När man skriver en forskningsrapport finns det ofta en enorm mängd data som måste införlivas för att uppfylla forskningens syfte. Istället för att fylla ditt forskningspapper med all denna information kan du använda visuella tillgångar för att göra det enklare att läsa och använda till din fördel för att göra det mer tilltalande för läsarna.

I den här Mind The Graph-artikeln får du lära dig hur man gör en vetenskaplig tabell på rätt sätt, för att locka läsare och förbättra förståelsen.

Vad är ett vetenskapligt bord och vad är dess syfte?

Tabeller används vanligtvis för att organisera data som är för omfattande eller nyanserade för att förmedlas korrekt i texten, så att läsaren snabbt kan se och förstå resultaten. Tabeller kan användas för att sammanfatta information, förklara variabler eller organisera och presentera undersökningar. De kan användas för att belysa trender eller mönster i data och för att göra forskning mer läsbar genom att separera numeriska data från text. Tabeller, även om de är fullständiga, bör inte vara alltför invecklade.

Tabeller kan endast visa numeriska värden och text i kolumner och rader. Alla andra typer av illustrationer, t.ex. diagram, grafer, fotografier, ritningar och så vidare kallas för figurer.

Om du är osäker på om du ska använda tabeller eller figurer i din forskning, se Hur man inkluderar figurer i en forskningsrapport för att ta reda på det.

Formatering av tabeller

I detta avsnitt får du lära dig allt du behöver veta om hur man gör en vetenskaplig tabell att inkludera i din forskningsrapport. Det korrekta tabellformatet är extremt grundläggande och enkelt att uppnå, här är en enkel riktlinje som hjälper dig:

 • Antal: Om du har mer än en tabell, numrera dem i följd (Tabell 1, Tabell 2...).
 • Hänvisning: Varje tabell måste refereras till i texten med ett stort T: "som framgår av tabell 1".
 • Titel: Se till att titeln motsvarar tabellens ämne. Tabeller bör ha en exakt, informativ titel som fungerar som en förklaring till tabellen. Titlarna kan vara korta eller långa beroende på ämnet.
 • Kolumnrubriker: Rubrikerna måste vara användbara och tydliga när de representerar den typ av data som tillhandahålls. Läsarens uppmärksamhet dras successivt från rubriken till kolumnrubriken. En gedigen samling kolumnrubriker hjälper läsaren att omedelbart förstå vad tabellen handlar om.
 • Bordskropp: Detta är den största delen av tabellen som innehåller numeriska data eller textdata. Gör tabellen så att elementen läses uppifrån och ned, inte tvärs över.
 • Information som behövs: Se till att ange enheter, felvärden och antal prover, samt förklara vilka förkortningar eller symboler som används i tabellerna. 
 • Linjer: Begränsa användningen av linjer, använd bara det som är nödvändigt. 

Steg för att skapa en effektiv vetenskaplig tabell

Nu när du har förstått grunderna i hur man gör en vetenskaplig tabellta hjälp av följande idéer och bästa praxis för att skapa de mest effektiva tabellerna för ditt forskningsarbete:

 • Om din studie innehåller både en tabell och ett diagram ska du undvika att inkludera samma information i båda.
 • Kopiera inte information från en tabell i en text.
 • Gör tabellen estetiskt tilltalande och lättläst genom att lämna tillräckligt med utrymme mellan kolumner och rader och använda en enkel men effektiv struktur.
 • Om din tabell innehåller mycket information kan du överväga att kategorisera den och dela upp den i kolumner.
 • Överväg att slå samman tabeller med upprepad information eller ta bort tabeller som kanske inte är nödvändiga.
 • Använd fotnoter för att markera viktig information för någon av cellerna. Använd en alfabetisk fotnotsmarkör om tabellen innehåller numeriska data. 
 • Ange referens om tabellen du visar innehåller data från tidigare forskning för att undvika plagiering.

Skapa vetenskapligt korrekt infografik på några minuter

Förutom att lägga till tabeller för att göra ditt forskningspapper mer exakt och tilltalande, kan du överväga att använda infografik, Mind the Graph är ett enkelt verktyg för att skapa utmärkt vetenskaplig infografik som kan hjälpa dig att stärka och förbättra auktoriteten för din forskning.

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar