Pokud jde o kritické myšlení a analýzu myšlenek, je důležité si uvědomit chyby, které nás mohou zmást a snížit efektivitu našeho uvažování. Jedna z těchto chyb, známá jako genetický omyl, si často nachází cestu do rozhovorů a debat. 

Genetický omyl nás svádí k tomu, abychom odmítali argumenty jen proto, odkud pocházejí, místo abychom se soustředili na to, co skutečně říkají. Když porozumíme tomuto omylu a tomu, jak ovlivňuje naše myšlení, můžeme lépe posoudit argumenty a ujistit se, že naše argumentace je silná a logická.

V tomto článku Mind the Graph budou mít čtenáři příležitost podrobněji prozkoumat pojem genetického klamu na jednoduchých příkladech, které jim pomohou porozumět.

Co je genetický klam?

Genetický omyl je logický omyl, ke kterému dochází, když se platnost nebo pravdivost tvrzení nebo argumentu odmítá pouze na základě jeho původu nebo historie, místo aby se hodnotila skutečná podstata samotného tvrzení. Tento omyl nesprávně předpokládá, že zdroj nebo původ myšlenky automaticky určuje její správnost nebo hodnotu.

Namísto kritické analýzy důkazů, argumentace nebo logiky tvrzení se genetický klam zaměřuje na jeho původ, spojení nebo způsob, jak vzniklo. Naznačuje, že pokud je něco odvozeno z nespolehlivého nebo pochybného zdroje, musí to být také nespolehlivé nebo nepravdivé.

Je důležité si uvědomit, že původ nebo asociace tvrzení nemusí nutně vyvracet jeho pravdivost. Pro správný úsudek je rozhodující zhodnocení obsahu a důkazů uvedených v samotném tvrzení. Spoléháním se pouze na genetický omyl lze přehlížet platné argumenty nebo myšlenky jen kvůli jejich původu, což vede k chybným úvahám a závěrům.

Pochopení a rozpoznání genetického omylu může jednotlivcům pomoci vést racionálnější a logičtější diskuse tím, že se zaměří na relevantní faktory a nenechají se ovlivnit irelevantními aspekty, jako je zdroj nebo původ argumentu.

Proč není genetický omyl vždy považován za omyl?

Klasifikace genetického klamu jako omylu je v oblasti logiky a kritického myšlení široce přijímána. Existují však různé pohledy na tuto záležitost. Některé argumenty zpochybňují tradiční pohled a naznačují, že genetický klam není vždy klamem.

Zastánci tohoto názoru tvrdí, že zdroj nebo původ informací může být někdy důležitý pro posouzení jejich důvěryhodnosti nebo spolehlivosti. Tvrdí, že existují určité souvislosti nebo případy, kdy zohlednění zdroje může být platným a legitimním faktorem při hodnocení argumentu.

Důvěryhodnost vědecké studie může být například zpochybněna, pokud existují důkazy o možné zaujatosti nebo střetu zájmů. V takových případech zastánci tohoto názoru tvrdí, že zohlednění zdroje může přispět k posouzení spolehlivosti studie.

Je však důležité poznamenat, že většinový konsenzus v rámci logického a kritického myšlení stále považuje genetický omyl za omyl. Za chybu v uvažování je považováno odmítnutí argumentu pouze na základě jeho původu, místo aby se zabýval obsahem, důkazy a logikou předloženými v rámci samotného argumentu.

10 příkladů genetických klamů

Zde je deset příkladů genetického omylu:

 1. Odmítnutí vědecké teorie, protože vědec, který ji navrhl, má kontroverzní osobní zázemí.
 2. Odmítnutí politického argumentu pouze na základě politické strany nebo příslušnosti osoby, která argument předkládá.
 3. Diskreditace zpravodajského článku jen proto, že pochází z bulvárního nebo drbacího časopisu.
 4. Ignorování myšlenek uvedených v knize, protože autor je známý tím, že zastává nekonvenční nebo nepopulární názory.
 5. Odmítnutí doporučení produktu jen proto, že pochází od konkurence nebo konkurenční společnosti.
 6. Odmítnutí historického faktu, protože byl napsán v knize vydané před mnoha lety a je považován za zastaralý.
 7. Odmítnutí filozofického argumentu, protože vychází z náboženského textu, a předpoklad, že je neobjektivní nebo nelogický.
 8. Odmítnutí myšlenky nebo návrhu, protože pochází z určité kultury nebo etnické skupiny.
 9. Diskreditace vědecké studie, protože byla financována farmaceutickou společností, a předpoklad neobjektivních výsledků.
 10. Odmítnutí prohlášení nebo tvrzení jen proto, že je učinila osoba, která je známá šířením dezinformací nebo konspiračních teorií.

Jak se vyhnout genetickému klamu?

Chcete-li se vyhnout genetickému omylu, dodržujte tyto jednoduché rady:

 • Posuzujte argument, ne zdroj: Místo toho, abyste argument odmítali na základě toho, odkud pochází, zaměřte se na skutečný obsah a argumentaci.
 • Hledejte logické chyby: Věnujte pozornost chybám v argumentaci nebo důkazech, místo abyste vynášeli soudy na základě jejich původu.
 • Zvažte různé perspektivy: Prozkoumejte různé zdroje a úhly pohledu, abyste získali širší představu o dané problematice a nespoléhali se pouze na jeden zdroj.
 • Zhodnoťte důkazy: Zhodnoťte kvalitu a relevanci důkazů uvedených v argumentu bez ohledu na to, odkud pocházejí.
 • Kritické myšlení: Rozvíjejte své schopnosti kritického myšlení, abyste dokázali samostatně analyzovat argumenty na základě jejich logické provázanosti a konzistence.

Závěr

Závěrem lze říci, že pochopení a rozpoznání genetického omylu je zásadní pro jedince, kteří se snaží zdokonalit své schopnosti kritického myšlení a vyvarovat se chyb v uvažování. Genetický omyl, který spočívá v odmítání argumentů na základě jejich původu, a nikoli obsahu, má potenciál uvádět v omyl a bránit produktivním diskusím.

Tím, že jednotlivci upřednostní přednosti argumentu, jako jsou důkazy, argumentace a logická soudržnost, mohou zajistit, že jejich úsudky budou založeny na zdravých zásadách, a nikoli na cizích faktorech. Uvedené příklady ilustrují, jak se genetický omyl může projevit v různých oblastech, včetně politiky, vědy a kulturních perspektiv.

Více než 75 000 přesných vědeckých údajů pro zvýšení vašeho vlivu

Zvyšte svůj vědecký dopad pomocí Mind the Graph! Získejte přístup k více než 75 000 vědecky přesných údajů a vytvářejte ohromující vizualizace bez námahy. Grafiku, grafy a diagramy si snadno přizpůsobíte i bez designérských dovedností. Sdělujte složitý výzkum s poutavou přesností. Pozvedněte úroveň své vědecké komunikace a udělejte nezapomenutelný dojem. Připojte se k Mind the Graph nyní a převraťte způsob, jakým prezentujete svůj výzkum!

vědecké ilustrace
logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony