Când vine vorba de trimiterea unui manuscris pentru publicare într-o revistă, mulți autori se concentrează exclusiv pe calitatea cercetării și pe claritatea scrierii lor. Deși aceștia sunt factori importanți, este ușor de trecut cu vederea rolul pe care o scrisoare de intenție bine redactată îl poate juca în procesul de trimitere. O scrisoare de intenție poate fi cheia pentru ca manuscrisul dumneavoastră să fie remarcat de editor și, în cele din urmă, acceptat pentru publicare. În acest articol, vom explora importanța unei scrisori de intenție pentru trimiterea la reviste și vom oferi sfaturi pentru a redacta o scrisoare eficientă.

Ce este o scrisoare de intenție pentru trimiterea la o revistă?

O scrisoare de intenție pentru trimiterea la o revistă este un document care însoțește un manuscris atunci când acesta este trimis pentru publicare într-o revistă academică sau științifică. Scopul scrisorii de intenție este de a prezenta autorul și lucrarea sa editorului revistei și de a furniza orice informații suplimentare care pot fi relevante pentru manuscris sau pentru procesul de trimitere. În plus, scopul acesteia este de a prezenta manuscrisul editorului și de a furniza informații suplimentare despre cercetare și importanța acesteia. Scrisoarea de intenție trebuie să fie concisă și concentrată, de obicei nu mai mult de o pagină.

Ce ar trebui să fie inclus în scrisoarea de intenție?

O scrisoare de intenție trebuie să includă mai multe elemente-cheie pentru a vă prezenta în mod eficient manuscrisul. Este important să personalizați scrisoarea în funcție de revista respectivă, să folosiți un ton profesional și să corectați cu atenție pentru a nu conține erori. Pentru a vă asigura că scrisoarea dvs. de intenție este eficientă, există mai multe elemente-cheie pe care ar trebui să le includeți:

Informații despre destinatar și data trimiterii

Scrisoarea de intenție trebuie să înceapă cu data trimiterii, urmată de numele și adresa editorului sau a echipei editoriale care va revizui manuscrisul. Aceste informații trebuie să fie actuale și corecte pentru a vă asigura că trimiterea dvs. este direcționată către persoana potrivită.

Salutul de deschidere

Salutul de început al scrisorii de intenție trebuie să fie profesionist și politicos, adresându-se editorului sau redacției pe nume, începând cu "Stimate...". Nu uitați să includeți titlul și funcția editorului căruia vă adresați.

Declarație de scop și informații administrative

Scrisoarea dumneavoastră de intenție trebuie să conțină o declarație clară a scopului cercetării dumneavoastră și a revistei la care trimiteți manuscrisul. De asemenea, trebuie să includeți orice informații administrative solicitate de revistă, cum ar fi tipul de manuscris (de exemplu, cercetare originală, articol de analiză, raport de caz) și numărul de cuvinte sau de pagini.

Rezumatul principalelor constatări și implicații ale cercetării

Unul dintre cele mai importante elemente ale scrisorii de intenție este un rezumat al principalelor constatări și implicații ale cercetării dumneavoastră. Acest rezumat trebuie să fie concis și concentrat, subliniind cele mai importante aspecte ale cercetării dumneavoastră și de ce este semnificativ pentru domeniu.

Declarații sau informații cerute de jurnal

Multe reviste cer ca în scrisoarea de intenție să fie incluse anumite declarații sau informații specifice. Printre acestea se poate număra o declarație care să ateste că manuscrisul nu a fost publicat anterior sau că nu este luat în considerare pentru publicare în altă parte, sau o listă a potențialelor conflicte de interese sau a surselor de finanțare care ar fi putut influența cercetarea.

Contactul anterior cu Jurnalul

Dacă ați avut contacte anterioare cu revista, cum ar fi trimiterea unui manuscris anterior sau participarea la o conferință sponsorizată de revistă, este important să menționați acest lucru în scrisoarea de intenție. Aceste informații pot ajuta la stabilirea unei legături între dumneavoastră și editor, ceea ce poate crește șansele ca manuscrisul dumneavoastră să fie acceptat.

Conflictul de interese și declarațiile financiare

Este important să dezvăluiți orice potențial conflict de interese sau declarații financiare care ar fi putut influența cercetarea. Aceste informații pot contribui la asigurarea transparenței și la menținerea integrității cercetării.

Autorietate

Scrisoarea de intenție trebuie să includă o declarație care să indice că toți autorii au citit și aprobat manuscrisul și că lucrarea este originală și nu este plagiată. Aceste informații pot contribui la stabilirea credibilității cercetării și a integrității autorilor.

Recenzenți recomandați

Recenzorii recomandați sunt, în general, considerați ca fiind cea mai bună practică și sunt adesea recomandați de către reviste. Furnizarea unei liste de recenzenți sugerate poate contribui la asigurarea faptului că manuscrisul este recenzat de persoane care au expertiza și pregătirea corespunzătoare pentru a evalua lucrarea și poate contribui la accelerarea procesului de recenzare prin reducerea timpului necesar editorului pentru a identifica potențialii recenzenți. Acest lucru poate contribui la accelerarea procesului de revizuire și la creșterea probabilității ca manuscrisul dumneavoastră să fie acceptat.

Prezentări simultane/duplicate

Un aspect important de luat în considerare atunci când trimiteți un manuscris spre publicare este trimiterea simultană sau duplicitară. Înscrierile simultane au loc atunci când un manuscris este trimis la mai multe reviste în același timp. Trimiteri duplicate apar atunci când un manuscris este trimis la aceeași revistă de mai multe ori.

În scrisoarea de intenție, trebuie să precizați în mod clar dacă manuscrisul a fost trimis în altă parte sau dacă a fost publicat anterior. În cazul în care manuscrisul este în curs de examinare în altă parte, trebuie să indicați numele revistei și data depunerii. În cazul în care manuscrisul a fost publicat anterior, trebuie să furnizați citarea publicației.

Salutul de încheiere

Atunci când încheiați o scrisoare de intenție pentru trimiterea la o revistă, este important să păstrați un ton profesional și amabil. Un salut de încheiere obișnuit este "Cu stimă", urmat de numele dumneavoastră. Cu toate acestea, unele alternative care sunt, de asemenea, adecvate includ "Cu stimă", "Vă mulțumim pentru timpul și considerația dumneavoastră" sau "Cu respect". Oricare ar fi salutul pe care îl alegeți, asigurați-vă că se potrivește cu tonul scrisorii dumneavoastră și că transmite aprecierea dumneavoastră pentru considerația editorului.

Cerere de excludere a examinatorilor

O cerere de excludere a recenzorilor este o caracteristică comună a unei scrisori de intenție pentru trimiterea la o revistă, în special în cazurile în care autorul este preocupat de potențiale conflicte de interese sau prejudecăți care ar putea afecta procesul de recenzare.

Atunci când solicită excluderea recenzorilor, autorul trebuie să ofere o explicație clară și concisă a motivelor solicitării și trebuie să ofere detalii specifice cu privire la orice potențial conflict de interese sau preocupări pe care le-ar putea avea. De asemenea, este important de reținut că unele reviste pot avea orientări sau politici specifice privind cererile de excludere a recenzorilor, iar autorii ar trebui să se familiarizeze cu aceste orientări înainte de a face o cerere.

În general, se recomandă ca autorii să furnizeze cel puțin trei până la cinci potențiali recenzenți care nu sunt afiliați cu autorul sau cu instituția lor, pentru a oferi o gamă largă de expertiză și perspective. Atunci când se solicită excluderea unor recenzenți, este important să se ofere și sugestii alternative de potențiali recenzenți care ar putea fi luați în considerare în locul lor.

Sfaturi pentru redactarea unei scrisori de prezentare pentru o trimitere la o revistă

O scrisoare de intenție bine concepută poate ajuta manuscrisul dumneavoastră să iasă în evidență și să vă crească șansele de a fi acceptat pentru publicare. Iată câteva sfaturi pentru redactarea unei scrisori de intenție eficiente pentru trimiterea la o revistă.

Corectați

Unul dintre cele mai importante sfaturi pentru redactarea unei scrisori de intenție pentru trimiterea la o revistă este să o corectați cu atenție. Greșelile de tipar, de ortografie și gramaticale pot afecta imaginea profesională pe care doriți să o proiectați. Asigurați-vă că citiți scrisoarea de mai multe ori și cereți-i altcuiva să o recitească și el pentru a depista eventualele erori care v-au scăpat.

Păstrați scrisoarea de intenție scurtă

Un alt sfat important este ca scrisoarea de intenție să fie scurtă și la obiect. Scrisoarea de intenție ar trebui să ofere o scurtă introducere a manuscrisului și a principalelor rezultate, precum și orice alte informații necesare pentru ca editorul să înțeleagă importanța și relevanța manuscrisului. Scrisoarea nu trebuie să aibă mai mult de o pagină.

Examinați exemple de scrisori de intenție

Poate fi util să examinați exemple de scrisori de intenție pentru trimiterea la reviste pentru a vă face o idee despre stilul, tonul și conținutul adecvat. Puteți căuta exemple online sau puteți cere sfatul colegilor care au trimis manuscrise pentru publicare. Atunci când analizați exemplele, acordați atenție limbajului utilizat, nivelului de detalii furnizate, precum și organizării și structurii generale a scrisorii. Acest lucru vă poate ajuta să elaborați o scrisoare de intenție care să fie profesională, informativă și eficientă.

Model de scrisoare de intenție pentru trimiterea unui articol de jurnal

Scrisoarea de intenție este o componentă importantă a trimiterii unui manuscris pentru publicare într-o revistă. Utilizarea unui model poate ajuta la asigurarea faptului că scrisoarea de intenție include toate informațiile necesare și respectă formatul adecvat. Iată un ghid pentru crearea unui șablon de scrisoare de intenție pentru trimiterea unui articol de revistă.

Antet

Antetul trebuie să includă informațiile dumneavoastră de contact, inclusiv numele, afilierea și datele de contact (adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail), data trimiterii, precum și numele și adresa revistei.

Paragraful de deschidere

Paragraful de deschidere ar trebui să ofere o scurtă introducere a manuscrisului și a principalelor sale constatări. Acest paragraf trebuie să menționeze, de asemenea, scopul manuscrisului și de ce este relevant pentru cititorii revistei. De asemenea, este posibil să doriți să menționați orice corespondență sau contact anterior cu revista.

Paragrafele corpului

Corpul scrisorii de intenție trebuie să includă mai multe paragrafe care să ofere mai multe detalii despre manuscris. Acestea pot include un rezumat al metodelor utilizate, principalele rezultate și constatări, precum și implicații pentru cercetări viitoare. De asemenea, este posibil să doriți să menționați orice limitări sau provocări notabile întâlnite în timpul procesului de cercetare.

De asemenea, este important să răspundeți la orice cerințe sau solicitări specifice din partea revistei, cum ar fi un format special pentru tabele sau figuri, sau informații specifice care trebuie incluse în manuscris. De asemenea, trebuie să menționați orice surse de finanțare sau conflicte de interese care pot fi relevante.

Paragraful de închidere

Paragraful de încheiere ar trebui să reitereze importanța manuscrisului și contribuția sa la domeniu. De asemenea, ați putea dori să menționați eventuali recenzenți potențiali pentru manuscris sau să sugerați recenzenți care ar fi potriviți. În cele din urmă, ar trebui să includeți o încheiere politicoasă și profesională, cum ar fi "Cu stimă" sau "Cu stimă", urmată de numele și semnătura dumneavoastră.

Expresii comune pentru scrisorile de intenție

Atunci când scrieți o scrisoare de intenție pentru trimiterea la o revistă, este important să folosiți un limbaj adecvat și profesional. Iată câteva expresii comune care pot fi folosite în scrisorile de intenție:

"Avem plăcerea de a trimite manuscrisul nostru..."

"Cercetarea raportată în acest manuscris abordează o lacună semnificativă în literatura de specialitate..."

"Credem că acest manuscris va fi de interes pentru cititorii dumneavoastră deoarece..."

"Constatările noastre au implicații importante pentru cercetările viitoare în acest domeniu."

"Dorim să mulțumim recenzenților și editorilor pentru timpul și atenția acordată."

"Așteptăm cu nerăbdare să primim vești de la dumneavoastră în legătură cu statutul manuscrisului nostru."

"Vă mulțumim pentru timpul și atenția acordată."

Aceste expresii pot fi folosite pentru a transmite informații importante într-un mod profesional și concis. Atunci când folosiți aceste expresii, este important să le adaptați la jurnalul specific și să vă asigurați că sunt adecvate pentru conținutul scrisorii dumneavoastră de intenție.

Sfaturi și trucuri de la experți pentru trimiterea în jurnale

Trimiterea unui articol de revistă poate fi un proces dificil și uneori frustrant. Cu toate acestea, urmând câteva sfaturi și trucuri de la experți, vă puteți crește șansele de succes. Iată câteva sfaturi și trucuri pentru a vă ajuta să vă trimiteți articolul la o revistă:

Alegeți jurnalul potrivit

Înainte de a vă trimite articolul, asigurați-vă că ați ales revista potrivită. Luați în considerare factori precum domeniul de aplicare al revistei, numărul de cititori și factorul de impact. Asigurați-vă că articolul dvs. se potrivește cu obiectivul și scopurile revistei.

Citiți orientările

Citiți cu atenție ghidurile de trimitere ale revistei și respectați-le îndeaproape. Acordați atenție formatării, lungimii și altor cerințe. Dacă nu respectați liniile directoare, articolul dumneavoastră ar putea fi respins fără a fi revizuit.

Obțineți feedback

Înainte de a vă trimite articolul, cereți feedback de la colegi sau mentori. Rugați-i să vă citească manuscrisul și să vă ofere critici constructive. Acest lucru vă poate ajuta să identificați potențialele puncte slabe și să îmbunătățiți calitatea articolului dumneavoastră.

Scrieți un rezumat puternic

Rezumatul dumneavoastră este adesea primul lucru pe care editorii și evaluatorii îl vor citi. Asigurați-vă că este clar, concis și că oferă un rezumat convingător al articolului dumneavoastră. Evidențiați principalele constatări și implicații ale cercetării dumneavoastră.

Folosiți un limbaj clar și concis

Folosiți un limbaj clar și concis atunci când vă scrieți articolul. Evitați jargonul, termenii tehnici și limbajul complex care ar putea fi dificil de înțeles de către cititori. Scrieți într-un mod care să fie accesibil unui public larg.

Adresă Comentarii ale recenzentului

Dacă articolul dvs. este respins sau necesită revizuiri, asigurați-vă că abordați cu atenție toate comentariile recenzenților. Răspundeți cu rigurozitate și profesionalism. Acest lucru vă poate crește șansele de acceptare în rundele viitoare de evaluare.

Păstrați înregistrările

Păstrați o evidență a întregii corespondențe cu revista, inclusiv a datelor de trimitere, a comentariilor și a deciziilor evaluatorilor. Acest lucru vă poate ajuta să rămâneți organizat și să urmăriți evoluția articolului dumneavoastră.

Impact ridicat și vizibilitate mai mare pentru munca dumneavoastră

Mind the Graph este o platformă inovatoare concepută pentru a ajuta oamenii de știință să creeze imagini de mare impact și să crească vizibilitatea activității lor. Datorită interfeței sale ușor de utilizat, șabloanelor personalizabile și bibliotecii vaste de ilustrații științifice. Mind the Graph oferă oamenilor de știință un instrument puternic care îi ajută să își comunice mai eficient cercetările.

logo-abonare

Abonează-te la newsletter-ul nostru

Conținut exclusiv de înaltă calitate despre vizuale eficiente
comunicarea în domeniul științei.

- Ghid exclusiv
- Sfaturi de design
- Știri și tendințe științifice
- Tutoriale și șabloane