Pri kritickom myslení a analýze myšlienok je dôležité uvedomiť si chyby, ktoré nás môžu zmiasť a spôsobiť, že naše uvažovanie bude menej efektívne. Jedna z týchto chýb, známa ako genetický omyl, si často nachádza cestu do rozhovorov a diskusií. 

Genetický omyl nás zvádza k tomu, aby sme odmietali argumenty len preto, odkiaľ pochádzajú, namiesto toho, aby sme sa zamerali na to, čo skutočne hovoria. Ak pochopíme tento omyl a to, ako ovplyvňuje naše myslenie, môžeme sa zlepšiť v posudzovaní argumentov a uistiť sa, že naša argumentácia je silná a logická.

V tomto článku Mind the Graph budú mať čitatelia možnosť podrobnejšie preskúmať koncept genetického omylu na jednoduchých príkladoch, ktoré im pomôžu porozumieť.

Čo je genetický klam?

Genetický omyl je logický omyl, ktorý sa vyskytuje vtedy, keď sa platnosť alebo pravdivosť tvrdenia alebo argumentu odmieta len na základe jeho pôvodu alebo histórie, namiesto toho, aby sa hodnotila skutočná hodnota samotného tvrdenia. Tento omyl nesprávne predpokladá, že zdroj alebo pôvod myšlienky automaticky určuje jej správnosť alebo hodnotu.

Namiesto kritickej analýzy dôkazov, zdôvodnenia alebo logiky tvrdenia sa genetický omyl zameriava na jeho pôvod, spojenie alebo spôsob, akým vzniklo. Naznačuje, že ak niečo pochádza z nespoľahlivého alebo pochybného zdroja, musí to byť aj nespoľahlivé alebo nepravdivé.

Je dôležité poznamenať, že pôvod alebo asociácie tvrdenia nemusia nevyhnutne vyvracať jeho pravdivosť. Pre správne posúdenie je rozhodujúce zhodnotenie obsahu a dôkazov uvedených v samotnom tvrdení. Spoliehaním sa výlučne na genetický omyl možno prehliadnuť platné argumenty alebo myšlienky len kvôli ich pôvodu, čo vedie k chybným úvahám a záverom.

Pochopenie a identifikácia genetického omylu môže jednotlivcom pomôcť viesť racionálnejšie a logickejšie diskusie tým, že sa zamerajú na relevantné faktory a nenechajú sa ovplyvniť nepodstatnými aspektmi, ako je zdroj alebo pôvod argumentu.

Prečo nie je genetický klam vždy považovaný za klam?

Klasifikácia genetického omylu ako omylu je v oblasti logiky a kritického myslenia všeobecne prijímaná. Existujú však rôzne pohľady na túto záležitosť. Niektoré argumenty spochybňujú tradičný názor a naznačujú, že genetický omyl nie je vždy omylom.

Zástancovia tohto názoru tvrdia, že zdroj alebo pôvod informácií môže byť niekedy dôležitý pri posudzovaní ich dôveryhodnosti alebo spoľahlivosti. Tvrdia, že existujú určité kontexty alebo prípady, keď zohľadnenie zdroja môže byť platným a legitímnym faktorom pri hodnotení argumentu.

Napríklad dôveryhodnosť vedeckej štúdie môže byť spochybnená, ak existuje dôkaz o možnej zaujatosti alebo konflikte záujmov. V takýchto prípadoch zástancovia tohto názoru tvrdia, že zohľadnenie zdroja môže prispieť k posúdeniu spoľahlivosti štúdie.

Je však dôležité poznamenať, že väčšinový konsenzus v rámci logického a kritického myslenia stále považuje genetický omyl za omyl. Považuje sa za chybu v uvažovaní, ak sa argument zamietne len na základe jeho pôvodu, namiesto toho, aby sa zaoberal obsahom, dôkazmi a logikou predloženými v rámci samotného argumentu.

10 príkladov genetických omylov

Tu je desať príkladov genetického omylu:

 1. Odmietnutie vedeckej teórie, pretože vedec, ktorý ju navrhol, má kontroverznú osobnú minulosť.
 2. Odmietnutie politického argumentu len na základe politickej strany alebo príslušnosti osoby, ktorá ho predkladá.
 3. Diskreditácia spravodajského článku len preto, že pochádza z bulvárneho alebo klebetného časopisu.
 4. Ignorovanie myšlienok uvedených v knihe, pretože autor je známy tým, že zastáva nekonvenčné alebo nepopulárne názory.
 5. Odmietnutie odporúčania produktu len preto, že pochádza od konkurenta alebo konkurenčnej spoločnosti.
 6. Odmietnutie historického faktu, pretože bol napísaný v knihe vydanej pred mnohými rokmi a považuje sa za zastaraný.
 7. Odmietnutie filozofického argumentu, pretože vychádza z náboženského textu, a predpokladá, že musí byť neobjektívny alebo nelogický.
 8. Odmietnutie myšlienky alebo návrhu, pretože pochádza z určitej kultúry alebo etnickej skupiny.
 9. Diskreditácia vedeckej štúdie, pretože ju financovala farmaceutická spoločnosť, s predpokladom neobjektívnych výsledkov.
 10. Odmietnutie vyhlásenia alebo tvrdenia len preto, že ho urobila osoba, ktorá je známa šírením dezinformácií alebo konšpiračných teórií.

Ako sa vyhnúť genetickému klamu?

Ak sa chcete vyhnúť genetickému omylu, postupujte podľa týchto jednoduchých tipov:

 • Posudzujte argument, nie zdroj: Namiesto toho, aby ste argument odmietali na základe toho, odkiaľ pochádza, sústreďte sa na skutočný obsah a argumentáciu.
 • Hľadajte logické chyby: Všímajte si chyby v argumentácii alebo dôkazoch, namiesto toho, aby ste vynášali súdy na základe ich pôvodu.
 • Zvážte rôzne perspektívy: Preskúmajte rôzne zdroje a pohľady, aby ste získali širšie pochopenie problému a nespoliehali sa len na jeden zdroj.
 • Zhodnoťte dôkazy: Posúďte kvalitu a relevantnosť dôkazov uvedených v argumente bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú.
 • Kritické myslenie: Rozvíjajte svoje schopnosti kritického myslenia, aby ste mohli samostatne analyzovať argumenty na základe ich logickej koherencie a konzistencie.

Záver

Záverom možno povedať, že pochopenie a rozpoznanie genetického omylu je kľúčové pre jednotlivcov, ktorí sa snažia zdokonaliť svoje schopnosti kritického myslenia a vyhnúť sa chybám vo svojich úvahách. Genetický omyl, ktorý spočíva v odmietaní argumentov na základe ich pôvodu, a nie obsahu, má potenciál zavádzať a brániť produktívnym diskusiám.

Uprednostňovaním predností argumentu, ako sú jeho dôkazy, zdôvodnenie a logická súdržnosť, môžu jednotlivci zabezpečiť, aby ich úsudky boli založené na zdravých zásadách, a nie na vonkajších faktoroch. Uvedené príklady ilustrujú, ako sa genetický omyl môže prejaviť v rôznych oblastiach vrátane politiky, vedy a kultúrnych perspektív.

Viac ako 75 000 presných vedeckých údajov na zvýšenie vášho vplyvu

Zvýšte svoj vedecký vplyv pomocou Mind the Graph! Získajte prístup k viac ako 75 000 vedecky presným údajom a bez námahy vytvárajte ohromujúce vizuály. Grafiku, grafy a diagramy si môžete ľahko prispôsobiť aj bez dizajnérskych zručností. Komunikujte komplexný výskum s podmanivou presnosťou. Pozdvihnite svoju vedeckú komunikáciu a urobte nezabudnuteľný dojem. Pripojte sa k Mind the Graph teraz a revolučným spôsobom prezentujte svoj výskum!

vedecké ilustrácie
logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny