З давніх-давен історії відігравали важливу роль у людській цивілізації. Наративи мають дивовижний потенціал захоплювати наш мозок, торкатися наших сердець і змінювати наше сприйняття світу, незалежно від того, чи ми знаходимо їх у класичних міфах, байках чи сучасних романах і фільмах. Але що ж лежить в основі цих захопливих історій? Як розшифрувати складнощі та шари сенсу, заховані в цих історіях?

Наративний аналіз аналізує, розшифровує та прояснює суть розповіді. Наративний аналіз дає змогу дослідити основні теми, патерни та соціальні наслідки, закладені в наративній структурі.

Цей комплексний посібник має на меті надати знання та навички, необхідні для точної оцінки та розуміння наративів.

Що таке наративний аналіз?

Наративний аналіз - це міждисциплінарний підхід, спрямований на розуміння та інтерпретацію структури, змісту та значення наративів. Він передбачає аналіз цілої низки підходів до оповіді, зокрема тих, що зустрічаються в літературі, усних традиціях, кіно, особистих розповідях тощо. Наративний аналіз досліджує історії, щоб визначити основні теми, закономірності та соціальні наслідки, які в них містяться.

В основі наративного аналізу лежить визнання того, що історії є потужним інструментом комунікації, самовираження та передачі культури, а не лише розважальними чи вигаданими творіннями. Дослідники та науковці зацікавлені дізнатися більше про те, як історії впливають на соціальну динаміку, змінюють наше сприйняття світу та відображають як індивідуальний, так і груповий досвід.

Типи наративів

Існує багато різних типів наративів, кожен з яких має свої особливості та цілі. Ось кілька прикладів поширених наративних форматів:

Літературні оповідання

 • Художні твори, такі як романи, оповідання, поезія та п'єси.
 • Заплутані оповіді, всебічно розвинені персонажі та тематичні розвідки.
 • Розважати, спонукати до роздумів та викликати емоції.

Усні оповіді

 • Передається усно з покоління в покоління.
 • Включає усну історію, казки, міфи та легенди.
 • Зберігає культурну спадщину, дає моральні уроки та створює колективні ідентичності.

Особисті розповіді

 • Розповіді про унікальний досвід, спогади та роздуми.
 • Написані у формі особистих есе, автобіографій, спогадів або щоденників.
 • Дає уявлення про перспективи, емоції та особистісний розвиток людини.

Історичні наративи

 • Описує людей, події та історичні зміни.
 • Спирається на історичні записи, свідчення очевидців та дослідження.
 • Представляє фактичні наративи історичних подій та формує наше розуміння історії.

Медійні наративи

 • Зустрічається в засобах масової інформації, таких як фільми, телепередачі, документальні фільми та репортажі.
 • Використовує візуальні та аудіо елементи для розповіді історій та передачі інформації.
 • Розважає, навчає та впливає на громадську думку.

Цифрові наративи

 • З'явився з розвитком цифрових технологій.
 • Включає наративи в соціальних мережах, досвід віртуальної реальності, наративи інтерактивних відеоігор та сторітелінг в Інтернеті.

Інституційні наративи

 • Створюються такими інституціями, як бізнес, уряди та релігійні групи.
 • Формувати громадське сприйняття інституції, її принципів та цілей.
 • Стратегічно створена для впливу на громадську думку та підтримки інституційної легітимності.

Міфічні оповіді

 • Зустрічається в релігійних і культурних традиціях.
 • Пояснювати походження світу, природних явищ і людських практик.
 • Часто містять надприродні або божественні елементи.

Мета наративного аналізу

Метою наративного аналізу є всебічне та глибоке розуміння наративів шляхом вивчення їхніх глибинних структур, тем і соціальних наслідків. Шляхом ретельного та систематичного вивчення тексту наративний аналіз має на меті розплутати складнощі та хитросплетіння оповіді.

Він має на меті дослідити, як наративи впливають на наше розуміння світу, наше сприйняття його, і як вони репрезентують індивідуальний та колективний досвід. Дослідники можуть виявити глибший сенс і культурну цінність, приховану в наративах, ретельно вивчаючи наративні техніки, розвиток персонажів, сюжетні структури та символічні елементи. 

Наративний аналіз також має на меті пролити світло на динаміку влади, соціальні репрезентації та ідеологічні підвалини, присутні в наративах, що дає змогу критично оцінити передані повідомлення та цінності. Зрештою, наративний аналіз прагне запропонувати глибоке розуміння мінливого впливу історій та їхньої ролі у формуванні наших ідентичностей, переконань і суспільної динаміки.

Контент-аналіз X Наративний аналіз

Контент-аналіз і наративний аналіз - це два різні підходи, які використовуються в дослідженнях для аналізу текстів, зокрема наративів. 

Контент-аналіз фокусується на об'єктивному вивченні явного змісту тексту, категоризації та кількісній оцінці певних елементів або тем. Його часто використовують для вивчення великих масивів даних і виявлення закономірностей або тенденцій. 

Наративний аналіз, з іншого боку, має на меті якісну інтерпретацію та розуміння наративів, досліджуючи їхній глибинний зміст, структуру та суб'єктивний досвід. Він передбачає уважне читання, інтерпретацію та роботу з нюансами наративу. 

У той час як контент-аналіз наголошує на об'єктивності та узагальненості, наративний аналіз заглиблюється в суб'єктивні та інтерпретаційні аспекти оповіді.

Наративний аналіз X Кейс-стаді в якісному дослідженні

У якісному дослідженні кейс-стаді та наративний аналіз є спорідненими підходами. 

Тематичні дослідження ретельно вивчають конкретні явища, тоді як наративний аналіз зосереджується на аналізі історій для розуміння досвіду та суспільних наслідків. 

У тандемі кейс-стаді та наративний аналіз створюють потужний симбіоз у якісному дослідженні. У той час як кейс-стаді пропонує ретельне дослідження конкретної події в її контексті, наративний аналіз поглиблює розуміння, зосереджуючись на різних наративах та досвіді, включених у конкретний випадок. 

Інтегруючи ці підходи, дослідники можуть намалювати більш повну і глибоку картину.

Наративний аналіз X Тематичний аналіз

Наративний аналіз заглиблюється в окремі історії та наративи, розкриваючи суб'єктивний досвід і соціальні наслідки. Тематичний аналіз, з іншого боку, виявляє та аналізує спільні теми в різних наративах. 

Коли ці підходи використовуються разом, вони забезпечують всебічне розуміння як окремих історій, так і ширших закономірностей у наборі даних. 

Збір наративних даних

Збір наративних даних - це складний і багатогранний процес, який виходить за рамки простого збору історій. Він передбачає створення простору, в якому люди можуть відкрито висловлювати свої погляди, емоції та досвід в рамках наративного підходу. 

Дослідники можуть зануритися в багате полотно людських наративів, використовуючи такі методи, як фокус-групи, фокус-інтерв'ю, письмові наративи, етнографічні спостереження, архівні дослідження або цифрове сторітелінг. 

Транскрибування наративних даних

Транскрибування наративних даних - це життєво важливий і складний процес, який переводить усну розповідь у письмову форму, сприяючи поглибленому аналізу та інтерпретації. Нижче наведено кілька ключових моментів, які слід враховувати при транскрибуванні наративних даних:

 • Точність має першорядне значення, передаючи суть оригінальної розповіді шляхом точної транскрипції вимовлених слів, виразів і невербальних сигналів. 
 • Ясність і читабельність покращують розуміння, використовуючи відповідне форматування та маркування. 
 • Мітки часу та анотації допомагають знайти посилання на конкретні розділи, що сприяє ефективному аналізу. 
 • Для спрощення процесу можна використовувати програмне забезпечення або послуги транскрипції. 
 • Етичні міркування забезпечують видалення інформації, що ідентифікує особу, захищаючи конфіденційність учасників. 

Загалом, транскрипція наративних даних дає дослідникам змогу розкрити нюанси, значення та ідеї, закладені в наративах, що збагачує якісний аналіз.

Кодування в наративному аналізі

Кодування в наративному аналізі передбачає процес категоризації та організації даних для виявлення патернів, тем і значущих одиниць у наративах. Це важливий крок, який дозволяє дослідникам систематично аналізувати та інтерпретувати зміст наративів. 

Індуктивний метод для наративного аналізу

Індуктивний метод наративного аналізу передбачає виведення тем і закономірностей безпосередньо з даних без упереджених категорій чи теорій. Дослідники занурюються в наративи, займаються построчним кодуванням, щоб виявити початкові патерни, і розробляють коди та категорії на основі виявлених тем.

Дедуктивний метод для наративного аналізу

Дедуктивний метод наративного аналізу передбачає застосування вже існуючих теорій або концепцій для аналізу наративів. Дослідники починають з усталених категорій або кодів, виведених з теорії, і застосовують їх до даних.

Мета полягає в тому, щоб підтвердити або дослідити теоретичні концепції в рамках наративів. 

Гібридний індуктивний та дедуктивний наративний аналіз

Гібридний індуктивно-дедуктивний наративний аналіз - це підхід, який поєднує дослідницький характер індуктивного аналізу зі структурою, що забезпечується дедуктивними рамками. 

Дослідники беруть участь в ітеративному процесі, що починається з ознайомлення з наративами, за яким слідує індуктивне кодування для виявлення нових тем і дедуктивне кодування для застосування вже існуючих концепцій або теорій. 

Покроковий підхід до наративного аналізу та пошуку основних наративів

Крок 1: Блоки наративу коду

Визначте та закодуйте наративні блоки в наборі даних, які представляють важливі уривки або розділи розповіді.

Крок 2: Групуйте та читайте за подіями в прямому ефірі

Згрупуйте наративні блоки на основі реальних подій або ситуацій, з якими вони пов'язані, і читайте їх у контексті цих подій.

Крок 3: Створіть вкладені коди структури історії

Розробіть вкладені структурні коди історії, щоб зафіксувати різні елементи наративів, такі як місце дії, персонажі, сюжет, конфлікти, розв'язки та теми.

Крок 4: Заглиблення в структуру історії

Проаналізуйте структуру розповіді в межах кожного згрупованого наративного блоку, досліджуючи послідовність, розвиток і взаємозв'язки між різними наративними елементами.

Крок 5: Порівняйте наскрізну структуру історії

Порівняйте структури розповідей у згрупованих наративних блоках, шукаючи схожість, відмінності чи варіації в елементах та їхній організації.

Крок 6: Розкажіть основний наратив

Виокремте основний наратив, який представляє головні ідеї, меседжі або досвід, якими діляться наративи, на основі аналізу структури наративів та визначених тем.

Понад 75 000 точних наукових даних для посилення вашого впливу

Використовуючи Mind the GraphЗа допомогою платформи, яка пропонує понад 75 000 точних наукових цифр та ілюстрацій, які можна використовувати для графічного представлення результатів досліджень, концепцій та ідей, дослідники можуть збільшити вплив своєї роботи завдяки чудовій візуалізації даних.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони