco o svoji eksperimentalni zasnovi, metodologiji in tehnikah analize podatkov. Dokumentirajte vse spremembe ali modifikacije, ki ste jih izvedli med študijo.

Deljenje kode in podatkov

S souporabo kode in podatkov lahko drugi ponovijo vaše rezultate, potrdijo vaše ugotovitve in nadgradijo vaše delo. Poskrbite za uporabo javnega repozitorija ali platforme za izmenjavo podatkov, ki zagotavlja dolgoročno razpoložljivost gradiva.

Uporaba odprtokodne programske opreme

Odprtokodna programska oprema lahko pomaga zagotoviti ponovljivost z zagotavljanjem preglednosti analize in zmanjšanjem možnosti, da bi lastniška programska oprema vnesla napake ali nedoslednosti.

Izvedba zanesljivih statističnih analiz

Uporabite ustrezne statistične metode in zagotovite, da so rezultati zanesljivi in niso odvisni od posebnih predpostavk ali odklonskih podatkovnih točk.

Izvajanje analiz občutljivosti

Ocenite zanesljivost svojih ugotovitev z analizami občutljivosti ter preizkusite učinke različnih predpostavk in morebitnih virov pristranskosti.

Strokovni pregled

Poiščite prispevek in povratne informacije od kolegov in strokovnih recenzentov, da bi ugotovili morebitne vire napak, ocenili veljavnost svojih rezultatov in zagotovili preglednost svojega poročanja.

Z upoštevanjem teh korakov lahko zagotovite, da bo vaša raziskava ponovljiva in jo bodo lahko z gotovostjo uporabljali drugi raziskovalci na tem področju.

Reproduktibilnost proti ponovljivosti

Fotografija cos.io

Reproduktibilnost in ponovljivost sta povezana pojma v znanstvenih raziskavah, vendar se nanašata na različne vidike znanstvenega procesa.

Ponovljivost se nanaša na sposobnost raziskovalca, da z enakimi tehnikami ponovno ustvari enake rezultate. Po drugi strani pa se ponovljivost nanaša na sposobnost drugega raziskovalca, da dobi podobne rezultate, kot so navedeni v objavljeni študiji, vendar z uporabo drugih podatkov, metod ali analitičnih tehnik. Z drugimi besedami, če nekdo drug poskuša ponoviti vašo študijo z uporabo drugih podatkov ali metod, bi moral še vedno najti podobne rezultate. Ponovljivost je pomembna za ocenjevanje posplošljivosti in zanesljivosti znanstvenih ugotovitev.

Reproduktibilnost in ponovljivost sta pomembni za zagotavljanje kakovosti in celovitosti znanstvenih raziskav. Reproduktibilnost zagotavlja, da so rezultati natančni in zanesljivi, ponovljivost pa dokazuje, da so ugotovitve zanesljive in uporabne v več različnih situacijah ali kontekstih. Zato si morajo raziskovalci pri izvajanju in poročanju o svojih raziskavah prizadevati tako za ponovljivost kot za ponovljivost.

Informacije in ilustracije vključite v čudovite in vplivne diapozitive

Mind the Graph je spletna platforma, ki znanstvenikom in raziskovalcem ponuja preprosto orodje za ustvarjanje vizualno privlačnih znanstvenih predstavitev, plakatov in grafičnih povzetkov. Ponuja široko paleto predlog, vnaprej pripravljenih ikon in ilustracij, ki jih lahko raziskovalci uporabijo za ustvarjanje osupljivih vizualnih prikazov, s katerimi učinkovito sporočajo rezultate svojih raziskav.

logotip-odjava

Naročite se na naše novice

Ekskluzivna visokokakovostna vsebina o učinkovitih vizualnih
komuniciranje v znanosti.

- Ekskluzivni vodnik
- Nasveti za oblikovanje
- Znanstvene novice in trendi
- Učni listi in predloge