Mind The Graph Logo

Gizlilik Politikası


Son güncelleme 20 Haziran 2022.

https://mindthegraph.com/ adresindeki web sitemizi ("Web Sitesi") ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gizliliğiniz bizim için önemlidir ve Cactus Communications, iştirakleri ve bağlı kuruluşları ("CACTUS", "Şirket", "biz", "bizim" veya "bize") kişiselleştirilmiş ve değerli bir hizmet sunarken gizliliğinizi korumayı taahhüt eder.

CACTUS olarak, profesyonel hizmetlerimizi sunarken verilerinizi korumaya kararlıyız. Bu web sitesi, Singapur, Hindistan, Japonya, Çin, Güney Kore, Danimarka, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan kuruluşlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli grup kuruluşları aracılığıyla faaliyet gösteren CACTUS tarafından sunulan bir hizmet ve ürün portföyünü içermektedir.

Bu Gizlilik Politikası veri toplama, işleme ve kullanım uygulamalarımızı yönetir. Kişisel Bilgilerinizin kullanımı, erişimi ve düzeltilmesi ile ilgili bilinçli bir seçim yapmanıza olanak sağlamak için tasarlanmıştır.

1. Topladığımız Kişisel Veriler

Kişisel verilerinizi bize sağladığınızda, örneğin bir ankete yanıt olarak, bir işe başvurduğunuzda, etkinliklere kaydolduğunuzda, kişiselleştirilmiş hizmetlere kaydolduğunuzda, ürünler hakkında bilgi talep ettiğinizde, hizmetlerimizi kullandığınızda veya müşteri desteği talep ettiğinizde sizden toplayabiliriz.

Tam ad, cinsiyet, doğum tarihi, ülke konumu, posta adresi, posta kodu, iş unvanı, şirket bilgileri, e-posta adresleri, telefon numaraları, satın alma geçmişi ve yönlendirme kaynağı gibi ticari bilgiler, ödeme bilgileri (banka ve diğer ayrıntılar dahil) fatura adresi ve iş ve eğitim profili gibi Kişisel Bilgiler.

Bu veriler IP adresi, işletim sistemi ve tarayıcı türünü içerebilir. Ayrıca, okumaktan hoşlandığınız dergiler, en çok tercih ettiğiniz yayınlar vb. ile ilgili kişisel tercihlerinize ilişkin verileri de toplamaktayız ("Kişisel Bilgiler").

Kasıtlı olarak burada açıklanandan daha fazla kişisel veri toplamıyoruz. Ancak, kendi seçiminize bağlı olarak, kasıtlı veya kasıtsız olarak bu paragrafta verilen açıklama dışında bazı kişisel verileri ifşa ederseniz, bu veriler bu Gizlilik Politikasına tabi olmaya devam edecektir. Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcıdan veya kamuya açık bir veri kaynağından da edinmiş olabiliriz.

Sizinle ilgili herhangi bir özel kişisel veri kategorisi toplamıyoruz (ırkınız veya etnik kökeniniz, dini veya felsefi inançlarınız, cinsel yaşamınız, cinsel yöneliminiz, siyasi görüşleriniz, sendika üyeliğiniz, sağlığınızla ilgili bilgiler ve genetik ve biyometrik veriler gibi). Ayrıca cezai mahkumiyetler ve suçlar hakkında herhangi bir bilgi de toplamıyoruz.

Web sitesi başka sitelere bağlantılar içerebilir. CACTUS, bu tür üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik bildirimlerinden veya içeriklerinden sorumlu değildir:

◦ Web sitemizdeki bağlantıları kullanarak üçüncü taraf web sitesine eriştiniz; veya

◦ Web sitemize üçüncü taraf bir web sitesindeki bağlantıları kullanarak eriştiniz.

2. Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

1. Veri Sorumlusu olarak:

Topladığımız Kişisel Bilgileri yalnızca bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanırız. Kişisel Bilgilerinizi açık izniniz olmadan asla üçüncü taraflara satmayacağız. Bu Gizlilik Politikasının başka bir yerinde belirtilen kullanımlara ek olarak, Kişisel Bilgilerinizi (a) hizmet, ortaklık veya istihdam talebinizde size yardımcı olmak; (b) ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bilgileri posta, e-posta veya başka yollarla size göndermek; (c) size işimiz, mevcut hizmetlerimiz, yeni hizmetlerimiz veya promosyonlarımızla ilgili pazarlama iletişimleri göndermek için kullanabiliriz; (d) iletmiş olabileceğiniz bir soruya, soruya veya endişeye yanıt vermek; (e) tarama deneyiminizi iyileştirmek ve hizmetlerimizin işlevselliğini geliştirmek için analizler yapmak ve bir veri tabanı oluşturmak; veya (f) bize ilettiğiniz kişisel tercihlerinize dayanarak size e-posta veya başka bir yolla önerilen bir okuma listesi göndermek. 

Kişisel Bilgileri, ödeme işlemleri, size daha iyi hizmet sunmak için bize sağladığınız bilgileri tamamlamak, hesap yönetimi, istatistiksel analiz yapmak, pazarlama yardımı sağlamak, Web Sitesini barındırmak, URL'nin bir parçası olarak kullanıcı profili sayfalarını ve kullanıcı adlarını dizine eklemek, teknik ve müşteri desteği için güvenilir hizmet sağlayıcılarla veya bağlı kuruluşlarımızla paylaşabiliriz.

Bizden Kişisel Bilgilerinizi alan üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerinizi bu amaçlar dışında kullanmaları yasaktır ve bilgilerinizin gizliliğini korumaları gerekmektedir. 

Web Sitemizde bir sipariş verdikten sonra, sipariş ettiğiniz hizmetler için ödeme yapmanız gerekebilir. Ödemelerinizi işleme koymak için bir dizi üçüncü taraf ödeme işlemcisi kullanmaktayız. Ödemeniz, bir ödeme ağ geçidi aracılığıyla ödemenizi işlemeyi seçtiğiniz ödeme sağlayıcısı tarafından işlenecektir.

Bize banka veya diğer ödeme modu bilgilerini verirseniz, bu bilgileri yalnızca, varsa, size yapılan ödeme iadelerini işlemek için kullanırız. Kullandığımız üçüncü taraf ödeme işlemcileri de ödeme bilgileri dahil olmak üzere bilgilerinizi kendi gizlilik politikalarına uygun olarak toplar, kullanır ve işler.

Web sitesinin güvenliğinin ve bütünlüğünün korunmasını sağlamak için CACTUS, Kişisel Bilgilerinizi izleyebilir. CACTUS, belirli koşullar altında, Web Sitesinin barındırılmasıyla ilgili teknik işlemleri yönetmek amacıyla güvenilir bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısını görevlendirebilir. 

İfşanın yasa, kural veya yönetmelik tarafından gerekli kılınması veya bir mahkemenin veya yetkili bir devlet kurumunun geçerli bir emrine veya başka bir yasal sürece yanıt olarak yapılması halinde Kişisel Bilgileri paylaşacağız.

Bir suçun önlenmesi, tespiti veya soruşturulması, kayıpların önlenmesi veya dolandırıcılığın önlenmesi gibi yasal ve uyumluluk nedenleriyle Kişisel bilgileri işlememiz gerekebilir. Kişisel Bilgileri ayrıca iç ve dış denetim gereksinimlerimizi karşılamak ve bilgi güvenliği amacıyla da kullanabiliriz.

2. Kişisel Bilgilerin Uluslararası Aktarımı:

Küresel faaliyetlerimizi kolaylaştırmak için, Kişisel Bilgilerinizi coğrafi sınırların ötesinde, menşe ülkenin yasalarıyla aynı olmayabilecek farklı veri koruma yasalarına sahip diğer ülkelerdeki bağlı kuruluşlarımıza veya iştiraklerimize veya bizim adımıza çalışan hizmet sağlayıcılara aktarabilir ve bunlara erişebiliriz.

Kişisel bilgilerin aktarılması geniş bir anlama sahiptir ve bilgiler başka bir ülkeye iletildiğinde, taşındığında, erişildiğinde veya başka bir şekilde gönderildiğinde gerçekleşir. Bu Gizlilik Politikası, Kişisel Bilgileri ülkeniz dışındaki ülkelere aktarsak bile geçerli olacaktır.

Gerekli olabileceği ölçüde ve yalnızca Web Sitesinde size sunulan hizmeti sağlamak amacıyla, üçüncü taraftan hizmet alımı için gerekli olabilecek Kişisel Bilgilerinizden herhangi birini söz konusu üçüncü tarafa ifşa edebiliriz. 

Kişisel bilgilerin CACTUS'un faaliyet gösterdiği bir ülkenin dışına, diğer yargı bölgelerine aktarılması gereken durumlarda, bu tür bir Aktarıma izin verilmesi için özel gereksinimler geçerli olabilir. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizin aktarılması için bize onay vermeniz halinde, yukarıdaki önlemleri uygulamak zorunda kalmadan kişisel bilgileri menşe ülkenizin dışında bulunan üçüncü bir tarafa aktarabiliriz. 

Şu an itibariyle Kişisel Bilgileriniz, verilerin bulutta barındırılması/yedeklenmesi için internet üzerinden Singapur, Hindistan, ABD veya Japonya'daki üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı Amazon Web Services'e aktarılmaktadır. Veriler dinlenme ve aktarım sırasında şifrelenir.

Hizmetleri kullanarak, kişisel verilerin sizin onayınızı gerektiren üçüncü ülkelere aktarılmasını açıkça kabul etmiş olursunuz.

3. Veri İşleyen olarak:

Veri Sorumluları/Kontrolörleri ("İş Ortakları") aracılığıyla topladığımız bilgi veya verileri, Kontrolörler tarafından verilen talimatlar uyarınca ve Kontrolörler ile imzalanan Kontrolör/İşlemci Bağlayıcı Sözleşmesi ve yürürlükteki Yönetmelikler kapsamında İşleyiciler için geçerli olan hüküm ve koşullara uygun olarak kullanacak ve işleyeceğiz.

Kontrolörden önceden yazılı izin alınmadığı sürece bu tür bilgileri alt işleyicilere (Alt yüklenici) işlememeyi kabul ederiz ve Kontrolör tarafından genel izin verilmesi durumunda, Kontrolörü herhangi bir yeni alt işleyici hakkında bilgilendireceğiz. Denetleyici ile mutabık kalındığı şekilde alt işleyicilerle aynı sözleşme yükümlülüklerine sahip olacağız ve söz konusu alt işleyicilerin eylemleri ve eylemsizlikleri için tam sorumluluk üstleneceğiz.

Kontrolörün yazılı talebi üzerine, söz konusu bilgi veya verilerin bir kopyasını daha sonraki işlemler için saklamamız için yasal bir zorunluluk veya dayanak olmadığı sürece, işleme ile ilgili hizmetlerin sağlanmasının sona ermesinden sonra tüm Kişisel Bilgileri veya verileri silmeyi veya Kontrolöre iade etmeyi kabul ederiz. 

Uygun bir güvenlik seviyesi sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin uygulanmasına ek olarak, yükümlülüklerimize uyduğumuzu göstermek için gerekli tüm bilgileri Denetleyiciye sunacağız ve Denetleyicinin veya Denetleyici tarafından atanan başka bir denetçinin, işlemenin Tüzüğün gerekliliklerini karşıladığını göstermek ve veri sahibinin haklarının korunmasını sağlamak için incelemeler de dahil olmak üzere denetimler yapmasına izin vereceğiz.

4. Çocukların Kişisel Bilgileri:

CACTUS, 18 yaşın altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir Kişisel Bilgi toplamaz. Eğer 18 yaşın altındaysanız, lütfen web sitelerimiz veya hizmet(ler)imiz aracılığıyla herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeyin. Ebeveynleri ve yasal vasileri, çocuklarının İnternet kullanımını izlemeye ve çocuklarına izinleri olmadan hizmet(ler)imiz veya web sitelerimiz aracılığıyla asla Kişisel Bilgi vermemelerini söyleyerek bu politikanın uygulanmasına yardımcı olmaya teşvik ediyoruz.

Eğer 18 yaşından küçük bir çocuğun web sitelerimiz veya hizmet(ler)imiz aracılığıyla bize Kişisel Bilgi sağladığına inanmak için bir nedeniniz varsa, lütfen bize bildirin, biz de bu bilgileri silmek ve çocuğun hesabını veri tabanlarımızdan sonlandırmak için çaba gösterelim.

5. Kişisel Bilgilerin Saklanması:

Bize sağladığınız Kişisel Bilgileri, bir hesap aktif olduğu sürece veya hizmet(ler)i sağlamak için gerekli olduğu sürece veya yasal yükümlülüklerimize uymak, doğru mali ve diğer kayıtları tutmak, anlaşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerimizi uygulamak için gerekli olduğu sürece saklarız. Hesabınızı sonlandırmak veya Kişisel Bilgilerinizi artık kullanmamamızı talep etmek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. 

Aşağıdakileri dikkate alarak bilgilerinizi gerekenden daha uzun süre saklamayacağız:

◦ Bilgilerinizin hem şimdi hem de gelecekte kullanım amacı/amaçları ve kullanımı (örneğin, sizinle yapılan bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam etmek veya gelecekte sizinle iletişime geçmek için bu bilgileri saklamaya devam etmenin gerekli olup olmadığı);

◦ Bilgilerinizi işlemeye devam etmek için herhangi bir yasal yükümlülüğümüz olup olmadığı (ilgili yasa veya yönetmelik tarafından getirilen kayıt tutma yükümlülükleri gibi);

◦ Bilgilerinizi işlemeye devam etmek için herhangi bir yasal dayanağımız olup olmadığı (izniniz gibi);

◦ Bilgilerinizin ne kadar değerli olduğu (hem şimdi hem de gelecekte);

◦ Bilgilerin ne kadar süreyle saklanması gerektiğine dair üzerinde mutabık kalınan ilgili sektör uygulamaları;

◦ Bilgileri tutmaya devam etmemizle ilgili risk, maliyet ve sorumluluk düzeyleri;

◦ Bilgilerin güncel ve doğru tutulabilmesini sağlamanın ne kadar zor olduğu; 

◦ İlgili tüm çevresel koşullar (sizinle olan ilişkimizin niteliği ve durumu gibi);

◦ Hesabınızın aktif kaldığı süre.

6. Çerezlerin ve Benzer Teknolojilerin Kullanımı:

Çerezler, çeşitli amaçlarla kullanıcılar hakkında bilgi kaydetmek için bir web sitesinden tarayıcıya gönderilen veri dosyalarıdır. Temel, işlevsel ve analitik çerezler dahil olmak üzere çerezler kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamıza bakın.

Çerez Politikası altında verilen "Tercihinizi Düzenleyin" bağlantısına tıklayarak Çerez tercihinizi düzenleyebilir veya çerez onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz, ancak bunu yapmak Web Sitesinde bulunan özelliklerin bir kısmını veya tamamını kullanma yeteneğinizi bozabilir. 

7. Sosyal Medya Özellikleri:

Web Sitemiz Facebook, LinkedIn, Twitter ve ORCID gibi sosyal medya siteleriyle entegrasyonlar, "Bunu Paylaş" düğmesi veya interaktif mini programlar içerebilir. İzninizi aldığımız durumlarda, bu özellikler IP adresinizi ve Web Sitelerimizde hangi sayfayı ziyaret ettiğinizi toplayabilir ve özelliğin düzgün çalışmasını sağlamak için bir çerez ayarlayabilir.

Sosyal medya özellikleri ve widget'ları ya üçüncü bir tarafça barındırılır ya da doğrudan Web Sitelerimizde barındırılır. Bu özelliklerle olan etkileşimleriniz, bunları sağlayan şirketin gizlilik politikasına tabidir.

8. Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği:

CACTUS, Kişisel Bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya ifşaya karşı korumak için aşağıdaki güvenlik uygulamalarını ve prosedürlerini yürürlüğe koymuştur:

◦ Sağladığınız Kişisel Bilgileri, yetkisiz erişim, kullanım veya ifşadan korunan kontrollü, güvenli bir ortamda bilgisayar sunucularında güvence altına alıyoruz

◦ Tüm Bilgi güvenliği süreçlerimiz ISO/IEC 27001:2013 uyumludur.

◦ Tüm çalışanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımız, kullanıcı tarafından yazılı olarak yetkilendirilmedikçe, herhangi bir Kişisel Bilgiyi kimseye vermeyeceklerini taahhüt ettikleri gizlilik sözleşmelerini imzalamışlardır.

◦ Kişisel Bilgiler, burada belirtilenler veya önceden yazılı izniniz alınmadıkça herhangi bir üçüncü tarafın kullanımına sunulmayacaktır.

◦ Mümkün olan her yerde, gönderilen tüm belgeler güvenli bir çevrimiçi iş yönetim sistemi aracılığıyla yönetilir; bize gönderilen belgeler yalnızca ödeviniz üzerinde çalışan hizmet uzmanları tarafından görüntülenebilir.

◦ Ödeme ile ilgili Kişisel Bilgiler:

Site, ödemeyle ilgili Kişisel Bilgilerinizin güvende olmasını sağlamak için ödemeyle ilgili Kişisel Bilgileri kabul ederken Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi kullanır.

Kredi kartı bilgilerinizi korumak için, tüm çevrimiçi işlemler VeriSign tarafından imzalanmış güvenli bir 256-bit SSL şifreleme kullanılarak gerçekleştirilir. Şifreleme, hiçbir bilginin bilinmeyen taraflarca erişilebilir olmamasını sağlar. CACTUS, kredi kartı bilgilerinizi saklamamayı taahhüt eder, böylece CACTUS tarafından hileli ücretlendirme yapılması olasılığını azaltır.

9. Köprüler:

Şirket web sitelerimiz, bağlı kuruluşlarımızın web siteleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Bunların dahil edilmesi, söz konusu web sitelerinin içeriğinin tarafımızdan onaylandığı veya doğrulandığı anlamına gelmez.

Faaliyet gösterdikleri iş uygulamaları ve sektörlere göre uyarlanmış kendi gizlilik politikalarına sahip grup şirketlerimiz de dahil olmak üzere bu tür web sitelerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz ve içerikleriyle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

10. Görüşler ve Kamu Forumları:

Web sitemizde Kişisel Bilgiler içerebilecek müşteri referansları/yorumları/değerlendirmeleri yayınlıyoruz. Görüşü yayınlamadan önce, müşterinin adını görüşüyle birlikte yayınlamak için onayını alırız. Referansınızın kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.

Web Sitelerimiz halka açık bloglar, topluluk forumları veya tartışma panosu gönderileri sunmaktadır. Bu alanlarda sağladığınız her türlü bilginin bu alanlara erişen başkaları tarafından okunabileceğini, toplanabileceğini ve kullanılabileceğini bilmelisiniz. Bu tür bilgilerin kullanımının gizli olmadığını, Kişisel Bilgi teşkil etmediğini ve CACTUS'un Gizlilik Politikası kapsamında korumaya tabi olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

11. Kurumsal Etkinlikler:

CACTUS'un başka bir şirketle birleşmesi veya satın alınması veya varlıklarının tamamının veya bir kısmının satılması gibi bir iş geçişinden geçmesi durumunda, kullanıcı hesabınız ve kişisel verileriniz muhtemelen aktarılan varlıklar arasında olacaktır. Mülkiyet veya kontroldeki bu tür herhangi bir değişiklik hakkında belirgin bir bildirim yoluyla bilgilendirileceksiniz. Bu tür bir olay sırasında, Kişisel Bilgilerinizi önceden izninizi alarak başka herhangi bir üçüncü tarafa da ifşa edebiliriz.

12. Sorumluluk Sizinle:

Bize herhangi bir Kişisel Bilgi gönderdiğinizde, Kişisel Bilgileri göndermek için yasal hakka sahip olduğunuzu beyan eder ve yasal olarak bunu yapmaya hakkınız olmadığı sürece herhangi bir bilgi göndermeyeceğinizi ve söz konusu Kişisel Bilgilerin gerçek, eksiksiz ve doğru olduğunu kabul edersiniz. Herhangi bir kişi veya kurumu taklit etmek için sahte bir e-posta adresi veya diğer tanımlayıcı bilgiler kullanamaz veya herhangi bir içeriğin kaynağı konusunda başka bir şekilde yanıltamazsınız.

Kişisel Bilgilerin uygunsuz şekilde toplanması veya kötüye kullanılması, bu Gizlilik Politikasının ve geçerli kullanım hüküm ve koşullarının ihlali anlamına gelir. Web sitemizde bulunan herhangi bir Kişisel Bilgiyi kötüye kullanmamayı veya toplamamayı ya da bunu yapmak için robotları veya diğer otomatik komut dosyalarını, kodları veya işlevleri kullanmamayı kabul edersiniz. Geçerli kullanım hüküm ve koşullarını veya bu Gizlilik Politikasını ihlal ettiğinizi fark edersek, Web Sitemize erişiminizi bildirimde bulunmaksızın derhal askıya alabilir veya sonlandırabiliriz.

13. Vazgeçme ve Abonelikten Çıkma:

13.1. Kişisel Bilgilerinizin Gözden Geçirilmesi, Düzeltilmesi ve Silinmesi

Talep üzerine CACTUS, Kişisel Bilgilerinizden herhangi birini tutup tutmadığımız hakkında size bilgi verecektir. Hizmet(ler)in veya Web sitesinin kullanıcılarının, CACTUS navigasyon menüsündeki Hesabım bağlantısına tıklayarak bilgilerine erişmelerine, bunları güncellemelerine veya değiştirmelerine izin veriyoruz. Bize Kişisel Bilgilerinizi verirseniz, bu bilgilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahip olursunuz:

◦ Bize sağladığınız kullanıcı bilgilerini gözden geçirmek için;

◦ Bize sağladığınız kullanıcı bilgilerindeki hataları, güncel olmayan bilgileri veya eksiklikleri düzeltmemizi talep etmek için;

◦ Kullanıcı bilgilerinizin sizinle iletişim kurmak için kullanılmamasını talep etmek;

◦ Kullanıcı bilgilerinizin kayıtlarımızdan silinmesini talep etmek;

◦ Bilgilerinizi kullanmamıza ilişkin onayınızı geri çekmek için; onayınızı geri çekerseniz, bunun onayınızı geri çektiğiniz zamandan önce onayınıza dayanarak bilgilerinizi kullanmamızın ve işlememizin yasallığını etkilemeyeceğini lütfen unutmayın. 

13.2. İletişim Aboneliğimizi İptal Etmek İçin

Kayıtlı e-posta adresiniz, sektör güncellemeleri, yazar kaynakları, yaklaşan web seminerleri, en son teklifler ve CACTUS'un yeni hizmetleri hakkında bilgiler içeren haber bültenlerimize otomatik olarak abone olacaktır. E-postalarımızın altında bulunan "abonelikten çık" bağlantısına tıklayarak veya bizimle iletişime geçerek pazarlama iletişimlerimizden çıkabilirsiniz. Müşteriler, bizimle olan hesaplarıyla ilgili işlem e-postalarını almaktan vazgeçemezler.

14. Hassas Kişisel Bilgiler:

Hassas Kişisel Bilgiler Nedir?

"Hassas Kişisel Bilgiler" bir birey hakkında ırksal veya etnik kökenini, siyasi görüşlerini, dini veya felsefi inançlarını, sendika üyeliğini, genetik bilgilerini, bir bireyi benzersiz bir şekilde tanımlamak amacıyla biyometrik bilgilerini, sağlıkla ilgili bilgilerini veya bir kişinin cinsel yaşamı veya cinsel yönelimiyle ilgili bilgilerini ortaya koyan bilgilerdir.

Bireylerden bilerek veya kasıtlı olarak hassas Kişisel Bilgiler toplamıyoruz ve siz de bize hassas Kişisel Bilgiler göndermemelisiniz.

Bununla birlikte, hassas Kişisel Bilgileri kasıtlı veya kasıtsız olarak bize iletirseniz, bu hassas Kişisel Bilgileri işlememize açıkça izin vermiş sayılırsınız.

15. Gizlilik Politikasında Değişiklikler:

Değişen mevzuat ve en iyi uygulamalara ayak uydurmak için bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. CACTUS'un Kişisel Bilgilerinizi nasıl kullandığı ve koruduğu hakkında bilgi sahibi olmanız için güncel gizlilik politikasını görmek üzere Web Sitemizi sık sık kontrol etmenizi öneririz.

Önemli bir değişiklik yaparsak, Web Sitesine belirgin bir bildirim yerleştireceğiz ve güncellenmiş bir geçerlilik tarihi sağlayacağız. Bu Politikada yapılan herhangi bir değişiklik, tadilat veya değişikliğin yayınlanmasının ardından bu Web Sitesini veya hizmeti/hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu Politikadaki değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu politikanın şartlarını veya bu politikanın değiştirilmiş herhangi bir versiyonunu kabul etmiyorsanız, Web Sitelerini veya hizmet(ler)i kullanmayı bırakmayı seçebilirsiniz.

3. Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası veya Kişisel Bilgiler hakkında herhangi bir sorunuz / talebiniz varsa, lütfen aşağıdaki şekilde Veri Koruma Görevlimizle iletişime geçmekten çekinmeyin: 

Veri koruma görevlisinin adı: Bay Uttam Sarkar
E-posta: privacy@cactusglobal.com

BölgeAdresİletişim Numarası
İş günlerinde sabah 10'dan akşam 6'ya kadar kullanılabilir
Çin10A, Shanghai International Ocean Shipping & Finance Center, No. 720 Pudong Anvenue, Shanghai, Çin 200120400-120-3020
Güney Kore4F, 22, Dünya Kupası buk-ro, Mapo-gu, Seul 03999202-3478-4396
Brezilya214 Carnegie Center, Suite 102, Princeton, NJ 08540, ABD0800 047 47 73
Japonya4F, TUG-I Building, 2-4-1 Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-00610120-50-2987
HindistanCactus Communications Private Limited, A-703, Satellite Gazebo, Guru Hargovindji Marg, Andheri (East), Mumbai 400093, Maharashtra, Hindistan.+1 (833) 979-0061
Singapur ve dünyanın geri kalanı4 Battery Road Bank of China Binası, #25-01 Singapur 049908

Şüpheleriniz mi var?
Sohbet butonu aracılığıyla bizimle iletişime geçin!

tr_TRTurkish