Om de auteur of bron van een idee dat je hebt gebruikt te erkennen, moet je de bijdrager/auteur of bron vermelden. Zelfs als je hun exacte woorden of ideeën niet gebruikt, is het vermelden van hun naam noodzakelijk.

Je kunt je kijkers helpen je onderzoek te begrijpen door je bronnen te vermelden en uit te leggen hoe je onderzoek daarmee samenhangt. Er zijn verschillende stijlen voor bronvermelding. Het gebruik van een bepaalde stijl kan verplicht zijn, maar het kan ook een keuze zijn.

Referentiesecties zijn een integraal onderdeel van het onderzoeksvoorstel of wetenschappelijke paper en moeten worden opgenomen. Het feit dat het vaak als een van de laatste onderdelen van een checklist voor een onderzoeksvoorstel wordt vermeld, betekent niet dat je het moet negeren; het betekent alleen dat je er veel aandacht aan moet besteden.

Het is mogelijk dat een onderzoeker in de war raakt over welke citatieformaten of -stijlen hij moet gebruiken voor zijn onderzoekspaper.

Het doel van dit artikel is te behandelen waarom citeren van invloed is op het valideren van een paper, en wat de meest geschikte citatiestijlen zijn om te gebruiken voor een wetenschappelijk onderzoekspaper, tijdschriftartikel, of een master- of doctoraalscriptie.

We hebben ook de hulpmiddelen opgenomen die dit proces veel handiger en gebruiksvriendelijker kunnen maken. We zijn nu klaar om te beginnen!

Wat maakt citaten zo belangrijk?

Bij elke vorm van schrijven is nauwkeurigheid een zeer belangrijke overweging, vooral wanneer we over wetenschap schrijven. Hier komt citeren om de hoek kijken.

Als je de tijd neemt om een referentie op te zoeken en de juistheid ervan te bevestigen, ben je zeker van je zaak. Er zijn een aantal redenen waarom bronvermelding zo belangrijk is. We hebben de belangrijkste redenen op een rijtje gezet.

1. Controleren op nauwkeurigheid

Het definitieve ontwerp van een academisch artikel wordt verschillende keren beoordeeld voordat het kan worden gepubliceerd of online gezet. Vooral voor peer reviewers, redacteuren en redactieassistenten die als taak hebben bronnen in bibliografieën op te sporen en de juistheid ervan te controleren, is het belangrijk de inhoud van een bron in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat deze wordt erkend.

Je hebt meer kans dat je werk eerder wordt gepubliceerd als je de tijd hebt genomen om informatie correct te vermelden en al je bronnen te citeren wanneer je het indient.

2. Een betrouwbare schrijfpraktijk

Een kwalitatief goed onderzoeksproject wordt gekenmerkt door detailgericht onderzoek dat resulteert in het vermogen om thema's te onderscheiden en daartussen conclusies te trekken.

Een goed citatiebeleid helpt je om een goed onderzoeksartikel te schrijven en de gewenste resultaten te behalen. Het is belangrijk om nauwkeurig te zijn bij het toekennen van bronnen, waaronder datum, nummers en correcte spellingen van auteursnamen, en om nauwkeurig te zijn met de gegevens die je in je artikel presenteert.

Het hebben van gerichte methoden die gericht zijn op details in één aspect van je onderzoek heeft automatisch invloed op je hele onderzoeksproces. Wat betreft het herkennen van trends en regelmatigheden bereidt een goede referentiebibliotheek je voor op deze vaardigheid, die vooral belangrijk is voor wetenschappelijk onderzoek. Het gecondenseerde karakter ervan maakt het gemakkelijk om de grote hoeveelheid informatie te absorberen.

3. Wat maakt een goede onderzoeker

We streven er allemaal naar om een indrukwekkend paper te schrijven dat ons kan doen opvallen tussen de andere onderzoekers. Om dit doel te bereiken hebben we goede citeergewoonten en overtuigende argumenten nodig, en al deze dingen gaan hand in hand.

Wij kunnen academische nalatigheid, vaag denken en schaamteloos valse beweringen omzetten in veel beter onderzochte onderwerpen wanneer wij concrete bronnen aanhalen ter ondersteuning van de informatie die wij presenteren.

Onderzoek moet ervoor zorgen dat alle informatie gemakkelijk te begrijpen is voor het publiek en dat alle informatie juist is. Het laat bij het publiek geen twijfel bestaan over de authenticiteit van je punt wanneer je de bronnen adequaat citeert.

Als een extra bonus maakt citeren actief schrijven mogelijk en helpt het voorkomen dat het argument verdacht wordt. Citeer de bronnen nauwkeurig, en je kunt een goed gecrediteerd werkstuk maken.

Citeren heeft dus invloed vanwege deze drie factoren. Bijna alle onderzoeken of ontdekkingen zijn gebaseerd op eerdere onderzoeken of verbeteringen daarvan. In het verlengde van het vorige punt is het net zo belangrijk om de juiste bronnamen te citeren.

Wetenschappelijke citaties zijn in feite de kers op de taart van een artikel met veel citaties. Bibliografieën zijn ook een middel om geloofwaardigheid in het vakgebied van een onderzoeker op te wekken. Uw werk zal door uw wetenschappelijke collega's als meer legitiem worden geaccepteerd als uw onderzoek en argumenten goed onderbouwd zijn.

Verschillende citatieformaten en voorbeelden

Er zijn nogal wat verschillende citatieformaten beschikbaar voor onderzoekspapers, dus heb je enig idee welke specifiek voor wetenschappelijke papers het meest gebruikt worden? We hebben een lijst samengesteld van de meest gebruikte citeerstijlen in de wetenschap, zodat je paper gemakkelijker te schrijven en te lezen is. De stijlbeschrijvingen bieden inzicht in hoe de stijl wordt gebruikt en geschreven.

Een aanhalingsteken identificeert op unieke wijze een of meer gepubliceerde werken, zoals boeken, artikelen, hoofdstukken of websites. De auteurs van deze werken worden vermeld in bibliografieën. Ze worden ook opgenomen in databanken van artikelen en tijdschriften.

Er zijn verschillende standaardonderdelen voor citaten, waaronder de volgende informatie om publicaties te kunnen identificeren:

  • De namen van de auteurs
  • Boektitels, artikeltitels en tijdschrifttitels
  • De publicatiedatum
  • Verwijzingen naar pagina's
  • Volumes en nummers identificeren (voor artikelen)

In dit deel gaan we na hoe de bovenstaande elementen in elkaar zitten, en hoe de verschillende soorten citaten werken.

#1 APA

De APA citatieformaat, ook bekend als de stijl van de American Psychological Association, is vooral gebruikt in onderwijs, sociale wetenschappen, psychologie en techniek. In-text citaties en een referentielijst zijn de twee onderdelen van het APA citatieformaat.

Als voorbeeld zou je het volgende formaat kunnen gebruiken: XYZ 2022, wat verwijst naar een auteur-datum stijl, die de achternaam van een schrijver en het jaar van publicatie geeft als een in-text citatie. In-tekstcitaten verwijzen lezers naar de referentiesectie aan het eind van het werkstuk, waarin informatie staat over alle geciteerde bronnen.

Voorbeeld van een referentielijst:

" Pamplona, F. A., Prediger, R. D., Pandolfo, P., & Takahashi, R. N. (2006). De cannabinoïde receptor agonist WIN 55.212-2 vergemakkelijkt het uitsterven van contextueel angstgeheugen en ruimtelijk geheugen bij ratten. Psychopharmacology, 188(4), 641-649.. "

Uit het bovengenoemde voorbeeld blijkt dat de naam van de auteur volgt op het jaar van publicatie en natuurlijk de titel van het artikel.

Voorbeeld van een citaat in de tekst:

"versneld door CB1-agonisten of cannabinoïde heropnameremmers (Chhatwal et al, 2005a; Pamplona et al, 2006)."

Dit is een citaat in de tekst met de auteur en het jaar van publicatie (tussen haakjes in het formaat Author-Date). In de wetenschap wordt meestal geciteerd in APA-formaat.

#2 MLA stijl

Schriften in de geesteswetenschappen worden gewoonlijk geformatteerd in MLA (Modern Language Association) stijl door studenten en auteurs. Deze stijl wordt vaak gebruikt in disciplines als culturele studies, taal, literatuur en theoretische studies. Het is ongebruikelijk dat wetenschappelijke papers geciteerd worden volgens het MLA formaat.

Het MLA-formaat kan echter worden gebruikt voor papers en boeken die in de sociale of geesteswetenschappen worden geciteerd. Daarom is het nuttig om kennis te hebben van het MLA-formaat.

Voorbeeld van een referentielijst:

" Homburger, Julian R., et al. "Genomische inzichten in de afstamming en demografische geschiedenis van Zuid-Amerika." PLoS genetics 11.12 (2015): e1005602. "

Voorbeeld van een citaat in de tekst:

"  Momenteel voeren veel populatie-genetische studies slechts één run van clustering-inferentie uit per waarde van K (Homburger et al)..."

#3 Chicago

Een populaire vorm van citeren in de wetenschap is de Chicago stijl. In vergelijking met andere stijlen is de opmaak iets ingewikkelder, met twee formaten: noten en bibliografieën, en auteursdata. In de geesteswetenschappen worden meestal aantekeningen en bibliografieën gebruikt. In de wetenschap worden auteursdata het meest gebruikt. 

Voorbeeld van een referentielijst:

" Homburger, Julian R., Andrés Moreno-Estrada, Christopher R. Gignoux, Dominic Nelson, Elena Sanchez, Patricia Ortiz-Tello, Bernardo A. Pons-Estel et al. "Genomic insights into the ancestry and demographic history of South America." PLoS genetics 11, no. 12 (2015): e1005602. "

Voorbeeld van een citaat in de tekst:

" Momenteel voeren veel populatie-genetische studies slechts één run van clustering-inferentie uit per waarde van K (Homburger et al., 2015)...."

#4 Vancouver Stijl

Veel tijdschriften en instellingen op medisch gebied gebruiken Vancouver stijldie een gestandaardiseerd auteursnummer gebruikt. Deze stijl verschilt van de andere door het gebruik van vierkante haakjes om het nummer [ ] in een citaat in de tekst in te sluiten. In de referentielijst aan het eind van het artikel verwijzen de nummers tussen haakjes de lezer naar de relevante geciteerde bron. Het lijkt veel op het IEEE formaat.

Voorbeeld van een referentielijst:

" [1] : Pamplona FA, Prediger RD, Pandolfo P, Takahashi RN. The cannabinoid receptor agonist WIN 55,212-2 facilitates the extinction of contextual fear memory and spatial memory in rats. Psychopharmacology. 2006 Nov;188(4):641-9." 

Voorbeeld van een citaat in de tekst:

".... versneld door CB1-agonisten of cannabinoïde heropnameremmers[1]"

#5 CSE

Fysici en biologen gebruiken de CSE of Council of Science Editors stijl als voorkeursformaat om te citeren. In de CSE-stijl worden citatielijsten gebruikt in plaats van bibliografieën. Citatiesystemen in deze stijl zijn volgorde, naam-jaar en naam-citatie.

  • Naam-jaar : Schrijf de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie tussen haakjes, en voeg aan het eind van het artikel een bibliografie toe met een volledige lijst van referenties.
  • Citation-Sequence : Elke bron wordt in de tekst geciteerd met een nummer in superscript. Alle nummers die in de tekst voorkomen zijn in de bibliografie opgenomen in de volgorde waarin zij daarin worden geciteerd. 
  • Citeer-naam : Er is een alfabetische lijst van referenties op achternaam van de auteur; elke naam heeft een nummer dat kan worden ingevoegd als een verwijzing in de tekst. Vermeld in superscript het juiste referentienummer. Als je een grafiek, diagram of illustratie gebruikt van een bron die ook in de tekst van je paper staat, plaats dan het superscript nummer in het bijschrift.

Voorbeeld van een referentielijst : 

" Pamplona, F. A., Prediger, R. D., Pandolfo, P., & Takahashi, R. N. (2006). De cannabinoïde receptor agonist WIN 55.212-2 vergemakkelijkt het uitsterven van contextueel angstgeheugen en ruimtelijk geheugen bij ratten. Psychopharmacology, 188(4), 641-649.."       

Voorbeeld van een citaat in de tekst: 

".... versneld door CB1 agonisten of cannabinoïde heropname remmers (Pamplona, F. A., Prediger, R. D., Pandolfo, P., & Takahashi, R. N. 2006).

(De auteurs zijn alfabetisch gerangschikt met het jaar van publicatie achter hun naam).

#6 IEEE

Technische en wetenschappelijke papers moeten worden geciteerd volgens de IEEE of Institute of Electrical and Electronics Engineers stijl, die gemodelleerd is naar de Chicago citatiestijl. Een citaat in de tekst voor deze stijl wordt gegeven als een nummer tussen vierkante haken. Referentielijstvermeldingen aan het eind worden met dit nummer aangeduid.

Voorbeeld van een referentielijst:

" [1] : Pamplona, F. A., Prediger, R. D., Pandolfo, P., & Takahashi, R. N. (2006). De cannabinoïde receptor agonist WIN 55.212-2 vergemakkelijkt het uitsterven van contextueel angstgeheugen en ruimtelijk geheugen bij ratten. Psychopharmacology, 188(4), 641-649.." 

Voorbeeld van een citaat in de tekst:

".... versneld door CB1-agonisten of cannabinoïde heropnameremmers[1]"

#7 AIP

Het staat bekend als AIP stijl, of de stijl van het American Institute of Physics, en wordt vaak gebruikt in natuurkunde- en sterrenkundige publicaties. Citaten in deze stijl zijn genummerd, met superscript nummers voor citaten in de tekst. Je vindt de nummers in een lijst aan het eind van het artikel met de volledige auteursnaam en titel.

Voorbeeld: "Een soortgelijke studie werd uitgevoerd in 1977¹ "   

" 1:Berg, Howard C., en Edward M. Purcell. "Physics of chemoreception." Biophysical journal 20.2 (1977): 193-219." 

#8 ACS

Voor chemie, de ACS stijl is de standaard. Deze gebruikt zowel genummerde citaten als auteursdata. Citaten in de tekst kunnen als superscript of cursief worden geschreven. De auteursdatum is gebaseerd op de achternaam van de auteur en de publicatiedatum. In beide gevallen volgt na de auteur een lijst met referenties.

Voorbeeld:  (1) Mater, A. C.; Coote, M. L. Deep Learning in Chemistry. J. Chem. Inf. Model. 2019, 59 (6), 2545-2559. https://doi.org/10.1021/acs.jcim.9b00266.

Citeertool om het proces te vereenvoudigen

Je wetenschappelijke paper moet een bibliografie of referentiegedeelte bevatten, waarin je alle genoemde bronnen vermeldt. Aan het eind van je paper moet je elk citaat in de tekst volledig vermelden, zodat de lezer over alle relevante informatie beschikt.

Elk artikel moet citaten bevatten als centraal element, en uitgeverijen hechten er veel waarde aan (Lees ons artikel over " Hoe schrijf je een onderzoeksdocument? "). Maar het kan vervelend en tijdrovend zijn om te citeren volgens de eisen van elk tijdschrift en het soort inhoud.

Hulpmiddelen als deze kunnen u helpen het proces te vereenvoudigen. Door dergelijke eenvoudige hulpmiddelen te gebruiken, kunnen we het citeren gemakkelijker maken en het snel en doeltreffend doen.

Mendeley Cite 

Door gebruik te maken van Mendeley Citekunt u direct referenties uit uw Mendeley-bibliotheek in uw Word-document integreren, een bibliografie opbouwen en citatiestijlen wijzigen zonder uw document te verlaten. Het gebruik van deze tool is zeer eenvoudig.

U kunt de referentie bewerken met het attributenpaneel. Naast het opgeven van een prefix/suffix, kunt u specifieke attributen voor de verwijzing waarden geven. Ook de auteursnaam wordt optioneel onderdrukt. In overeenstemming met de citatiestijl die u hebt gekozen, zullen alle wijzigingen die u in dit specifieke citaat aanbrengt, worden weerspiegeld in uw werkstuk.

Zotero 

Het verzamelen, organiseren, citeren en delen van onderzoek wordt gemakkelijk gemaakt met Zotero, een gratis en gebruiksvriendelijk hulpmiddel. Hiermee kunt u referenties en bibliografieën rechtstreeks in elke tekstverwerker maken, waaronder Microsoft Word, LibreOffice en Google Docs. U kunt uw werk opmaken met behulp van meer dan 100.000 stijlgidsen en publicaties, dankzij de ondersteuning van meer dan 100.000 citatiestijlen.

Een groot voordeel van Zotero is dat uw gegevens op verschillende apparaten kunnen worden gesynchroniseerd, zodat uw citaten, bestanden en bibliografische gegevens altijd actueel zijn. Je onderzoek is altijd toegankelijk vanaf het web als je ervoor kiest om te synchroniseren.

Een ander goed punt is dat je met een collega kunt samenwerken om samen een paper te schrijven. Ontwikkel een gezamenlijke bibliografie of verspreid cursusmateriaal. De Zotero-bibliotheek kun je gratis delen met zoveel mensen als je wilt.

Zie wat deze geweldige hulpmiddelen voor u kunnen doen om er het beste van te maken. U kunt het meeste halen uit hun oplossingen , en ze zullen zeker uw beste citeer maatjes zijn! 

Eindnoot

We zijn aan het eind van dit artikel gekomen, wat betekent dat je officieel klaar bent om te beginnen met citeren. In dit artikel hebben we alle belangrijke citeerformaten besproken die in verschillende publicaties worden gebruikt.

Hopelijk hebt u gebruik gemaakt van alle informatie en gebruiksvriendelijke hulpmiddelen om het u gemakkelijker te maken.

Hier bij Mind the Graphbieden wij de beste illustratiemiddelen en bekroonde diensten voor het maken van posters. Er is nog veel meer te zien op onze website. Bekijk onze blogs als u artikelen wilt lezen over wetenschap of wetenschapsgerelateerde gidsen, how-tos, of als u gewoon geïnteresseerd bent in wetenschapsnieuws of leren.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen