Όταν πρόκειται να υποβάλουν ένα χειρόγραφο για δημοσίευση σε ένα περιοδικό, πολλοί συγγραφείς επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ποιότητα της έρευνάς τους και στη σαφήνεια της γραφής τους. Ενώ αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες, είναι εύκολο να παραβλέψει κανείς τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει μια καλά σχεδιασμένη συνοδευτική επιστολή στη διαδικασία υποβολής. Η συνοδευτική επιστολή μπορεί να είναι το κλειδί για να γίνει το χειρόγραφό σας αντιληπτό από τον συντάκτη και τελικά αποδεκτό για δημοσίευση. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τη σημασία της συνοδευτικής επιστολής για την υποβολή σε περιοδικά και θα σας δώσουμε συμβουλές για τη σύνταξη μιας αποτελεσματικής επιστολής.

Τι είναι η συνοδευτική επιστολή για υποβολή σε περιοδικό;

Η συνοδευτική επιστολή για υποβολή σε περιοδικό είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει ένα χειρόγραφο όταν υποβάλλεται για δημοσίευση σε ακαδημαϊκό ή επιστημονικό περιοδικό. Σκοπός της συνοδευτικής επιστολής είναι να παρουσιάσει τον συγγραφέα και το έργο του στον συντάκτη του περιοδικού και να παράσχει κάθε πρόσθετη πληροφορία που μπορεί να είναι σχετική με το χειρόγραφο ή τη διαδικασία υποβολής. Επιπλέον, σκοπός της είναι να παρουσιάσει το χειρόγραφο στον συντάκτη και να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα και τη σημασία της. Η συνοδευτική επιστολή πρέπει να είναι συνοπτική και εστιασμένη, συνήθως δεν υπερβαίνει τη μία σελίδα.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η συνοδευτική επιστολή;

Η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα βασικά στοιχεία για την αποτελεσματική παρουσίαση του χειρογράφου σας. Είναι σημαντικό να εξατομικεύσετε την επιστολή για το συγκεκριμένο περιοδικό, να χρησιμοποιήσετε έναν επαγγελματικό τόνο και να διορθώσετε προσεκτικά για τυχόν λάθη. Για να βεβαιωθείτε ότι η συνοδευτική σας επιστολή είναι αποτελεσματική, υπάρχουν διάφορα βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριλάβετε:

Στοιχεία παραλήπτη και ημερομηνία υποβολής

Η συνοδευτική επιστολή σας θα πρέπει να αρχίζει με την ημερομηνία υποβολής, ακολουθούμενη από το όνομα και τη διεύθυνση του συντάκτη ή του συντακτικού προσωπικού που θα εξετάσει το χειρόγραφό σας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι επίκαιρες και ακριβείς, ώστε να διασφαλίζεται ότι η υποβολή σας κατευθύνεται στο σωστό άτομο.

Χαιρετισμός έναρξης

Ο εισαγωγικός χαιρετισμός της συνοδευτικής σας επιστολής θα πρέπει να είναι επαγγελματικός και ευγενικός, απευθυνόμενος ονομαστικά στον συντάκτη ή στο συντακτικό προσωπικό, ξεκινώντας με "Αγαπητέ...". Μην ξεχάσετε να αναφέρετε τον τίτλο και τη θέση του συντάκτη στον οποίο απευθύνεστε.

Δήλωση σκοπού και διοικητικές πληροφορίες

Η συνοδευτική επιστολή σας θα πρέπει να περιέχει σαφή δήλωση του σκοπού της έρευνάς σας και του περιοδικού στο οποίο υποβάλλετε το χειρόγραφό σας. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε τυχόν διοικητικές πληροφορίες που απαιτούνται από το περιοδικό, όπως τον τύπο του χειρογράφου (π.χ. πρωτότυπη έρευνα, άρθρο ανασκόπησης, αναφορά περίπτωσης) και τον αριθμό των λέξεων ή των σελίδων.

Σύνοψη των κύριων ερευνητικών ευρημάτων και επιπτώσεις

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της συνοδευτικής επιστολής σας είναι η περίληψη των κύριων ευρημάτων και των επιπτώσεων της έρευνάς σας. Η περίληψη αυτή θα πρέπει να είναι συνοπτική και εστιασμένη, τονίζοντας τις σημαντικότερες πτυχές της έρευνάς σας και τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική για τον τομέα.

Δηλώσεις ή πληροφορίες που απαιτούνται από την Εφημερίδα των Συντακτών

Πολλά περιοδικά απαιτούν συγκεκριμένες δηλώσεις ή πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη συνοδευτική επιστολή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δήλωση ότι το χειρόγραφο δεν έχει δημοσιευθεί προηγουμένως ή δεν εξετάζεται για δημοσίευση αλλού, ή κατάλογο πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων ή πηγών χρηματοδότησης που μπορεί να έχουν επηρεάσει την έρευνα.

Προηγούμενη επαφή με το περιοδικό

Εάν είχατε προηγούμενη επαφή με το περιοδικό, όπως η υποβολή ενός προηγούμενου χειρογράφου ή η συμμετοχή σε ένα συνέδριο που χρηματοδοτείται από το περιοδικό, είναι σημαντικό να το αναφέρετε αυτό στη συνοδευτική επιστολή σας. Η πληροφορία αυτή μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ εσάς και του εκδότη, η οποία μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες να γίνει δεκτό το χειρόγραφό σας.

Σύγκρουση συμφερόντων και οικονομικές γνωστοποιήσεις

Είναι σημαντικό να γνωστοποιούνται τυχόν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων ή οικονομικές γνωστοποιήσεις που μπορεί να έχουν επηρεάσει την έρευνα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση της διαφάνειας και στη διατήρηση της ακεραιότητας της έρευνας.

Συγγραφή

Η συνοδευτική σας επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και εγκρίνει το χειρόγραφο και ότι η εργασία είναι πρωτότυπη και δεν αποτελεί λογοκλοπή. Η πληροφορία αυτή μπορεί να βοηθήσει στη διαπίστωση της αξιοπιστίας της έρευνας και της ακεραιότητας των συγγραφέων.

Προτεινόμενοι κριτές

Οι προτεινόμενοι κριτές θεωρούνται γενικά βέλτιστη πρακτική και συχνά συνιστώνται από τα περιοδικά. Η παροχή ενός καταλόγου προτεινόμενων κριτών μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι το χειρόγραφο θα εξεταστεί από άτομα που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και το κατάλληλο υπόβαθρο για να αξιολογήσουν την εργασία, και μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται ο εκδότης για να εντοπίσει πιθανούς κριτές. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας αναθεώρησης και να αυξήσει την πιθανότητα αποδοχής του χειρογράφου σας.

Ταυτόχρονες/διπλές υποβολές

Ένα σημαντικό στοιχείο κατά την υποβολή ενός χειρογράφου για δημοσίευση είναι οι ταυτόχρονες ή διπλές υποβολές. Οι ταυτόχρονες υποβολές συμβαίνουν όταν ένα χειρόγραφο υποβάλλεται σε περισσότερα από ένα περιοδικά ταυτόχρονα. Οι διπλές υποβολές συμβαίνουν όταν ένα χειρόγραφο υποβάλλεται στο ίδιο περιοδικό περισσότερες από μία φορές.

Στη συνοδευτική επιστολή, θα πρέπει να αναφέρετε σαφώς αν το χειρόγραφο έχει υποβληθεί αλλού ή αν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν. Εάν το χειρόγραφο εξετάζεται αλλού, θα πρέπει να αναφέρετε το όνομα του περιοδικού και την ημερομηνία υποβολής. Εάν το χειρόγραφο έχει ήδη δημοσιευθεί, θα πρέπει να αναφέρετε την αναφορά της δημοσίευσης.

Χαιρετισμός κλεισίματος

Όταν κλείνετε μια συνοδευτική επιστολή για υποβολή σε περιοδικό, είναι σημαντικό να διατηρήσετε έναν επαγγελματικό και ευγενικό τόνο. Ένας συνηθισμένος τελικός χαιρετισμός είναι "Ειλικρινά", ακολουθούμενος από το όνομά σας. Ωστόσο, ορισμένες εναλλακτικές λύσεις που είναι επίσης κατάλληλες είναι οι εξής: "Με εκτίμηση", "Σας ευχαριστώ για το χρόνο και την προσοχή σας" ή "Με σεβασμό". Όποια προσφώνηση και αν επιλέξετε, βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει με τον τόνο της επιστολής σας και μεταφέρει την εκτίμησή σας για την προσοχή του συντάκτη.

Αίτημα αποκλεισμού κριτών

Το αίτημα αποκλεισμού των κριτών αποτελεί συνηθισμένο χαρακτηριστικό της συνοδευτικής επιστολής για την υποβολή σε περιοδικό, ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο συγγραφέας έχει ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων ή μεροληψία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης.

Όταν ο συγγραφέας υποβάλλει αίτημα αποκλεισμού κριτών, θα πρέπει να παρέχει σαφή και συνοπτική εξήγηση των λόγων του αιτήματος και να παρέχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων ή ανησυχίες που μπορεί να έχει. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένα περιοδικά μπορεί να έχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές ή πολιτικές σχετικά με τα αιτήματα αποκλεισμού κριτών και οι συγγραφείς θα πρέπει να εξοικειωθούν με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές πριν υποβάλουν ένα αίτημα.

Σε γενικές γραμμές, συνιστάται στους συγγραφείς να παρέχουν τουλάχιστον τρεις έως πέντε δυνητικούς κριτές που δεν συνδέονται με τον συγγραφέα ή το ίδρυμά τους, προκειμένου να παρέχεται ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης και προοπτικών. Όταν υποβάλλεται αίτημα αποκλεισμού κριτών, είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται εναλλακτικές προτάσεις για πιθανούς κριτές που θα μπορούσαν να εξεταστούν στη θέση τους.

Συμβουλές για τη σύνταξη συνοδευτικής επιστολής υποβολής σε περιοδικό

Μια καλά σχεδιασμένη συνοδευτική επιστολή μπορεί να βοηθήσει το χειρόγραφό σας να ξεχωρίσει και να αυξήσει τις πιθανότητες να γίνει δεκτό για δημοσίευση. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για τη σύνταξη μιας αποτελεσματικής συνοδευτικής επιστολής υποβολής σε περιοδικό.

Επιδιόρθωση

Μία από τις πιο σημαντικές συμβουλές για τη σύνταξη συνοδευτικής επιστολής υποβολής σε περιοδικό είναι η προσεκτική διόρθωσή της. Τυπογραφικά, ορθογραφικά και γραμματικά λάθη μπορούν να υποβαθμίσουν την επαγγελματική εικόνα που θέλετε να προβάλλετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την επιστολή πολλές φορές και βάλτε και κάποιον άλλον να τη διαβάσει για να εντοπίσει τυχόν λάθη που μπορεί να σας έχουν διαφύγει.

Κρατήστε τη συνοπτική συνοδευτική επιστολή

Μια άλλη σημαντική συμβουλή είναι να διατηρήσετε τη συνοδευτική επιστολή σύντομη και περιεκτική. Η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να παρέχει μια σύντομη εισαγωγή του χειρογράφου και των βασικών ευρημάτων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη για να κατανοήσει ο συντάκτης τη σημασία και τη συνάφεια του χειρογράφου. Η επιστολή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα.

Ανασκόπηση παραδειγμάτων συνοδευτικών επιστολών

Μπορεί να είναι χρήσιμο να εξετάσετε παραδείγματα συνοδευτικών επιστολών για υποβολές σε περιοδικά για να πάρετε μια ιδέα για το ύφος, τον τόνο και το περιεχόμενο που είναι κατάλληλα. Μπορείτε να αναζητήσετε παραδείγματα στο διαδίκτυο ή να ζητήσετε τη συμβουλή συναδέλφων που έχουν υποβάλει χειρόγραφα για δημοσίευση. Κατά την ανασκόπηση των παραδειγμάτων, δώστε προσοχή στη γλώσσα που χρησιμοποιείται, στο επίπεδο λεπτομέρειας που παρέχεται και στη συνολική οργάνωση και δομή της επιστολής. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια συνοδευτική επιστολή που να είναι επαγγελματική, ενημερωτική και αποτελεσματική.

Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για υποβολή άρθρου σε περιοδικό

Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί σημαντικό στοιχείο της υποβολής χειρογράφου για δημοσίευση σε ένα περιοδικό. Η χρήση ενός προτύπου μπορεί να βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι η συνοδευτική επιστολή σας περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ακολουθεί τη σωστή μορφή. Ακολουθεί ένας οδηγός για τη δημιουργία ενός προτύπου συνοδευτικής επιστολής για την υποβολή άρθρου σε περιοδικό.

Κεφαλίδα

Η επικεφαλίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της ιδιότητας και των στοιχείων επικοινωνίας σας (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την ημερομηνία υποβολής, καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση του περιοδικού.

Εναρκτήρια παράγραφος

Η εισαγωγική παράγραφος θα πρέπει να παρέχει μια σύντομη εισαγωγή στο χειρόγραφο και τα βασικά ευρήματά του. Στην παράγραφο αυτή θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ο σκοπός του χειρογράφου και γιατί είναι σχετικό με το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού. Μπορεί επίσης να θέλετε να αναφέρετε τυχόν προηγούμενη αλληλογραφία ή επαφή με το περιοδικό.

Παράγραφοι σώματος

Το σώμα της συνοδευτικής επιστολής θα πρέπει να περιλαμβάνει αρκετές παραγράφους που παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρόγραφο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια περίληψη των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, τα βασικά αποτελέσματα και ευρήματα και τις επιπτώσεις για μελλοντική έρευνα. Μπορεί επίσης να θέλετε να αναφέρετε τυχόν αξιοσημείωτους περιορισμούς ή προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας.

Είναι επίσης σημαντικό να εξετάσετε τυχόν ειδικές απαιτήσεις ή αιτήματα του περιοδικού, όπως συγκεκριμένη μορφή για πίνακες ή σχήματα ή συγκεκριμένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο χειρόγραφο. Θα πρέπει επίσης να αναφέρετε τυχόν πηγές χρηματοδότησης ή συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να είναι σχετικές.

Παράγραφος κλεισίματος

Η τελευταία παράγραφος θα πρέπει να επαναλαμβάνει τη σημασία του χειρογράφου και τη συμβολή του στον τομέα. Μπορεί επίσης να θέλετε να αναφέρετε τυχόν πιθανούς κριτές για το χειρόγραφο ή να προτείνετε κριτές που θα ήταν κατάλληλοι. Τέλος, θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα ευγενικό και επαγγελματικό κλείσιμο, όπως "Ειλικρινά" ή "Με εκτίμηση", ακολουθούμενο από το όνομα και την υπογραφή σας.

Κοινές εκφράσεις για επιστολές κάλυψης

Όταν γράφετε συνοδευτική επιστολή για υποβολή σε περιοδικό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη και επαγγελματική γλώσσα. Ακολουθούν ορισμένες κοινές εκφράσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνοδευτικές επιστολές:

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε το χειρόγραφό μας..."

"Η έρευνα που αναφέρεται σε αυτό το χειρόγραφο καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία..."

"Πιστεύουμε ότι αυτό το χειρόγραφο θα ενδιαφέρει το αναγνωστικό σας κοινό επειδή..."

"Τα ευρήματά μας έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη μελλοντική έρευνα στον τομέα αυτό".

"Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κριτές και τους συντάκτες για το χρόνο και την προσοχή τους".

"Ανυπομονούμε να λάβουμε νέα σας σχετικά με την κατάσταση του χειρογράφου μας".

"Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και την προσοχή σας".

Αυτές οι εκφράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες με επαγγελματικό και συνοπτικό τρόπο. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις εκφράσεις, είναι σημαντικό να τις προσαρμόζετε στη συγκεκριμένη εφημερίδα και να βεβαιώνεστε ότι είναι κατάλληλες για το περιεχόμενο της συνοδευτικής σας επιστολής.

Συμβουλές και κόλπα από τους ειδικούς για την υποβολή σε περιοδικά

Η υποβολή ενός άρθρου σε περιοδικό μπορεί να είναι μια δύσκολη και μερικές φορές απογοητευτική διαδικασία. Ωστόσο, ακολουθώντας ορισμένες συμβουλές και συμβουλές από τους ειδικούς, μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές και κόλπα που θα σας βοηθήσουν να υποβάλετε το άρθρο σας σε ένα περιοδικό:

Επιλέξτε το σωστό περιοδικό

Πριν υποβάλετε το άρθρο σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό περιοδικό. Εξετάστε παράγοντες όπως το πεδίο εφαρμογής του περιοδικού, το αναγνωστικό κοινό και ο συντελεστής απήχησης. Βεβαιωθείτε ότι το άρθρο σας ταιριάζει με την εστίαση και τους στόχους του περιοδικού.

Διαβάστε τις κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής του περιοδικού και ακολουθήστε τις πιστά. Δώστε προσοχή στη μορφοποίηση, τη διάρκεια και άλλες απαιτήσεις. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη του άρθρου σας χωρίς αναθεώρηση.

Λάβετε ανατροφοδότηση

Πριν υποβάλετε το άρθρο σας, ζητήστε ανατροφοδότηση από συναδέλφους ή μέντορες. Ζητήστε τους να διαβάσουν το χειρόγραφό σας και να σας ασκήσουν εποικοδομητική κριτική. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε πιθανές αδυναμίες και να βελτιώσετε την ποιότητα του άρθρου σας.

Γράψτε μια ισχυρή περίληψη

Η περίληψή σας είναι συχνά το πρώτο πράγμα που θα διαβάσουν οι συντάκτες και οι κριτές. Βεβαιωθείτε ότι είναι σαφής, συνοπτική και παρέχει μια συναρπαστική περίληψη του άρθρου σας. Επισημάνετε τα βασικά ευρήματα και τις επιπτώσεις της έρευνάς σας.

Χρησιμοποιήστε σαφή και περιεκτική γλώσσα

Χρησιμοποιήστε σαφή και περιεκτική γλώσσα κατά τη συγγραφή του άρθρου σας. Αποφύγετε την ορολογία, τους τεχνικούς όρους και την πολύπλοκη γλώσσα που θα ήταν δύσκολο να κατανοήσουν οι αναγνώστες. Γράψτε με τρόπο που να είναι προσιτός σε ένα ευρύ κοινό.

Διεύθυνση Σχόλια κριτών

Αν το άρθρο σας απορριφθεί ή χρειαστεί αναθεώρηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει προσεκτικά σε όλα τα σχόλια των κριτών. Να είστε διεξοδικοί και επαγγελματίες στις απαντήσεις σας. Αυτό μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες αποδοχής σας σε μελλοντικούς γύρους αναθεώρησης.

Διατήρηση αρχείων

Να τηρείτε αρχεία όλης της αλληλογραφίας με το περιοδικό, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών υποβολής, των σχολίων των κριτών και των αποφάσεων. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε οργανωμένοι και να παρακολουθείτε την πρόοδο του άρθρου σας.

Υψηλός αντίκτυπος και μεγαλύτερη προβολή για το έργο σας

Mind the Graph είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους επιστήμονες να δημιουργούν οπτικό υλικό υψηλής απήχησης και να αυξάνουν την προβολή του έργου τους. Με τη φιλική προς το χρήστη διεπαφή της, τα προσαρμόσιμα πρότυπα και την τεράστια βιβλιοθήκη επιστημονικών εικονογραφήσεων. το Mind the Graph παρέχει στους επιστήμονες ένα ισχυρό εργαλείο που τους βοηθά να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα την έρευνά τους.

logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα