When it comes to thinking critically and analyzing ideas, it’s important to be aware of the mistakes that can confuse us and make our reasoning less effective. One of these errors, known as the genetic fallacy, often finds its way into conversations and debates. 

Den genetiske feilslutningen får oss til å avvise argumenter på grunn av hvor de kommer fra, i stedet for å fokusere på hva de faktisk sier. Ved å forstå denne feilslutningen og hvordan den påvirker tankegangen vår, kan vi bli bedre til å vurdere argumenter og sørge for at resonnementene våre er sterke og logiske.

I denne Mind the Graph-artikkelen får leserne muligheten til å utforske begrepet genetisk feilslutning nærmere ved hjelp av enkle eksempler.

Hva er genetisk feilslutning?

Den genetiske feilslutningen er en logisk feilslutning som oppstår når gyldigheten eller sannhetsgehalten i en påstand eller et argument avvises utelukkende på grunnlag av dens opprinnelse eller historie, i stedet for å vurdere påstandens faktiske verdi. Denne feilslutningen forutsetter feilaktig at kilden eller opprinnelsen til en idé automatisk avgjør om den er korrekt eller verdifull.

I stedet for å foreta en kritisk analyse av bevisene, resonnementene eller logikken bak en påstand, fokuserer den genetiske feilslutningen på opprinnelsen, sammenhengen eller hvordan påstanden oppsto. Den antyder at hvis noe stammer fra en upålitelig eller tvilsom kilde, må det også være upålitelig eller usant.

Det er viktig å merke seg at en påstands opprinnelse eller assosiasjoner ikke nødvendigvis gjør den ugyldig. Det er avgjørende å vurdere innholdet og bevisene i selve påstanden for å kunne gjøre en god vurdering. Hvis man utelukkende baserer seg på den genetiske feilslutningen, kan man overse gyldige argumenter eller ideer bare på grunn av deres opprinnelse, noe som kan føre til feilaktige resonnementer og konklusjoner.

Ved å forstå og identifisere den genetiske feilslutningen kan man bidra til mer rasjonelle og logiske diskusjoner ved å fokusere på de relevante faktorene i stedet for å la seg påvirke av irrelevante aspekter som kilden eller opprinnelsen til et argument.

Hvorfor anses ikke genetisk feilslutning alltid som en feilslutning?

Klassifiseringen av den genetiske feilslutningen som en feilslutning er allment akseptert innen logikk og kritisk tenkning. Det finnes imidlertid ulike perspektiver på denne saken. Noen argumenter utfordrer det tradisjonelle synet og hevder at den genetiske feilslutningen ikke alltid er en feilslutning.

Tilhengerne av dette synspunktet hevder at kilden eller opprinnelsen til informasjon noen ganger kan være relevant for å vurdere troverdigheten eller påliteligheten. De hevder at det finnes visse sammenhenger eller tilfeller der det å ta hensyn til kilden kan være en gyldig og legitim faktor i vurderingen av et argument.

For instance, the credibility of a scientific study may come into question if there is evidence of potential bias or a conflict of interest. In such instances, proponents of this view argue that considering the source can contribute to the assessment of the study’s reliability.

Det er imidlertid viktig å merke seg at flertallet innenfor logisk og kritisk tenkning fortsatt anser den genetiske feilslutningen som en feilslutning. Det blir sett på som en argumentasjonsfeil å avvise et argument utelukkende basert på dets opprinnelse, i stedet for å forholde seg til innholdet, bevisene og logikken i selve argumentet.

10 eksempler på genetiske feilslutninger

Her er ti eksempler på genetiske feilslutninger:

 1. Å avvise en vitenskapelig teori fordi forskeren som har foreslått den, har en kontroversiell personlig bakgrunn.
 2. Å avvise et politisk argument utelukkende på grunnlag av det politiske partiet eller tilhørigheten til den som fremsetter argumentet.
 3. Å diskreditere en nyhetsartikkel bare fordi den stammer fra et tabloid- eller sladderblad.
 4. Å ignorere ideene i en bok fordi forfatteren er kjent for å ha ukonvensjonelle eller upopulære oppfatninger.
 5. Avvise en produktanbefaling utelukkende fordi den kommer fra en konkurrent eller et konkurrerende selskap.
 6. Å avvise et historisk faktum fordi det ble skrevet i en bok som ble utgitt for mange år siden og anses som utdatert.
 7. Når man avviser et filosofisk argument fordi det stammer fra en religiøs tekst, antar man at det må være partisk eller ulogisk.
 8. Å avvise en idé eller et forslag fordi det stammer fra en bestemt kultur eller etnisk gruppe.
 9. Å diskreditere en vitenskapelig studie fordi den er finansiert av et legemiddelselskap, gir skjeve resultater.
 10. Å avvise et utsagn eller en påstand bare fordi den er fremsatt av en person som er kjent for å spre feilinformasjon eller konspirasjonsteorier.

Hvordan unngå genetiske feilslutninger?

Følg disse enkle tipsene for å unngå den genetiske feilslutningen:

 • Døm argumentet, ikke kilden: I stedet for å avvise et argument basert på hvor det kommer fra, bør du fokusere på det faktiske innholdet og resonnementet som presenteres.
 • Look for logical errors: Pay attention to any flaws in the argument’s reasoning or evidence, rather than making judgments based on its origin.
 • Vurder ulike perspektiver: Utforsk ulike kilder og synspunkter for å få en bredere forståelse av problemstillingen, og unngå å basere deg utelukkende på én kilde.
 • Evaluer bevisene: Vurder kvaliteten og relevansen av bevisene i argumentasjonen, uavhengig av hvor de kommer fra.
 • Tenk kritisk: Utvikle evnen til kritisk tenkning slik at du selvstendig kan analysere argumenter basert på logisk sammenheng og konsistens.

Konklusjon

Konklusjonen er at det er viktig å forstå og gjenkjenne den genetiske feilslutningen hvis man ønsker å skjerpe sin evne til kritisk tenkning og unngå å resonnere feil. Den genetiske feilslutningen, som innebærer å avvise argumenter basert på deres opprinnelse snarere enn deres innhold, har potensial til å villede og hindre produktive diskusjoner.

Ved å prioritere et arguments fortrinn, som bevis, resonnement og logisk sammenheng, kan man sikre at vurderingene man gjør, er basert på sunne prinsipper og ikke på utenforliggende faktorer. Eksemplene illustrerer hvordan den genetiske feilslutningen kan komme til uttrykk på ulike områder, inkludert politikk, vitenskap og kulturelle perspektiver.

Over 75 000 nøyaktige vitenskapelige tall for å øke gjennomslagskraften din

Få større vitenskapelig gjennomslagskraft med Mind the Graph! Få tilgang til over 75 000 vitenskapelig nøyaktige figurer, og lag imponerende visualiseringer uten problemer. Du kan enkelt tilpasse grafikk, diagrammer og figurer, selv uten designkunnskaper. Formidle kompleks forskning med fengslende presisjon. Løft den vitenskapelige kommunikasjonen din og gjør et uforglemmelig inntrykk. Bli med i Mind the Graph nå og revolusjoner måten du presenterer forskningen din på!

vitenskapelige illustrasjoner
logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler