For å oppgi forfatteren eller kilden til en idé du har brukt, bør du oppgi bidragsyteren/forfatteren eller ressursen. Selv om du ikke bruker deres presise ord eller ideer, er det nødvendig å oppgi deres navn.

Du kan hjelpe seerne til å forstå forskningen din ved å oppgi kildene dine og forklare hvordan forskningen din forholder seg til dem. Det finnes flere ulike måter å referere til kilder på. Det kan være et krav om å bruke en bestemt stil, eller det kan være et valg du selv har tatt.

Reference sections are an integral part of the research proposal or scientific paper and should be included. The fact that it’s often listed as one of the last parts of a research proposal checklist does not mean that you should ignore it; it just means that you will need to devote a lot of attention to it.

Det er mulig for en forsker å bli forvirret over hvilke siteringsformater eller stiler han eller hun skal bruke i sine forskningsartikler.

The purpose of this article is to cover why citation is influential to validating a paper, as well as what are the most appropriate citation styles to use for a scientific research paper, journal article, or a master’s or doctoral dissertation.

Vi har også tatt med verktøy som kan gjøre denne prosessen mye mer praktisk og brukervennlig, og som gjør det enkelt å gjennomføre den. Nå er vi klare til å sette i gang!

What Makes Citations So Important?

Nøyaktighet er svært viktig i all form for skriving, spesielt når vi skriver om vitenskap. Det er her kildehenvisninger kommer inn i bildet.

Det å ta seg tid til å slå opp i en referanse for å bekrefte at den er korrekt, er en sikkerhet. Det er flere grunner til at det er så viktig å oppgi kilder. Vi har samlet en liste over noen av de viktigste grunnene.

1. Check For Accuracy

Det endelige utkastet til en akademisk artikkel blir gjennomgått flere ganger før den kan publiseres eller lastes opp på nettet. Spesielt for fagfellevurderere, redaktører og redaksjonsassistenter, som har som oppgave å spore opp kilder i bibliografier og verifisere at de er korrekte, er det viktig å holde øye med innholdet i en kilde og sørge for at den oppgis.

Det er større sannsynlighet for at arbeidet ditt blir publisert raskere hvis du har tatt deg tid til å kreditere informasjon og oppgi alle kilder når du sender inn.

2. A Reliable Writing Practice

Et forskningsprosjekt av høy kvalitet kjennetegnes av detaljorientert forskning som resulterer i evnen til å skille ut temaer og trekke konklusjoner mellom dem.

God kildehenvisning hjelper deg med å skrive en god forskningsartikkel og få de resultatene du ønsker. Det er viktig å være presis når du oppgir kilder, noe som inkluderer dato, nummer og korrekt skrivemåte av forfatternavn, samt å være nøyaktig med dataene du presenterer i artikkelen.

Having focused methods that are focused on details in one aspect of your research automatically affects your entire research process. As far as recognizing trends and regularities is concerned, a good reference library prepares you for this skill, especially important for scientific research. Its condensed nature makes it easy to absorb a large amount of information.

3. What Makes A Good Researcher

Vi streber alle etter å skrive en imponerende oppgave som kan få oss til å skille oss ut blant de andre forskerne. For å nå dette målet trenger vi gode siteringsvaner og overbevisende argumenter, og alle disse tingene går hånd i hånd.

Vi kan forvandle akademisk uaktsomhet, vage tanker og åpenbart feilaktige påstander til mye mer veldokumenterte temaer når vi oppgir konkrete kilder som underbygger informasjonen vi presenterer.

Research skal sikre at all informasjon er lett å forstå for publikum, og at all informasjon er korrekt. Det etterlater ingen tvil hos publikum om at poenget ditt er autentisk når du oppgir kildene på en god måte.

Som en ekstra bonus gjør kildehenvisninger det mulig å skrive aktivt og unngå å mistenkeliggjøre argumentasjonen. Hvis du siterer kildene nøyaktig, kan det hende at du kan skrive en velbegrunnet oppgave.

Disse tre faktorene gjør at sitering har stor betydning. Nesten all forskning og alle oppdagelser er basert på tidligere forskning eller forbedringer av disse. Som en fortsettelse av det forrige punktet er det like viktig å sitere de riktige kildenavnene.

Scholarly citations are, in fact, the cherry on top of an article with high citations. Bibliographies also provide a means to elicit credibility in a researcher’s field. Your work will be accepted as more legitimate by your peers in science if your research and arguments are well-supported.

Different Citation Formats And Examples

There are quite a few different citation formats available for research papers, so do you have any idea which ones are most widely used specifically for science papers? We have compiled a list of the most common styles of citation in science in order to make your paper easier to write and read. The style descriptions offer insight into how the style is used and written.

A citation mark uniquely identifies one or more published works such as books, articles, chapters, or websites.  Those who have authored these works are listed in bibliographies. Articles and journal databases also include them.

Det er flere standardkomponenter i sitater, blant annet følgende informasjon som gjør det mulig å identifisere publikasjoner:

  • Navnene på forfatterne
  • Boktitler, artikkeltitler og titler på tidsskrifter
  • Dato for publisering
  • Referanser til sider
  • Identifisere bind og utgaver (for artikler)

I dette avsnittet skal vi se nærmere på hvordan de ovennevnte elementene er satt sammen, og hvordan de ulike siteringstypene fungerer.

#1 APA

Den APA siteringsformatet APA, også kjent som American Psychological Association-stilen, har hovedsakelig blitt brukt innen utdanning, samfunnsvitenskap, psykologi og ingeniørfag. Siteringer i teksten og en referanseliste er de to delene av APA-formatet.

Du kan for eksempel bruke følgende format: XYZ 2022, som refererer til en forfatter-dato-stil, der forfatterens etternavn og utgivelsesåret oppgis som en henvisning i teksten. Henvisninger i teksten henviser leseren til referansedelen på slutten av artikkelen, som inneholder informasjon om alle kilder som er sitert.

Eksempel på referanseliste:

"Pamplona, F. A., Prediger, R. D., Pandolfo, P., & Takahashi, R. N. (2006). The cannabinoid receptor agonist WIN 55,212-2 facilitates the extinction of contextual fear memory and spatial memory in rats. Psychopharmacology, 188(4), 641-649."

From the aforementioned example, we see that the author’s name follows the year of publication and, of course, the title of the article.

In-text Citation example:

"Accelerated by CB1 agonists or cannabinoid reuptake inhibitors (Chhatwal et al, 2005a; Pamplona et al, 2006)."

Dette er en sitering i teksten som inkluderer forfatter og publiseringsår (sitert i parentes ved hjelp av Author-Date-formatet). I vitenskapelige artikler brukes vanligvis APA-formatet.

Les også: Alt du trenger å vite om APA-formatering

#2 MLA-stil

Innenfor humaniora er det vanlig å formatere tekster på MLA (Modern Language Association) style by students and authors. This style is commonly used in disciplines ‌such‌ ‌ as‌ ‌cultural‌ ‌studies,‌ ‌language, ‌literature,‌ ‌and‌ ‌theoretical studies. It is uncommon for scientific papers to be cited using the MLA format.

MLA-formatet kan imidlertid brukes for artikler og bøker som siteres innen samfunnsvitenskap eller humaniora. Det er derfor nyttig å kjenne til MLA-formatet.

Eksempel på referanseliste:

"Homburger, Julian R., et al. "Genomisk innsikt i Sør-Amerikas forfedre og demografiske historie." PLoS genetics 11.12 (2015): e1005602."

In-text Citation Example:

"I dag utføres det i mange populasjonsgenetiske studier bare én runde med klyngeinferens per verdi av K (Homburger et al.)..."

Les også: En forfatters guide til MLA-formatet: Slik gjør du det riktig

#3 Chicago

En populær form for sitering innen vitenskapen er Chicago stil. Sammenlignet med andre stiler er formatet litt mer komplisert, med to formater: noter og bibliografier, og forfatterdatoer. I humaniora er det mest vanlig å bruke noter og litteraturliste. Innenfor naturvitenskap er det vanligst å bruke forfatterdatoer. 

Eksempel på referanseliste:

"Homburger, Julian R., Andrés Moreno-Estrada, Christopher R. Gignoux, Dominic Nelson, Elena Sanchez, Patricia Ortiz-Tello, Bernardo A. Pons-Estel et al. "Genomic insights into the ancestry and demographic history of South America". PLoS genetics 11, nr. 12 (2015): e1005602."

In-text Citation Example:

"I dag er det mange populasjonsgenetiske studier som bare utfører én runde med klyngeinferens per verdi av K (Homburger et al., 2015)..."

Les også: Chicago Style Citation Made Easy: Formatering og eksempler

#4 Vancouver Style

Many journals and institutions in the medical field use the Vancouver Style, which uses a standardized author-number system. This style differs from the others by using square brackets to enclose the number [ ] within an in-text citation. In the reference list at the end of the paper, bracketed numbers direct the reader to the relevant cited source. It’s pretty much similar to IEEE format.

Eksempel på referanseliste:

“[1] : Pamplona FA, Prediger RD, Pandolfo P, Takahashi RN. The cannabinoid receptor agonist WIN 55,212-2 facilitates the extinction of contextual fear memory and spatial memory in rats. Psychopharmacology. 2006 Nov;188(4):641-9.” 

In-text Citation Example:

"....accelereres av CB1-agonister eller cannabinoide gjenopptakshemmere[1]"

#5 CSE

Fysikere og biologer bruker CSE eller Council of Science Editors-stilen som foretrukket format for sitering. I CSE-stilen brukes referanselister i stedet for bibliografier. Sitatsystemene i denne stilen inkluderer sekvens, navn-år og navn-sitering.

  • Name-year: Write the author’s last name and the year of publication in parentheses, then include a bibliography at the end of the paper with a complete list of references.
  • Citation-Sequence: Hver kilde er sitert i teksten med et opphøyet nummer. Alle nummer som forekommer i teksten, er oppført i bibliografien i den rekkefølgen de er sitert i den. 
  • Sitat-navn: There is an alphabetical list of references by author’s last name; each name has a number that can be inserted as an in-text reference. In the superscript, mention the appropriate reference number. If you use a graph, diagram, or illustration from a source that is also in the text of your paper, place the superscript number in the caption.

Eksempel på referanseliste : 

"Pamplona, F. A., Prediger, R. D., Pandolfo, P., & Takahashi, R. N. (2006). The cannabinoid receptor agonist WIN 55,212-2 facilitates the extinction of contextual fear memory and spatial memory in rats. Psychopharmacology, 188(4), 641-649.”       

In-text Citation Example: 

"....accelerated by CB1 agonists or cannabinoid reuptake inhibitors" (Pamplona, F. A., Prediger, R. D., Pandolfo, P., & Takahashi, R. N. 2006).

The authors are listed alphabetically with the year of publication after their names.

Les også: Grunnleggende om CSE-stil: En guide til vitenskapelig kommunikasjon

#6 IEEE

Ingeniør- og naturvitenskapelige artikler skal siteres i henhold til IEEE or Institute of Electrical and Electronics Engineers style, which is modeled on the Chicago citation style. An in-text citation for this style is given as a number enclosed in square brackets. Reference list entries at the end are identified by this number.

Eksempel på referanseliste:

" [1] : Pamplona, F. A., Prediger, R. D., Pandolfo, P., & Takahashi, R. N. (2006). Cannabinoidreseptoragonisten WIN 55,212-2 letter utryddelsen av kontekstuelt fryktminne og romlig minne hos rotter. Psykofarmakologi, 188(4), 641-649.." 

In-text Citation Example:

"....accelereres av CB1-agonister eller cannabinoide gjenopptakshemmere[1]"

Les også: Mestre IEEE Citation Format: En omfattende guide

#7 AIP

It is known as the AIP eller American Institute of Physics-stilen, og brukes ofte i fysikk- og astronomipublikasjoner. Sitatene i denne stilen er nummererte, med opphøyde tall som viser sitater i teksten. Du finner numrene i en liste i slutten av artikkelen sammen med fullstendig forfatternavn og tittel.

Eksempel:

"En lignende studie ble gjennomført i 1977¹ "  
“1: Berg, Howard C., and Edward M. Purcell. “Physics of chemoreception.” Biophysical journal 20.2 (1977): 193-219.” 

#8 ACS

For kjemi er ACS style is the standard. It uses both numbered citations and author-dates. Citations in the text can be written as superscripts or italics. As for the author-date, it is based on the author’s surname and publication date. In both cases, a list of references follows the author.

Eksempel:

“(1) Mater, A. C.; Coote, M. L. Deep Learning in Chemistry. J. Chem. Inf. Model. 2019, 59 (6), 2545–2559. https://doi.org/10.1021/acs.jcim.9b00266.”

Citation Tool To Simplify The Process

Your scientific paper must include a bibliography or reference section, citing all sources mentioned. At the end of your paper, you should give each in-text citation in full, to provide the reader with all the pertinent information.

Any paper, article should include citations as a central element, and publishing houses highly value them. However, it can be tedious and time-consuming to cite according to the requirements of each journal as well as the type of content.

Also read the article: Forskningsoppgave: Hvordan skrive fra bunnen av i 5 enkle trinn

Slike verktøy kan hjelpe deg med å forenkle prosessen. Ved å bruke slike enkle verktøy kan vi gjøre det enklere å sitere, og vi kan gjøre det raskt og effektivt.

Mendeley

Ved å bruke Mendeley, you can directly integrate references from your Mendeley library into your Word document, build a bibliography, and change citation styles without leaving your document. Using this tool is very easy, and one can use it to its fullest potential and enhance the process.

You can edit the reference using the attributes panel. As well as providing a prefix/suffix, you can give specific reference attribute values.  The author’s name is also optionally suppressed. By the citation style you have chosen, any changes you make to this specific citation will be reflected within your paper.

Les også: Hvordan bruke Mendeley: En omfattende guide for forskere

Zotero 

Innsamling, organisering, sitering og deling av forskning gjøres enkelt med Zoteroer et gratis og brukervennlig verktøy. Med dette verktøyet kan du opprette referanser og litteraturlister direkte i et hvilket som helst tekstredigeringsprogram, inkludert Microsoft Word, LibreOffice og Google Docs. Du kan formatere arbeidet ditt ved hjelp av over 100 000 stilguider og publikasjoner, takket være støtte for over 100 000 referansestiler.

En stor fordel med Zotero er at dataene dine kan synkroniseres på tvers av enheter, slik at sitater, filer og bibliografiske poster alltid er oppdaterte. Forskningen din vil alltid være tilgjengelig fra nettet hvis du velger å synkronisere.

En annen fordel med dette verktøyet er at du kan skrive en oppgave sammen med en kollega. Utvikle en felles bibliografi eller spre kursmateriell. Zotero-biblioteket kan deles med så mange du vil, helt gratis.

See what these amazing tools can do for you to make the most of them. You can make the most of their solutions, and they will certainly be your best citation buddies! 

Les også: Slik bruker du Zotero: Optimaliser arbeidsflyten din

Over 75 000 nøyaktige vitenskapelige tall for å øke gjennomslagskraften din.

Mind the Graph er en plattform som tilbyr et bredt spekter av maler og verktøy som hjelper forskere med å lage profesjonelle og tilpassede design for sine vitenskapelige publikasjoner. Plattformen har et brukervennlig grensesnitt som gjør det mulig for brukerne å lage vitenskapelig grafikk av høy kvalitet uten at de trenger designkunnskaper. Plattformen inneholder også et stort bibliotek med vitenskapelige illustrasjoner som er vitenskapelig korrekte og visuelt tiltalende.

ta hensyn til grafen
logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler