Bilimsel yazım için temel bir format olan IMRaD makaleleri hakkındaki kılavuzumuza hoş geldiniz. Bu makalede, IMRaD makalesinin ne olduğunu keşfedecek, yapısını tartışacak ve bilimsel araştırmanızı nasıl etkili bir şekilde organize edip sunacağınızı anlamanıza yardımcı olmak için bir IMRaD makalesi örneği sunacağız. İster öğrenci, ister araştırmacı ya da hevesli bir bilim insanı olun, IMRaD formatında uzmanlaşmak bulgularınızı açık ve net bir şekilde iletme becerinizi geliştirecektir.

IMRaD Belgesi Nedir?

IMRaD şu anlama gelir Giriş, Yöntemler, Sonuçlar ve Tartışma. Bilimsel araştırma makalelerinin yapılandırılması için yaygın olarak kullanılan bir formattır. Aşağıdaki IMRaD makale örneğini izlediğinizde, IMRaD formatının mantıklı bir bilgi akışı sağlayarak okuyucuların çalışmanın bağlamını, yöntemlerini, sonuçlarını ve yorumunu sistematik bir şekilde anlamasına olanak tanıdığını göreceksiniz.

IMRaD yapısı, araştırmacıların bir hipotez önerdiği, deneyler tasarladığı ve yürüttüğü, verileri analiz ettiği ve sonuçlar çıkardığı bilimsel yöntemi takip eder. IMRaD formatına bağlı kalarak, araştırmacılar çalışmalarını standart bir şekilde sunabilir, etkili iletişim sağlayabilir ve bilimsel bilginin yayılmasını kolaylaştırabilir.

Bir IMRaD Makalesinin Yapısı

  • Giriş: Giriş bölümü, araştırma konusuna genel bir bakış sağlar, araştırma sorusunu veya hipotezini sunar ve çalışmanın önemini ve gerekçesini ana hatlarıyla belirtir. Arka plan bilgisi, literatür taraması sağlamalı ve araştırmanın hedef ve amaçlarını açıkça belirtmelidir.
  • Yöntemler: Yöntemler bölümü, çalışmada kullanılan deneysel tasarımı, materyalleri ve prosedürleri açıklar. Bu bölüm, diğer araştırmacıların çalışmayı tekrarlamasına olanak sağlayacak yeterli detayı içermelidir. Bu bölüm örneklem veya katılımcılar, veri toplama yöntemleri, ölçümler ve kullanılan istatistiksel analiz teknikleri hakkında bilgi içermelidir.
  • Sonuçlar: Sonuçlar bölümü, çalışmanın bulgularını açık ve öz bir şekilde sunar. Yapılan deneylerden veya analizlerden elde edilen ampirik verilerin raporlanmasına odaklanmalıdır. Sonuçlar genellikle tablolar, şekiller veya grafikler aracılığıyla sunulur ve bunlara ilgili istatistiksel analizler eşlik etmelidir. Bu bölümde sonuçların yorumlanmasından veya tartışılmasından kaçınılmalıdır.
  • Tartışma: Tartışma bölümü sonuçları yorumlar, bunları araştırma sorusu veya hipotezle ilişkilendirir ve mevcut bilgi bağlamına yerleştirir. Bulguların analizini sağlar, çıkarımlarını tartışır ve çalışmanın sınırlılıklarını veya zayıflıklarını ele alır. Tartışma bölümü ayrıca gelecekteki araştırmalar için alanları vurgulayabilir veya sonuçlar için alternatif açıklamalar önerebilir.

Bu IMRaD Kağıt Örneğini Takip Edin

Yaşlı Yetişkinlerde Egzersizin Bilişsel İşlev Üzerindeki Etkisi

Giriş

Giriş bölümü, yaşlanan nüfuslarda bilişsel işlevin önemine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunarak başlayacaktır. Bilişsel gerilemenin yaygınlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Ayrıca, egzersizin bilişsel sağlığın korunması ve bilişsel işlevin iyileştirilmesindeki potansiyel rolü vurgulanacaktır. Giriş bölümünde, düzenli egzersizin yaşlı yetişkinlerde bilişsel işlevi olumlu yönde etkileyebileceği hipotezini destekleyen ilgili teoriler veya önceki çalışmalar sunulacaktır. Son olarak, araştırma sorusu açıkça belirtilecektir: "Düzenli egzersiz yaşlı yetişkinlerde bilişsel işlevi iyileştirir mi?"

Yöntemler

Yöntemler bölümü, çalışma tasarımını, katılımcı alım sürecini ve müdahale ayrıntılarını ayrıntılı olarak açıklayacaktır. Katılımcılar için yaş aralığı ve sağlık durumu gibi dahil etme ve hariç tutma kriterleri belirtilecektir. Ek olarak, bilişsel işlevi ölçmek için kullanılan bilişsel değerlendirmelerin ana hatlarını çizecek ve bunların güvenilirliği ve geçerliliği hakkında bilgi verecektir. Bu bölümde egzersiz seanslarının türü, süresi, sıklığı ve yoğunluğu da dâhil olmak üzere egzersiz programının ayrıntılı bir açıklaması yer alacaktır. Ayrıca kullanılan kontrol grubu veya karşılaştırma koşulları da açıklanacaktır. Bilgilendirilmiş onam alınması ve katılımcı gizliliğinin korunması gibi etik hususlar bu bölümde ele alınacaktır.

Sonuçlar

Sonuçlar bölümü, çalışmanın bulgularını açık ve düzenli bir şekilde sunacaktır. Gözlemlenen etkilerin anlamlılığını belirlemek için toplanan verilerin t-testleri veya ANOVA gibi istatistiksel analizlerini içerecektir. Sonuçlar tablolar, şekiller veya grafikler kullanılarak sunulacak, böylece kolay yorumlama ve karşılaştırma yapılabilecektir. Bu bölüm, egzersizin bilişsel işlev üzerindeki etkisine ilişkin ana bulguların bir özetini sunacak ve gözlemlenen istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeleri de içerecektir.

Tartışma

Tartışma bölümü, sonuçları araştırma sorusu ve ilgili literatür ışığında yorumlayacaktır. Çalışmanın hem güçlü yönleri hem de sınırlılıkları göz önünde bulundurularak bulguların çıkarımları tartışılacaktır. Beklenmedik veya çelişkili sonuçlar ele alınacak ve potansiyel açıklamalar veya alternatif yorumlar araştırılacaktır. Bu bölümde ayrıca, egzersiz müdahalelerinin geriatrik bakım ortamlarında uygulanma potansiyeli gibi, çalışmanın bulgularının teorik ve pratik sonuçları da vurgulanacaktır. Son olarak, tartışma, egzersizin bilişsel işlev üzerindeki uzun vadeli etkilerinin araştırılması veya farklı egzersiz yöntemlerinin belirli bilişsel alanlar üzerindeki etkisinin incelenmesi gibi gelecekteki araştırma yönlerine ilişkin önerilerle sonuçlandırılacaktır.

Bilimsel Araştırmaların Açık İletişimi

Bir IMRaD makalesi, bilimsel araştırmanın açık bir şekilde iletilmesini sağlayan standart bir yapı izler. Her bölümün amacını ve içeriğini anlayarak-gi̇ri̇ş, yöntemler, sonuçlar ve tartişma-Kendi araştırma bulgularınızı etkili bir şekilde düzenleyebilir ve sunabilirsiniz. Verilen örneğin basitleştirilmiş bir temsil olduğunu ve gerçek IMRaD makalelerinin çalışmaya ve belirli dergi gereksinimlerine bağlı olarak uzunluk ve karmaşıklık açısından farklılık gösterebileceğini unutmayın.

Kreasyonlarınız, Dakikalar İçinde Hazır

Mind the Graph bilim insanlarına ve araştırmacılara görsel olarak çekici, kolay kullanımlı bir araç sağlayan çevrimiçi bir platformdur. bi̇li̇msel sunumlar, posterler ve grafi̇k özetler. Araştırmacıların araştırma bulgularını etkili bir şekilde ileten çarpıcı görseller oluşturmak için kullanabilecekleri çok çeşitli şablonlar, önceden tasarlanmış simgeler ve illüstrasyonlar sunar.

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar