Kui tegemist on kriitilise mõtlemise ja ideede analüüsimisega, on oluline olla teadlik vigadest, mis võivad meid segadusse ajada ja muuta meie mõttekäigud vähem tõhusaks. Üks neist vigadest, mida tuntakse geneetilise eksituse nime all, leiab sageli tee vestlustesse ja aruteludesse. 

Geneetiline eksitus petab meid, nii et me heidame argumendid kõrvale lihtsalt sellepärast, kust nad pärinevad, selle asemel, et keskenduda sellele, mida nad tegelikult ütlevad. Mõistes seda eksitust ja seda, kuidas see mõjutab meie mõtlemist, saame paremini hinnata argumente ja veenduda, et meie arutluskäik on tugev ja loogiline.

Selles Mind the Graph artiklis saavad lugejad võimaluse uurida geneetilise eksituse mõistet üksikasjalikumalt, kasutades arusaamist hõlbustavaid lihtsaid näiteid.

Mis on geneetiline eksitus?

Geneetiline eksitus on loogiline eksitus, mis esineb siis, kui väite või argumendi kehtivus või tõepärasus lükatakse tagasi üksnes selle päritolu või ajaloo põhjal, selle asemel, et hinnata väite enda tegelikke eeliseid. See eksitus eeldab ekslikult, et idee päritolu või päritolu määrab automaatselt selle õigsuse või väärtuse.

Selle asemel, et kriitiliselt analüüsida tõendeid, põhjendusi või loogikat väite taga, keskendub geneetiline eksitus selle päritolule, seosele või sellele, kuidas see tekkis. See viitab sellele, et kui midagi on saadud ebausaldusväärsest või küsitavast allikast, peab see olema ka ebausaldusväärne või vale.

Oluline on märkida, et väite päritolu või assotsiatsioonid ei pruugi selle tõepärasust tühistada. Väite enda sisu ja tõendusmaterjali hindamine on usaldusväärse otsuse tegemisel väga oluline. Tuginedes üksnes geneetilisele eksitusele, võib jätta tähelepanuta kehtivad argumendid või ideed lihtsalt nende päritolu tõttu, mis viib vigaste arutluste ja järeldusteni.

Geneetilise eksituse mõistmine ja tuvastamine võib aidata inimestel osaleda ratsionaalsemates ja loogilisemates aruteludes, keskendudes asjakohastele teguritele, selle asemel et lasta end mõjutada ebaolulistest aspektidest, nagu näiteks argumendi allikas või päritolu.

Miks ei peeta geneetilist eksitust alati eksituseks?

Geneetilise eksituse klassifitseerimine eksituseks on loogika ja kriitilise mõtlemise valdkonnas laialdaselt aktsepteeritud. Siiski on selles küsimuses erinevaid vaatenurki. Mõned argumendid seavad traditsioonilise seisukoha kahtluse alla, väites, et geneetiline eksitus ei ole alati eksitus.

Selle seisukoha pooldajad väidavad, et teabe allikas või päritolu võib mõnikord olla oluline selle usaldusväärsuse või usaldusväärsuse hindamisel. Nad väidavad, et on olemas teatavad kontekstid või juhtumid, kus allika arvestamine võib olla argumentide hindamisel kehtiv ja õigustatud tegur.

Näiteks võib teadusliku uuringu usaldusväärsus sattuda kahtluse alla, kui on tõendeid võimaliku erapoolikuse või huvide konflikti kohta. Sellisel juhul väidavad selle seisukoha pooldajad, et allika arvestamine võib aidata kaasa uuringu usaldusväärsuse hindamisele.

Oluline on siiski märkida, et loogilise ja kriitilise mõtlemise raamistikus valitseb enamuse arvates geneetiline eksitus endiselt eksitus. Seda peetakse arutlusveaks, kui argumenti lükatakse tagasi üksnes selle päritolu põhjal, selle asemel, et tegeleda argumendi sisuga, tõenditega ja loogikaga, mis on esitatud argumendis endas.

10 geneetilise eksituse näidet

Siin on kümme näidet geneetilise eksituse kohta:

 1. Teadusliku teooria kõrvalejätmine sellepärast, et selle esitanud teadlasel on vastuoluline isiklik taust.
 2. Poliitilise argumendi tagasilükkamine üksnes argumendi esitaja erakonna või erakondliku kuuluvuse alusel.
 3. Uudisartikli diskrediteerimine lihtsalt seetõttu, et see pärineb tabloidist või klatšajakirjast.
 4. Raamatus esitatud ideede eiramine, sest autor on tuntud ebakonventsionaalsete või ebapopulaarsete veendumuste poolest.
 5. Tootesoovituse tagasilükkamine üksnes seetõttu, et see pärineb konkurendilt või konkureerivalt ettevõttelt.
 6. Ajaloolise fakti eiramine, sest see on kirjutatud aastaid tagasi avaldatud raamatus ja seda peetakse aegunuks.
 7. Filosoofilise argumendi tagasilükkamine, sest see tuleneb religioossest tekstist, eeldades, et see peab olema erapoolik või ebaloogiline.
 8. Idee või ettepaneku kõrvalejätmine, kuna see pärineb teatud kultuurist või etnilisest rühmast.
 9. Teadusliku uuringu diskrediteerimine, kuna seda rahastas ravimifirma, eeldades, et tulemused on erapoolikud.
 10. Väite või väite tagasilükkamine lihtsalt sellepärast, et selle on teinud isik, kes on tuntud valeinformatsiooni või vandenõuteooriate levitajana.

Kuidas vältida geneetilist eksitust?

Geneetilise eksituse vältimiseks järgige neid lihtsaid nõuandeid:

 • Hinnake argumenti, mitte allikat: Selle asemel, et lükata väide tagasi selle põhjal, kust see pärineb, keskenduge tegelikule sisule ja esitatud põhjendustele.
 • Otsige loogilisi vigu: Pöörake tähelepanu argumendi põhjendustes või tõendusmaterjalis esinevatele vigadele, selle asemel, et teha otsuseid selle päritolu põhjal.
 • Kaaluge erinevaid vaatenurki: Uurige erinevaid allikaid ja vaatenurki, et saada probleemist laiem arusaam ja vältida ainult ühele allikale tuginemist.
 • Hinnake tõendeid: Hinnake argumendis esitatud tõendite kvaliteeti ja asjakohasust, olenemata sellest, kust need pärinevad.
 • Mõelge kriitiliselt: Arendage oma kriitilise mõtlemise oskust, et iseseisvalt analüüsida argumente nende loogilise sidususe ja järjepidevuse alusel.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et geneetilise eksituse mõistmine ja äratundmine on väga oluline inimeste jaoks, kes soovivad oma kriitilise mõtlemise oskusi lihvida ja vältida vigu oma arutluskäikudes. Geneetiline eksitus, mis hõlmab argumentide kõrvalejätmist pigem nende päritolu kui sisu põhjal, võib eksitada ja takistada produktiivseid arutelusid.

Seades esikohale argumendi eelised, näiteks selle tõendid, põhjendused ja loogilise sidususe, saavad üksikisikud tagada, et nende otsused põhinevad pigem usaldusväärsetel põhimõtetel kui kõrvalistel teguritel. Esitatud näited illustreerivad, kuidas geneetiline eksitus võib avalduda erinevates valdkondades, sealhulgas poliitikas, teaduses ja kultuurilistes vaatenurkades.

Üle 75 000 täpse teadusliku näitaja, et suurendada oma mõju

Suurendage oma teaduslikku mõju Mind the Graph! Juurdepääs üle 75 000 teaduslikult täpse arvu ja loo vaevata hämmastavaid visuaalseid kujutisi. Kohandage graafikat, diagramme ja skeeme hõlpsasti, isegi ilma kujundusoskusteta. Edastage keerulisi teadusuuringuid kaasahaarava täpsusega. Tõstke oma teaduslikku kommunikatsiooni ja jätke unustamatu mulje. Liituge Mind the Graph-ga kohe ja muutke revolutsiooniliselt, kuidas te oma teadustööd esitlete!

teaduslikud illustratsioonid
logo-subscribe

Tellige meie uudiskiri

Eksklusiivne kvaliteetne sisu tõhusa visuaalse
teabevahetus teaduses.

- Eksklusiivne juhend
- Disaini näpunäited
- Teaduslikud uudised ja suundumused
- Juhendid ja mallid