Meta-analiz, belirli bir müdahale veya tedavinin etkilerinin daha eksiksiz bir resmini sunmak için çeşitli çalışmaların bulgularını birleştiren istatistiksel bir yaklaşımdır. 

Meta-analizler, tıp ve sağlık alanlarında ve diğer birçok alanda klinik uygulama, politika formülasyonu ve gelecekteki çalışmalar için kanıta dayalı öneriler sunmak amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır.

Orman grafiklerinin kullanımı, bu çalışmaların her biri için etki büyüklüklerinin ve güven aralıklarının doğrudan anlaşılmasını takiben, birden fazla çalışmanın bulgularını temsil etmek için basit ve özlü bir yöntem olarak meta-analizlerde çok yaygındır.

Bu makale şu soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır: orman arazisi nedir ve ne için kullanılır? Böylece bir sonraki çalışmanızda orman arazilerini kullanmaya başlamaya hazır olursunuz.

Orman arazisi nedir ve ne için kullanılır?

Orman grafiği, meta-analiz bulgularının grafiksel bir gösterimidir. Bir orman grafiği, her bir araştırma için etki büyüklüğü ve güven aralığının yanı sıra genel özet etki ve güven aralığını göstererek bir meta-analizin bulgularını tasvir eder. Bireysel çalışmalar yatay çizgilerle gösterilir ve her çizginin uzunluğu güven aralığını belirtir. 

Genel özet etki sıklıkla bir elmas şekli olarak gösterilir ve elmasın genişliği güven aralığını yansıtır. 

Orman grafiği, bir meta-analizin sonuçlarını basit ve anlaşılır bir görsel formatta sunarak düzinelerce çalışmanın sonuçlarının doğrudan karşılaştırılmasını sağlar ve bu da onu bir meta-analizin sonuçlarına dayanarak iyi bilgilendirilmiş kararlar almak isteyen araştırmacılar, sağlık uzmanları ve politika yapıcılar için yararlı bir unsur haline getirir.

Ağaçlarla bir ilgisi var mı? 

Hayır, orman grafiğinin ağaçlarla hiçbir ilgisi yoktur. Çizim bir ormana benzediği için "orman çizimi" olarak adlandırılır, bireysel çalışmalar dikey çizgilerle (ağaç gövdeleri gibi) gösterilir ve genel özet etkisi bir elmas şekli (ormandaki bir açıklık gibi) ile gösterilir. Bu terim, gerçeklerin daha geniş ve daha kapsamlı bir resmini oluşturmak için bir araya gelen çok sayıda farklı araştırma için bir metafordur.

Etkili infografikler sadece bir adım ötede

Mind the Graph'yi zahmetsizce güzel infografikler tasarlayan bilim insanları için kullanımı kolay bir seçenek olarak yarattık. Çalışma alanına girdikten sonra, öğeleri tuvalinize sürükleyip bırakmanız yeterlidir veya isterseniz şablonlarımızdan birini düzenleyerek de başlayabilirsiniz ve bitti! Bu kadar basit, görsellerin gücüyle makalenizin daha fazla atıf alma şansını artırabilirsiniz.

Bir orman arazisinin bölümleri

Bir orman arazisinde birkaç önemli parça bulunur:

 • Çalışmanın tanımlanması: Her bir çalışma ayrı bir isim veya tanımlayıcı ile tanımlanabilir. 
 • Etki büyüklüğü: Müdahalenin veya tedavinin etkisinin yoğunluğu etki büyüklüğü ile ölçülür. İncelenen verilerin türüne bağlı olarak, genellikle ortalama fark, olasılık oranı, risk oranı veya tehlike oranı olarak raporlanır. 
 • Güven aralıkları: Güven aralığı, etki büyüklüğü tahminini çevreleyen belirsizliğin bir ölçüsüdür. Genellikle yatay bir çizgi ile gösterilir ve bu çizginin uzunluğu gerçek etki büyüklüğünü kapsaması muhtemel olan değer aralığını gösterir. 
 • Özet etkisi: Genel özet etki, meta-analize dahil edilen tüm bireysel çalışmalardan elde edilen etki büyüklüklerinin toplamıdır. 
 • Heterojenlik: Bireysel çalışmaların sonuçlarındaki değişkenlik heterojenlik olarak adlandırılır. Orman grafiği, bulgulardaki değişkenlik kaynaklarını belirleyebilir ve aykırı değerleri veya tutarsızlıkları gösterebilir. 
 • P-değeri: Etki büyüklüğünün istatistiksel geçerliliğinin istatistiksel bir göstergesidir. Sıfır hipotezi doğruysa, raporlanan etki büyüklüğünün şans eseri elde edilme olasılığını yansıtır. 
 • Ağırlık: Ağırlık, her bir çalışmanın genel toplam etkiye ne kadar katkıda bulunduğunun bir göstergesidir. Ağırlık genellikle her bir çalışmanın büyüklüğüne veya hassasiyetine bağlıdır.

Bir orman planının nasıl yorumlanacağına dair ipuçları

Artık orman planının ne olduğunu ve ne için kullanıldığını anladığınıza göre, onu yorumlayabilmeniz gerekir.

 1. Şekilde genel analizin etki büyüklüğünü gösteren elmas şeklini arayın. Elmasın genişliği, tahmini etki büyüklüğünü çevreleyen belirsizlik miktarını temsil eder.
 2. Her bir çalışmadan uzanan yatay çizgiler, her bir araştırmanın etki büyüklükleri için güven aralıklarını göstermektedir. Çizginin sıfır olması, söz konusu müdahale veya tedavinin anlamlı bir etkisini göstermek için yeterli veri olmadığını gösterir.
 3. Bulguları, diğerlerinden önemli ölçüde daha uzun veya daha kısa olan yatay çizgilerle gösterilebilecek aykırı değerler veya tutarsızlıklar açısından inceleyin. Bu, bir çalışmanın bulgularının diğerlerininkilerle tutarsız olduğu anlamına gelebilir ve bu da genel sonuç üzerinde bir etkiye sahip olabilir.
 4. Etki büyüklüklerinin genel yönünü dikkate alın. Eğer çizgilerin çoğu sıfırın sağındaysa, bu müdahale veya tedavinin olumlu bir etkisi olduğunu gösterir. Çizgilerin çoğu sıfırın solundaysa olumsuz bir etki gösterilir.
 5. Analizde her bir çalışmaya ayrılan ağırlığın gösterdiği gibi, her bir çalışmanın büyüklüğünü göz önünde bulundurun. Daha büyük, daha iyi tasarlanmış araştırmaların nihai bulgular üzerindeki etkisi küçük olanlara kıyasla daha yüksek olabilir.

Görsel iletişim ve bilimsel eğitim ile başarınızı önemsiyoruz

Açık, basit ve ilgi çekici görsel unsurların kullanılması iletişim ve bilimsel eğitimde başarıyı artırmaya yardımcı olabilir. Bilgiyi daha ilgi çekici ve etkileşimli hale getirerek görsel unsurlar, konunun daha iyi kavranmasının bir sonucu olarak öğrencilerin ilgisini çekmeye ve onları teşvik etmeye de hizmet edebilir. Mind The Graph'i tercih ettiğiniz araç olarak kullanın ve araştırmanızı hemen geliştirin.

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar