В днешната дигитална ера изобилието от информация представлява сериозно предизвикателство: как изследователите, учените и специалистите могат ефективно да идентифицират, да получат достъп и да цитират научно съдържание сред огромното море от данни? Идентификаторите на цифрови обекти (DOI) се появиха като ключов инструмент в сферата на научната комуникация.

DOI доведоха до трансформиране на начина, по който се ориентираме и правим справки за научни материали, като предоставиха стандартизиран метод за идентифициране и намиране на цифрово съдържание. 

Тази статия има двойна цел: да даде изчерпателен отговор на въпроса "Какво е DOI?" и да предложи ценна информация за стиловете на цитиране. 

Като навлиза в концепцията за DOI, изследва значението им в научната комуникация и предоставя практически насоки за включване на DOI в цитати, тази статия има за цел да даде на читателите задълбочено разбиране за DOI и тяхната роля в процеса на цитиране.

Какво е DOI?

Идентификаторът на цифров обект (DOI) е уникален буквено-цифров идентификатор, който се присвоява на цифров обект или ресурс, за да се гарантира неговата постоянна достъпност и цитируемост в интернет. За да разберем историческия контекст на DOI, трябва да проследим историята от края на 20. век, когато интернет се разширява бързо и цифровата информация става все по-разпространена.

В началото на интернет хипервръзките се превърнаха в основен инструмент за свързване на уеб страници и ресурси. С експоненциалното нарастване на количеството цифрово съдържание обаче поддържането на надеждни и устойчиви връзки се превърна в сериозно предизвикателство. URL адресите (Uniform Resource Locators) се използваха често за препратки към уеб страници, но те бяха склонни към разваляне на връзките - ситуация, при която URL адресите стават невалидни поради промени в уеб адресите или изчезване на ресурси.

През 1998 г. е създадена Международната фондация за DOI (IDF), която признава необходимостта от стабилна и устойчива система за свързване. IDF си сътрудничи с различни заинтересовани страни, включително издатели, библиотеки и доставчици на технологии, за да разработи системата DOI.

Системата DOI е вдъхновена от системата Handle - децентрализиран мрежов протокол, предназначен за присвояване на уникални идентификатори на цифрови обекти. Въз основа на тази концепция системата DOI въвежда централизирана агенция за регистрация, която отговаря за присвояването и поддържането на DOI. Тази агенция е известна като Международен регистрационен орган на Фондацията DOI.

През 2000 г. IDF официално стартира системата DOI, като първоначално се фокусира върху академичния и издателския сектор. Основната цел беше да се осигури надежден и постоянен идентификатор за научни статии, списания и други цифрови ресурси. Издателите започнаха да присвояват DOI на своите публикации, като по този начин гарантираха, че дори при промяна на уеб адресите или преместване на съдържанието DOI ще остане постоянен и ще осигури надеждна връзка към ресурса.

С течение на времето използването на DOI се разшири отвъд научните публикации. Други области, включително правителствени агенции, изследователски институции и промишлени сектори, признаха ползите от DOI за осигуряване на постоянен достъп до цифрови ресурси. DOI бяха присвоени на набори от данни, доклади от конференции, отчети и различни други видове цифрово съдържание, което разшири тяхното приложение и значение.

В подкрепа на инфраструктурата на системата DOI няколко организации се превърнаха в агенции за регистрация на DOI, които отговарят за присвояването на DOI в определени области или отрасли. Тези регистрационни агенции работят в сътрудничество с IDF, за да гарантират целостта и функционалността на системата за ДОИ.

Днес DOI са неразделна част от научната комуникация и разпространението на цифрови знания. Те осигуряват надежден и стандартизиран метод за идентифициране, достъп и цитиране на цифрови ресурси, като гарантират тяхната дългосрочна наличност и улесняват точното позоваване в академичен и професионален контекст.

Как може да се използва Doi, за да се намери статията, към която се отнася?

За да използвате DOI за намиране на статията, към която се отнася, можете да следвате един прост процес. Първо, копирайте DOI, който обикновено се представя като уникален буквено-цифров низ, например "10.1234/abcd1234".

След това отворете уеб браузър и отидете до услугата за разрешаване на DOI. Тези услуги са специално разработени за преобразуване на DOI в полезни връзки, които водят директно към желаната статия. Обичайните услуги за разрешаване на DOI включват CrossRef's Резолвер на DOI и Международен Фондация DOI разрешаващо устройство.

След като влезете в услугата за разрешаване на DOI, поставете копирания DOI в предоставеното поле за търсене или въвеждане. Щракнете върху бутона "Разрешаване" или "Напред", за да стартирате процеса на търсене.

След това преобразувателят на DOI обработва DOI и пренасочва потребителя към уебстраницата или целевата страница на съответната статия. Тази страница обикновено съдържа подробна информация за статията, включително заглавие, автори, резюме и данни за публикацията. В много случаи потребителите ще имат безплатен или ограничен достъп до пълния текст на статията, в зависимост от правилата за абонамент или достъп на списанието.

Чрез използването на DOI и услугата за разрешаване на DOI изследователите, студентите и специалистите могат ефективно да намерят и да получат достъп до конкретната статия, свързана с DOI, като гарантират точно позоваване и улесняват извличането на научно съдържание.

Примери за намиране на DOI

DOI могат да бъдат открити на различни места, особено в научни публикации и цифрови ресурси. Ето няколко примера за места, където можете да намерите DOI:

  • Академични статии: Много научни статии, независимо дали са публикувани в списания, сборници от конференции или академични бази данни, включват DOI. DOI често се показват на видно място на първата страница или в близост до заглавието, резюмето или информацията за автора на статията.
  • Книги и глави от книги: DOI обикновено се присвояват на книги и глави от книги, особено в академични и научноизследователски публикации. Те могат да бъдат открити на страницата с авторските права, в началото или в края на главата, или в раздела за литература.
  • Изследователски набори от данни: Тъй като изследователските данни стават все по-важни, на масивите от данни се присвояват DOI, за да се гарантира тяхната цитируемост и откриваемост. DOI за наборите от данни обикновено се предоставят заедно с описанието на набора от данни, метаданните или информацията за цитиране.
  • Доклади и технически документи: Доклади, бели книги, технически документи и други подобни ресурси също могат да имат присвоени DOI. DOI често се посочва на заглавната страница, в заглавието или в метаданните на документа.
  • Онлайн списания и платформи за бази данни: Много онлайн списания и академични платформи за бази данни показват DOI като част от метаданните на статиите си. Когато преглеждате статии в тези платформи, DOI обикновено се предоставя заедно със заглавието, авторите и резюмето на статията.
  • Цифрови хранилища и институционални уебсайтове: Цифровите хранилища, като например институционалните хранилища или хранилищата за конкретни теми, често определят DOI на съдържанието, което хостват. Когато получавате достъп до материали от тези хранилища, DOI обикновено може да бъде открит на уебстраницата, на която е показан ресурсът, или в указанията за цитиране на хранилището.
  • Списъци с препратки и цитати: Когато проучвате научни статии, често срещано явление е да откриете DOI, посочени в списъците с препратки заедно с библиографската информация за цитираните произведения. Цитатите в други публикации, като книги или статии, също могат да включват DOI, когато са налични.

Какво представлява DOI в APA?

В Стил APA, DOI трябва да бъде представен като обикновен текст, който не е изписан с големи букви. Ето примери, демонстриращи форматирането на заглавия, номера на томове/издания, номера на страници и DOI в различни контексти:

1. Статия с DOI

Фамилия на автора, инициал на първото име на автора. (година). Заглавие на статията. Заглавие на списанието, Обем(брой), диапазон на страниците. DOI

Пример:

Smith, J. R. (2021). Въздействието на изменението на климата върху биологичното разнообразие. Наука за околната среда, 15(2), 123-145. https://doi.org/10.1234/abcd1234

2. Книга с DOI

Фамилия на автора, инициал на първото име на автора. (година). Заглавие на книгата. Издател. DOI

Пример:

Johnson, A. B. (2019). Изследване на Вселената: Изчерпателно ръководство. Издателство Вселена. https://doi.org/10.5678/xyz7890

Scribbr Проверка на цитатиНово

Проверката на цитати в ScribbrНовото е мощен инструмент, който ви спестява време, като осигурява точни цитати. Съчетавайки технология с изкуствен интелект и експертни познания, той улавя грешки като неправилно форматиране на автора и липсваща информация. 

Тя проверява пунктуацията, капитализацията и употребата на "и др." и отбелязва несъответствия. Освен това открива липсващи препратки, като предоставя интерактивен отчет за бързо разрешаване на проблема. Поддържайки различни стилове, той предлага безпроблемно изживяване без регистрация. 

Можете да избирате между проверка с помощта на изкуствен интелект и експертна помощ за безупречни резултати. Със Scribbr можете уверено да се справяте със сложните препратки, като пестите време и поддържате високи стандарти за точност.

300+ предварително направени красиви шаблони за професионални инфографики

Mind the Graph е платформа, която предлага на учените богат избор от над 300 готови, визуално привлекателни шаблона за създаване на професионални инфографики. Тези шаблони са специално разработени, за да помогнат на учените ефективно да предават сложни научни концепции и данни чрез визуални средства. Освен това платформата предоставя различни инструменти и функции, като например интерактивни елементи и графики, за повишаване на качеството и въздействието на инфографиките. Като използват Mind the Graph, учените могат да оптимизират процеса на проектиране, спестявайки ценно време и усилия.

научни илюстрации
абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони