Kad runa ir par manuskripta iesniegšanu publicēšanai žurnālā, daudzi autori koncentrējas tikai uz sava pētījuma kvalitāti un teksta skaidrību. Lai gan tie ir svarīgi faktori, ir viegli nepamanīt, kāda nozīme iesniegšanas procesā var būt labi sagatavotai pavadvēstulei. Pavadvēstule var būt atslēga uz to, lai redaktors pamanītu jūsu manuskriptu un galu galā pieņemtu publicēšanai. Šajā rakstā mēs aplūkosim pavadvēstules nozīmi, iesniedzot darbus žurnāliem, un sniegsim padomus, kā sagatavot efektīvu pavadvēstuli.

Kas ir pavadvēstule iesniegšanai žurnālā?

Pavadvēstule iesniegšanai žurnālā ir dokuments, kas tiek pievienots manuskriptam, kad tas tiek iesniegts publicēšanai akadēmiskā vai zinātniskā žurnālā. Pavadvēstules mērķis ir iepazīstināt žurnāla redaktoru ar autoru un viņa darbu, kā arī sniegt papildu informāciju, kas var būt būtiska manuskriptam vai iesniegšanas procesam. Turklāt tās mērķis ir iepazīstināt redaktoru ar manuskriptu un sniegt papildu informāciju par pētījumu un tā nozīmi. Pavadvēstulei jābūt kodolīgai un koncentrētai, parasti ne garākai par vienu lappusi.

Kas jāiekļauj motivācijas vēstulē?

Pavadvēstulē jāietver vairāki galvenie elementi, lai efektīvi iepazīstinātu ar savu manuskriptu. Svarīgi vēstuli personalizēt konkrētajam žurnālam, izmantot profesionālu toni un rūpīgi pārbaudīt, vai tajā nav kļūdu. Lai pavadvēstule būtu efektīva, ir vairāki galvenie elementi, kas jums tajā jāiekļauj:

Adresāta informācija un iesniegšanas datums

Jūsu pavadvēstulei jāsākas ar iesniegšanas datumu, kam seko tā redaktora vai redakcijas darbinieka vārds, uzvārds un adrese, kurš izskatīs jūsu manuskriptu. Šai informācijai jābūt aktuālai un precīzai, lai nodrošinātu, ka jūsu iesniegums tiek adresēts īstajam adresātam.

Atklāšanas sveiciens

Motivācijas vēstules sākumvārdā jābūt profesionālam un pieklājīgam, uzrunājot redaktoru vai redakcijas darbinieku vārdā, sākot ar "Cienījamais...". Neaizmirstiet norādīt redaktora, pie kura vēršaties, amatu un nosaukumu.

Mērķa paziņojums un administratīvā informācija

Pavadvēstulē skaidri jānorāda jūsu pētījuma mērķis un žurnāls, kuram iesniedzat savu manuskriptu. Jums jānorāda arī visa žurnāla prasītā administratīvā informācija, piemēram, manuskripta veids (piemēram, oriģināls pētījums, pārskata raksts, gadījuma ziņojums) un vārdu vai lappušu skaits.

Pētījuma galveno secinājumu kopsavilkums un secinājumi

Viens no svarīgākajiem motivācijas vēstules elementiem ir kopsavilkums par jūsu pētījuma galvenajiem secinājumiem un sekām. Šim kopsavilkumam jābūt kodolīgam un koncentrētam, izceļot jūsu pētījuma svarīgākos aspektus un to, kāpēc tas ir nozīmīgs attiecīgajā jomā.

Žurnāla pieprasītie paziņojumi vai informācija

Daudzos žurnālos tiek prasīts, lai pavadvēstulē tiktu iekļauti konkrēti paziņojumi vai informācija. Tas var ietvert paziņojumu, ka manuskripts nav iepriekš publicēts vai netiek apsvērta iespēja to publicēt citur, vai iespējamo interešu konfliktu vai finansējuma avotu sarakstu, kas varētu būt ietekmējuši pētījumu.

Iepriekšējais kontakts ar žurnālu

Ja jums jau ir bijusi iepriekšēja saikne ar žurnālu, piemēram, iesniedzot iepriekšējo manuskriptu vai piedaloties žurnāla sponsorētā konferencē, ir svarīgi to norādīt savā motivācijas vēstulē. Šī informācija var palīdzēt izveidot saikni starp jums un redaktoru, kas var palielināt jūsu manuskripta pieņemšanas iespējas.

Interešu konflikts un finanšu informācijas atklāšana

Svarīgi ir atklāt visus iespējamos interešu konfliktus vai finanšu informāciju, kas varētu būt ietekmējusi pētījumu. Šī informācija var palīdzēt nodrošināt pārredzamību un saglabāt pētījuma integritāti.

Autortiesības

Pavadvēstulē jāiekļauj paziņojums, ka visi autori ir izlasījuši un apstiprinājuši manuskriptu un ka darbs ir oriģināls un nav plaģiāts. Šī informācija var palīdzēt noteikt pētījuma ticamību un autoru godīgumu.

Ieteicamie recenzenti

Ieteiktie recenzenti parasti tiek uzskatīti par labāko praksi, un tos bieži iesaka žurnāli. Ierosināto recenzentu saraksta iesniegšana var palīdzēt nodrošināt, ka manuskriptu recenzē personas, kurām ir atbilstošas zināšanas un pieredze darba novērtēšanai, un var palīdzēt paātrināt recenzēšanas procesu, samazinot laiku, kas redaktoram nepieciešams potenciālo recenzentu apzināšanai. Tas var palīdzēt paātrināt recenzēšanas procesu un palielināt iespējamību, ka jūsu manuskripts tiks pieņemts.

Vienlaicīga/dublēta iesniegšana

Svarīgs apsvērums, iesniedzot manuskriptu publicēšanai, ir vienlaicīga vai dubulta iesniegšana. Vienlaicīga iesniegšana notiek, ja manuskripts tiek iesniegts vairāk nekā vienam žurnālam vienlaikus. Divkārša iesniegšana notiek, ja manuskripts tiek iesniegts vienā žurnālā vairāk nekā vienu reizi.

Pavadvēstulē skaidri jānorāda, vai manuskripts ir iesniegts citur un vai tas ir iepriekš publicēts. Ja manuskripts tiek izskatīts citur, jānorāda žurnāla nosaukums un iesniegšanas datums. Ja manuskripts ir iepriekš publicēts, jānorāda publikācijas atsauce.

Noslēguma sveiciens

Noslēdzot pavadvēstuli iesniegšanai žurnālā, ir svarīgi saglabāt profesionālu un pieklājīgu toni. Parastā vēstules noslēguma sveiciena forma ir "Ar cieņu", kam seko jūsu vārds un uzvārds. Tomēr piemērotas ir arī šādas alternatīvas: "Ar cieņu", "Paldies par veltīto laiku un uzmanību" vai "Ar cieņu". Neatkarīgi no tā, kādu sveicienu izvēlaties, pārliecinieties, ka tas atbilst jūsu vēstules tonim un pauž jūsu pateicību par redaktora uzmanību.

Pieprasījums izslēgt recenzentus

Pieprasījums izslēgt recenzentus ir bieži sastopams pavadvēstulē, ko iesniedz žurnālam, jo īpaši gadījumos, kad autoram ir bažas par iespējamiem interešu konfliktiem vai neobjektivitāti, kas varētu ietekmēt recenzēšanas procesu.

Iesniedzot lūgumu izslēgt recenzentus, autoram ir skaidri un kodolīgi jāpaskaidro lūguma iemesli un jāsniedz konkrēta informācija par iespējamiem interešu konfliktiem vai bažām, kas viņam varētu rasties. Svarīgi arī atzīmēt, ka dažos žurnālos var būt īpašas vadlīnijas vai politika attiecībā uz pieprasījumiem izslēgt recenzentus, un autoriem pirms pieprasījuma iesniegšanas ar šīm vadlīnijām jāiepazīstas.

Kopumā autoriem ieteicams norādīt vismaz trīs līdz piecus potenciālos recenzentus, kas nav saistīti ar autoru vai viņa iestādi, lai nodrošinātu plašu pieredzes un viedokļu klāstu. Iesniedzot lūgumu izslēgt recenzentus, ir svarīgi arī sniegt alternatīvus ieteikumus par potenciālajiem recenzentiem, kurus varētu ņemt vērā viņu vietā.

Padomi, kā uzrakstīt pavadvēstuli žurnāla iesniegšanai

Labi sagatavota pavadvēstule var palīdzēt jūsu manuskriptam izcelties un palielināt jūsu izredzes tikt pieņemtam publicēšanai. Šeit ir sniegti daži padomi, kā uzrakstīt efektīvu pavadvēstuli iesniegšanai žurnālā.

Korektūru veiciet

Viens no svarīgākajiem padomiem, kā rakstīt pavadvēstuli, ir rūpīgi to pārbaudīt. Pārrakstīšanās, pareizrakstības un gramatikas kļūdas var mazināt jūsu profesionālo tēlu, ko vēlaties radīt. Pārliecinieties, ka vēstule ir izlasīta vairākas reizes, un palūdziet, lai to izlasa arī kāds cits, lai pamanītu visas kļūdas, kuras jūs, iespējams, esat palaidis garām.

Īss motivācijas vēstules teksts

Vēl viens svarīgs padoms ir pavadvēstuli sagatavot īsu un kodolīgu. Pavadvēstulē ir jāsniedz īss ievads par manuskriptu un galvenajiem secinājumiem, kā arī cita informācija, kas nepieciešama, lai redaktors saprastu manuskripta nozīmīgumu un atbilstību. Vēstulei nevajadzētu būt garākai par vienu lappusi.

Motivācijas vēstuļu piemēri

Lai gūtu priekšstatu par stilu, toni un saturu, kas ir piemērots, var būt noderīgi pārskatīt motivācijas vēstuļu piemērus, kas paredzēti iesniegšanai žurnālos. Varat meklēt piemērus tiešsaistē vai lūgt padomu kolēģiem, kas iesnieguši manuskriptus publicēšanai. Pārskatot piemērus, pievērsiet uzmanību lietotajai valodai, detalizētībai, kā arī vēstules vispārējai organizācijai un struktūrai. Tas var palīdzēt jums sagatavot profesionālu, informatīvu un efektīvu motivācijas vēstuli.

Pavadvēstules veidne raksta iesniegšanai žurnālā

Pavadvēstule ir svarīga manuskripta iesniegšanas sastāvdaļa, lai to publicētu žurnālā. Izmantojot veidni, varat nodrošināt, ka pavadvēstulē ir iekļauta visa nepieciešamā informācija un ir ievērots pareizais formāts. Šeit ir sniegts ceļvedis, kā izveidot pavadvēstules veidni raksta iesniegšanai žurnālā.

Virsraksts

Virsrakstā jānorāda jūsu kontaktinformācija, tostarp jūsu vārds, uzvārds, piederība un kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), iesniegšanas datums, kā arī žurnāla nosaukums un adrese.

Ievada rindkopa

Ievada rindkopā ir jāsniedz īss ievads par manuskriptu un tā galvenajiem secinājumiem. Šajā rindkopā jānorāda arī manuskripta mērķis un kāpēc tas ir svarīgs žurnāla lasītājiem. Iespējams, jūs arī vēlaties pieminēt jebkādu iepriekšēju saraksti vai kontaktus ar žurnālu.

Pamatdaļas paragrāfi

Pavadvēstulē jāiekļauj vairākas rindkopas, kurās sniegta sīkāka informācija par manuskriptu. Tas var ietvert izmantoto metožu kopsavilkumu, galvenos rezultātus un secinājumus, kā arī ietekmi uz turpmākajiem pētījumiem. Jūs varat arī minēt jebkādus ievērojamus ierobežojumus vai problēmas, ar kurām saskārāties pētniecības procesā.

Svarīgi ir arī pievērst uzmanību visām īpašām žurnāla prasībām vai pieprasījumiem, piemēram, noteiktam tabulu vai attēlu formātam vai konkrētai informācijai, kas jāiekļauj manuskriptā. Jānorāda arī visi finansējuma avoti vai interešu konflikti, kas var būt būtiski.

Noslēguma punkts

Nobeiguma rindkopā vēlreiz jāuzsver manuskripta nozīmīgums un tā ieguldījums nozarē. Jūs varat arī minēt visus iespējamos manuskripta recenzentus vai ieteikt recenzentus, kas būtu piemēroti. Visbeidzot, jums jāiekļauj pieklājīgs un profesionāls noslēguma formulējums, piemēram, "Ar cieņu" vai "Ar laba vēlējumiem", kam seko jūsu vārds un paraksts.

Biežāk lietotie motivācijas vēstuļu izteicieni

Rakstot pavadvēstuli iesniegšanai žurnālā, ir svarīgi lietot atbilstošu un profesionālu valodu. Šeit ir daži biežāk lietotie izteicieni, ko var izmantot pavadvēstulēs:

"Mēs ar prieku iesniedzam savu manuskriptu..."

"Šajā manuskriptā aprakstītais pētījums novērš būtisku plaisu literatūrā..."

"Mēs uzskatām, ka šis manuskripts būs interesants jūsu lasītājiem, jo..."

"Mūsu atklājumiem ir svarīga nozīme turpmākajos pētījumos šajā jomā."

"Mēs vēlamies pateikties recenzentiem un redaktoriem par veltīto laiku un uzmanību."

"Mēs ar nepacietību gaidām no jums ziņu par mūsu manuskripta statusu."

"Paldies par jūsu laiku un uzmanību."

Šos izteicienus var izmantot, lai profesionāli un kodolīgi nodotu svarīgu informāciju. Lietojot šos izteicienus, ir svarīgi tos pielāgot konkrētajam žurnālam un pārliecināties, ka tie atbilst jūsu motivācijas vēstules saturam.

Žurnālu iesniegšanas padomi un hacks no ekspertiem

Žurnāla raksta iesniegšana var būt izaicinošs un dažkārt apgrūtinošs process. Tomēr, ievērojot dažus ekspertu padomus un ieteikumus, varat palielināt savas izredzes gūt panākumus. Lūk, daži padomi un ieteikumi, kas palīdzēs jums iesniegt rakstu žurnālam:

Izvēlieties pareizo žurnālu

Pirms raksta iesniegšanas pārliecinieties, vai esat izvēlējies pareizo žurnālu. Apsveriet tādus faktorus kā žurnāla darbības joma, lasītāju skaits un ietekmes faktors. Pārliecinieties, ka jūsu raksts atbilst žurnāla mērķim un mērķiem.

Izlasiet vadlīnijas

Rūpīgi izlasiet žurnāla vadlīnijas un rūpīgi tās ievērojiet. Pievērsiet uzmanību formāta, garuma un citām prasībām. Ja neievērosiet vadlīnijas, jūsu raksts var tikt noraidīts bez izskatīšanas.

Saņemt atsauksmes

Pirms raksta iesniegšanas saņemiet atsauksmes no kolēģiem vai mentoriem. Lūdziet viņus izlasīt jūsu manuskriptu un sniegt konstruktīvu kritiku. Tas var palīdzēt jums identificēt iespējamos trūkumus un uzlabot raksta kvalitāti.

Izteiksmīga kopsavilkuma rakstīšana

Jūsu anotācija bieži vien ir pirmais, ko lasa redaktori un recenzenti. Pārliecinieties, ka tas ir skaidrs, kodolīgs un sniedz pārliecinošu kopsavilkumu par jūsu rakstu. Izceliet galvenos secinājumus un pētījuma ietekmi.

Lietojiet skaidru un kodolīgu valodu

Rakstot rakstu, lietojiet skaidru un kodolīgu valodu. Izvairieties no žargona, tehniskiem terminiem un sarežģītas valodas, kas lasītājiem varētu būt grūti saprotama. Rakstiet tā, lai raksts būtu pieejams plašai auditorijai.

Adrese Pārbaudītāja komentāri

Ja jūsu raksts tiek noraidīts vai to nepieciešams pārstrādāt, rūpīgi pievērsiet uzmanību visiem recenzentu komentāriem. Atbildes sniedziet rūpīgi un profesionāli. Tas var palielināt jūsu izredzes tikt pieņemtam nākamajās recenzēšanas kārtās.

Veiciet ierakstus

Saglabājiet visu saraksti ar žurnālu, tostarp iesniegšanas datumus, recenzentu komentārus un lēmumus. Tas var palīdzēt jums saglabāt kārtību un sekot līdzi raksta virzībai.

Augsta ietekme un lielāka jūsu darba atpazīstamība

Mind the Graph ir inovatīva platforma, kas izstrādāta, lai palīdzētu zinātniekiem radīt iespaidīgus vizuālus materiālus un palielinātu viņu darba atpazīstamību. Tā piedāvā lietotājam draudzīgu saskarni, pielāgojamas veidnes un plašu zinātnisko ilustrāciju bibliotēku. Mind the Graph nodrošina zinātniekus ar jaudīgu rīku, kas palīdz viņiem efektīvāk informēt par saviem pētījumiem.

logotipa abonements

Abonēt mūsu biļetenu

Ekskluzīvs augstas kvalitātes saturs par efektīvu vizuālo
komunikācija zinātnē.

- Ekskluzīvs ceļvedis
- Dizaina padomi
- Zinātnes jaunumi un tendences
- Mācību pamācības un veidnes