Araştırma, çevremizdeki dünya hakkında içgörü kazanmak için güçlü bir araçtır. İster akademide, ister sanayide veya kamu sektöründe olsun, araştırma çalışmaları karar alma süreçlerini bilgilendirebilir, inovasyonu teşvik edebilir ve karmaşık olgulara ilişkin anlayışımızı geliştirebilir. Ancak, araştırmanın değeri sadece toplanan verilerde değil, aynı zamanda sonuçların yorumlanmasında da yatmaktadır. Araştırma bulgularının doğru bir şekilde yorumlanması, anlamlı içgörüler elde etmek, doğru sonuçlar çıkarmak ve gelecekteki araştırma yönelimlerini bilgilendirmek için kritik öneme sahiptir. 

Bu Mind the Graph makalesinde, araştırmada sonuçların yorumlanmasına ilişkin temel kavramı anlayacaksınız. Makale, verilerinizi kontrol etmek, temizlemek ve düzenlemek için doğru prosedürün yanı sıra yorumlamaya yardımcı olmak için bunları nasıl etkili bir şekilde düzenleyeceğinizi de ele alacaktır.

Araştırmada sonuçların yorumlanması nedir?

Bir araştırma çalışmasında üretilen verilerin yorumlanması ve anlamlandırılması süreci, araştırma sonuçlarının yorumlanması olarak bilinir. Güvenilir bulgular geliştirmek ve anlamlı sonuçlar çıkarmak için verilerin örüntülerini, eğilimlerini ve korelasyonlarını incelemeyi gerektirir.  

Yorumlama, araştırmacıların elde ettikleri sonuçların uygunluğunu belirlemelerine, bunları mevcut bilgilerle ilişkilendirmelerine ve sonraki araştırma hedeflerini şekillendirmelerine yardımcı olduğu için araştırma sürecinde çok önemli bir adımdır. Araştırma sonuçlarının kapsamlı bir şekilde yorumlanması, bulguların meşru ve güvenilir olduğunun ve bir çalışma alanındaki bilginin gelişimine katkıda bulunduğunun garanti altına alınmasına yardımcı olabilir. 

Araştırma sonuçlarının yorumlanması, doğruluğundan emin olmak için verilerin kontrol edilmesi, temizlenmesi ve düzenlenmesi ve yorumlamayı basitleştirmek için uygun şekilde organize edilmesi dahil olmak üzere birçok adım gerektirir. Verileri incelemek ve güvenilir bulgular elde etmek için araştırmacılar uygun istatistiksel yöntemler kullanmalıdır. Ayrıca, elde ettikleri sonuçların daha büyük etkilerini ve bunların günlük senaryolara nasıl uygulanacağını da göz önünde bulundurmalıdırlar. 

Anlamlı çıkarımlar üretirken kesin sonuçlara varmanın, kapsamlı bir araştırma gerektiren yinelemeli bir süreç olduğunu akılda tutmak çok önemlidir. 

Verilerin kontrol edilmesi, temizlenmesi ve düzenlenmesi süreci

Veri kontrol, temizleme ve düzenleme süreci üç aşamaya ayrılabilir: tarama, teşhi̇s ve tedavi̇. Her adımın ayrı bir hedefi ve verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini doğrulamak için bir dizi görevi vardır. 

Tarama aşaması

Tarama süreci, herhangi bir hata veya anormallik bulmak için verilerin ilk incelemesinden oluşur. Temel tanımlayıcı istatistikleri çalıştırmak, veri dağılımlarını gözden geçirmek ve eksik değerleri keşfetmek bunun bir parçası olabilir. Bu aşamanın amacı, verilerle ilgili daha fazla araştırılması gereken endişeleri keşfetmektir.

Teşhis aşaması

Teşhis aşaması, ele alınması gereken belirli endişeleri belirlemek için verilerin daha kapsamlı bir şekilde incelenmesini gerektirir. Aykırı değerlerin belirlenmesi, değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılması ve verilerdeki anormalliklerin tespit edilmesi bunun örnekleridir. Bu aşamanın amacı, verilerle ilgili sorunları tespit etmek ve uygun tedavi seçenekleri önermektir.

Tedavi aşaması

Tedavi aşaması, teşhis aşamasında bulunan herhangi bir zorluğu çözmek için harekete geçmeyi gerektirir. Bu, aykırı değerlerin ortadan kaldırılmasını, eksik değerlerin doldurulmasını, verilerin dönüştürülmesini ve verilerin düzenlenmesini içerebilir. Bu aşamanın amacı, verilerin güvenilir, kesin ve analiz için uygun formatta olmasını sağlamaktır.

Araştırmacılar, veri kontrolü, temizliği ve düzenlemesi için yapılandırılmış bir yaklaşım kullanarak verilerinin yüksek kaliteli ve analiz için kabul edilebilir olduğunu garanti edebilirler.

Veri gösterimi ve açıklaması nasıl düzenlenir?

Verilerin görüntülenmesi ve tanımlanmasının düzenlenmesi, çalışma sonuçlarının analiz edilmesi sürecinde bir diğer kritik aşamadır. Verilerin hangi formatta sunulduğu, ne kadar hızlı anlaşılıp yorumlanabileceği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Aşağıda veri görüntüleme ve açıklama organizasyonu için bazı en iyi uygulamalar yer almaktadır.

Nitel veriler için en iyi uygulamalar aşağıdakileri içerir:

 • Alıntılar ve anekdotlar kullanın: Verilerdeki temel temaları ve örüntüleri göstermek için katılımcılardan alıntılar ve anekdotlar kullanın.
 • Benzer yanıtları gruplayın: Verilerdeki ana temaları ve örüntüleri bulmak için benzer yanıtlar bir araya getirilmelidir.
 • Tabloları kullanın: Verilerin ortaya çıkardığı ana temaları, kategorileri veya alt kategorileri düzenlemek ve özetlemek için tablolar.
 • Rakamları kullanın: Çizelgeler veya grafikler gibi şekiller verileri görselleştirmenize ve kalıpları veya eğilimleri tespit etmenize yardımcı olabilir.
 • Bağlam sağlayın: Bulguları sunmadan önce, araştırma projesinin konusunu veya incelenen hipotezi ve önemli arka plan bilgilerini açıklayın.
 • Basit ve doğrudan bir dil kullanın: Verilen verileri açıklamak için açık ve özlü bir dil kullanın.

Nicel veriler için en iyi uygulamalar aşağıdakileri içerir:

 • İlgili çizelge ve grafikleri kullanın: Sunulan veriler için doğru grafiği veya çizelgeyi seçin. Örneğin bir çubuk grafik kategorik veriler için ideal olabilir, ancak sürekli veriler için bir dağılım grafiği uygun olabilir.
 • Eksenleri etiketleyin ve bir açıklama ekleyin: Grafik veya çizelgenin eksenlerini etiketleyin ve kullanılan sembolleri veya renkleri açıklamak için bir açıklama ekleyin. Bu, okuyucuların sunulan bilgileri anlamasını kolaylaştırır.
 • Bağlam sağlayın: Verilmekte olan verilere bağlam kazandırın. Bu, söz konusu araştırma konusunun veya hipotezin kısa bir özetinin yanı sıra ilgili arka plan bilgilerini de içerebilir.
 • Açık ve özlü bir dil kullanın: Verilen verileri açıklamak için açık ve özlü bir dil kullanın. Okuyucuların anlamakta zorlanabileceği teknik jargon veya karmaşık bir dil kullanmaktan kaçının.
 • Önemli bulguları vurgulayın: Sağlanan verilerdeki kayda değer bulguları vurgulayın. Gruplar arasında herhangi bir eğilim, kalıp veya önemli eşitsizliklerin belirlenmesi buna bir örnektir.
 • Bir özet tablo oluşturun: Sağlanan verileri açıklayan bir özet tablo sunun. Ortalamalar, medyanlar ve standart sapmalar gibi temel veriler dahil edilebilir.

3 Araştırma sonuçlarının yorumlanması için ipuçları

İşte araştırma sonuçlarını yorumlarken akılda tutulması gereken bazı önemli ipuçları:  

 1. Araştırma sorunuzu aklınızda tutun: Sonuçları yorumlamak için en önemli tavsiye, araştırma sorunuzu aklınızda tutmanızdır. Yorumunuz araştırma sorunuzu ele almaya odaklanmalı ve tüm analiziniz bu yönde olmalıdır.
 2. Alternatif açıklamaları göz önünde bulundurun: Sonuçlarınız için alternatif açıklamalar üzerinde düşünmek çok önemlidir. Bulgularınızı etkileyen başka koşullar olup olmadığını kendinize sorun ve bunları dikkatlice değerlendirin. Bu, yorumunuzun varsayımlara veya önyargılara değil kanıtlara dayandığının garanti edilmesine yardımcı olabilir. 
 3. Sonuçları bağlamsallaştırın: Sonuçları, ilgili konudaki geçmiş araştırmalarla karşılaştırarak bir perspektife oturtun. Bu, başka türlü gözden kaçırmış olabileceğiniz eğilimlerin, kalıpların veya tutarsızlıkların belirlenmesine yardımcı olabilir ve sonraki araştırmalar için bir temel sağlayabilir. 

Bu üç ipucunu takip ederek, veri yorumunuzun doğru, faydalı ve araştırma konunuzla ve araştırma alanınızın daha geniş bağlamıyla ilgili olmasını garanti etmeye yardımcı olabilirsiniz.

Yayınlarınız için profesyonel ve özel tasarımlar

Mind the Graph profesyonel ve özelleştirilebilir araştırma yayını tasarımları sağlayan sofistike bir araçtır. Göz alıcı görseller, çizelgeler ve grafikler kullanarak araştırmanızın görsel etkisini artırın. Mind the Graph ile hedef kitlenizi cezbeden ve araştırmanın bulgularını başarılı bir şekilde açıklayan görsel olarak çekici ve bilgilendirici yayınlar oluşturabilirsiniz.

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar