Bij het schrijven van een onderzoeksverslag is er vaak een enorme hoeveelheid gegevens die moeten worden verwerkt om het doel van het onderzoek te bereiken. In plaats van uw onderzoeksverslag vol te proppen met al deze informatie, kunt u visuele middelen gebruiken om het leesgemak te vergroten en het aantrekkelijker te maken voor de lezers.

In dit Mind The Graph artikel leer je hoe je een wetenschappelijke tabel goed maakt, om lezers aan te trekken en de begrijpelijkheid te verbeteren.

Wat is een wetenschappelijke tabel en wat zijn de doelen ervan?

Tabellen worden gewoonlijk gebruikt om gegevens te ordenen die te uitgebreid of te genuanceerd zijn om goed in de tekst over te brengen, zodat de lezer de bevindingen snel kan zien en begrijpen. Tabellen kunnen worden gebruikt om informatie samen te vatten, variabelen te verklaren of enquêtes te organiseren en te presenteren. Ze kunnen worden gebruikt om trends of patronen in gegevens te benadrukken en om onderzoek leesbaarder te maken door numerieke gegevens te scheiden van tekst. Tabellen, hoewel volledig, moeten niet te ingewikkeld zijn.

Tabellen kunnen alleen numerieke waarden en tekst weergeven in kolommen en rijen. Elk ander type illustratie, zoals een grafiek, grafiek, foto, tekening, enz. wordt een figuur genoemd.

Als u niet zeker weet of u tabellen of figuren in uw onderzoek moet gebruiken, zie dan Cijfers opnemen in een onderzoeksverslag om erachter te komen.

Tabel opmaak

Dit deel leert u alles wat u moet weten over hoe maak je een wetenschappelijke tabel om op te nemen in je onderzoeksartikel. De juiste tabelopmaak is uiterst eenvoudig en gemakkelijk te realiseren, hier is een eenvoudige richtlijn om je te helpen:

 • Nummer: Als je meer dan één tabel hebt, nummer ze dan opeenvolgend (Tabel 1, Tabel 2...).
 • Verwijzingen: Naar elke tabel moet in de tekst worden verwezen met een hoofdletter T: "zoals te zien in tabel 1".
 • Titel: Zorg ervoor dat de titel overeenkomt met het onderwerp van de tabel. Tabellen moeten een precieze, informatieve titel hebben die dient als toelichting bij de tabel. Titels kunnen kort of lang zijn, afhankelijk van het onderwerp.
 • Kolomtitels: Koppen moeten nuttig en duidelijk zijn voor het soort gegevens dat wordt verstrekt. De aandacht van de lezer wordt geleidelijk van de kop naar de kolomtitel getrokken. Een degelijke verzameling kolomtitels helpt de lezer onmiddellijk te begrijpen waar de tabel over gaat.
 • Tabel lichaam: Dit is het belangrijkste deel van de tabel dat numerieke of tekstuele gegevens bevat. Maak uw tabel zo dat de elementen van boven naar beneden gelezen worden, niet overdwars.
 • Noodzakelijke informatie: Zorg ervoor dat u eenheden, foutwaarden en het aantal monsters vermeldt, en dat u de in de tabellen gebruikte afkortingen of symbolen verklaart. 
 • Lijnen: Beperk het gebruik van regels, gebruik alleen wat nodig is. 

Stappen om een doeltreffende wetenschappelijke tabel te maken

Nu u de grondbeginselen van hoe maak je een wetenschappelijke tabeloverweeg de volgende ideeën en beste praktijken voor het maken van de meest effectieve tabellen voor uw onderzoekswerk:

 • Als uw studie zowel een tabel als een grafiek bevat, vermijd dan dat in beide dezelfde informatie wordt opgenomen.
 • Neem geen informatie uit een tabel over in een tekst.
 • Maak uw tabel esthetisch aantrekkelijk en gemakkelijk leesbaar door voldoende ruimte te laten tussen kolommen en rijen en een eenvoudige maar doeltreffende structuur te gebruiken.
 • Als uw tabel veel informatie bevat, overweeg dan deze te categoriseren en in kolommen te verdelen.
 • Overweeg om tabellen met herhaalde informatie samen te voegen of tabellen die wellicht niet essentieel zijn te verwijderen.
 • Gebruik voetnoten om belangrijke informatie voor elk van de cellen te markeren. Gebruik een alfabetische voetnootmarkering als je tabel numerieke gegevens bevat. 
 • Citeer de referentie als de tabel die je weergeeft gegevens bevat uit eerder onderzoek om plagiaat te voorkomen.

Maak wetenschappelijk accurate infographics in enkele minuten

Naast het toevoegen van tabellen om je research paper preciezer en aantrekkelijker te maken, kun je ook overwegen om infographics te gebruiken, Mind the Graph is een eenvoudig hulpmiddel om uitstekende wetenschappelijke infografieën te maken die u kunnen helpen de autoriteit van uw onderzoek te versterken en te verbeteren.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen