Der er ingen tvivl om, at det at skrive en forskning er en vigtig opgave for alle studerende. Den går langt ud over omfanget af den almindelige aktuelle opgave. Den viser, i hvor høj grad en studerende ikke bare er i stand til at lære og absorbere materialet, men også til at udføre sin research og drage nye konklusioner, som ikke er blevet draget før. 

Sådanne færdigheder skal demonstreres. Og til det formål skal de udføre et omfattende, mangesidet arbejde på forhånd. Jo bedre dette arbejde er udført, jo større er chancen for at få den højeste karakter. Til dette formål foreslår jeg, at du gør dig bekendt med følgende materiale og øger dine chancer betydeligt for at succes.

Vælg det rigtige tema

Du kan få tildelt et forskningsemne af din vejleder. Men hvis valget af tema er helt dit eget, så tag det alvorligt. Vælg et emne, der vækker genklang i din sjæl og dine tanker. På denne måde bliver det lettere for dig at skrive om kompleks spørgsmål og lave forskning i almindelighed.

Formuler hovedtesen og brug professionel hjælp til at skrive en forskningsartikel 

Den korrekte formulering af de vigtigste afhandling er lige så vigtig, når man skriver en forskningsartikel. Det er det centrale anker i din forskning, som du vil udvikle dit arbejde omkring. Det er et vigtigt udgangspunkt, og mange studerende bekymrer sig om det. Men intet er umuligt med professionelle skribenter fra EduBirdie. Ved at bruge en online papirskrivningsservicekan du benytte dig af professionel assistance og få hjælp til research papers og essays. Med andre ord er hovedtesen det centrale punkt, som du forsker i og beviser din pointe og mening med.

Formuler spørgsmål for at afsløre tesen

Når du har formuleret hovedtesen korrekt, skal du gå videre til at stille spørgsmål. Dette er en lige så vigtig fase i din opgave. Tesen er et vigtigt generaliserende anker for din forskning. Og ved at formulere spørgsmål nedbryder du tesen i emner og underemner. Når du udvikler hvert af dem, formulerer du argumenter og forklarer dem. Og hvert af dem vil igen bevise essensen og sandfærdigheden af din hovedpåstand.

Lav en disposition

Sørg for at lave en plan. Du tænker måske, at arbejdet i det foregående afsnit allerede er en slags plan. Og det vil jeg ikke benægte. Men det er ikke tilfældet nu. Vi taler om den korrekte organisering af din tidligere definerede emner og underemner. Når du har samlet dem alle, skal du sætte dem i rækkefølge. Læg dem i den rigtige rækkefølge.

Den korrekte rækkefølge er a struktur der gør det nemt for læseren at bevæge sig fra en del af dit forklarende materiale til en anden. Hvert nyt punkt eller underemne er en logisk konsekvens af den foregående konklusion. Og så videre fra spørgsmål til spørgsmål, fra emne til emne. Så du i sidste ende får en velorganiseret, komplet tekst.

Vælg de rigtige kilder

Jo mere seriøs din forskningsopgave er, jo flere professionelle kilder bør du vælge. Under ingen omstændigheder bør du kun stole på én. Ud over onlinekilder må du ikke forsømme trykte publikationer - bøger, magasiner og metodiske materialer. Derudover kan det være dine interviews med forskellige eksperter. Alt dette vil ikke kun tilføre værdi til din research, men vil også give dig mulighed for at fordybe dig i emnet fra helt forskellige vinkler og perspektiver. Og dermed skabe et førsteklasses materiale af høj kvalitet.

Når du bruger trykte kilder, skal du angive alle oplysninger om dem korrekt. Vær konsekvent og læsevenlig ved først at citere forfatterens navn og initialer, udgivelsesår, efterfulgt af det fulde titel bogens navn, by og udgiverens navn. Find godkendte standarder, og tjek op mod dem.

Organiser din tid fornuftigt

Lige så vigtigt er det, hvordan du organiserer dig selv, dvs. din tid. Hver institution kan have sine egne regler for tidsrammen for at forberede en bestemt opgave. Undgå den falske følelse af, at du kan nå det hele, hvis du ved, at du har masser af tid og ubevidst kommer til at udskyde starten på din skrivning. Det kan være en grusom joke for dig senere. Desuden vil du ved at organisere din tid ordentligt og dermed udføre dit arbejde jævnt undgå overarbejde og kaotisk tænkning, som ofte opstår i en fart.

Læs korrektur og tjek igen

Når man skriver en research paper, kan man komme til at genlæse den samme sætning flere gange, afsnit efter afsnit. Derfor tror du måske, at du har set og rettet absolut alle fejl, mens du skrev. Men stol ikke på denne opfattelse. Når du har skrevet hele opgaven, skal du give dig selv tid til at hvile. Skift til en helt anden aktivitet. Hvis du har fordelt din tid ordentligt på forhånd, kan du tage fri i et par dage.

Gå derefter tilbage til din skrivning. Du har ingen idé om, hvor meget du vil se på det materiale, du har skabt, i et nyt lys. Dette friske blik vil give dig mulighed for at foretage de sidste redigeringer, evaluere og sikre, at din konklusion fuldt ud adresserer alle spørgsmålene i dit arbejde.

At lave et kvalitativt studie er en besværlig opgave. Det vil ikke kun kræve udholdenhed og vedholdenhed, men også et ikke-trivielt researcharbejde for at finde de nødvendige kilder og ressourcer. Du kommer også til at anvende alle dine tidligere læringserfaringer og skabe nyt og unikt materiale. Jeg håber inderligt, at de tidligere fremhævede tips også vil være nyttige for dig. Og som et resultat vil du producere ikke bare bemærkelsesværdig, men en original og dybtgående forskningsopgave.

At skrive en forskningsartikel på universiteter: En gennemprøvet guide.
Billede af tonodiaz på Freepik
At skrive en forskningsartikel på universiteter: En gennemprøvet guide.

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner