Kad runa ir par kritisku domāšanu un ideju analīzi, ir svarīgi apzināties kļūdas, kas var mūs maldināt un padarīt mūsu argumentāciju mazāk efektīvu. Viena no šādām kļūdām, kas pazīstama kā ģenētiskā kļūda, bieži vien iekļūst sarunās un debatēs. 

Ģenētiskā kļūda liek mums noraidīt argumentus tikai tāpēc, ka tie nāk no kurienes, tā vietā, lai pievērstu uzmanību tam, ko tie patiesībā saka. Izprotot šo kļūdu un to, kā tā ietekmē mūsu domāšanu, mēs varam labāk izvērtēt argumentus un pārliecināties, ka mūsu argumentācija ir spēcīga un loģiska.

Šajā Mind the Graph rakstā lasītājiem būs iespēja sīkāk izpētīt ģenētiskā maldinājuma jēdzienu, izmantojot vienkāršus piemērus, kas palīdzēs to izprast.

Kas ir ģenētiskais malds?

Ģenētiskā kļūda ir loģiska kļūda, kas rodas tad, ja kāda apgalvojuma vai argumenta pamatotība vai patiesums tiek noraidīts, pamatojoties tikai uz tā izcelsmi vai vēsturi, nevis izvērtējot paša apgalvojuma faktisko pamatotību. Šī kļūda nepareizi pieņem, ka idejas avots vai izcelsme automātiski nosaka tās pareizību vai vērtību.

Tā vietā, lai kritiski analizētu pierādījumus, argumentāciju vai loģiku, kas ir kāda apgalvojuma pamatā, ģenētiskā kļūda koncentrējas uz tā izcelsmi, saistību vai veidu, kā tas radies. Tā liek domāt, ka, ja kaut kas ir iegūts no neuzticama vai apšaubāma avota, tam jābūt arī neuzticamam vai nepatiesam.

Ir svarīgi atzīmēt, ka apgalvojuma izcelsme vai asociācijas ne vienmēr padara to nepatiesu. Lai pieņemtu pamatotu spriedumu, ir svarīgi izvērtēt apgalvojuma saturu un pierādījumus, kas sniegti pašā apgalvojumā. Paļaujoties tikai uz ģenētisko kļūdu, var neņemt vērā derīgus argumentus vai idejas tikai to izcelsmes dēļ, kas noved pie kļūdainas argumentācijas un secinājumiem.

Izpratne par ģenētisko kļūdu un tās identificēšana var palīdzēt cilvēkiem iesaistīties racionālākās un loģiskākās diskusijās, koncentrējoties uz būtiskiem faktoriem, nevis ietekmējoties no tādiem nebūtiskiem aspektiem kā argumenta avots vai izcelsme.

Kāpēc ģenētiskais maldinājums ne vienmēr tiek uzskatīts par maldinājumu?

Ģenētiskā maldinājuma kā maldinājuma klasifikācija ir plaši pieņemta loģikas un kritiskās domāšanas jomā. Tomēr pastāv dažādi viedokļi par šo jautājumu. Daži argumenti apstrīd tradicionālo viedokli, norādot, ka ģenētiskais malds ne vienmēr ir malds.

Šī viedokļa piekritēji apgalvo, ka informācijas avots vai izcelsme dažkārt var būt būtiska, lai novērtētu tās ticamību vai ticamību. Viņi apgalvo, ka pastāv noteikti konteksti vai gadījumi, kad avota ņemšana vērā var būt pamatots un leģitīms faktors argumenta novērtēšanā.

Piemēram, zinātniskā pētījuma ticamība var tikt apšaubīta, ja ir pierādījumi par iespējamu neobjektivitāti vai interešu konfliktu. Šādos gadījumos šī viedokļa piekritēji apgalvo, ka avota ņemšana vērā var palīdzēt novērtēt pētījuma ticamību.

Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka lielākā daļa loģiskās un kritiskās domāšanas sistēmu joprojām uzskata, ka ģenētiskā kļūda ir kļūda. Tā tiek uzskatīta par argumentācijas kļūdu, ja arguments tiek noraidīts, pamatojoties tikai uz tā izcelsmi, nevis uz paša argumenta saturu, pierādījumiem un loģiku.

10 ģenētiskā maldinājuma piemēri

Šeit ir desmit ģenētiskās maldības piemēri:

 1. Zinātniskās teorijas noraidīšana tāpēc, ka zinātniekam, kurš to ierosinājis, ir pretrunīga personiskā pagātne.
 2. Politisku argumentu noraidīšana, pamatojoties tikai uz argumentu sniedzēja politisko partiju vai piederību tai.
 3. ziņu raksta diskreditēšana tikai tāpēc, ka tas ir tapis bulvārpresē vai tenku žurnālā.
 4. Grāmatā pausto ideju ignorēšana, jo autors ir pazīstams ar netradicionāliem vai nepopulāriem uzskatiem.
 5. Produkta ieteikuma noraidīšana tikai tāpēc, ka tas ir no konkurenta vai konkurējoša uzņēmuma.
 6. Vēsturiska fakta noliegšana, jo tas ir rakstīts pirms daudziem gadiem izdotā grāmatā un tiek uzskatīts par novecojušu.
 7. Filozofiska argumenta noraidīšana, jo tas izriet no reliģiska teksta, pieņemot, ka tam jābūt neobjektīvam vai neloģiskam.
 8. Idejas vai priekšlikuma noraidīšana tāpēc, ka tā nāk no kādas konkrētas kultūras vai etniskās grupas.
 9. Diskreditēt zinātnisku pētījumu, jo to finansējis farmācijas uzņēmums, pieņemot, ka rezultāti ir neobjektīvi.
 10. Paziņojuma vai apgalvojuma noraidīšana tikai tāpēc, ka to ir izteikusi persona, kas ir pazīstama ar dezinformācijas vai sazvērestības teoriju izplatīšanu.

Kā izvairīties no ģenētiskā maldinājuma?

Lai izvairītos no ģenētiskās maldības, ievērojiet šos vienkāršos padomus:

 • Vērtējiet argumentu, nevis avotu: Tā vietā, lai noraidītu argumentu, pamatojoties uz tā izcelsmi, pievērsiet uzmanību faktiskajam saturam un argumentācijai.
 • Meklējiet loģiskās kļūdas: Pievērsiet uzmanību argumenta argumentācijas vai pierādījumu kļūdām, nevis sprieciet, pamatojoties uz to izcelsmi.
 • Apsveriet dažādas perspektīvas: Izpētiet dažādus avotus un viedokļus, lai gūtu plašāku izpratni par problēmu un nepaļautos tikai uz vienu avotu.
 • Izvērtējiet pierādījumus: Izvērtējiet argumentā sniegto pierādījumu kvalitāti un atbilstību neatkarīgi no tā, no kurienes tie iegūti.
 • Domājiet kritiski: Attīstiet savas kritiskās domāšanas prasmes, lai patstāvīgi analizētu argumentus, pamatojoties uz to loģisko saskanību un konsekvenci.

Secinājums

Nobeigumā jāsecina, ka ģenētiskā maldinājuma izpratne un atpazīšana ir ļoti svarīga cilvēkiem, kuri vēlas pilnveidot savas kritiskās domāšanas prasmes un izvairīties no kļūdām savā argumentācijā. Ģenētiskais malds, kas ietver argumentu noraidīšanu, pamatojoties uz to izcelsmi, nevis saturu, var maldināt un kavēt produktīvas diskusijas.

Izvirzot par prioritāti argumenta priekšrocības, piemēram, pierādījumus, argumentāciju un loģisko konsekvenci, cilvēki var nodrošināt, ka viņu spriedumi ir pamatoti ar pamatotiem principiem, nevis ar svešiem faktoriem. Sniegtie piemēri ilustrē, kā ģenētiskā kļūda var izpausties dažādās jomās, tostarp politikā, zinātnē un kultūras perspektīvās.

Vairāk nekā 75 000 precīzu zinātnisku skaitļu, lai palielinātu jūsu ietekmi

Uzlabojiet savu zinātnisko ietekmi ar Mind the Graph! Piekļūstiet vairāk nekā 75 000 zinātniski precīzu skaitļu un bez piepūles veidojiet satriecošus vizuālus. Pielāgojiet grafikas, diagrammas un diagrammas ar vieglumu, pat ja jums nav dizaina prasmju. Sarežģītus pētījumus pasniedziet ar aizraujošu precizitāti. Uzlabojiet savu zinātnisko komunikāciju un radiet neaizmirstamu iespaidu. Pievienojieties Mind the Graph jau tagad un revolucionāri pārveidojiet savu pētījumu prezentēšanu!

zinātniskās ilustrācijas
logotipa abonements

Abonēt mūsu biļetenu

Ekskluzīvs augstas kvalitātes saturs par efektīvu vizuālo
komunikācija zinātnē.

- Ekskluzīvs ceļvedis
- Dizaina padomi
- Zinātnes jaunumi un tendences
- Mācību pamācības un veidnes