Bir dergide yayınlanmak üzere makale göndermek söz konusu olduğunda, birçok yazar yalnızca araştırmalarının kalitesine ve yazılarının anlaşılırlığına odaklanır. Bunlar önemli faktörler olsa da, iyi hazırlanmış bir ön yazının başvuru sürecinde oynayabileceği rolü gözden kaçırmak kolaydır. Bir ön yazı, makalenizin editör tarafından fark edilmesini ve nihayetinde yayına kabul edilmesini sağlamanın anahtarı olabilir. Bu makalede, dergi başvuruları için bir ön yazının önemini inceleyecek ve etkili bir ön yazı hazırlamak için ipuçları vereceğiz.

Dergi Gönderimi için Ön Yazı Nedir?

Dergi gönderimi için ön yazı, akademik veya bilimsel bir dergide yayınlanmak üzere gönderilen bir makaleye eşlik eden bir belgedir. Ön yazının amacı, yazarı ve çalışmasını dergi editörüne tanıtmak ve makale veya başvuru süreciyle ilgili olabilecek ek bilgileri sağlamaktır. Ayrıca, amacı makaleyi editöre tanıtmak ve araştırma ve önemi hakkında ek bilgi sağlamaktır. Ön yazı kısa ve öz olmalı, genellikle bir sayfadan fazla olmamalıdır.

Ön Yazıda Neler Yer Almalıdır?

Ön yazı, makalenizi etkili bir şekilde tanıtmak için birkaç temel unsur içermelidir. Mektubu ilgili dergiye göre kişiselleştirmek, profesyonel bir üslup kullanmak ve hatalara karşı dikkatli bir şekilde düzeltmek önemlidir. Kapak mektubunuzun etkili olduğundan emin olmak için eklemeniz gereken birkaç temel unsur vardır:

Muhatabın Bilgileri ve Gönderim Tarihi

Ön yazınız gönderim tarihi ile başlamalı, ardından yazınızı inceleyecek olan editör veya editöryal personelin adı ve adresi yer almalıdır. Gönderinizin doğru kişiye yönlendirildiğinden emin olmak için bu bilgiler güncel ve doğru olmalıdır.

Açılış Selamlaması

Ön yazınızın açılış selamlaması profesyonel ve nazik olmalı, editöre veya yazı işleri personeline ismiyle hitap etmeli ve "Sayın..." ile başlamalıdır. Hitap ettiğiniz editörün unvanını ve pozisyonunu eklemeyi unutmayın.

Amaç Beyanı ve İdari Bilgiler

Ön yazınız, araştırmanızın amacını ve makalenizi gönderdiğiniz dergiyi açık bir şekilde ifade etmelidir. Ayrıca, makalenin türü (örneğin, orijinal araştırma, derleme makale, vaka raporu) ve kelime veya sayfa sayısı gibi dergi tarafından istenen idari bilgileri de eklemelisiniz.

Temel Araştırma Bulguları ve Çıkarımlarının Özeti

Ön yazınızın en önemli unsurlarından biri, araştırmanızın ana bulgularının ve sonuçlarının bir özetidir. Bu özet kısa ve öz olmalı, araştırmanızın en önemli yönlerini ve alan için neden önemli olduğunu vurgulamalıdır.

Dergi Tarafından İstenen Beyanlar veya Bilgiler

Birçok dergi, ön yazıda belirli ifadelerin veya bilgilerin yer almasını şart koşar. Bu, makalenin daha önce yayınlanmadığına veya başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğine dair bir beyanı veya araştırmayı etkilemiş olabilecek potansiyel çıkar çatışmalarının veya finansman kaynaklarının bir listesini içerebilir.

Dergi ile Önceki İletişim

Daha önce bir makale göndermek veya derginin sponsor olduğu bir konferansa katılmak gibi dergiyle daha önce temasınız olduysa, ön yazınızda bundan bahsetmeniz önemlidir. Bu bilgi, editörle aranızda bir bağ kurulmasına yardımcı olabilir ve bu da makalenizin kabul edilme şansını artırabilir.

Çıkar Çatışması ve Finansal Açıklamalar

Araştırmayı etkilemiş olabilecek potansiyel çıkar çatışmalarını veya mali açıklamaları ifşa etmek önemlidir. Bu bilgiler şeffaflığın sağlanmasına ve araştırmanın bütünlüğünün korunmasına yardımcı olabilir.

Yazarlık

Ön yazınız, tüm yazarların makaleyi okuyup onayladığını ve çalışmanın orijinal olduğunu ve intihal olmadığını belirten bir ifade içermelidir. Bu bilgi, araştırmanın güvenilirliğini ve yazarların dürüstlüğünü ortaya koymaya yardımcı olabilir.

Önerilen Hakemler

Önerilen Hakemler genellikle en iyi uygulama olarak kabul edilir ve dergiler tarafından sıklıkla tavsiye edilir. Önerilen hakemlerin bir listesini sunmak, makalenin çalışmayı değerlendirmek için uygun uzmanlığa ve geçmişe sahip kişiler tarafından incelenmesini sağlamaya yardımcı olabilir ve editörün potansiyel hakemleri belirlemesi için gereken süreyi azaltarak inceleme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Bu, inceleme sürecini hızlandırmaya ve makalenizin kabul edilme olasılığını artırmaya yardımcı olabilir.

Eşzamanlı/Mükerrer Gönderimler

Bir makaleyi yayınlanmak üzere gönderirken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da eşzamanlı veya mükerrer gönderimlerdir. Eşzamanlı başvurular, bir makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi durumunda ortaya çıkar. Mükerrer gönderimler ise bir makalenin aynı dergiye birden fazla kez gönderilmesi durumunda ortaya çıkar.

Ön yazıda, makalenin başka bir yere gönderilip gönderilmediğini veya daha önce yayınlanıp yayınlanmadığını açıkça belirtmelisiniz. Makale başka bir yerde değerlendiriliyorsa, derginin adını ve gönderilme tarihini belirtmelisiniz. Eğer makale daha önce yayınlanmışsa, yayın için atıfta bulunmalısınız.

Kapanış Selamlaması

Dergi gönderimi için bir ön yazıyı kapatırken, profesyonel ve nazik bir üslubu korumak önemlidir. Yaygın bir kapanış selamı "Saygılarımla" ve ardından isminizdir. Ancak, "Saygılarımla", "Zaman ayırdığınız ve değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim" veya "Saygılarımla" gibi alternatifler de uygundur. Hangi selamlamayı seçerseniz seçin, mektubunuzun tonuna uygun olduğundan ve editörün değerlendirmesinden duyduğunuz memnuniyeti ifade ettiğinden emin olun.

Hakemleri Dışlama Talebi

Hakemleri hariç tutma talebi, özellikle yazarın inceleme sürecini etkileyebilecek potansiyel çıkar çatışmaları veya önyargılar konusunda endişeleri olduğu durumlarda, dergi başvurusu için bir ön yazının ortak bir özelliğidir.

Hakemleri dışlama talebinde bulunurken, yazar talebin nedenlerini açık ve öz bir şekilde açıklamalı ve sahip olabilecekleri potansiyel çıkar çatışmaları veya endişeler hakkında belirli ayrıntılar vermelidir. Ayrıca, bazı dergilerin hakemleri dışlama taleplerine ilişkin özel yönergeleri veya politikaları olabileceğini ve yazarların talepte bulunmadan önce bu yönergelere aşina olmaları gerektiğini unutmamak önemlidir.

Genel olarak, geniş bir uzmanlık ve bakış açısı yelpazesi sağlamak için yazarların, yazarla veya kurumlarıyla bağlantısı olmayan en az üç ila beş potansiyel hakem sunmaları önerilir. Hakemleri hariç tutma talebinde bulunurken, onların yerine değerlendirilebilecek potansiyel hakemler için alternatif öneriler sunmak da önemlidir.

Dergi Başvurusu Ön Yazısı Yazmak İçin İpuçları

İyi hazırlanmış bir ön yazı, makalenizin öne çıkmasına yardımcı olabilir ve yayına kabul edilme şansınızı artırabilir. İşte etkili bir dergi başvuru ön yazısı yazmak için bazı ipuçları.

Düzeltme

Dergi başvurusu kapak mektubu yazmanın en önemli ipuçlarından biri mektubu dikkatlice okumaktır. Yazım hataları, imla hataları ve gramer hataları yansıtmak istediğiniz profesyonel imajı zedeleyebilir. Mektubu birkaç kez okuduğunuzdan ve gözden kaçırmış olabileceğiniz hataları yakalamak için başka birine de okuttuğunuzdan emin olun.

Ön Yazıyı Kısa Tutun

Bir diğer önemli ipucu da ön yazıyı kısa ve öz tutmaktır. Ön yazı, makalenin ve temel bulguların kısa bir tanıtımının yanı sıra editörün makalenin önemini ve alaka düzeyini anlaması için gerekli olan diğer bilgileri de sağlamalıdır. Mektup en fazla bir sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Ön Yazı Örneklerini İnceleyin

Uygun stil, ton ve içerik hakkında fikir edinmek için dergi gönderimleri için ön yazı örneklerini incelemek faydalı olabilir. Örnekleri internette arayabilir veya yayınlanmak üzere makale göndermiş meslektaşlarınızdan tavsiyelerini isteyebilirsiniz. Örnekleri incelerken, kullanılan dile, verilen ayrıntı düzeyine ve mektubun genel organizasyonuna ve yapısına dikkat edin. Bu, profesyonel, bilgilendirici ve etkili bir ön yazı hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Dergi Makalesi Gönderimi için Kapak Mektubu Şablonu

Ön yazı, bir dergide yayınlanmak üzere makale göndermenin önemli bir bileşenidir. Bir şablon kullanmak, ön yazınızın gerekli tüm bilgileri içermesini ve uygun formatı takip etmesini sağlamaya yardımcı olabilir. İşte dergi makalesi gönderimi için bir ön yazı şablonu oluşturmaya yönelik bir kılavuz.

Başlık

Başlık, adınız, bağlı olduğunuz kurum ve iletişim bilgileriniz (adres, telefon numarası ve e-posta adresi), gönderim tarihi ve derginin adı ve adresi dahil olmak üzere iletişim bilgilerinizi içermelidir.

Açılış Paragrafı

Açılış paragrafı, makaleye ve temel bulgularına kısa bir giriş sağlamalıdır. Bu paragrafta ayrıca makalenin amacı ve derginin okuyucu kitlesiyle neden ilgili olduğu da belirtilmelidir. Dergiyle daha önce yaptığınız yazışmalardan veya iletişimden de bahsetmek isteyebilirsiniz.

Gövde Paragrafları

Ön yazının gövdesi, makale hakkında daha fazla ayrıntı sağlayan birkaç paragraf içermelidir. Bu, kullanılan yöntemlerin bir özetini, temel sonuçları ve bulguları ve gelecekteki araştırmalar için çıkarımları içerebilir. Ayrıca, araştırma sürecinde karşılaşılan kayda değer sınırlamalar veya zorluklardan da bahsetmek isteyebilirsiniz.

Tablolar veya şekiller için belirli bir format veya makaleye dahil edilecek belirli bilgiler gibi dergiden gelen özel gereksinimleri veya talepleri ele almak da önemlidir. Ayrıca, ilgili olabilecek herhangi bir fon kaynağından veya çıkar çatışmasından da bahsetmelisiniz.

Kapanış Paragrafı

Kapanış paragrafı, makalenin önemini ve alana katkısını yinelemelidir. Ayrıca, makale için potansiyel hakemlerden bahsetmek veya uygun olabilecek hakemleri önermek isteyebilirsiniz. Son olarak, "Saygılarımla" veya "En iyi dileklerimle" gibi kibar ve profesyonel bir kapanış eklemeli, ardından adınızı ve imzanızı atmalısınız.

Kapak Mektupları için Yaygın İfadeler

Dergi başvurusu için bir ön yazı yazarken, uygun ve profesyonel bir dil kullanmak önemlidir. İşte ön yazılarda kullanılabilecek bazı yaygın ifadeler:

"El yazmamızı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz..."

"Bu makalede rapor edilen araştırma, literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmaktadır..."

"Bu makalenin okuyucu kitlenizin ilgisini çekeceğine inanıyoruz çünkü..."

"Bulgularımız, bu alanda gelecekte yapılacak araştırmalar için önemli çıkarımlara sahiptir."

"Hakemlere ve editörlere ayırdıkları zaman ve gösterdikleri özen için teşekkür ederiz."

"Taslağımızın durumuyla ilgili olarak sizden haber bekliyoruz."

"Zaman ayırdığınız ve değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim."

Bu ifadeler, önemli bilgileri profesyonel ve özlü bir şekilde aktarmak için kullanılabilir. Bu ifadeleri kullanırken, bunları belirli bir dergiye göre uyarlamak ve ön yazınızın içeriğine uygun olduklarından emin olmak önemlidir.

Uzmanlardan Dergi Gönderme İpuçları ve Hack'leri

Bir dergi makalesi göndermek zorlu ve bazen sinir bozucu bir süreç olabilir. Ancak uzmanlardan alacağınız bazı ipuçlarını ve püf noktalarını takip ederek başarı şansınızı artırabilirsiniz. İşte makalenizi bir dergiye göndermenize yardımcı olacak bazı ipuçları ve püf noktaları:

Doğru Dergiyi Seçin

Makalenizi göndermeden önce doğru dergiyi seçtiğinizden emin olun. Derginin kapsamı, okuyucu kitlesi ve etki faktörü gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Makalenizin derginin odağına ve amaçlarına uygun olduğundan emin olun.

Kılavuzları Okuyun

Derginin gönderim yönergelerini dikkatlice okuyun ve bunları yakından takip edin. Biçimlendirme, uzunluk ve diğer gerekliliklere dikkat edin. Yönergelere uyulmaması, makalenizin incelenmeden reddedilmesine neden olabilir.

Geri Bildirim Alın

Makalenizi göndermeden önce meslektaşlarınızdan veya danışmanlarınızdan geri bildirim alın. Onlardan makalenizi okumalarını ve yapıcı eleştirilerde bulunmalarını isteyin. Bu, potansiyel zayıflıkları belirlemenize ve makalenizin kalitesini artırmanıza yardımcı olabilir.

Güçlü Bir Özet Yazın

Özetiniz genellikle editörlerin ve hakemlerin okuyacağı ilk şeydir. Açık, özlü ve makalenizin ilgi çekici bir özetini sunduğundan emin olun. Araştırmanızın temel bulgularını ve çıkarımlarını vurgulayın.

Açık ve Özlü Bir Dil Kullanın

Makalenizi yazarken açık ve özlü bir dil kullanın. Okuyucuların anlamakta zorlanabileceği jargon, teknik terimler ve karmaşık dilden kaçının. Geniş bir kitle için erişilebilir bir şekilde yazın.

Adres İncelemeci Yorumları

Makaleniz reddedilirse veya revizyon gerektirirse, tüm hakem yorumlarını dikkatlice ele aldığınızdan emin olun. Yanıtlarınızda eksiksiz ve profesyonel olun. Bu, gelecekteki değerlendirme turlarında kabul edilme şansınızı artırabilir.

Kayıt Tutun

Gönderme tarihleri, hakem yorumları ve kararlar da dahil olmak üzere dergi ile yapılan tüm yazışmaların kaydını tutun. Bu, düzenli kalmanıza ve makalenizin ilerleyişini takip etmenize yardımcı olabilir.

Çalışmalarınız İçin Yüksek Etki ve Daha Fazla Görünürlük

Mind the Graph bilim insanlarının yüksek etkili görseller oluşturmalarına ve çalışmalarının görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü, özelleştirilebilir şablonları ve geniş bilimsel illüstrasyon kütüphanesi ile. Mind the Graph, bilim insanlarına araştırmalarını daha etkili bir şekilde iletmelerine yardımcı olacak güçlü bir araç sağlar.

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar