APA is the standard documentation format used by the American Psychological Association. This method of producing research papers is most widely used in the social sciences such as psychology, anthropology, and sociology, as well as education and other areas.

Generell veiledning: Sitat i teksten

When utilizing APA formatting, everything you use throughout your work must be cited in two different ways. One of them is the in-text citation, which requires you to provide the author’s name as well as the year of publication anytime you mention a source in the body of your paper, and it can be parenthetical or narrative, for example:

 • Parentetisk: Personer som bruker mobilen i sengen, bruker lengre tid på å sove (Cleveland, 2019). 
 • Fortelling: Ifølge Cleveland (2019) bruker folk som bruker mobiltelefonen i sengen, lengre tid på å sove.

Antall forfattere påvirker også hvordan sitater i teksten skal formateres, se følgende eksempler.

Ingen forfatter 

Use the title and the year of publication in this case. 

 • (“How to Make Citations using APA Formatting: A Guide”, 2022).

Én forfatter

Simply use the author’s name and the year the book was published.

 • (Rowling, 1998).
 • Rowling (1998) explained that…

To forfattere

Oppgi etternavn på begge forfatterne samt publiseringsdato.

 • (Ross og Hudson, 2004).
 • Ross and Hudson (2004) hypothesized… 

Tre eller flere forfattere

Når det er tre eller flere forfattere, er det nødvendig å oppgi etternavnet til førsteforfatteren, m.fl. samt publiseringsdato.

 • (Ross et al., 2005).
 • Ross et al. (2005) found…

Organisasjoner

Hvis du skal sitere en forfatter som er en organisasjon eller en enhet, må du ta med hele navnet på organisasjonen samt forkortelsen første gang du siterer kilden i teksten.

 • (American Psychological Association [APA], 2000) 
 • The American Psychological Association (APA, 2000) reported…

Følgende sitater skal bare inneholde forkortelsen og publiseringsdatoen.

 • (APA, 2020).
 • APA (2020) reported…

Generell veiledning: Referanseliste

Referanselisten bør stå på slutten av oppgaven. Den gir leseren all den informasjonen han eller hun trenger for å finne og få tak i det materialet du nevner i teksten. Som tidligere nevnt må alt du bruker i arbeidet ditt, siteres på to forskjellige måter. Den første er en henvisning i teksten, og den andre er en henvisning i referanselisten.

The reference list must be on a different page from the body of your paper, labeled “Referanser” in bold, and centered at the top of the page. All text, like the rest of your paper, should be double-spaced.

 • Etter første linje i hver referanse må alle linjer rykkes inn en halv tomme.
 • Navnene er inverterte, etternavnet skal stå først (Johnson, D.).
 • For- og mellomnavn skal skrives som initialer. 
 • Ta med etternavn og initialer på de seks første forfatterne hvis kilden har sju eller flere forfattere.
 • Referanselisten må være alfabetisert etter etternavnet til førsteforfatteren av hver referanse.
 • Hvis du refererer til flere verk av samme forfatter, skal du føre dem opp i tidsrekkefølge, fra det eldste til det nyeste.
 • Longer works’ titles should be italicized, such as books.
 • Hvis det er mer enn én forfatter, legger du til navnene deres i henhold til reglene for sitering i teksten, som forklart ovenfor.

Sitat til artikler i APA-format

Forfatterens etternavn, første initial. Mellom initial. (Årstall for publisering). Tittel på artikkelen. Tittel på tidsskriftet, volum(Utgave), sideområde.

Sitering av bøker i APA-format

Forfatterens etternavn, første initial. Mellom initial. (Utgivelsesår). Tittel på arbeidet. Utgiver.

E-bøker

Forfatterens etternavn, fornavn. Mellom initial. (Utgivelsesår). Tittel på arbeidet. DOI eller URL.

Sitat til trykte kilder i APA-format

Magasiner, aviser og tidsskrifter

Forfatterens etternavn, første initial. Mellom initial. (Årstall for publisering). Tittel på artikkelen. Tittel på tidsskriftet, volumnummer(utgavenummer), sider.

Bilde

Kunstner eller forfatter Etternavn, fornavn, mellomnavn. (Årstall for opprettelse av bildet). Beskrivelse eller tittel på bildet [Bildeformat]. I Forfatter eller Redaktør, Bokens tittel (sider). Beliggenhet: Forlag, utgivelsesår.

Sitering av elektroniske kilder i APA-format

Nettsteder

Forfatterens etternavn, første initial. Mellom initial. (År, måned, dag). Dokumentets tittel. Hentet fra URL.

Tidsskrift eller magasin på nett

Forfatterens etternavn, første initial. Mellom initial. (Årstall for publisering). Tittel på artikkelen.Tittel på tidsskriftet, volumnummer, sideområde. Hentet fra URL.

Nettavis

Forfatterens etternavn, første initial. Mellom initial. (År, måned, dag). Artikkelens tittel. Tittel på avisen. Hentet fra URL.

Sitering av audiovisuelle medier i APA-format

Contributor’s Last name, First initial, Middle initial. (Contribution, e.g. Director). (Year Published). Tittel, [Beskrivelse av verket]. Utgiver. Hentet fra URL.

Sitat fra sosiale medier i APA-format

Forfatterens etternavn, første initial. Mellominitial. [Nettverksnavn]. (År, måned, dag). Tittel. Vedlegg. Format. Hentet fra URL.

Need a specific illustration? We’ll design it for you!

Looking for a tool to help you produce great infographics, illustrations, and posters to exhibit your work? Check out the Mind The Graph tool; we have multiple templates to meet your needs, but if you need something particular, don’t worry, we’ll design it for you! 

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler