Parenteser er et af de 14 tegnsætningstegn, der bruges på engelsk, og det er svært at mestre, da [brackets], {braces} og (parenthesis) ligner hinanden. Oftest bruges parenteser og parenteser fejlagtigt i flæng, men det skaber en tegnsætningsfejl og forvrænger din skrivekvalitet. 

Parenteser inden for anførselstegn bruges til at forenkle og forklare ting og gøre informationen klar for læserne. Disse ord er normalt ikke en del af citatet. Lad os se på, hvordan og hvor man bruger parenteser, og hvad den grundlæggende forskel er mellem parenteser og parenteser.

"(Præciser dit arbejde med Mind the Graph)"

Før du lærer mere om parenteser i citater, bør du bruge et øjeblik på at lære Mind the Graph's tekstredigeringsfunktioner at kende. Selvom Mind the Graph er kendt som et infografikværktøj, er det også fantastisk til at redigere dine tekster. Gå til arbejdsområdet og se selv!

Sådan bruger du parenteser korrekt i citater

Præcisering: Parenteser inden for anførselstegn 

De bruges til at præcisere betydningen af de ord, der bruges i et citat.

Eksempel - Den [bluelight-brillen] blokerer bluelight fra skærmen og beskytter dine øjne og hjælper dig med at arbejde frygtløst.

Her præciserer ordene "Bluelight glasses" betydningen af pronomenet "It".

Forklaring: Parenteser inden for anførselstegn 

De bruges til at forklare visse begreber, der bruges i citatet.

Eksempel - Havearbejde i hjemmet [havearbejde på terrassen, altanen eller i baghaven] holder dig i god form og har flere sundhedsmæssige fordele. 

Her bruges ordene i parentesen "terrace gardening, balcony gardening, or backyard gardening" til at forklare de segmenter, der falder ind under begrebet "home gardening", så sætningen kan forklares tydeligt.

Understregning

Parenteser bruges til at fremhæve bestemte ord ved hjælp af kursiv eller fed skrift.

Eksempel - "Livsstilssygdomme deler risikofaktorer, der ligner langvarig eksponering for tre modificerbare livsstilsadfærdsmønstre - rygning, usund kost og fysisk inaktivitet [Fremhævelse tilføjet]."

Her bruges ordene "rygning, usund kost og fysisk inaktivitet" til at skabe vægt i citatet for at vise vigtigheden af disse ord.

Oversættelse

Når et citat indeholder ord på et andet sprog, kan du bruge parenteser til at forklare ordenes betydning.

Eksempel- Marc hilste på Marie ved at sige "Bonjour Marie, Enchante. [Hello Marie, Nice to meet you]".

Her er ordene i parentes "Hello Marie, nice to meet you" den engelske oversættelse af den franske version "Bonjour Marie, Enchante".

Indikerer fejl

Når et ord i et citat har en fejl, skal du bruge "sic"-parenteser. "Sic" indikerer, at skribenten ikke har skrevet fejl, men at selve citatet har nogle fejl.

Eksempel- "Skønhedsindustrien genererer [...sic] over $100 milliarder i omsætning på verdensplan."

Her burde ordet "generates" bruges i stedet for "generating", men i stedet bruges "sic'" i parentes for at indikere, at "generating" ikke er skrevet forkert af skribenten, men er indlejret i citatet.

Store bogstaver i ord

Brug parenteser inden for anførselstegn når du ændrer bogstavernes store begyndelsesbogstaver, mens du ændrer sætningsformen.

Eksempel - "Fødevare- og fiberproduktiviteten steg på grund af nye teknologier, mekanisering, øget brug af kemikalier, specialisering og regeringspolitikker, der favoriserede maksimering af produktionen"- (Abubakar og Attanda)

Lad os se på, hvordan vi kan integrere parenteser til ændring af bogstaver - Ifølge Abubakar og Attanda steg "[f]ood and fiber productivity due to new technologies, mechanization, increased chemical use, specialization, and government policies that favorized maximizing production".

Her er ordet "food" skrevet, da det ændrer på versalerne i forhold til det oprindelige citat.

Ændring i tid

Du kan bruge parenteser til at ændre tempus i sætninger, der står i anførselstegn.

Eksempel- "Harry og Dan har arbejdet intenst på projektet."

Denne sætning kan ændres til nutid - "Harry og Dan [arbejder] ihærdigt på projektet."

Her repræsenterer ordet "are" nutid og erstattes med "have been" i dette eksempel.

Parenteser vs. parenteser

BeslagParentes
De er angivet som firkantede parenteser [ ].De er angivet som runde parenteser ( )
Bruges til at forklare nogle ord i citatet for at skabe klarhed.Bruges til at tilføje yderligere oplysninger til tilbuddet

Begynd at lave infografik og videnskabelige illustrationer

Udforsk dine forskningsemner ved hjælp af fakta og tal, og formidl dem i brugervenlige billeder i form af infografik. Tilmeld dig til Mind the Graph at bryde komplicerede forskningsemner op i enklere former.

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner