Можна виміряти рівень успіху, якого досягла знаменитість, на основі її/його фільмів або фанатів, так само можна виміряти добрі справи, зроблені урядом через своїх людей, і для кожного профілю роботи ми можемо виміряти їхні досягнення за допомогою певних метрик. Однією з таких метрик для вимірювання впливу особи на академічну сферу є те, що ми називаємо академічний вплив. Це дуже важливо, оскільки це може підвищити впевненість академічних вчених, які проводять дослідження, а також мотивувати їх досліджувати різні сфери та досягати першості у своїй галузі.

У цій статті ми розглянемо різні показники академічного впливу - від кількості цитувань до альтметрії - та оцінимо їхні переваги й недоліки. Ми розглянемо, як ці показники використовуються дослідниками, видавцями та академічними установами для оцінки впливу досліджень і прийняття рішень щодо фінансування, просування по службі та перебування на посаді.

Що таке академічний вплив?

Вплив, який особа чи група осіб справляє на академічну спільноту своєю роботою, називається академічним впливом. Для його вимірювання можна використовувати кількість цитувань, рейтинги експертних оцінок і нагороди, отримані за внесок у певну галузь знань.

Академічний вплив, як правило, розглядається як показник якості та значущості внеску людини у свою галузь і має значний вплив на те, як проводяться дослідження. Відомі науковці часто мають значний вплив на розвиток своєї галузі, а їхні роботи можуть продовжувати впливати навіть через роки після їхньої публікації.

 Як вимірюється академічний вплив?

Академічний вплив, як правило, кількісно оцінюється за допомогою різноманітних метрик, які призначені для вимірювання впливу особи чи групи осіб на академічну спільноту. Деякі з найпоширеніших метрик, що використовуються для кількісної оцінки академічного впливу, включають

1. Цитування рахується:

Кількість разів, коли на роботу дослідника посилаються інші дослідники у своїх опублікованих роботах, називається кількістю цитувань, і вона слугує показником впливу та авторитету вченого у своїй галузі. Кількість цитувань часто використовують як метрику для оцінки цінності та значущості роботи вченого.

Для визначення кількості цитувань можна використовувати численні ресурси, зокрема академічні бази даних, такі як Web of Science, Scopus та Google Scholar. Ці бази даних дозволяють дослідникам відстежувати, скільки разів на їхню роботу посилалися інші дослідники, а також знаходити публікації та авторів, які це робили. Кількість цитувань часто використовується як важливий показник при академічному оцінюванні, зокрема, при поданні заявок на гранти, призначенні на посаду та просуванні по службі. 

На основі типової кількості цитувань, яку отримують статті академічних журналів, вони також використовуються для оцінки цінності та впливу цих журналів.

Стаття на тему: Чому цитування важливе: Різні стилі та приклади

2. H-індекс

H-індекс - це показник для оцінки впливу та впливовості роботи дослідника, який враховує як кількість публікацій, так і частоту цитувань. Хорхе Хірш, фізик, спочатку запропонував його як заміну прямому підрахунку цитувань у 2005 році.

Щоб визначити h-індекс, потрібно спочатку перерахувати всі публікації, які написав автор, а потім впорядкувати їх відповідно до загальної кількості цитувань, які він отримав. Найбільше число "n" означає, що особа має "n" публікацій, які були процитовані щонайменше "n" разів, і це вважається h-індексом. 

Наприклад, дослідник з h-індексом 10 написав 10 статей, кожна з яких отримала щонайменше 10 цитувань. Оскільки h-індекс враховує як кількість, так і якість наукового доробку вченого, він вважається корисним показником його впливу та впливовості.

3. Імпакт-фактор журналу

Метрика, яка використовується для оцінки відносної значущості та впливу академічних журналів, - це імпакт-фактор журналу (ІФЖ). Для його розрахунку використовується середня кількість посилань на одну статтю, опубліковану в журналі за певний період часу, зазвичай за два роки. Він був створений видавничою компанією Thomson Reuters (зараз Clarivate Analytics).

JIF розраховується шляхом ділення загальної кількості статей, опублікованих журналом за дворічний період, на кількість посилань на статті, опубліковані в цьому журналі в певному році за той самий дворічний період.
Наприклад, JIF журналу дорівнює 10, якщо за попередні два роки було опубліковано 100 статей і за цей час було зроблено 1000 цитувань.

JIF широко використовується дослідниками, видавцями та академічними установами як показник якості та престижу наукових журналів.
Журнали з вищими імпакт-факторами вважаються більш впливовими і важливими у своїй галузі, а статті, опубліковані в журналах з високими імпакт-факторами, часто вважаються більш цінними і впливовими, ніж ті, що опубліковані в журналах з низькими імпакт-факторами.

Стаття на тему: Імпакт-фактор наукового журналу: Повний посібник та бенчмаркінг

4. AltMetrics

Набір метрик, які називаються альтметриками, або альтернативними метриками, має на меті оцінити вплив і вплив результатів досліджень на додаток до більш традиційних академічних метрик, таких як кількість цитувань та імпакт-фактори журналів.
Altmetrics, що враховує ширший спектр джерел, включаючи соціальні мережі, блоги, ЗМІ та політичні документи, може запропонувати більш ретельний та детальний погляд на вплив та охоплення досліджень.

Кількість разів, коли стаття була завантажена або переглянута, про неї писали в твіттері, блогах або обговорювали в соціальних мережах, є прикладом різних видів уваги в Інтернеті та залучення до результатів дослідження, які вимірюються за допомогою альтметрії.
Вони також враховують походження та ідентичність тих, хто бере участь у дослідженні, наприклад, чи є вони науковцями, журналістами, особами, які приймають рішення, або представниками громадськості.

Альтметричні показники генеруються за допомогою цілого ряду інструментів і платформ, таких як Altmetric.com та PlumX Metrics, які відстежують та узагальнюють згадки про результати досліджень в Інтернеті. Ці інструменти використовують алгоритми для генерування балів, які відображають рівень уваги та залучення до певного наукового результату.

Стаття на тему: Altmetric: ідеальний посібник для покращення видимості ваших досліджень

5. Оцінювання за допомогою експертних оцінок

Ще одним способом кількісної оцінки академічного впливу є експертне оцінювання. Експерти в певній галузі оцінюють роботу людини, щоб визначити її якість і значущість. Позитивні рецензії можуть підвищити популярність і визнання вченого в його галузі. 

Стаття на тему: Що таке рецензована стаття і де її можна знайти?

Прогалини академічного впливу 

Академічний вплив може бути корисним показником впливу особи в академічній спільноті, але він також має певні недоліки та обмеження. Нижче наведено деякі з основних недоліків академічного впливу: 

Упередженість та нерівність

Академічний вплив часто піддається упередженості та нерівності, що може обмежити видимість і визнання певних людей чи груп. Упередженість може ґрунтуватися на таких факторах, як раса, стать та інституційна приналежність, і може впливати на те, наскільки добре хтось визнає свій внесок у свою сферу.

Вузький фокус

Показники, що використовуються для вимірювання академічного впливу, такі як кількість цитувань та імпакт-фактори, часто надають пріоритет дослідженням у певних галузях чи підгалузях, що призводить до вузького фокусу і потенційно ігнорує важливу роботу в інших сферах.

Обмежена сфера застосування

Вплив особи на суспільство чи політику не може бути повністю відображений за допомогою показників академічного впливу, які часто вимірюють вплив лише в межах академічних спільнот.

Перевага кількості над якістю

Такі показники, як кількість цитувань, можуть винагороджувати тих, хто часто публікується, а не тих, хто проводить високоякісні, впливові дослідження.

Обмежено певними типами досліджень

Показники, що використовуються для вимірювання академічного впливу, часто орієнтовані на традиційні методи дослідження, такі як журнальні статті та книги, і можуть не враховувати внесок, зроблений за допомогою нетрадиційних методів дослідження, таких як дослідження на рівні громад та мистецькі практики.

Хоча академічний вплив може бути корисним показником для оцінки впливу особи на академічну спільноту, важливо пам'ятати про його обмеження та враховувати різноманітні фактори.

Загалом, академічний вплив є ключовим фактором у визначенні репутації та впливу особи у своїй галузі. Впливових науковців часто шукають як співробітників, наставників та лідерів, а їхня робота може мати тривалий вплив на академічну спільноту на довгі роки.

Додайте візуального ефекту вашим плакатам за допомогою наукових ілюстрацій

Кожна наукова робота повинна мати наукові ілюстрації, щоб покращити читабельність і забезпечити її зрозумілість для потрібної аудиторії. Але науковцям важко знайти правильну візуалізацію, яка відповідає концепції вашої наукової роботи або плакату. Mind the Graph постачається з рішенням, яке допоможе науковцям дослідити візуальну бібліотеку та посилить вплив ваших постерів, наукових робіт і статей.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони