Amikor kéziratot nyújtanak be egy folyóiratban való közzétételre, sok szerző kizárólag a kutatás minőségére és az írás tisztaságára összpontosít. Bár ezek fontos tényezők, könnyű figyelmen kívül hagyni azt a szerepet, amelyet egy jól megírt kísérőlevél játszhat a benyújtási folyamatban. A kísérőlevél lehet a kulcsa annak, hogy a szerkesztő felfigyeljen a kéziratára, és végül elfogadja a publikálásra. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a kísérőlevél fontosságát a folyóiratbeadványok benyújtásakor, és tippeket adunk a hatékony kísérőlevél elkészítéséhez.

Mi az a kísérőlevél a folyóiratbeadáshoz?

A kísérőlevél a folyóiratbeadáshoz egy olyan dokumentum, amely egy kéziratot kísér, amikor azt egy tudományos folyóiratban való közzétételre nyújtják be. A kísérőlevél célja, hogy bemutassa a szerzőt és munkáját a folyóirat szerkesztőjének, valamint hogy minden olyan további információt közöljön, amely a kézirat vagy a benyújtási folyamat szempontjából fontos lehet. Célja továbbá, hogy bemutassa a kéziratot a szerkesztőnek, és további információkat adjon a kutatásról és annak jelentőségéről. A kísérőlevélnek tömörnek és koncentráltnak kell lennie, jellemzően nem lehet több egy oldalnál.

Mit tartalmazzon a kísérőlevél?

A kísérőlevélnek több kulcsfontosságú elemet kell tartalmaznia, hogy hatékonyan mutassa be kéziratát. Fontos, hogy a levelet az adott folyóirathoz igazítsa, professzionális hangnemet használjon, és gondosan lektorálja a hibákat. Ahhoz, hogy kísérőlevele hatékony legyen, több kulcsfontosságú elemet kell tartalmaznia:

A címzett adatai és a benyújtás dátuma

A kísérőlevélnek a beküldés dátumával kell kezdődnie, majd a kéziratot elbíráló szerkesztő vagy szerkesztőség neve és címe következik. Ezeknek az adatoknak aktuálisnak és pontosnak kell lenniük, hogy a beadványa a megfelelő személyhez kerüljön.

Nyitó üdvözlés

A motivációs levél nyitó megszólítása legyen professzionális és udvarias, a szerkesztőt vagy a szerkesztőséget név szerint megszólítva, "Tisztelt..." kezdetű. Ne felejtse el megadni a megszólított szerkesztő címét és beosztását.

Célmeghatározás és adminisztratív információk

A kísérőlevélben világosan ki kell fejteni a kutatás célját és azt a folyóiratot, amelyhez a kéziratot benyújtja. Tartalmaznia kell továbbá a folyóirat által előírt adminisztratív információkat, például a kézirat típusát (pl. eredeti kutatás, áttekintő cikk, esetjelentés) és a szavak vagy oldalak számát.

A főbb kutatási eredmények és következtetések összefoglalása

A kísérőlevél egyik legfontosabb eleme a kutatás főbb eredményeinek és következményeinek összefoglalása. Ennek az összefoglalónak tömörnek és koncentráltnak kell lennie, kiemelve a kutatás legfontosabb aspektusait, és azt, hogy miért jelentős a terület számára.

A lap által előírt nyilatkozatok vagy információk

Sok folyóirat megköveteli, hogy a kísérőlevélben meghatározott állítások vagy információk szerepeljenek. Ilyen lehet például egy nyilatkozat arról, hogy a kéziratot korábban nem publikálták, vagy hogy nem tervezik máshol publikálni, vagy a lehetséges összeférhetetlenségek vagy a kutatásra esetleg hatást gyakorló finanszírozási források felsorolása.

Korábbi kapcsolatfelvétel a folyóirattal

Ha korábban már kapcsolatba került a folyóirattal, például benyújtotta egy korábbi kéziratát, vagy részt vett egy, a folyóirat által szponzorált konferencián, fontos, hogy ezt megemlítse a kísérőlevélben. Ez az információ segíthet kapcsolatot teremteni Ön és a szerkesztő között, ami növelheti a kézirat elfogadásának esélyét.

Összeférhetetlenség és pénzügyi közzétételek

Fontos, hogy nyilvánosságra hozzon minden olyan lehetséges összeférhetetlenséget vagy pénzügyi közzétételt, amely befolyásolhatta a kutatást. Ez az információ segíthet az átláthatóság biztosításában és a kutatás integritásának megőrzésében.

Szerzőség

A kísérőlevélnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, amely szerint minden szerző elolvasta és jóváhagyta a kéziratot, és hogy a munka eredeti és nem plagizált. Ez az információ segíthet a kutatás hitelességének és a szerzőség integritásának megalapozásában.

Javasolt bírálók

A javasolt bírálók általában a legjobb gyakorlatnak számítanak, és a folyóiratok gyakran ajánlják őket. A javasolt bírálók listájának megadása segíthet annak biztosításában, hogy a kéziratot olyan személyek bírálják el, akik rendelkeznek a munka értékeléséhez szükséges szakértelemmel és háttérrel, és felgyorsíthatja a bírálati folyamatot azáltal, hogy csökkenti a szerkesztőnek a potenciális bírálók azonosításához szükséges időt. Ez segíthet felgyorsítani a bírálati folyamatot, és növelheti a kézirat elfogadásának valószínűségét.

Egyidejű/többszörös beadványok

A kézirat publikálásra történő benyújtásakor fontos szempont az egyidejű vagy kettős benyújtás. Egyidejű benyújtásról akkor beszélünk, ha egy kéziratot egyszerre több folyóirathoz is benyújtanak. Duplikált benyújtásról akkor van szó, ha egy kéziratot többször is benyújtanak ugyanabba a folyóiratba.

A kísérőlevélben világosan jelezze, hogy a kéziratot máshol már benyújtották-e, vagy hogy korábban már publikálták-e már. Ha a kéziratot máshol már elbírálták, meg kell adnia a folyóirat nevét és a benyújtás dátumát. Ha a kéziratot korábban már publikálták, meg kell adni a publikáció hivatkozási adatait.

Záró köszöntés

A folyóiratbeadásra szánt kísérőlevél lezárásakor fontos, hogy professzionális és udvarias hangnemet tartson fenn. A szokásos záró megszólítás a "Tisztelettel", amelyet a neve követ. Azonban a következő alternatívák is megfelelőek: "Üdvözlettel", "Köszönöm, hogy időt szánt rám és a figyelmét" vagy "Tisztelettel". Bármelyik megszólítást is választja, győződjön meg róla, hogy megfelel a levél hangnemének, és kifejezi, hogy nagyra értékeli a szerkesztő figyelmét.

A bírálók kizárására irányuló kérelem

A bírálók kizárására vonatkozó kérés gyakori eleme a folyóiratbeadványok kísérőlevelének, különösen olyan esetekben, amikor a szerzőnek aggályai vannak a lehetséges összeférhetetlenséggel vagy elfogultsággal kapcsolatban, amely befolyásolhatja a bírálati folyamatot.

A bírálók kizárására irányuló kérelem benyújtásakor a szerzőnek világos és tömör magyarázatot kell adnia a kérelem indokairól, és konkrét részleteket kell közölnie az esetleges összeférhetetlenségről vagy aggályairól. Azt is fontos megjegyezni, hogy egyes folyóiratoknak külön iránymutatások vagy irányelvek lehetnek a bírálók kizárására irányuló kérelmekkel kapcsolatban, és a szerzőknek a kérelem benyújtása előtt meg kell ismerkedniük ezekkel az irányelvekkel.

Általában ajánlott, hogy a szerzők legalább három-öt olyan potenciális bírálót adjanak meg, akik nem állnak kapcsolatban a szerzővel vagy az intézményükkel, hogy a szakértelem és a nézőpontok széles skáláját biztosítsák. A bírálók kizárására irányuló kérelem benyújtásakor fontos, hogy alternatív javaslatokat is tegyenek a potenciális bírálókra vonatkozóan, akik helyettük szóba jöhetnének.

Tippek a folyóirat-bemutató kísérőlevél megírásához

Egy jól megírt kísérőlevél segíthet a kéziratának kitűnni, és növelheti az esélyét annak, hogy elfogadják a publikálásra. Íme néhány tipp a hatékony kísérőlevél megírásához.

Korrektúra

Az egyik legfontosabb tipp a folyóiratbeadványok kísérőlevelének megírásához, hogy gondosan lektorálja azt. A gépelési, helyesírási és nyelvtani hibák ronthatják azt a professzionális képet, amelyet szeretne sugározni. Győződjön meg róla, hogy többször is elolvassa a levelet, és kérjen meg valakit, hogy más is átolvassa, hogy észrevegye az esetleges hibákat, amelyek esetleg elkerülhették a figyelmét.

Tartsa a kísérőlevelet röviden

Egy másik fontos tipp, hogy a kísérőlevél legyen rövid és lényegre törő. A kísérőlevélben röviden be kell mutatni a kéziratot és a legfontosabb eredményeket, valamint minden olyan egyéb információt, amely szükséges ahhoz, hogy a szerkesztő megértse a kézirat fontosságát és relevanciáját. A levél terjedelme nem haladhatja meg az egy oldalt.

Cover Letters példák áttekintése

Hasznos lehet a folyóiratbeadványokhoz készült kísérőlevelek példáinak áttekintése, hogy képet kapjon a megfelelő stílusról, hangnemről és tartalomról. Kereshet példákat az interneten, vagy kérhet tanácsot olyan kollégáktól, akik már nyújtottak be kéziratokat publikálásra. A példák áttekintésekor figyeljen a használt nyelvezetre, a részletességre, valamint a levél általános szervezésére és felépítésére. Ez segíthet egy olyan kísérőlevél elkészítésében, amely professzionális, informatív és hatékony.

Fedőlevél sablon egy folyóiratcikk benyújtásához

A kísérőlevél fontos eleme a folyóiratban való publikálásra szánt kézirat benyújtásának. Egy sablon használata segíthet biztosítani, hogy kísérőlevele minden szükséges információt tartalmazzon, és a megfelelő formátumot kövesse. Az alábbiakban egy útmutatót talál egy kísérőlevél-sablon elkészítéséhez egy folyóiratcikk benyújtásához.

Fejléc

A fejlécnek tartalmaznia kell az Ön elérhetőségi adatait, beleértve az Ön nevét, hovatartozását és elérhetőségét (cím, telefonszám és e-mail cím), a benyújtás dátumát, valamint a folyóirat nevét és címét.

Nyitó bekezdés

A nyitó bekezdésnek röviden be kell mutatnia a kéziratot és annak legfontosabb megállapításait. Ebben a bekezdésben meg kell említeni a kézirat célját is, és azt, hogy miért fontos a folyóirat olvasóközönsége számára. Érdemes megemlíteni a folyóirattal folytatott korábbi levelezést vagy kapcsolatfelvételt is.

Törzsszövegek

A kísérőlevél szövegének több olyan bekezdést kell tartalmaznia, amely részletesebben ismerteti a kéziratot. Ide tartozhat az alkalmazott módszerek összefoglalása, a legfontosabb eredmények és megállapítások, valamint a jövőbeli kutatásokra vonatkozó következtetések. Érdemes megemlíteni a kutatási folyamat során felmerült nevezetes korlátozásokat vagy kihívásokat is.

Fontos továbbá, hogy foglalkozzon a folyóirat által támasztott különleges követelményekkel vagy kérésekkel, például a táblázatok vagy ábrák meghatározott formátumával, vagy a kéziratban feltüntetendő különleges információkkal. Meg kell említenie minden olyan finanszírozási forrást vagy összeférhetetlenséget is, amely releváns lehet.

Záró bekezdés

A záró bekezdésben meg kell ismételni a kézirat jelentőségét és a szakterülethez való hozzájárulását. Megemlítheti a kézirat lehetséges bírálóit is, vagy javasolhat olyan bírálókat, akik megfelelőek lennének. Végezetül egy udvarias és professzionális zárszó, például "Tisztelettel" vagy "Üdvözlettel", amelyet a név és az aláírás követ.

Általános kifejezések a kísérőlevelekhez

Amikor kísérőlevelet írsz egy folyóiratba való beküldéshez, fontos, hogy megfelelő és professzionális nyelvezetet használj. Íme néhány gyakori kifejezés, amelyet kísérőlevélben használhatunk:

"Örömmel nyújtjuk be kéziratunkat..."

"Az ebben a kéziratban közölt kutatás egy jelentős szakirodalmi hiányosságot pótol..."

"Úgy véljük, hogy ez a kézirat érdekelni fogja az olvasóközönséget, mert..."

"Eredményeink fontos következményekkel járnak az e területen végzett jövőbeli kutatásokra nézve."

"Szeretnénk megköszönni a bírálóknak és a szerkesztőknek az időt és a figyelmet."

"Várjuk, hogy jelentkezzen a kéziratunk állapotával kapcsolatban."

"Köszönöm az idejét és a figyelmét."

Ezekkel a kifejezésekkel fontos információkat lehet szakszerűen és tömören közvetíteni. Amikor ezeket a kifejezéseket használja, fontos, hogy az adott újsághoz igazítsa őket, és győződjön meg arról, hogy megfelelnek a motivációs levél tartalmának.

Tippek és trükkök a szakértőktől a folyóiratbeadáshoz

Egy folyóiratcikk beküldése kihívást jelentő és néha frusztráló folyamat lehet. A szakértők néhány tippjét és tanácsát követve azonban növelheti a siker esélyét. Íme néhány tipp és hack, amelyek segítenek abban, hogy cikket nyújtson be egy folyóirathoz:

Válassza ki a megfelelő folyóiratot

Mielőtt beküldi cikkét, győződjön meg róla, hogy a megfelelő folyóiratot választja. Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a folyóirat terjedelme, olvasottsága és impakt faktora. Győződjön meg arról, hogy cikke illeszkedik a folyóirat fókuszához és céljaihoz.

Olvassa el az iránymutatásokat

Olvassa el figyelmesen a folyóirat beküldési útmutatóját, és tartsa pontosan be azt. Figyeljen a formázásra, a terjedelemre és egyéb követelményekre. Az irányelvek be nem tartása azt eredményezheti, hogy a cikket felülvizsgálat nélkül elutasítják.

Visszajelzés kérése

Mielőtt beküldi cikkét, kérjen visszajelzést kollégáitól vagy mentorától. Kérje meg őket, hogy olvassák el a kéziratát, és adjanak konstruktív kritikát. Ez segíthet a lehetséges gyenge pontok azonosításában és a cikk minőségének javításában.

Írjon egy erős összefoglalót

Az összefoglaló gyakran az első dolog, amit a szerkesztők és a bírálók elolvasnak. Győződjön meg róla, hogy világos, tömör, és meggyőzően összefoglalja a cikket. Emelje ki a kutatás legfontosabb megállapításait és következményeit.

Használjon világos és tömör nyelvet

Cikke megírásakor használjon világos és tömör megfogalmazást. Kerülje a szakzsargont, a szakkifejezéseket és a bonyolult nyelvezetet, amelyek az olvasók számára nehezen érthetőek lehetnek. Írjon úgy, hogy a széles közönség számára is elérhető legyen.

Cím Véleményezői megjegyzések

Ha a cikkét elutasítják vagy átdolgozásra szorul, győződjön meg róla, hogy a bírálók minden megjegyzésére gondosan reagál. Válaszaiban legyen alapos és szakszerű. Ez növelheti az esélyét, hogy a következő bírálati fordulókban elfogadják.

Feljegyzések vezetése

Tartsa nyilván a folyóirattal folytatott összes levelezést, beleértve a beadási dátumokat, a bírálók megjegyzéseit és a döntéseket. Ez segíthet a szervezettségben és a cikk előrehaladásának nyomon követésében.

Nagy hatás és nagyobb láthatóság az Ön munkája számára

Mind the Graph egy innovatív platform, amelyet arra terveztek, hogy segítsen a tudósoknak nagy hatású vizuális anyagok létrehozásában és munkájuk láthatóságának növelésében. Felhasználóbarát felületével, testreszabható sablonjaival és tudományos illusztrációk hatalmas könyvtárával. Az Mind the Graph hatékony eszközt biztosít a tudósok számára, amely segít nekik abban, hogy hatékonyabban kommunikálják kutatásukat.

logo-subscribe

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Exkluzív, kiváló minőségű tartalom a hatékony vizuális
kommunikáció a tudományban.

- Exkluzív útmutató
- Tervezési tippek
- Tudományos hírek és trendek
- Oktatóanyagok és sablonok