Sveiki atvykę į mūsų IMRaD dokumentų vadovą - svarbiausią mokslinio rašymo formatą. Šiame straipsnyje paaiškinsime, kas yra IMRaD darbas, aptarsime jo struktūrą ir pateiksime IMRaD darbo pavyzdį, kad suprastumėte, kaip efektyviai organizuoti ir pristatyti savo mokslinius tyrimus. Nesvarbu, ar esate studentas, tyrėjas, ar pradedantis mokslininkas, IMRaD formato įvaldymas pagerins jūsų gebėjimą aiškiai ir glaustai pateikti savo išvadas.

Kas yra IMRaD dokumentas?

IMRaD reiškia Įvadas, metodai, rezultatai ir diskusija. Tai plačiai naudojamas formatas, skirtas mokslinių tyrimų straipsniams struktūruoti. Remdamiesi toliau pateiktu IMRaD dokumento pavyzdžiu, pamatysite, kad IMRaD formatas užtikrina logišką informacijos srautą, leidžiantį skaitytojams sistemingai suprasti tyrimo kontekstą, metodus, rezultatus ir interpretaciją.

IMRaD struktūroje laikomasi mokslinio metodo, pagal kurį tyrėjai iškelia hipotezę, planuoja ir atlieka eksperimentus, analizuoja duomenis ir daro išvadas. Laikydamiesi IMRaD formato, tyrėjai gali pateikti savo darbą standartizuotu būdu, o tai leidžia veiksmingai bendrauti ir palengvina mokslo žinių sklaidą.

IMRaD dokumento struktūra

  • Įvadas: Įžanginėje dalyje apžvelgiama tyrimo tema, pateikiamas tyrimo klausimas arba hipotezė, apibūdinama tyrimo reikšmė ir pagrindimas. Jame turėtų būti pateikta pagrindinė informacija, literatūros apžvalga ir aiškiai suformuluoti tyrimo tikslai ir uždaviniai.
  • Metodai: Metodų skyriuje aprašomas tyrime naudotas eksperimentinis planas, medžiagos ir procedūros. Jame turėtų būti pateikta pakankamai išsami informacija, kad kiti tyrėjai galėtų pakartoti tyrimą. Šiame skyriuje turėtų būti pateikta informacija apie imtį arba dalyvius, duomenų rinkimo metodus, matavimus ir taikytus statistinės analizės metodus.
  • Rezultatai: Rezultatų skyriuje aiškiai ir glaustai pateikiami tyrimo rezultatai. Jame daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama empiriniams duomenims, gautiems atlikus eksperimentus ar analizes, pateikti. Rezultatai paprastai pateikiami lentelėse, paveiksluose arba grafikuose, prie jų turėtų būti pridėta atitinkama statistinė analizė. Šiame skirsnyje venkite rezultatų aiškinimo ar aptarimo.
  • Diskusija: Aptarimo skyriuje interpretuojami rezultatai, jie siejami su tyrimo klausimu ar hipoteze ir pateikiami esamų žinių kontekste. Jame pateikiama išvadų analizė, aptariamos jų pasekmės ir aptariami bet kokie tyrimo apribojimai ar trūkumai. Diskusijos skyriuje taip pat gali būti išryškintos būsimų tyrimų sritys arba siūlomi alternatyvūs rezultatų paaiškinimai.

Sekite šį IMRaD knygos pavyzdį

Pratimų poveikis vyresnio amžiaus žmonių kognityvinėms funkcijoms

Įvadas

Įžanginėje dalyje pirmiausia bus išsamiai apžvelgta kognityvinių funkcijų svarba senstančiose populiacijose. Jame bus aptariamas kognityvinių funkcijų silpnėjimo paplitimas ir jo poveikis gyvenimo kokybei. Be to, būtų pabrėžiamas galimas fizinių pratimų vaidmuo palaikant kognityvinę sveikatą ir gerinant kognityvines funkcijas. Įvade būtų pristatytos atitinkamos teorijos arba ankstesni tyrimai, patvirtinantys hipotezę, kad reguliarūs fiziniai pratimai gali teigiamai paveikti pagyvenusių suaugusiųjų kognityvines funkcijas. Galiausiai būtų aiškiai suformuluotas tyrimo klausimas: "Ar reguliarūs fiziniai pratimai gerina pagyvenusių suaugusiųjų pažintines funkcijas?

Metodai

Metodų skyriuje bus išsamiai aprašytas tyrimo planas, dalyvių atrankos procesas ir intervencijos detalės. Jame bus nurodyti dalyvių įtraukimo ir neįtraukimo kriterijai, pavyzdžiui, amžiaus intervalas ir sveikatos būklė. Be to, būtų aprašyti kognityviniai vertinimai, naudojami kognityvinėms funkcijoms matuoti, pateikiant informaciją apie jų patikimumą ir pagrįstumą. Skyriuje būtų pateiktas išsamus pratybų programos aprašymas, įskaitant pratybų tipą, trukmę, dažnumą ir intensyvumą. Jame taip pat būtų paaiškintos visos taikytos kontrolinės grupės ar palyginimo sąlygos. Šiame skyriuje bus aptarti etiniai aspektai, pavyzdžiui, informuoto asmens sutikimo gavimas ir dalyvių konfidencialumo išlaikymas.

Rezultatai

Rezultatų skyriuje aiškiai ir organizuotai pristatomos tyrimo išvados. Jame bus pateikta surinktų duomenų statistinė analizė, pavyzdžiui, t-testai arba ANOVA, siekiant nustatyti bet kokio pastebėto poveikio reikšmingumą. Rezultatai būtų pateikiami naudojant lenteles, paveikslus ar grafikus, kad būtų galima lengvai interpretuoti ir palyginti. Skyriuje bus pateikta pagrindinių išvadų, susijusių su fizinių pratimų poveikiu kognityvinėms funkcijoms, santrauka, įskaitant visus pastebėtus statistiškai reikšmingus pagerėjimus.

Diskusija

Diskusijos skyriuje rezultatai būtų aiškinami atsižvelgiant į tyrimo klausimą ir susijusią literatūrą. Jame būtų aptariamos išvadų pasekmės, atsižvelgiant į tyrimo privalumus ir trūkumus. Būtų aptarti bet kokie netikėti ar prieštaringi rezultatai ir išnagrinėti galimi paaiškinimai ar alternatyvios interpretacijos. Skyriuje taip pat būtų pabrėžta teorinė ir praktinė tyrimo rezultatų reikšmė, pavyzdžiui, fizinių pratimų intervencijų įgyvendinimo geriatrinės priežiūros įstaigose galimybės. Galiausiai diskusija baigtųsi pasiūlymais dėl būsimų tyrimų krypčių, pavyzdžiui, ištirti ilgalaikį fizinių pratimų poveikį kognityvinėms funkcijoms arba ištirti skirtingų fizinių pratimų būdų poveikį konkrečioms kognityvinėms sritims.

Aiškus pranešimas apie mokslinius tyrimus

IMRaD dokumentas turi standartinę struktūrą, kuri leidžia aiškiai informuoti apie mokslinius tyrimus. Suprasdami kiekvieno skyriaus tikslą ir turinį -įvadas, metodai, rezultatai ir aptarimas-galite veiksmingai organizuoti ir pristatyti savo tyrimų rezultatus. Atminkite, kad pateiktas pavyzdys yra supaprastintas, o tikrieji IMRaD dokumentai gali būti skirtingos apimties ir sudėtingumo, priklausomai nuo tyrimo ir konkrečių žurnalo reikalavimų.

Jūsų kūriniai, paruošti per kelias minutes

Mind the Graph yra internetinė platforma, kuri mokslininkams ir tyrėjams suteikia paprastą naudoti įrankį, leidžiantį kurti vizualiai patrauklias moksliniai pranešimai, plakatai ir grafinės santraukos. Joje rasite daugybę šablonų, iš anksto parengtų piktogramų ir iliustracijų, kurias tyrėjai gali naudoti kurdami nuostabius vaizdinius, kuriais veiksmingai perteikia savo tyrimų rezultatus.

logotipas-užsisakyti

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Išskirtinis aukštos kokybės turinys apie veiksmingą vaizdinį
bendravimas mokslo srityje.

- Išskirtinis vadovas
- Dizaino patarimai
- Mokslo naujienos ir tendencijos
- Mokomosios medžiagos ir šablonai