Videnskabelig forskning spiller en afgørende rolle for at fremme vores forståelse af verden. Integriteten og pålideligheden af videnskabelig forskning er truet, når resultaterne ikke kan reproduceres af uafhængige forskere. Reproducerbarhed er evnen hos et eksperiment, en undersøgelse eller en analyse til at blive gentaget med de samme resultater ved hjælp af de samme metoder, data og ressourcer. 

I de senere år er der blevet rejst bekymring om reproducerbarheden af videnskabelig forskning, idet undersøgelser har vist, at mange offentliggjorte resultater måske ikke kan reproduceres. Det har ført til en "reproducerbarhedskrise" i videnskaben, som underminerer offentlighedens tillid til videnskabelig forskning og hæmmer videnskabens fremskridt.

Hvad er reproducerbarhed?

Via GIPHY

Reproducerbarhed refererer til evnen til at reproducere eller genskabe resultaterne af et eksperiment, en analyse eller en undersøgelse ved hjælp af de samme metoder, data og procedurer, som blev brugt oprindeligt. Med andre ord, hvis en anden skulle gentage det samme eksperiment eller den samme analyse, skal vedkommende kunne opnå de samme resultater som den oprindelige forsker.

Det er et væsentligt aspekt af den videnskabelige metode, da det hjælper med at fastslå gyldigheden og pålideligheden af forskningsresultaterne. Det gør det muligt for andre forskere at validere resultaterne og konklusionerne, bygge videre på dem og verificere eller afvise de oprindelige resultater. For at sikre reproducerbarhed skal forskere derfor gøre deres data, kode og metoder åbent tilgængelige og veldokumenterede og sikre, at deres eksperimenter og analyser kan replikeres af andre.

Ting, der bidrog til den manglende reproducerbarhed

Mangel på reproducerbarhed henviser til situationer, hvor forsøg på at gentage en undersøgelses resultater ikke giver konsistente resultater. Mange faktorer kan bidrage til manglende reproducerbarhed i videnskabelig forskning, og her er de mest almindelige:

Ufuldstændig eller unøjagtig rapportering

Hvis vigtige detaljer om forsøgsopstillingen, dataanalysen eller de statistiske metoder ikke rapporteres, kan det være svært eller umuligt for andre forskere at reproducere resultaterne.

Små stikprøvestørrelser

Når undersøgelser udføres med små stikprøvestørrelser, er der større risiko for, at resultaterne skyldes tilfældigheder eller andre faktorer, der ikke er relateret til den eksperimentelle manipulation. Det kan gøre det vanskeligt for andre forskere at reproducere resultaterne.

Publikationsbias

Forskere og tidsskrifter kan være mere tilbøjelige til at rapportere positive resultater end nul eller negative resultater, hvilket fører til en overrepræsentation af signifikante fund i litteraturen. Det kan skabe et misvisende indtryk af resultaternes styrke eller robusthed.

Metodisk variabilitet

Selv når forskere forsøger at replikere en undersøgelse, kan der være forskelle i de specifikke metoder eller materialer, der bruges, som kan påvirke resultatet. Det kan gøre det svært at afgøre, om en manglende replikering skyldes en reel mangel på reproducerbarhed eller blot metodiske forskelle.

Sådan sikrer du reproducerbarhed i din forskning

At sikre reproducerbarhed i forskning er afgørende for at opbygge tillid til resultaterne, gøre det muligt for andre at gentage resultaterne og yderligere fremme den videnskabelige forståelse. Her er nogle trin, du kan tage for at sikre reproducerbarheden i din forskning:

Dokumentér dine metoder og data

Lav en detaljeret optegnelse over dit forsøgsdesign, din metodologi og dine dataanalyseteknikker. Dokumenter alle ændringer eller modifikationer, der foretages i løbet af undersøgelsen.

Del din kode og dine data

At dele din kode og dine data kan give andre mulighed for at reproducere dine resultater, validere dine fund og bygge videre på dit arbejde. Sørg for at bruge et offentligt arkiv eller en datadelingsplatform, der sikrer, at materialerne er tilgængelige på lang sigt.

Brug open source-software

Open source-software kan hjælpe med at sikre reproducerbarhed ved at give gennemsigtighed i analysen og reducere muligheden for, at proprietær software introducerer fejl eller uoverensstemmelser.

Udføre robuste statistiske analyser

Brug passende statistiske metoder, og sørg for, at dine resultater er robuste og ikke afhænger af bestemte antagelser eller afvigende datapunkter.

Udførelse af følsomhedsanalyser

Evaluer robustheden af dine resultater ved at udføre følsomhedsanalyser og teste effekten af forskellige antagelser og potentielle kilder til bias.

Peer review

Søg input og feedback fra kolleger og peer reviewers for at identificere potentielle fejlkilder, vurdere gyldigheden af dine resultater og sikre gennemsigtighed i din rapportering.

Ved at følge disse trin kan du være med til at sikre, at din forskning er reproducerbar og trygt kan bruges af andre forskere på området.

Reproducerbarhed vs replikerbarhed

Foto af cos.io

Reproducerbarhed og replikerbarhed er beslægtede begreber inden for videnskabelig forskning, men de henviser til forskellige aspekter af den videnskabelige proces.

Reproducerbarhed refererer til en forskers evne til at genskabe de samme resultater ved hjælp af de samme teknikker. Replicerbarhed henviser derimod til en anden forskers evne til at opnå lignende resultater som rapporteret i en offentliggjort undersøgelse, men ved hjælp af andre data, metoder eller analyseteknikker. Med andre ord, hvis en anden forsøger at replikere din undersøgelse ved hjælp af andre data eller metoder, bør de stadig finde lignende resultater. Replicerbarhed er vigtig for at vurdere generaliserbarheden og robustheden af videnskabelige resultater.

Både reproducerbarhed og replikerbarhed er vigtige for at sikre kvaliteten og integriteten af videnskabelig forskning. Reproducerbarhed sikrer, at resultaterne er nøjagtige og troværdige, mens replicerbarhed giver bevis for, at resultaterne er pålidelige og kan anvendes i en bredere vifte af situationer eller sammenhænge. Derfor bør forskere stræbe efter både reproducerbarhed og replikerbarhed, når de udfører og rapporterer deres forskning.

Integrer information og illustrationer i smukke og effektfulde slides

Mind the Graph er en online platform, der giver videnskabsfolk og forskere et brugervenligt værktøj til at skabe visuelt tiltalende videnskabelige præsentationer, plakater og grafiske abstracts. Det tilbyder en bred vifte af skabeloner, foruddesignede ikoner og illustrationer, som forskere kan bruge til at skabe fantastiske billeder, der effektivt kommunikerer deres forskningsresultater.

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner