Egy felhasznált ötlet szerzőjének vagy forrásának elismerése érdekében idézze a szerzőt/szerzőt vagy a forrást. Még ha nem is használja pontosan az ő szavaikat vagy ötleteiket, a nevük megemlítése szükséges.

Segíthet a nézőknek megérteni a kutatását, ha hivatkozik a forrásokra, és elmagyarázza, hogyan kapcsolódik hozzájuk a kutatása. A forrásokra való hivatkozáshoz többféle stílus áll rendelkezésre. Előfordulhat, hogy egy adott stílus használata kötelező, vagy pedig szabadon választott.

A hivatkozási szakaszok a kutatási javaslat vagy a tudományos dolgozat szerves részét képezik, és be kell őket illeszteni. Az a tény, hogy gyakran a kutatási javaslat ellenőrző listájának egyik utolsó részeként szerepel, nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül kellene hagynia; csak azt jelenti, hogy nagy figyelmet kell szentelnie neki.

Előfordulhat, hogy egy kutató összezavarodik azzal kapcsolatban, hogy milyen idézetformátumokat vagy stílusokat használjon a kutatási munkáihoz.

E cikk célja, hogy bemutassa, miért van jelentősége az idézésnek egy tanulmány érvényesítésében, valamint azt, hogy melyek a legmegfelelőbb idézési stílusok egy tudományos kutatáshoz, folyóiratcikkhez, illetve mester- vagy doktori disszertációhoz.

Azokat az eszközöket is mellékeltük, amelyekkel ez a folyamat sokkal kényelmesebbé és felhasználóbarátabbá tehető, valamint egyszerű módot biztosítunk a megvalósítására. Most már készen állunk a kezdésre!

Mitől olyan fontosak az idézetek?

Bármilyen írás esetében a pontosság nagyon fontos szempont, különösen akkor, ha tudományról írunk. Itt jön a képbe az idézés.

Ha időt szánunk arra, hogy utánanézzünk egy hivatkozásnak, hogy megerősítsük annak pontosságát, az egyfajta biztosítékot jelent. Számos oka van annak, hogy miért olyan fontos a források feltüntetése. Összegyűjtöttünk néhányat a legfontosabb okok közül.

1. Ellenőrizze a pontosságot

Bármely tudományos dolgozat végleges tervezetét többször is átnézik, mielőtt az publikálásra vagy online feltöltésre kerülne. Különösen a lektorok, szerkesztők és szerkesztőségi asszisztensek számára, akiknek az a feladatuk, hogy felkutassák a forrásokat az irodalomjegyzékekben és ellenőrizzék azok pontosságát, fontos, hogy szemmel tartsák a források tartalmát és biztosítsák, hogy azokat elismerjék.

Nagyobb eséllyel fog hamarabb megjelenni a munkája, ha a beküldéskor időt szakított arra, hogy megfelelően hivatkozzon az információkra, és minden forrást idézzen.

2. Megbízható írásgyakorlat

A minőségi kutatási projektet a részletekbe menő kutatás jellemzi, amelynek eredményeképpen képes lesz témákat megkülönböztetni és következtetéseket levonni közöttük.

A jó idézési szabályzat segít abban, hogy jó kutatási tanulmányt írjon, és elérje a kívánt eredményeket. Fontos, hogy a források megadásakor pontos legyen, ami magában foglalja a dátumot, a számokat és a szerzők nevének helyes írásmódját, valamint azt, hogy pontos legyen a cikkben bemutatott adatokkal.

A kutatás egy aspektusának részleteire összpontosító, koncentrált módszerek automatikusan kihatással vannak az egész kutatási folyamatra. Ami a trendek és szabályszerűségek felismerését illeti, egy jó kézikönyvtár felkészíti Önt erre a készségre, ami különösen fontos a tudományos kutatásban. Sűrített jellege megkönnyíti a nagy mennyiségű információ befogadását.

3. Mitől lesz jó kutató

Mindannyian arra törekszünk, hogy olyan lenyűgöző dolgozatot írjunk, amellyel kitűnhetünk a többi kutató közül. E cél eléréséhez jó idézési szokásokra, meggyőző érvekre van szükségünk, és mindezek a dolgok kéz a kézben járnak.

A tudományos hanyagságot, a homályos gondolkodást és a nyilvánvalóan hamis állításokat sokkal jobban megalapozott témákká tudjuk változtatni, ha konkrét forrásokat idézünk az általunk bemutatott információk alátámasztására.

A kutatásnak biztosítania kell, hogy minden információ könnyen érthető legyen a közönség számára, és hogy minden információ pontos legyen. Nem hagy kétséget a közönségben az Ön álláspontjának hitelességét illetően, ha megfelelően idézi a forrásokat.

További bónuszként az idézés lehetővé teszi az aktív írást, és segít elkerülni az érvelés gyanújának felvetését. Ha pontosan idézi a forrásokat, akkor egy jól hitelesített dolgozatot készíthet.

Az idézet tehát e három tényező miatt befolyásoló tényező. Szinte minden kutatás vagy felfedezés a korábbiakra vagy azok javítására épül. Az előző pont folytatásaként ugyanilyen fontos a megfelelő, megfelelő forrásnevek idézése.

A tudományos idézetek valójában a cseresznye a magas idézettségű cikkek tetején. Bibliográfiák is nyújtanak, mint egy eszköz, hogy kiváltsa a hitelesség egy kutató területén. Munkáját a tudományban dolgozó társai legitimebbnek fogadják el, ha kutatásai és érvei jól alátámasztottak.

Különböző idézetformátumok és példák

Elég sokféle idézési formátum létezik a kutatási dolgozatokhoz, van valami elképzelése arról, hogy melyiket használják a legszélesebb körben kifejezetten a tudományos dolgozatokhoz? Összeállítottunk egy listát a tudományban leggyakrabban használt idézési stílusokról, hogy könnyebbé tegyük a dolgozatod megírását és olvasását. A stílusleírások betekintést nyújtanak abba, hogyan használják és írják az adott stílust.

Az idézőjelek egyértelműen azonosítanak egy vagy több közzétett művet, például könyveket, cikkeket, fejezeteket vagy weboldalakat. Az ilyen művek szerzőit bibliográfiák sorolják fel. A cikkek és folyóirat-adatbázisok is tartalmazzák őket.

Az idézeteknek számos szabványos összetevője van, beleértve a következő információkat, hogy a publikációkat azonosítani lehessen:

  • A szerzők neve
  • Könyvcímek, cikkcímek és folyóiratok címei
  • A közzététel időpontja
  • Hivatkozások az oldalakra
  • Kötetek és kiadások azonosítása (cikkek esetében)

Ebben a részben azt vizsgáljuk meg, hogyan állnak össze a fenti elemek, és hogyan működnek a különböző típusú idézetek.

#1 APA

A APA idézési formátum, más néven az American Psychological Association stílusa, elsősorban az oktatásban, a társadalomtudományokban, a pszichológiában és a mérnöki tudományokban használatos. Az APA idézési formátum két része a szövegbéli idézés és a hivatkozási lista.

Példaként a következő formátumot használhatja: XYZ 2022, amely a szerző-dátum stílusra utal, amely a szerző vezetéknevét és a publikáció évét adja meg szöveges idézetként. A szövegközi idézetek a dolgozat végén található hivatkozási részre irányítják az olvasót, amely az összes idézett forrásra vonatkozó információkat tartalmazza.

Referencia lista példa:

" Pamplona, F. A., Prediger, R. D., Pandolfo, P., & Takahashi, R. N. (2006). A WIN 55,212-2 kannabinoid receptor agonista megkönnyíti a kontextuális félelem emlékezet és a térbeli emlékezet kihalását patkányokban. Psychopharmacology, 188(4), 641-649.. "

A fent említett példából láthatjuk, hogy a szerző nevét követi a megjelenés éve és természetesen a cikk címe.

Szövegbeli idézési példa:

"CB1-agonisták vagy kannabinoid-visszavétel-gátlók által felgyorsított (Chhatwal és mtsai, 2005a; Pamplona és mtsai, 2006)."

Ez egy olyan szövegközi idézet, amely tartalmazza a szerzőt és a közzététel évét (zárójelben idézve, a szerző-dátum formátumban). Az idézetek a tudományban jellemzően az APA formátumot használják.

#2 MLA stílus

A bölcsészettudományi írások általában a következő formátumban jelennek meg MLA (Modern Language Association) stílusban a diákok és a szerzők által. Ezt a stílust gyakran használják olyan tudományágakban, mint a kultúratudomány, a nyelv, az irodalom és az elméleti tanulmányok. A tudományos dolgozatokat nem szokás az MLA formátummal idézni.

Az MLA formátum azonban használható a társadalomtudományok vagy a bölcsészettudományok területén írt dolgozatok és könyvek idézésére. Ezért hasznos, ha ismeri az MLA formátumot.

Referencia lista példa:

" Homburger, Julian R., et al. "Genomic insights into the ancestry and demographic history of South America" (Genomikai betekintés Dél-Amerika őstörténetébe és demográfiai történetébe). PLoS genetics 11.12 (2015): e1005602. "

Példa a szövegben történő idézésre :

"  Jelenleg számos populáció-genetikai vizsgálat csak egy futtatást végez a klaszterezési következtetésből K értékenként (Homburger et al.)..."

#3 Chicago

A tudományban az idézés népszerű formája a Chicago stílus. A többi stílushoz képest a formátuma kissé bonyolultabb, két formátumot kínál: jegyzetek és bibliográfiák, valamint szerzői dátumok. A humán tudományokban többnyire a jegyzeteket és az irodalomjegyzékeket használják. Míg a természettudományokban a szerzői dátumokat használják a leggyakrabban. 

Referencia lista példa:

" Homburger, Julian R., Andrés Moreno-Estrada, Christopher R. Gignoux, Dominic Nelson, Elena Sanchez, Patricia Ortiz-Tello, Bernardo A. Pons-Estel et al. "Genomic insights into the ancestry and demographic history of South America". PLoS genetics 11, no. 12 (2015): e1005602. "

Példa a szövegben történő idézésre :

" Jelenleg számos populációgenetikai vizsgálat csak egy futtatást végez a klaszterezési következtetésből K értékenként (Homburger et al., 2015)..."

#4 Vancouveri stílus

Az orvosi területen számos folyóirat és intézmény használ Vancouveri stílus, amely szabványosított szerzői számrendszert használ. Ez a stílus abban különbözik a többitől, hogy szögletes zárójelekbe zárja a [ ] számot a szöveges idézeten belül. A dolgozat végén található hivatkozási listában a zárójeles számok az olvasót az idézett forráshoz irányítják. Ez nagyjából hasonlít az IEEE formátumhoz.

Referencia lista példa:

" [1] : Pamplona FA, Prediger RD, Pandolfo P, Takahashi RN. A WIN 55,212-2 kannabinoid receptor agonista megkönnyíti a kontextuális félelem emlékezet és a térbeli emlékezet kihalását patkányokban. Psychopharmacology. 2006 Nov;188(4):641-9." 

Példa a szövegben történő idézésre :

"....a CB1 agonisták vagy kannabinoid visszavétel gátlók által gyorsított ....[1]"

#5 CSE

A fizikusok és a biológusok a CSE vagy a Council of Science Editors (Tudományos Szerkesztők Tanácsa) stílusa az előnyben részesített idézési formátum. A CSE stílusban bibliográfia helyett idézetlistákat használnak. A stíluson belüli idézési rendszerek közé tartozik a sorrend, a név-év és a név-idézet.

  • Név-év : Írja zárójelbe a szerző vezetéknevét és a publikálás évét, majd a dolgozat végén csatolja az irodalomjegyzéket a hivatkozások teljes listájával.
  • Hivatkozás-sorozat : A szövegben minden forrásra egy-egy feliratos számmal hivatkozunk. A szövegben megjelenő összes számot az irodalomjegyzék az ott idézett sorrendben tartalmazza. 
  • Citation-Name : A hivatkozások ábécérendben, a szerző vezetékneve szerint vannak felsorolva; minden névhez tartozik egy szám, amely szöveges hivatkozásként beilleszthető. Felülírva tüntesse fel a megfelelő hivatkozási számot. Ha olyan forrásból származó grafikont, diagramot vagy illusztrációt használ, amely a dolgozat szövegében is szerepel, a feliratban tüntesse fel a feliratszámot.

Referencia lista példa : 

" Pamplona, F. A., Prediger, R. D., Pandolfo, P., & Takahashi, R. N. (2006). A WIN 55,212-2 kannabinoid receptor agonista megkönnyíti a kontextuális félelem emlékezet és a térbeli emlékezet kihalását patkányokban. Psychopharmacology, 188(4), 641-649.."       

Szövegbeli idézési példa: 

"....a CB1 agonisták vagy kannabinoid visszavétel gátlók által gyorsított (Pamplona, F. A., Prediger, R. D., Pandolfo, P., & Takahashi, R. N. 2006).

(A szerzők ábécérendben vannak felsorolva, nevük után a megjelenés évével.)

#6 IEEE

A mérnöki és tudományos munkákat a következők szerint kell idézni IEEE vagy Institute of Electrical and Electronics Engineers stílus, amely a chicagói idézési stílus mintájára készült. A szövegben történő idézés ennél a stílusnál egy szögletes zárójelbe zárt számmal történik. A hivatkozási lista végén található bejegyzéseket ezzel a számmal kell azonosítani.

Referencia lista példa:

" [1] : Pamplona, F. A., Prediger, R. D., Pandolfo, P., & Takahashi, R. N. (2006). A WIN 55,212-2 kannabinoid receptor agonista megkönnyíti a kontextuális félelem emlékezet és a térbeli emlékezet kihalását patkányokban. Psychopharmacology, 188(4), 641-649.." 

Példa a szövegben történő idézésre :

"....a CB1 agonisták vagy kannabinoid visszavétel gátlók által gyorsított ....[1]"

#7 AIP

Úgy ismert, mint AIP stílus, vagy az American Institute of Physics stílusa, amelyet a fizikai és csillagászati kiadványokban gyakran használnak. Ebben a stílusban az idézetek számozással vannak ellátva, a szövegben lévő idézetet pedig magas indexű számok jelzik. A számokat a dolgozat végén található listában találja a teljes szerzői névvel és címmel együtt.

Példa: "Egy hasonló tanulmányt végeztek 1977-ben¹ "   

" 1:Berg, Howard C. és Edward M. Purcell. "A kemorezonancia fizikája." Biophysical journal 20.2 (1977): 193-219." 

#8 ACS

A kémia esetében a ACS stílus a szabvány. Számozott idézeteket és szerzői dátumokat egyaránt használ. A szövegben szereplő idézetek felső vagy dőlt betűvel írhatók. Ami a szerzői dátumot illeti, az a szerző vezetéknevén és a megjelenés dátumán alapul. Mindkét esetben a szerzőt a hivatkozások listája követi.

Példa:  (1) Mater, A. C.; Coote, M. L. Deep Learning in Chemistry. J. Chem. Inf. Model. 2019, 59 (6), 2545-2559. https://doi.org/10.1021/acs.jcim.9b00266.

Idézési eszköz a folyamat egyszerűsítésére

A tudományos dolgozatnak tartalmaznia kell egy irodalomjegyzéket vagy hivatkozási részt, amelyben minden említett forrásra hivatkozik. A dolgozatod végén minden egyes szöveges idézetet teljes terjedelmében meg kell adnod, hogy az olvasó minden lényeges információt megkapjon.

Minden dolgozatnak, cikknek központi elemként kell tartalmaznia idézeteket, és a kiadók nagyra értékelik ezeket (Olvassa el a " Hogyan kell írni Kutatási papír "). Az egyes folyóiratok követelményeinek, valamint a tartalom típusának megfelelő idézés azonban fárasztó és időigényes lehet.

Az ehhez hasonló eszközök segíthetnek leegyszerűsíteni a folyamatot. Az ilyen egyszerű eszközök használatával könnyebbé tehetjük az idézést, és képesek lehetünk gyorsan és hatékonyan elvégezni azt.

Mendeley Cite 

Azáltal, hogy Mendeley Citesegítségével közvetlenül integrálhatja a Mendeley könyvtárából származó hivatkozásokat a Word dokumentumába, bibliográfiát készíthet és megváltoztathatja az idézési stílusokat anélkül, hogy elhagyná a dokumentumot. Ennek az eszköznek a használata nagyon egyszerű, és az ember a lehető legjobban ki tudja használni és javítani a folyamatot.

A hivatkozást az attribútumpanel segítségével szerkesztheti. Az előtag/utótag megadása mellett megadhatja a referencia attribútumainak egyedi értékeit is. A szerző neve opcionálisan szintén elnyomható. A választott idézési stílusnak megfelelően az adott idézetben végrehajtott módosítások a dolgozatban is megjelennek.

Zotero 

A kutatásgyűjtés, szervezés, idézés és megosztás egyszerűvé válik a következőkkel Zotero, egy ingyenes és könnyen használható eszköz. Segítségével hivatkozásokat és bibliográfiákat hozhat létre közvetlenül bármely szövegszerkesztő programban, beleértve a Microsoft Word, a LibreOffice és a Google Docs programokat is. A több mint 100 000 idézési stílus támogatásának köszönhetően több mint 100 000 stílusútmutató és kiadvány segítségével formázhatja munkáját.

A Zotero nagy előnye, hogy az adatok szinkronizálhatók az eszközök között, így az idézetek, fájlok és bibliográfiai rekordok mindig aktuálisak. Kutatásai mindig elérhetők lesznek a világhálóról, ha a szinkronizálás mellett dönt.

Egy másik jó dolog ezzel az eszközzel kapcsolatban, hogy lehetővé teszi, hogy egy kollégával együtt dolgozzanak, és közösen írjanak egy dolgozatot. Közös bibliográfiát dolgozhatsz ki, vagy tananyagokat terjeszthetsz. A Zotero könyvtárat annyi emberrel oszthatod meg, ahányan csak szeretnéd, ingyenesen.

Nézze meg, mit tudnak ezek a csodálatos eszközök, hogy a legtöbbet hozza ki belőlük. A legtöbbet hozhatja ki a megoldásaikból , és minden bizonnyal a legjobb idéző cimborái lesznek! 

Záró megjegyzés

Elérkeztünk a cikk végére, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is készen állsz az idézésre. Ebben a cikkben a különböző kiadványokban használt összes fontosabb idézési formátumot megvitattuk.

Remélhetőleg kihasználta az összes információt és könnyen használható eszközt, hogy megkönnyítse a dolgát.

Itt a Mind the Graph, a legjobb illusztrációs eszközöket és díjnyertes plakátkészítési szolgáltatások. Még sok minden mást is láthat a weboldalunkon. Nézze meg a blogok ha tudományos cikkeket vagy tudományhoz kapcsolódó útmutatókat , hogyan kell csinálni, vagy ha csak érdekelnek a tudományos hírek vagy a tanulás.

logo-subscribe

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Exkluzív, kiváló minőségű tartalom a hatékony vizuális
kommunikáció a tudományban.

- Exkluzív útmutató
- Tervezési tippek
- Tudományos hírek és trendek
- Oktatóanyagok és sablonok