Det råder ingen tvekan om att skriva en forskningsrapport är en viktig uppgift för varje student. Det går långt utöver omfattningen av den vanliga aktuella uppgiften. Det visar i vilken utsträckning en student inte bara kan lära sig och absorbera materialet utan också kan genomföra sin forskning och dra nya slutsatser som inte har gjorts tidigare. 

Sådana färdigheter måste demonstreras. Och för detta måste de göra ett omfattande, mångfacetterat jobb i förväg. Ju bättre detta arbete görs, desto större är chansen att få högsta betyg. För detta ändamål föreslår jag att du bekantar dig med följande material och ökar dina chanser att lyckas avsevärt.

Välj rätt tema

Du kan bli tilldelad ett forskningsämne av din handledare. Men om valet av tema är helt och hållet ditt, ta det på allvar. Välj ett ämne som resonerar med din själ och dina tankar. På så sätt blir det lättare för dig att skriva om komplexa frågor och göra forskning i allmänhet.

Formulera huvudtesen och använd professionell hjälp för att skriva en forskningsrapport 

Korrekt formulering av huvudtesen är lika viktigt när man skriver en forskningsrapport. Detta är det viktigaste ankaret i din forskning kring vilket du kommer att utveckla ditt arbete. Det är en viktig utgångspunkt och många studenter oroar sig för det. Men ingenting är omöjligt med professionella skribenter från EduBirdie. Att använda en online tjänst för att skriva uppsatserkan du dra nytta av professionell hjälp och få hjälp med forskningsrapporter och uppsatser. Med andra ord är huvudtesen den viktigaste punkten för vilken du bedriver forskning och bevisar din poäng och åsikt.

Formulera frågor för att avslöja tesen

Efter att ha formulerat huvudtesen korrekt går du vidare till att ställa frågor. Detta är ett lika viktigt steg i din uppsats. Avhandlingen är ett viktigt generaliserande ankare för din forskning. Och genom att formulera frågor bryter du ner avhandlingen i ämnen och subtopics. Genom att utveckla var och en av dem formulerar du argument och förklarar dem. Och var och en av dem kommer i sin tur att bevisa kärnan och sanningen i ditt huvudpåstående.

Gör en disposition

Var noga med att göra en plan. Du kanske tror att arbetet i föregående stycke redan är en slags plan. Och jag kommer inte att förneka det. Men detta är inte fallet nu. Vi pratar om den korrekta organisationen av din tidigare definierade ämnen och underämnen. När du har samlat dem alla måste du lägga dem i ordning. Lägg dem i rätt ordning.

Den korrekta sekvensen är en struktur som gör det möjligt för läsaren att enkelt gå från en del av ditt förklarande material till en annan. Varje ny punkt eller underrubrik är en logisk följd av den tidigare slutsatsen. Och så vidare från fråga till fråga, från ämne till ämne. Så att du i slutändan får en välorganiserad, komplett text.

Välj rätt källor

Ju mer seriös din forskningsrapport är, desto fler professionella källor bör du välja. Under inga omständigheter bör du förlita dig på bara en. Förutom onlinekällor får du inte glömma tryckta publikationer - böcker, tidskrifter och metodologiska material. Dessutom kan det vara dina intervjuer med olika experter. Allt detta kommer inte bara att ge mervärde till din forskning utan kommer också att låta dig fördjupa dig i ämnet från helt olika vinklar och perspektiv. Och därmed skapa ett högkvalitativt material av högsta kvalitet.

Använd tryckta källor och ange all information om dem korrekt. Var konsekvent och litterär genom att först ange författarens namn och initialer, utgivningsår, följt av bokens fullständiga titel, ort och förlagets namn. Hitta godkända standarder och kontrollera mot dem.

Organisera din tid på ett klokt sätt

Lika viktigt är hur du organiserar dig, det vill säga din tid. Varje institution kan ha sina egna regler när det gäller tidsramen för att förbereda en viss uppsats. Undvik den falska känslan av att du kan göra allt i tid om du vet att du har mycket tid och omedvetet försenar starten av ditt skrivande. Detta kan spela ett grymt skämt på dig senare. Dessutom, genom att organisera din tid ordentligt och därmed göra ditt arbete jämnt, kommer du att undvika överarbete och kaotiskt tänkande, som ofta uppstår i bråttom.

Korrekturläs och kontrollera igen

När du skriver en forskningsrapport kan det hända att du läser om samma mening flera gånger, stycke efter stycke. Därför kanske du tror att du har sett och korrigerat absolut alla misstag medan du skriver. Men lita inte på denna åsikt. När du har skrivit hela uppsatsen ska du ge dig själv tid att vila. Byt till en helt annan aktivitet. Om du har fördelat din tid ordentligt i förväg kan du ta ledigt i några dagar.

Gå sedan tillbaka till ditt skrivande. Du har ingen aning om hur mycket du kommer att se på det material du har skapat i ett nytt ljus. Denna nya syn gör att du kan göra slutliga redigeringar, utvärdera och se till att din slutsats till fullo tar upp alla frågor i ditt arbete.

Att skapa en kvalitativ studie är en mödosam uppgift. Det kommer inte bara att krävas uthållighet och envishet utan också ett icke-trivialt forskningsarbete för att hitta de nödvändiga källorna och resurserna. Du kommer också att tillämpa alla dina tidigare inlärningserfarenheter och skapa nytt och unikt material. Jag hoppas verkligen att de tidigare markerade tipsen också kommer att vara användbara för dig. Och som ett resultat kommer du att producera inte bara anmärkningsvärt utan ett originellt och djupgående forskningsdokument.

Bild av tonodiaz på Freepik

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar