Forskning er et stærkt værktøj til at få indsigt i verden omkring os. Uanset om det er i den akademiske verden, industrien eller den offentlige sektor, kan forskningsstudier informere beslutningstagning, drive innovation og forbedre vores forståelse af komplekse fænomener. Men værdien af forskning ligger ikke kun i de indsamlede data, men også i fortolkningen af resultaterne. Korrekt fortolkning af forskningsresultater er afgørende for at uddrage meningsfuld indsigt, drage nøjagtige konklusioner og informere om fremtidige forskningsretninger. 

I denne Mind the Graph-artikel vil du forstå det grundlæggende koncept for fortolkning af resultater i forskning. Artiklen gennemgår den rigtige procedure til kontrol, rensning og redigering af dine data, samt hvordan du organiserer dem effektivt for at lette fortolkningen.

Hvad er fortolkning af resultater i forskning?

Processen med at fortolke og give mening til data, der er produceret i et forskningsstudie, kaldes fortolkning af forskningsresultater. Det indebærer at studere dataenes mønstre, tendenser og korrelationer for at udvikle pålidelige resultater og lave meningsfulde konklusioner.  

Fortolkning er et afgørende trin i forskningsprocessen, da det hjælper forskere med at bestemme relevansen af deres resultater, relatere dem til eksisterende viden og forme efterfølgende forskningsmål. En grundig fortolkning af forskningsresultater kan være med til at garantere, at resultaterne er legitime og troværdige, og at de bidrager til udviklingen af viden inden for et studieområde. 

Fortolkningen af forskningsresultater kræver flere trin, herunder kontrol, rensning og redigering af data for at sikre, at de er nøjagtige, og at de organiseres korrekt for at forenkle fortolkningen. For at undersøge data og udlede pålidelige resultater skal forskere anvende passende statistiske metoder. De skal desuden overveje de større konsekvenser af deres resultater, og hvordan de kan anvendes i hverdagsscenarier. 

Det er vigtigt at huske på, at det at nå frem til præcise konklusioner og samtidig generere meningsfulde slutninger er en iterativ proces, der kræver grundig undersøgelse. 

Processen med at kontrollere, rense og redigere data

Processen med at tjekke, rense og redigere data kan opdeles i tre faser: screening, diagnosticering og behandling. Hvert trin har et særskilt mål og et sæt opgaver, der skal verificere dataenes nøjagtighed og pålidelighed. 

Screeningsfase

Screeningsprocessen består af en første inspektion af dataene for at finde eventuelle fejl eller uregelmæssigheder. At køre grundlæggende beskrivende statistik, gennemgå datafordelinger og opdage manglende værdier kan alt sammen være en del af dette. Målet med denne fase er at opdage eventuelle problemer med dataene, som skal undersøges nærmere.

Diagnostisk fase

Den diagnostiske fase indebærer en mere omfattende gennemgang af dataene for at identificere særlige problemer, der skal løses. Identificering af outliers, undersøgelse af relationer mellem variabler og spotting af abnormiteter i data er alle eksempler på dette. Målet med denne fase er at identificere eventuelle problemer med dataene og foreslå passende behandlingsmuligheder.

Behandlingsfase

Behandlingsfasen indebærer, at man tager skridt til at løse eventuelle problemer, der er fundet under diagnosticeringsfasen. Det kan involvere eliminering af outliers, udfyldning af manglende værdier, transformation af data og redigering af data. Målet med denne fase er at garantere, at dataene er pålidelige, præcise og i det rette format til analyse.

Forskere kan garantere, at deres data er af høj kvalitet og acceptable til analyse ved at bruge en struktureret tilgang til datatjek, -rensning og -redigering.

Hvordan organiserer man visning og beskrivelse af data?

Organisering af datavisning og -beskrivelse er et andet kritisk trin i processen med at analysere undersøgelsesresultater. Det format, som data præsenteres i, har en betydelig indflydelse på, hvor hurtigt de kan forstås og fortolkes. Følgende er nogle gode råd til organisering af datavisning og -beskrivelse.

Bedste praksis for kvalitative data omfatter følgende:

 • Brug citater og anekdoter: Brug citater og anekdoter fra deltagerne til at illustrere centrale temaer og mønstre i dataene.
 • Gruppér lignende svar: Lignende svar bør grupperes sammen for at finde hovedtemaer og mønstre i dataene.
 • Brug tabeller: Tabeller til at arrangere og opsummere hovedtemaer, kategorier eller underkategorier, der er afsløret af dataene.
 • Brug tal: Figurer, såsom diagrammer eller grafer, kan hjælpe dig med at visualisere data og få øje på mønstre eller tendenser.
 • Giv kontekst: Forklar forskningsprojektets emne eller hypotese, der undersøges, samt alle vigtige baggrundsoplysninger, før du præsenterer resultaterne.
 • Brug et enkelt og direkte sprog: Brug et klart og kortfattet sprog til at beskrive de data, der gives.

Bedste praksis for kvantitative data omfatter følgende:

 • Brug relevante diagrammer og grafer: Vælg det rigtige diagram eller den rigtige graf til de data, der skal præsenteres. Et søjlediagram kan f.eks. være ideelt til kategoriske data, men et spredningsdiagram kan være passende til kontinuerlige data.
 • Mærk akserne, og inkluder en forklaring: Mærk akserne i diagrammet eller grafen, og medtag en forklaring på de symboler eller farver, der er brugt. Det gør det lettere for læserne at forstå de oplysninger, der tilbydes.
 • Giv kontekst: Giv kontekst til de data, der gives. Dette kan omfatte en kort opsummering af det forskningsspørgsmål eller den hypotese, der overvejes, samt relevant baggrundsinformation.
 • Brug et klart og kortfattet sprog: Brug et klart og kortfattet sprog til at beskrive de data, der gives. Undgå at bruge teknisk jargon eller komplekst sprog, som læserne kan have svært ved at forstå.
 • Fremhæv vigtige resultater: Fremhæv bemærkelsesværdige fund i de leverede data. Et eksempel er at identificere tendenser, mønstre eller væsentlige forskelle på tværs af grupper.
 • Opret en oversigtstabel: Giv en oversigtstabel, der forklarer de data, der leveres. Nøgledata som gennemsnit, medianer og standardafvigelser kan inkluderes.

3 Tips til fortolkning af forskningsresultater

Her er nogle vigtige tips, du skal huske på, når du fortolker forskningsresultater:  

 1. Hav dit forskningsspørgsmål for øje: Det vigtigste råd til fortolkning af resultaterne er at holde sig sit forskningsspørgsmål for øje. Din fortolkning skal være centreret om at besvare dit forskningsspørgsmål, og al din analyse skal være rettet i den retning.
 2. Overvej alternative forklaringer: Det er vigtigt at tænke over alternative forklaringer på dine resultater. Spørg dig selv, om der er andre omstændigheder, der kan påvirke dine resultater, og vurder dem omhyggeligt. Det kan være med til at garantere, at din fortolkning er baseret på evidens og ikke på antagelser eller fordomme. 
 3. Kontekstualiser resultaterne: Sæt resultaterne i perspektiv ved at sammenligne dem med tidligere forskning inden for det pågældende emne. Det kan hjælpe med at identificere tendenser, mønstre eller uoverensstemmelser, som du måske ellers ville have overset, samt skabe et grundlag for efterfølgende forskning. 

Ved at følge disse tre tips kan du hjælpe med at garantere, at din fortolkning af data er korrekt, nyttig og relevant for dit forskningsemne og den større sammenhæng inden for dit forskningsområde.

Professionelt og skræddersyet design til dine publikationer

Mind the Graph er et sofistikeret værktøj, der giver professionelle og tilpasselige designs til forskningspublikationer. Gør din forskning mere visuel ved at bruge iøjnefaldende grafik, diagrammer og grafer. Med Mind the Graph kan du ganske enkelt generere visuelt tiltalende og informative publikationer, der fanger dit publikum og forklarer forskningsresultaterne.

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner