APA är det standardiserade dokumentationsformat som används av American Psychological Association. Denna metod för att producera forskningsrapporter används mest inom samhällsvetenskaper som psykologi, antropologi och sociologi, samt inom utbildning och andra områden.

Allmän vägledning: Hänvisningar i texten

När du använder APA-formatering måste allt du använder i ditt arbete citeras på två olika sätt. Ett av dem är textciteringen, som kräver att du anger författarens namn samt publiceringsåret närhelst du nämner en källa i din uppsats, och det kan till exempel vara parentetiskt eller berättande:

 • Parentetisk: Personer som använder sin mobiltelefon i sängen sover längre (Cleveland, 2019). 
 • Narrativ: Enligt Cleveland (2019) tar det längre tid för personer som använder mobiltelefoner i sängen att sova.

Antalet författare påverkar också hur citaten i texten ska formateras, se följande exempel.

Ingen författare 

Använd titeln och utgivningsåret i detta fall. 

 • ("Hur man gör hänvisningar med APA-formatering: En guide", 2022).

En författare

Använd bara författarens namn och året då boken gavs ut.

 • (Rowling, 1998).
 • Rowling (1998) förklarade att...

Två författare

Ange efternamnen på båda författarna samt publiceringsdatum.

 • (Ross och Hudson, 2004).
 • Ross och Hudson (2004) antog att... 

Tre eller fler författare

När det finns tre eller fler författare är det nödvändigt att inkludera efternamnet på den första författaren, et al. samt publiceringsdatum.

 • (Ross et al., 2005).
 • Ross et al (2005) fann...

Organisationer

Om du behöver citera en författare som är en organisation eller en enhet ska du inkludera hela organisationens namn samt dess förkortning första gången du citerar källan i text.

 • (Amerikanska psykologförbundet [APA], 2000) 
 • American Psychological Association (APA, 2000) rapporterade...

Följande citat ska bara innehålla akronymen och publiceringsdatumet.

 • (APA, 2020).
 • APA (2020) rapporterade...

Allmän vägledning: Referenslista

Referenslistan ska finnas med i slutet av din uppsats. Den ger läsaren all information de behöver för att hitta och få tag på material som du nämner i uppsatsens huvuddel. Som tidigare nämnts måste allt du använder i ditt arbete anges på två olika sätt. Det första är en hänvisning i texten och det andra är en hänvisning i referenslistan.

Referenslistan måste finnas på en annan sida än huvuddelen av din uppsats, märkt "Referenser" i fetstil och centrerad högst upp på sidan. All text, liksom resten av din uppsats, ska ha dubbel radavstånd.

 • Efter den första raden i varje referens måste alla rader vara indragna en halv tum.
 • Namnen är inverterade, det sista namnet ska placeras först (Johnson, D.).
 • För- och mellannamn ska skrivas som initialer. 
 • Ange efternamn och initialer för de sex första författarna om källan innehåller sju eller fler författare.
 • Referenslistan måste vara alfabetiserad efter efternamnet på den första författaren till varje referens.
 • Om du refererar till flera verk av samma författare ska du lista dem i tidsordning, från det äldsta till det senaste.
 • Titlar på längre verk bör kursiveras, t.ex. böcker.
 • Om du har fler än en författare ska du lägga till deras namn enligt reglerna för citering i text, som förklaras ovan.

Citera artiklar med hjälp av APA-format

Författare Efternamn, Första initial. Mellaninitial. (År för publicering). Artikelns titel. Tidskriftens titel, volym(Utgåva), sidintervall.

Citera böcker i APA-format

Författare Efternamn, Första initial. Mellaninitial. (År för publicering). Titel på arbetet. Utgivare.

E-böcker

Författarens efternamn, första initial. Mellaninitial. (År för publicering). Titel på arbetet. DOI eller URL.

Hänvisa till tryckta källor i APA-format

Magasin, tidningar och tidskrifter

Författare Efternamn, Första initial. Mellaninitial. (År för publicering). Artikelns titel. Titel på periodisk skrift, volymnummer(nummer på utgåvan), sidor.

Bild

Artist eller författare Efternamn, Första initial, Mellaninitial. (År då bilden skapades). Beskrivning eller titel på bilden [Bildformat]. I Författare eller Redaktör, Bokens titel (sidor). Plats: Förlag, publiceringsår.

Hänvisa till elektroniska källor i APA-format

Webbplatser

Författare Efternamn, Första initial. Mellaninitial. (År, månad, dag). Dokumentets titel. Hämtad från URL.

Tidskrift eller magasin på nätet

Författare Efternamn, Första initial. Mellaninitial. (År för publicering). Artikelns titel.Tidskriftens titel, volymnummer, sidintervall. Hämtad från URL.

Online-tidning

Författare Efternamn, Första initial. Mellaninitial. (År, månad, dag). Titel på artikeln. Titel på tidning. Hämtad från URL.

Citera audiovisuella medier med hjälp av APA-format

Bidragsgivarens efternamn, första initial, mellaninitial. (Bidrag, t.ex. direktör). (År för publicering). Titel, [Beskrivning av arbetet]. Utgivare. Hämtad från URL.

Hänvisning till sociala medier i APA-format

Författare Efternamn, Första initial. Mellaninitial. [Nätverkshandtag]. (År, månad, dag). Titel. Bilagor. Format. Hämtad från URL.

Behöver du en specifik illustration? Vi designar den åt dig!

Letar du efter ett verktyg som hjälper dig att ta fram bra infografik, illustrationer och affischer för att visa upp ditt arbete? Kolla in verktyget Mind The Graph; vi har flera mallar för att uppfylla dina behov, men om du behöver något särskilt, oroa dig inte, vi utformar det åt dig! 

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar