Den hjärnätande amöban, tekniskt känd som Naegleria fowleri, är en sällsynt men farlig organism som har lett till utbredd oro och rädsla. Även om PAM-fall är ovanliga kan konsekvenserna bli katastrofala, vilket uppmanar folkhälsomyndigheter att vidta åtgärder för att förhindra spridningen. 

I den här artikeln går vi igenom fakta om den hjärnätande amöban, t.ex. dess orsaker, hur den sprids, symtom och förebyggande metoder, för att hjälpa dig att bättre förstå denna dödliga organism. Om du förstår farorna med Naegleria fowleri kan du vidta åtgärder för att minska din exponering och risk för att utveckla denna sällsynta men potentiellt dödliga infektion.

Illustrationer tillgängliga på Mind the Graph

Vad är den hjärnätande amöban?

Den hjärnätande amöban, även kallad Naegleria fowleri, är en amöbaart som kan orsaka primär amöbisk meningoencefalit, en sällsynt och dödlig hjärninfektion (PAM). 

Primär amoebisk meningoencefalit (PAM) har en hög dödlighet. I själva verket har bara några dussin fall dokumenterats i USA under det senaste decenniet, 154 kända fall från 1962 till 2021, och endast fyra personer har överlevt, vilket gör dödstalet till över 97%, enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Sjukdomen utvecklas snabbt, symptomen uppträder 1-12 dagar efter exponering och döden inträffar inom några dagar i de flesta fall.

Denna amöba kan hittas i varma sötvattensmiljöer som sjöar, floder, varma källor och obehandlade simbassänger. 

Hur smittar den hjärnätande amöban människor?

Den hjärnätande amöban kan infektera människor när förorenat vatten kommer in i kroppen via näsan. Detta kan hända när man simmar, dyker eller hoppar i varma sötvattensjöar, särskilt sådana med stillastående eller långsamt rinnande vatten. 

När amöban tränger in i näskanalen kan den röra sig längs luktnerven till hjärnan, där den kan orsaka kraftig inflammation och död i hjärnvävnaden, vilket resulterar i primär amöbisk meningoencefalit (PAM). 

Det är viktigt att betona att om den hjärnätande amöban förtärs kan den inte orsaka en infektion och inte överföras från person till person.

Var finns den hjärnätande amöban (Naegleria fowleri)?

Den hjärnätande amöban, Naegleria fowleri, finns i varma sötvattensmiljöer, särskilt i stillastående eller långsamt rinnande vatten som sjöar, floder, dammar och varma källor, som tidigare nämnts. Den kan också finnas i jord, men jordinfektioner är relativt sällsynta. Naegleria fowleri lever dock inte i saltvatten, t.ex. i havet.

Naegleria fowleri förekommer oftast på varma platser med temperaturer mellan 25 och 46 °C (77 och 115 °F). Den trivs bäst vid höga temperaturer på upp till 46°C. (115ºF) och kan överleva under korta perioder vid ännu högre temperaturer. Även om vattentemperaturerna i sjöar och floder i anslutning till vissa PAM-fall i allmänhet var högre än 26,67°C (80°F), kan amöban enligt forskarna överleva vid vattentemperaturer under 26,67°C (80°F). 

Ameban kan förekomma i följande typer av vattensamlingar: 

 • Termiskt vatten (naturligt uppvärmt), t.ex. varma källor;
 • Utsläpp av varmt vatten från industrier eller kraftverk;
 • Jord som innehåller sediment från sjöar, dammar och floder;
 • Oskötta simbassänger, plaskdammar, surfparker eller andra rekreationsområden med otillräckligt klorinnehåll;
 • Kranvatten;
 • Sjöar och floder;
 • Vattenvärmare;
 • Utsläpp av varmt vatten.

Vilka är symtomen?

Symtomen på en infektion med Naegleria fowleri, allmänt känd som primär amoebisk meningoencefalit (PAM), kan uppträda 1-12 dagar, vanligtvis på den femte dagen, efter kontakt med amöban, men det kan dröja flera veckor innan symtomen uppträder.

De tidiga symtomen på PAM liknar dem vid andra typer av hjärnhinneinflammation och kan omfatta migrän, nackstelhet, feber, illamående och kräkningar. Kramper, hallucinationer, dimsyn, ljuskänslighet och svårigheter att tala eller svälja kan alla uppstå när infektionen fortskrider. 

Som namnet antyder kan infektionen också orsaka att hjärnvävnaden dör, vilket leder till symtom som försämrad balans eller koordination, en snabb förändring av lukt- eller smaksinnet och, i extrema fall, koma och död. 

Eftersom symtomen på PAM är vaga och kan likna symtomen på andra sjukdomar, kan det vara svårt att ställa diagnosen Naegleria fowleri-infektion. Om en person uppvisar tecken på meningit, särskilt om de nyligen har exponerats för varmt vatten, är det viktigt att de får medicinsk hjälp så snart som möjligt.

Behandling och förebyggande

Behandling av en Naegleria fowleri-infektion är svår, och sjukdomen är nästan alltid dödlig. Tidig upptäckt och behandling kan dock avsevärt öka chanserna för överlevnad. PAM-behandling består i allmänhet av understödjande vård för att kontrollera symtomen och upprätthålla viktiga funktioner, samt en blandning av läkemedel, som kan inkludera amfotericin B, azitromycin, flukonazol, rifampin, miltefosin och dexametason. 

Dessa läkemedel används eftersom de har visat sig vara effektiva mot Naegleria fowleri och har använts för att behandla personer som har överlevt. 

Miltefosine är det nyaste läkemedlet på denna lista, som under laboratorietester har visat sig döda Naegleria fowleri och har använts för att behandla tre överlevande, enligt CDC. 

För att minska risken för infektion med Naegleria fowleri är det viktigt att undvika kontakt med förorenat vatten. Detta kan omfatta följande 

 • Simning och dykning bör undvikas i varma sötvattensmiljöer, särskilt om vattnet är stillastående eller långsamt rinnande, t.ex. i små sjöar, dammar och varma källor;
 • Undvik att använda kranvatten för att skölja bihålorna (näsan). Använd sterilt, destillerat eller tidigare kokt vatten; 
 • När du simmar eller dyker i varmt sötvatten ska du använda näsklämmor eller hålla huvudet över vattenytan för att undvika att vatten tränger in i näsgångarna;

Om du har badat i varmt vatten och får symtom på hjärnhinneinflammation som huvudvärk, feber eller nackstelhet ska du omedelbart uppsöka läkare.

Förvandla dina data till lättbegriplig infografik

Tänk på grafen är ett verktyg som gör det möjligt att skapa visuella representationer av data och information, vilket kan vara användbart för att kommunicera komplicerad information på ett mer tillgängligt och begripligt sätt. Börja använda Mind The Graph i enkla steg!

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar