Må du bruke APA-formatering? Her finner du alt du trenger å vite. 

If you’ve never used this format before, you may notice that it differs significantly compared to many of the writing styles and guidelines you’ve previously employed.

Selv om APA-formatering og sitering ikke er vanskelig å følge, tar det litt tid å bli vant til det. I denne artikkelen skal vi se nærmere på dette og gjøre det enklere for deg å bruke APA-formatering.

Hva er APA-formatet?

The American Psychological Association’s (APA) standard style is extensively used to reference sources in psychology, education, and the social sciences. The essential criteria for the APA style were outlined in a 1929 paper published in Psychological Bulletin.

Forskere og akademikere som skriver om psykologi, kan uttrykke informasjon om sine teorier og funn på en konsekvent måte ved å bruke APA-stilen.

Unless you’ve taken a psychology or social science class previously, you’re certainly used to sticking to a different style guide, such as MLA or Chicago style. Furthermore, transitioning from MLA or Chicago style to APA might be difficult yet achievable.

Grunnleggende APA-formatering

  • Teksten skal skrives med dobbel linjeavstand i hele oppgaven;
  • Alle sider skal ha én tommers marg;
  • Alle avsnittene må være tiltenkte;
  • Tittelen plasseres midt på siden, med navn og skole/institusjon under;
  • Bruk en skrifttype på 12 punkter;
  • Sidene skal nummereres øverst i høyre hjørne;
  • Tegnsettingstegn skal etterfølges av ett mellomrom;
  • A shorter version of the title (called “running head”) should go in the top left corner.

Generelle avsnitt i APA-format

Tittelside

Your paper’s title page takes up the full first page. On the title page, the “running head,” a shorter version of your title, will come before the title, along with your name and the name of your institution, at the top of the page. The name of the supervisor or mentor, course, and department are included at the bottom of the page.

Sammendrag

I henhold til APA-stilen er et abstract et sammendrag av artikkelen som skal være på mellom 150 og 250 ord. Det er viktig å huske at lengden på et sammendrag varierer avhengig av tidsskriftets eller institusjonens behov.

Brødtekst

The body of your paper it’s the actual content, which must be 8.5 inches by 11 inches, written in Time New Romans, size 12, double-spaced.

Eksempel på en profesjonell oppgave i APA-formatet

Referanser

En referanseliste på slutten av oppgaven skal inneholde viktig informasjon om kildene til sitatene i teksten. Alle kilder som er nevnt, samt bibliografier, må inkluderes i referanselisten.

Tips om hvordan du skriver en oppgave i APA-format

Velg et godt emne

Velg et emne som er spesifikt nok til at du kan utforske og studere det grundig, men ikke så spesialisert at du får problemer med å finne kunnskapskilder.

Forskning

Begynn researcharbeidet så snart som mulig. Begynn med å lese noen viktige publikasjoner og artikler om emnet ditt. Lag deretter en liste over potensielle kilder til innholdet.

Sitat

Oppretthold en nøyaktig oversikt over kildene du siterer. Sørg for at alle sitater og kildehenvisninger som brukes i teksten, er inkludert i referanselisten. 

Lag et utkast og revider det

Lag et grovt utkast og revider det så mange ganger som nødvendig. Husk å sørge for at oppgaven er sammenhengende og støttet av alle kildene du har brukt. Dobbeltsjekk at du ikke har skrevet feil, stavefeil eller andre problemer med APA-formatet.

Stor gjennomslagskraft og større synlighet for arbeidet ditt

Å øke effekten og synligheten av arbeidet ditt kan være så enkelt som å velge en passende mal på Se opp for grafen verktøy. Legg til illustrasjoner og infografikk for å forbedre arbeidet ditt og ta det til neste nivå, eller lag iøynefallende plakater - enkelt å lære og enkelt å lage.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler