Iekavas ir viena no 14 angļu valodā lietotajām interpunkcijas zīmēm, un to ir grūti apgūt, jo [iekavas], {iekavas} un (iekavas) šķiet līdzīgas. Visbiežāk iekavas un iekavas tiek kļūdaini lietotas savstarpēji aizvietojami, taču tas rada interpunkcijas kļūdu un kropļo rakstīšanas kvalitāti. 

Iekavas pēdiņās tiek izmantoti, lai vienkāršotu un izskaidrotu informāciju, padarot to lasītājiem saprotamu. Šie vārdi parasti nav citāta daļa. Aplūkosim, kā un kur lietot iekavas, kā arī zināsim, kāda ir pamatatšķirība starp iekavām un iekavām.

"(Noskaidrojiet savu darbu ar Mind the Graph)"

Pirms uzzināt vairāk par iekavām pēdiņās, uz brīdi iepazīstieties ar Mind the Graph teksta rediģēšanas funkcijām. Neskatoties uz to, ka Mind the Graph ir atzīts par infografikas rīku, tas ir lieliski piemērots arī tekstu rediģēšanai. Iet uz darba telpu un pārliecinieties paši!

Kā pareizi izmantot iekavās citātu ietvaros

Precizējums: Iekavas pēdiņās 

Tos izmanto, lai precizētu citātā izmantoto vārdu nozīmi.

Piemērs - Tās [zilās gaismas brilles] bloķē ekrāna zilo gaismu, aizsargā acis un palīdz jums strādāt bez bažām.

Šeit vārdi "Bluelight glasses" paskaidro vietniekvārda "Tas" nozīmi.

Paskaidrojums: Iekavas pēdiņās 

Tie tiek izmantoti, lai paskaidrotu noteiktu citātā lietoto terminoloģiju.

Piemērs - Dārzkopība mājās [dārzkopība uz terases, balkona vai piemājas dārzkopība] palīdz uzturēt fizisko formu un sniedz vairākas priekšrocības veselībai. 

Šeit vārdi iekavās "dārzkopība uz terases, dārzkopība uz balkona vai piemājas dārzkopība" tiek izmantoti, lai paskaidrotu segmentus, kas ietilpst jēdzienā "mājas dārzkopība", tādējādi teikumu var skaidri izskaidrot.

Uzsvars

Iekavas tiek izmantotas, lai uzsvērtu konkrētus vārdus, izmantojot slīprakstu vai treknrakstā izceltas frāzes.

Piemērs - "Dzīvesveida slimībām ir kopīgi riska faktori, kas ir līdzīgi ilgstošai triju modificējamu dzīvesveida veidu iedarbībai -. smēķēšana, neveselīgs uzturs un nepietiekama fiziskā aktivitāte. [pasvītrojums pievienots]."

Šeit vārdi "smēķēšana, neveselīgs uzturs un nepietiekama fiziskā aktivitāte" ir izmantoti, lai radītu uzsvaru citātā un parādītu šo vārdu nozīmi.

Tulkojums

Ja citātā ir vārdi citā valodā, varat izmantot iekavas, lai paskaidrotu vārdu nozīmi.

Piemērs- Marks sasveicinājās ar Mariju, sakot: "Bonjour Marie, Enchante. [Sveiks, Marie, prieks iepazīties]".

Šeit iekavās rakstītais "Hello Marie, nice to meet you" ir franču valodas versijas "Bonjour Marie, Enchante" tulkojums angļu valodā.

Kļūdas norādīšana

Ja kādā no citāta vārdiem ir kļūda, izmantojiet iekavas "sic". "Sic" norāda, ka rakstītājs nav pieļāvis kļūdas, bet pašā citātā ir kļūdas.

Piemērs- "Skaistumkopšanas nozare, kas rada [sic] vairāk nekā $100 miljardu ieņēmumi visā pasaulē."

Šeit vārda "ģenerē" vietā būtu jālieto vārds "ģenerē", bet tā vietā iekavās ir lietots "sic'", lai norādītu, ka "ģenerē" nav rakstītāja kļūdaini rakstīts, bet ir ievietots citātā.

Vārdu rakstīšana ar lielajiem burtiem

Izmantojiet iekavas pēdiņās ja maināt lielo burtu rakstību, vienlaikus mainot teikuma formu.

Piemērs - "Pārtikas un šķiedras produktivitāte pieauga, pateicoties jaunām tehnoloģijām, mehanizācijai, pastiprinātai ķīmisko vielu izmantošanai, specializācijai un valdības politikai, kas veicināja maksimālu ražošanas apjoma palielināšanu" (Abubakar un Attanda).

Aplūkosim, kā mēs varam integrēt iekavās, lai mainītu burtu formu - Saskaņā ar Abubakara un Attandas teikto "[f]ood un šķiedru produktivitāte palielinājās jaunu tehnoloģiju, mehanizācijas, ķīmisko vielu lietošanas palielināšanās, specializācijas un valdības politikas, kas veicināja ražošanas maksimizāciju, dēļ".

Šeit vārds "pārtika" ir rakstīts tā, kā tas izmaina lielo sākumburtu no sākotnējā citāta.

Laiku maiņa

Lai mainītu pēdiņās lietotās frāzes laiku, varat izmantot iekavas.

Piemērs- "Harijs un Dens ir cītīgi strādājuši pie projekta."

Šo teikumu var pārveidot tagadnes laikā - "Harijs un Dens [cītīgi] strādā pie projekta."

Vārds "ir" šajā piemērā ir tagadnes laiks, un tas ir aizstāts ar "ir bijuši".

Iekavas pret iekavām

KronšteiniParentēzes
Tie ir norādīti kvadrātiekavās [ ]Tie ir norādīti apaļos iekavās ( )
Izmanto, lai paskaidrotu dažus vārdus citātā, lai nodrošinātu skaidrību.Izmanto, lai citātam pievienotu papildu informāciju

Sāciet veidot infografikas un zinātniskas ilustrācijas

Izpētiet savu pētījumu tēmas, izmantojot faktus un skaitļus, un atspoguļojiet tos viegli lietojamos attēlos infografikas veidā. Reģistrējieties Mind the Graph sadalīt sarežģītas pētniecības tēmas vienkāršākās formās.

logotipa abonements

Abonēt mūsu biļetenu

Ekskluzīvs augstas kvalitātes saturs par efektīvu vizuālo
komunikācija zinātnē.

- Ekskluzīvs ceļvedis
- Dizaina padomi
- Zinātnes jaunumi un tendences
- Mācību pamācības un veidnes